Урок це ланка цілісного навчального, розвивального та виховного процесуДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.
ТипУрок


Урок - це ланка цілісного навчального, розвивального та виховного процесу

 • формування природничонаукового мислення й світогляду, освоєння вміння користуватися біологічними науковими поняттями як інструментом для пізнання світу;

 • цілеспрямована продумана діяльність учителя в системі уроків, теми, розділу, предмета, спрямована на здійснення гігієнічного, етичного, естетичного виховання, формування культури спілкування, культури праці, етичної поведінки;

 • формування особистості, розвиток у школярів особистісних психологічних особливостей: пам’яті, уваги, мови, мислення, мовлення, спостережливості, допитливості. Розвиток особистості передбачає самовизначення, самонавчання, самоконтроль.


Урок — основна форма організації навчання

 • Зміст:

 • повнота (відповідність навчальній програмі);

 • науковість;

 • зв'язок із життям;

 • доступність (але високий ступінь складності);

 • опора на міжпредметний зв'язок;

 • систематичність і послідовність (опора на логіку підручника).Урок — основна форма організації навчання

 • Форма:

 • місце уроку в системі уроків за темою;

 • оптимальні форми організації - класна, групова, індивідуальна;

 • цілеспрямована розмаїтість структури уроку;

 • завершеність усіх видів робіт;

 • диференційовані набори завдань;

 • раціональні форми зворотного зв'язку «учитель-учень»;

 • відсутність шаблону;

 • розумна щільність уроку (без неробочих пауз), економія часу.Урок — основна форма організації навчання

 • Методи:

 • відповідність методів змісту, їх спрямованість на вирішення завдань комплексного підходу до навчання й виховання;

 • методи, спрямовані на формування пізнавальних інтересів, позитивного ставлення до навчання (використання ефекту новизни порівняння, парадоксальності, пізнавальної суперечки, цікавості, гри та ін.);

 • методи, що активізують мислення;

 • методика самостійних робіт;

 • система письмових робіт;

 • вироблення навичок НОП (через методи);

 • використання позакласного читання, реалізація позаурочних знань учнів;

 • характер питань, їх логічне навантаження (чи вимагає виділення істотного, порівняння, аналізу, установлення причинно-наслідкових зв'язків, доказу, узагальнення, резензування, застосування знань на практиці, аргументації, ілюстрації тощо).Умови навчання

 • Технологія уроку:

 • педагогічний такт і самоконтроль учителя (культура спілкування, контакт із класом, спритність, рішучість, діловитість, почуття гумору, культура мови, сучасний зовнішній вигляд);

 • санітарно-гігієнічний режим (стан приміщення, чистота, провітрюваність, температура тощо, розклад та ін.);

 • психологічний режим (мобілізуючий початок уроку, емоційний настрой, організація взаємодопомоги, дисциплінованість, взаємна доброзичливість і т. д.);

 • попередження перевантаження, диференційованість домашніх завдань і диференційована робота на уроці;

 • навчально-матеріальне забезпечення уроку (необхідна й достатня матеріальна база, ефективність її використання);

 • робоче місце вчителя й учня;

 • робочий темп уроку (не розхолоджує, але не завищений);

 • вплив організації уроку на навчання й виховання.Структура уроку

 • три основні складники:

 • актуалізація опорних знань;

 • формування нових понять;

 • застосування нових понять і способів дій — формування вмінь.

 • Структура уроку ---» побудова уроку

 • Побудова уроку визначається цілями, змістом навчання, особливостями класу, а також типом уроку.Основні етапи сучасного уроку біології

 • організаційний момент, що характеризується зовнішньою та внутрішньою (психологічною) готовністю учнів до уроку;

 • перевірка домашнього завдання;

 • актуалізація опорних знань для підготовки до нової теми;

 • постановка мети заняття перед учнями;

 • організація сприйняття й осмислення нової інформації;

 • первісна перевірка розуміння;

 • організація засвоєння способів діяльності шляхом відтворення інформації й вправ у її застосуванні;

 • творче застосування й набуття знань, освоєння способів діяльності шляхом розв'язання проблемних завдань, побудованих на основі засвоєних раніше знань та вмінь;

 • узагальнення матеріалу, що вивчається на уроці, й уведення його в систему раніше засвоєних знань;

 • контроль за результатами навчальної діяльності, здійснюваний учителем і учнями, оцінка знань;

 • домашнє завдання на наступний урок;

 • ■ підбиття підсумків уроку.Типи уроку за ОнищукомТипи уроку за МахмутовимСтруктура уроків різних типів

 • Структура уроку вивчення нового матеріалу:

 • мотивація та актуалізація опорних знань;

 • вивчення нового матеріалу;

 • ■ закріплення вивченого матеріалу;

 • ■ підбиття підсумків уроку.Структура уроків різних типів

 • Структура уроку формування вмінь і навичок:

 • мотивація та актуалізація опорних знань;

 • повторення сформованих умінь та навичок;

 • проведення перевірочних вправ;

 • ознайомлення з новими вміннями, показ зразка формування;

 • вправи на їх освоєння;

 • вправи на їхнє закріплення;

 • тренувальні вправи за зразком, алгоритмом, інструкцією;

 • вправи творчого характеру;

 • підбиття підсумку уроку.Структура уроків різних типів

 • Структура уроку перевірки знань:

 • мотивація та актуалізація опорних знань;

 • виклад змісту контрольної або перевірочної роботи (завдання, тести, питання тощо);

 • перевірка завдань, визначення типових помилок і пробілів у знаннях та вміннях, а також шляхів їхнього усунення й удосконалення знань та вмінь.Структура уроків різних типів

 • Структура комбінованого уроку:

 • мотивація та актуалізація опорних знань;

 • перевірка домашнього завдання;

 • вивчення нового матеріалу;

 • закріплення матеріалу, вивченого на даному уроці й пройденого раніше, пов'язаного з новим;

 • узагальнення й систематизація знань та вмінь;

 • зв'язок нових з отриманими раніше й зі сформованими;

 • підбиття підсумків та результатів уроку;

 • завдання додому.Структура уроків різних типів

 • Урок вивчення нового матеріалу найчастіше є комбінованим, але може бути також лекція, екскурсія, дослідна робота, навчальний практикум. Урок закріплення знань може проводитися як практикум, екскурсія, лабораторна робота, співбесіда, консультація. Урок комплексного застосування знань — практикум, лабораторна робота, семінар тощо. Урок узагальнення й систематизації знань — семінар, конференція, круглий стіл тощо. Урок контролю, оцінки й корекції знань — контрольна робота, залік, колоквіум, огляд знань тощо.Підготовка вчителя до уроку

 • Попередня підготовка до уроку

 • передбачає вивчення навчальної програми; її пояснювальної записки, змісту самої програми, усвідомлення мети і завдань навчальної дисципліни в цілому та мети і завдань, які вирішує кожна тема. Учитель знайомиться з підручником, навчальними посібниками, зі спеціальною, педагогічною і методичною літературою, з досвідом роботи інших учителів, аналізує власний досвід.Для успішного щоденного і перспективного планування необхідно:

 • 1) урахування того, який матеріал є найскладнішим для засвоєння; з окремих тем програми доцільно мати резервні години за рахунок ущільнення доступнішої для учнів інформації;

 • 2) добрі знання учнів, щоб уявляти рівень їхньої підготовленості до оволодіння програмою курсу;

 • 3) осмислення внутріпредметних і міжпредметних зв'язків явищ, що вивчаються;

 • 4) добір навчального матеріалу, що дає змогу успішно формувати в учнів світогляд, творчу активність і пізнавальну самостійність;

 • 5) пошук і систематизація в матеріалі програми інформації, цікавої для учнів, яка б активізувала увагу, сприяла вихованню вольових зусиль;

 • 6) продумування системи використання наочних посібників і додаткової інформації на кожному уроці, системи практичних і лабораторних робіт згідно з вимогами навчальних програм;

 • 7) визначення системи категорій і понять, осмислення яких є підґрунтям для оволодіння матеріалом програми (засвоєння категоріального апарату для осмислення та розв'язання практичних завдань);

 • 8) визначення обсягу знань та умінь, якими повинні оволодіти слабкий, середній та сильний учніКаталог: nova
nova -> Вогонь – давний друг людини. Вогонь – давний друг людини
nova -> Оживити в пам'яті учнів наявні знання. Оживити в пам'яті учнів наявні знання
nova -> «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів». Навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладах
nova -> Це система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від небезпечного впливу електричного струму
nova -> Осінь осінь
nova -> Вища ступінь прояву педагогічного досвіду, що характеризується системною перебудовою педагогом своєї діяльності на основі принципово нової ідеї або сукупностей ідей
nova -> 1. Участь дітей в управління класом (самоврядування): Участь дітей в управління класом
nova -> Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка