Урок не самоціль. Це лише інструмент виховання й розвитку особистості. Урок система соціальна, що може існувати лише за взаємодії вчителя з учнями та учнів одне з однимДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипУрокПоглиблення уявлень про сучасний урок

 • Поглиблення уявлень про сучасний урок

 • Формування умінь працювати в групі

 • Навчання спілкуватися толерантноУрок – це жива клітина навчально-виховного процесу.

 • Урок – це жива клітина навчально-виховного процесу.

 • Урок – не самоціль. Це лише інструмент виховання й розвитку особистості.

 • Урок – система соціальна, що може існувати лише за взаємодії вчителя з учнями та учнів одне з одним.

 • Сучасний урок – це урок спрямований на те, щоб кожна дитина збагнула себе як самодостатню особистість.

 • Сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня, його активного розумового зростання, глибокого й осмисленого засвоєння знань, формування його моральних основ.Урок – це форма організації навчальних занять, яка регламентує довершений обсяг навчального матеріалу для засвоєння його учнями.

 • Урок – це форма організації навчальних занять, яка регламентує довершений обсяг навчального матеріалу для засвоєння його учнями.

 • Урок – це те місце, де відбуваються основні процеси навчання, виховання й розвитку особистості.

 • Урок – це логічно закінчений, цілісний, обмежений певними рамками відрізок навчально-виховного процесу.

 • Урок – це дзеркало загальної та педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції.

 • В.О.Сухомлинський • Правила співпраці, за якими ми маєм працювати :

 •  

 • Слухати і чути;

 • Говорити по черзі;

 • Бути активними;

 • Бути доброзичливими;

 • Бути толерантними;

 • Бути позитивними.Урок (традиційно) – це форма організації діяльності постійного складу вчителя та учнів у конкретний період часу, що систематично використовується для вирішення задач навчання, виховання та розвитку учнів.

 • Урок (традиційно) – це форма організації діяльності постійного складу вчителя та учнів у конкретний період часу, що систематично використовується для вирішення задач навчання, виховання та розвитку учнів.

 • Сьогодні урок – це форма навчання, діяльність учня, а також – основа професійного зростання вчителя.1. Урок – є відкриття істини, пошук і осмислення її у спільній діяльності вчителя і учня

 • 1. Урок – є відкриття істини, пошук і осмислення її у спільній діяльності вчителя і учня

 • 2. Урок є частиною життя дитини

 • 3. Людина на уроці завжди зали-шається найвищою цінністю, виступа-ючи в ролі мети і ніколи не виступаючи у вигляді засобуНа сучасному уроці немає місця нудьзі, страху і злості від безсилля;

 • На сучасному уроці немає місця нудьзі, страху і злості від безсилля;

 • Панує атмосфера інтересу, довіри і співробітництва;

 • Є місце кожній дитині, тому що сучасний урок – запорука його успіху у майбутньому!

На першому місці організації освітнього процесу виступає особистість не вчителя, а учня.

 • На першому місці організації освітнього процесу виступає особистість не вчителя, а учня.

 • Завдання вчителя сьогодні – формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці.

 • У вимогах до особистісно орієнтованого уроку визначальною є позиція до учня як до суб’єкта навчання.

 • Одне із завдань сучасного уроку – виховання якостей особистості, працелюбність, бажання бути корисним суспільству.

 • Необхідність викликати в учнів інтерес до матеріалу (мотивація учіння); створення необхідних умов для сприйняття, осмислення і запам’ятовування навчальної інформації.

 • Від формування знань, умінь і навичок як основної освітньої мети (яка забезпечує соціальну компетентність) – до створення умов для розкриття суб’єктного досвіду учня, його природної психічної активності як особистості.

 • Методологічна спрямованість уроку: на першому плані – розвиток творчої і пізнавальної активності учнів; основний шлях його – проблемне навчання, створення творчої ситуації.Урок повинен передбачати не лише виклад змісту, а й завдання, що припускають застосування знань на практиці.

 • Урок повинен передбачати не лише виклад змісту, а й завдання, що припускають застосування знань на практиці.

 • Частина знань отримується учнями в процесі самостійного пошуку шляхом вирішення пошукових завдань.

 • Зміст знань вивчається шляхом постановки вчителем проблеми і розкриття ним шляхів її доказового вирішення.

 • Науковість – відповідність змісту уроку рівню сучасної науки і процесу навчання – досягненням педагогіки.

 • Індивідуалізація навчання як стимулювання здібностей одних учнів і створення перспективи інших.

 • Урок – логічна одиниця теми, розділу, курсу.

 • Головний критерій цінності уроку – навченість учнів, досягнення мети уроку.

 • Урок служить не лише навчанню, а й вихованню учнів.

 • Культура вчителя, його інтелектуальний, моральний та ідейний стан – основна передумова реалізації інших вимог до уроку, його ефективності.

 • Дотримання відповідних санітарно-гігієнічних вимог.

Педагогічні технології:

 • Педагогічні технології:

 • технологія традиційного навчання ;

 • технологія проблемного навчання

 • ігрові технології ; 

 • технологія особистісно-зорієнтованого навчання ; 

 • технологія розвивального навчання; 

 • технологія колективного способу навчання ; 

 •  

 • технологія розвитку критичного мислення ; 

 • технологія програмного навчання ; 

 • технологія інтерактивного навчання ;

 • проектна технологія ; 

 • технологія модульного навчання ; 

 • технологія колективного творчого навчання;Ознаки педагогічної технології ( за В. П. Безпалько ) :

 • Ознаки педагогічної технології ( за В. П. Безпалько ) :

 •  чітка, послідовна, педагогічна, дидактична розробка цілей,

 • навчання та виховання ;

 •  структурування, впорядкування, ущільнення інформації, належної до засвоєння ;

 •  комплексне застосування дидактичних, технічних і комп 'ютерних засобів навчання і контролю ;

 •  підсилення, наскільки це можливо, діагностичних функцій навчання і виховання ;

 •  гарантованність досить високого рівня якості навчання.Урок формування знань

 • Урок формування знань

 • Урок формування та вдосконалення навичок і вмінь

 • Урок застосування знань, умінь і навичок

 • Урок узагальнення та систематизації знань

 • Урок контролю та корекції знань, умінь і навичок

 • Комбінований урокЗ даних фігур виберіть ту, яка вам найбільше до вподоби

 • З даних фігур виберіть ту, яка вам найбільше до вподобиПровідні риси – працелюбність, потреба доводити розпочату справу до кінця, наполегливість (квадрат)

 • Провідні риси – працелюбність, потреба доводити розпочату справу до кінця, наполегливість (квадрат)

 • Провідні риси – допитливість, цікавість, жвавий інтерес до всього, що відбувається, сміливість (прямокутник)

 • Найдоброзичливіша з п'яти фігур. Висока чутливість, здатність співчувати, емоційно відгукуватись (коло)

 • Символізує лідерство. Найхарактернішою особливістю є сила, енергія, нестримність (трикутник)

 • Символізує творчість. Зигзагам подобається створювати щось нове, оригінальне (зигзаг) • ГЕНІАЛЬНІ ВІДКРИТТЯ – ЦЕ 99% ПРАЦІ

 • ТА 1% ТАЛАНТУ

 • ТОМАС ЕДІСОНВикористання наочності під час уроку збільшує запам'ятовування матеріалу від 14 до 38%. Експеримент, проведений американськими дослідниками, показав, що використання візуальних засобів під час вивчення слів на 200 % поліпшує результати. Крім того, така презентація матеріалу забирає на 40 % менше часу, вона підсилює усну подачу матеріалу.

 • Використання наочності під час уроку збільшує запам'ятовування матеріалу від 14 до 38%. Експеримент, проведений американськими дослідниками, показав, що використання візуальних засобів під час вивчення слів на 200 % поліпшує результати. Крім того, така презентація матеріалу забирає на 40 % менше часу, вона підсилює усну подачу матеріалу.

 • Наочність варта не тільки сотень слів, а й утричі ефективніша за одні лише словачитаючи очима, може запам'ятати 10% інформації,

 • читаючи очима, може запам'ятати 10% інформації,

 • слухаючи — 26% ,

 • розглядаючи — 30% ,

 • слухаючи і розглядаючи — 50%,

 • обговорюючи — 70%,

 • особистий досвід — 80%,

 • спільна діяльність з обговоренням — 90% ,

 • навчання інших — 95%

Чинники, які впливають на ефективність сучасного уроку

 • Чинники, які впливають на ефективність сучасного урокуАспекти ефективності сучасного уроку які залежать від учителя

 • Аспекти ефективності сучасного уроку які залежать від учителяАспекти ефективності сучасного уроку, які залежать від учня:

 • Аспекти ефективності сучасного уроку, які залежать від учня:

 • Свідоме ставлення;

 • Бажання вчитися;

 • Активність;

 • Зацікавленість;

 • Здібності учня;

 • Підготовка до уроку;

 • Потреба у нових знаннях;

 • Здатність отримувати

 • задоволення від навчання;

 • Вміння слухати;

 • Самоосвіта.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка