Урок нові ознаки лідерстваДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.
ТипУрок


 • СУЧАСНИЙ

 • УРОК


Нові ознаки лідерства

 • Лідерство не існує у відриві від людей. Варто зосередитися на запитаннях: «Чи зміг я реалізувати себе? Чи зміг я зробити людей щасливими й сильнішими? Чи підвищилася завдяки мені якість їхнього життя?»

 • Були лідером – означає управляти собою.

 • Лідерство нерозривно пов’язане із внутрішньою мотивацією. Варто виробити такий підхід до команди, який вчить і збагачує.

 • Лідерство пов’язане зі змінами. Лідерство неможливе без свідомого вибору позитивних змін.

  • Уважно погляньте на своє життя. Чи так Ви хотіли жити? Чи задоволені Ви своєю долею? Чи досягли всього, чого прагнули? Які люди Вас оточують?
  • До яких відчуттів Ви прагнете? Чи готові внести у своє життя щось нове?
  • Подумайте, як змінити ті аспекти Вашого життя, які не дають результатів?


Лідер має впевненість. Слід вірити в те, що все у житті може змінитися на краще. Слід працювати над зміцненням упевненості в собі.

 • Лідер має впевненість. Слід вірити в те, що все у житті може змінитися на краще. Слід працювати над зміцненням упевненості в собі.

 • Лідер має запас енергії. Її джерелом служать думки та почуття. Пам’ятайте: енергійність заразлива.

 • Лідер створює позитивний досвід. Слід змінити щось у роботі, у будинку, у стосунках з друзями. Ці зміни мають бути радісними, спонтанними, живими.

 • Лідерство – це створення результатів. Слід досягати своїх цілей так, щоб від цього могли виграти всі. І займатися цим із повагою, захопленням, любов’ю.

 • Лідер бореться зі страхом і зміцнює надію. Слід допомагати людям адаптуватися до змін, перебороти труднощі, зміцнювати їх надію, надихати на якісний результат.Якості лідера:

 • Якості лідера:

  • знання себе, своїх цінностей;
  • бачення майбутнього;
  • пристрасть;
  • готовність ризикувати;
  • навички міжособистісного спілкування;
  • працьовитість;
  • відстеження прогресу, оцінювання результатів;
  • завзятість;


Якості лідера:

 • Якості лідера:

  • - віра у себе;
  • уміння ставити цілі;
  • професійні знання;
  • бажання досягти успіху;
  • уміння знайомитися, спілкуватися з потрібними людьми;
  • робота над тим, що приносить задоволення;
  • одержання задоволення від роботи;
  • позитивне ставлення;
  • доброзичливість;
  • уміння довіряти інтуїції;
  • упевненість;


Якості лідера:

 • Якості лідера:

  • - мужність;
  • уміння виконувати обіцянки;
  • чесність і відкритість;
  • зосередженість;
  • ініціативність і відповідальність;
  • здатність мотивувати і надихати інших;
  • дбайливість і співчутливість;
  • уміння цінувати чужі досягнення;
  • витримка і стійкість;
  • уважність до деталей;
  • уміння працювати під тиском.


СУЧАСНИЙ УРОК

 • Урок (традиційно) – це форма організації діяльності постійного складу вчителя та учнів у конкретний період часу, що систематично використовується для вирішення задач навчання, виховання та розвитку учнів.

 • Сьогодні урок – це форма навчання, діяльність учня, а також – основа професійного зростання вчителя.Вихідні позиції сучасного уроку:

 • Це – система взаємопов’язаних взаємодіючих частин, які забезпечують інтерактивний результат.

 • Це – логічно закінчений, цілісний, обмежений визначеними рамками, цілями, змістом відрізок навчально-виховного процесу.

 • Це – дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального скарбу, показник його кругозору, ерудиції.

 • Це – інструмент виховання та розвитку особистості.

 • Це – центр, навколо якого “обертаються” всі інші форми навчальних занять.

 • Це – рухома процесуальна система, що постійно змінюється, вдосконалюється, відображає багатопланові сторони навчально-виховного процесу.

 • Це – соціальна система, яка існує лише за рахунок взаємодії вчителя з учнями та учнів один з одним.Вихідні позиції сучасного уроку:

 • Це – самодіяльність учнів у навчальному процесі, їх самоорганізація, розвиток їх особистості, колективної навчальної діяльності.

 • Це – показник рівня розвитку сучасного суспільства, його моральних та економічних цінностей.

 • Це – феномен, який безпосередньо впливає на педагогічні процеси в сім’ї, ефективність та результативність виховного і розвивального аспектів.

 • Це – елементарна, структуроутворююча одиниця навчально-виховного процесу, на базі якого розкривається і реалізується навчальна програма.

 • Це – жива клітина навчально-виховного процесу, все найголовніше і найважливіше для школяра у даний відрізок часу.

 • Це – творча майстерня вчителя, а також – творча лабораторія керівника навчального закладу.ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ (ЗА М.Н.СКАТКІНИМ ТА І.Я.ЛЕРНЕРОМ)

 • Урок повинен передбачати не лише виклад змісту, а й завдання, що припускають застосування знань на практиці.

 • Частина знань отримується учнями в процесі самостійного пошуку шляхом вирішення пошукових завдань.

 • Зміст знань вивчається шляхом постановки вчителем проблеми і розкриття ним шляхів її доказового вирішення.

 • Науковість – відповідність змісту уроку рівню сучасної науки і процесу навчання – досягненням педагогіки.

 • Індивідуалізація навчання як стимулювання здібностей одних учнів і створення перспективи інших.

 • Урок – логічна одиниця теми, розділу, курсу.

 • Головний критерій цінності уроку – навченість учнів, досягнення мети уроку.

 • Урок служить не лише навчанню, а й вихованню учнів.

 • Культура вчителя, його інтелектуальний, моральний та ідейний стан – основна передумова реалізації інших вимог до уроку, його ефективності.

 • Творче використання ППД.

 • Дотримання відповідних санітарно-гігієнічних вимог.ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ (ЗА М.Н.СКАТКІНИМ ТА І.Я.ЛЕРНЕРОМ)

 • Пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу.

 • Орієнтація на процес навчання.

 • Організація та особистісні досягнення учнів.

 • Діагностика причин, що впливають на якість пізнавальної діяльності, прогнозування ходу і наслідків навчально-виховного процесу, вибір оптимальної технології для досягнення запроектованих результатів.

 • Використання активних методів навчання.

 • Чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку.

 • Обґрунтований вибір, доцільне використання оптимального досягнення мети комплексу дидактичних завдань.

 • Особистісний підхід до учнів, діяльна індивідуалізація педагогічної взаємодії на основі діагностики їх реальних можливостей, проектування конкретних змін, контроль запланованих результатів.

 • Формування вмінь самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці.

 • Атмосфера демократизму, змагань, діловитості, співпраці, висока відповідальність всіх учасників навчально-виховного процесу за результати спільної праці.ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ (за Дайрі Н.Г., Онищуком М.О., Підласим І.П.)

 • На першому місці організації освітнього процесу виступає особистість не вчителя, а учня.

 • Завдання вчителя сьогодні – формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці.

 • У вимогах до особистісно орієнтованого уроку визначальною є позиція до учня як до суб’єкта навчання.

 • Одне із завдань сучасного уроку – виховання якостей особистості, працелюбність, бажання бути корисним суспільству.

 • Необхідність викликати в учнів інтерес до матеріалу (мотивація учіння); створення необхідних умов для сприйняття, осмислення і запам’ятовування навчальної інформації.

 • Від формування знань, умінь і навичок як основної освітньої мети (яка забезпечує соціальну компетентність) – до створення умов для розкриття суб’єктного досвіду учня, його природної психічної активності як особистості.

 • Методологічна спрямованість уроку: на першому плані – розвиток творчої і пізнавальної активності учнів; основний шлях його – проблемне навчання, створення творчої ситуації.Загальні визначальні ознаки вимог до сучасного уроку:

 • врахування віку дітей;

 • зв’язок змісту уроку з життям, з практикою;

 • орієнтація на навчання всіх учнів;

 • науковий рівень викладання предмета;

 • культура вчителя, його моральний стан.

 • Отже, ефективність навчання залежить від якісної і систематичної реалізації всіх вимог до уроку. Вимоги до уроку повинні бути закладені в основу його аналізу й самоаналізу.САМОАНАЛІЗ УРОКУ

 • Самоаналіз уроку це:

 • спосіб граничної конкретизації управління навчально-виховним процесом, який шляхом особистого оперативного втручання впливає на методи навчання, на добір і формування навчального матеріалу, на вибір і оптимальне поєднання форм організації пізнавальної діяльності учнів;

 • допомога вчителю оволодіти більш високим рівнем майстерності, підвищити результативність праці;

 • система із взаємозалежними і взаємопов’язаними компонентами.Алгоритм самоаналізу уроку (за В.Т.Фоменком):

 • Оцініть основні (провідні) мотиви, інтереси учнів класу.

 • На якому рівні сформовано інтерес до вашого предмета, які мотиви переважають при його вивченні?

 • Визначте ставлення учнів до ваших уроків.

 • Об’єктивно зважте працездатність учнів на основі факторів:

 • а) день тижня; б) урок за порядком; в) розклад уроків, чергування легких і важких уроків; г) кінець, середина, початок чверті, року.

 • Співставте обсяг навчальної роботи, який треба буде виконати на уроці, з можливостями учнів.

 • Який рівень активності характерний для ваших учнів на уроках, враховуючи характер:

 • а) навчального матеріалу; б) працездатності; в) рівня уваги;

 • г) дисциплінованості; д) мотивів діяльності; е) ситуації.

 • Який характер і обсяг стимулів, які ви введете в дію для того, щоб викликати та утримати інтерес, увагу, активність, високу працездатність?

 • Як ви будете керувати пізнавальною діяльністю учнів? Чи використаєте старі або випробуєте нові засоби керування?

 • Об’єктивно констатуйте рівень уваги і дисциплінованості школярів на ваших уроках!

 • Чи вміють ваші учні використовувати отримані ЗУН на практиці, на якому рівні сформовані ці вміння і навички?Самоаналіз уроку – це:

 • Самоаналіз уроку – це:

 • найважливіший канал формування і розвитку творчої активності вчителя (М.І.Махмутов);

 • узагальнення та поширення ППД (Ю.А.Конаржевський);

 • найважливіший шлях формування єдиного ставлення вчителя до вирішення основних питань навчання і виховання, єдиного ставлення до оцінювання знань і використання оцінки (Т.І.Шамова).Технологічна картка аналізу урокуТехнологічна картка аналізу урокуТехнологічна картка аналізу урокуТехнологічна картка аналізу урокуКАРТКА ЗДІЙСНЕННЯ САМОАНАЛІЗУ УРОКУ
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка