Урок основа ефективної якісної освіти (підготувала керівник мо вчителів української мови І літератури Ковтуненко Л. В.)Дата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.
ТипУрок


Проект “Сучасний урок – основа ефективної якісної освіти” (підготувала керівник МО вчителів української мови і літератури Ковтуненко Л.В.)

 • Урок – це дзеркало загальної та педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції.

 • В.А.Сухомлинський


Актуальність проекту

 • Гарна школа починається з уроку. Як побудують урок учителі, як вони його проведуть, як будуть готуватися до нього, чим зацікавлять сучасних школярів, залежатиме результат діяльності кожного вчителя. Саме від уроку залежить культура, етика поведінки, доброзичливість у взаєминах між учнями, вчителями і батьками. Усе важливе й найголовніше для школяра відбувається на уроці, адже за роки свого навчання він відвідує майже десять тисяч занять. Сьогодення вносить свої корективи в структуру й типологію уроків, в методи і засоби навчання, і тому необхідно звертати нині увагу до уроку як основної форми навчання, намагатися розглядати всю його багатогранність і багатоаспектність як єдину процесуальну систему. Сьогодні питання сучасного уроку як спільної праці вчителя й учня дуже актуальна, адже сучасний урок – це якісний урок, якісна освіта, які постійно перебувають у полі уваги не тільки вчителів: вони хвилюють випускників, їх обговорюють батьки, роботодавці, висуває держава як одну з головних проблем забезпечення якісної освіти.МЕТА ПРОЕКТУ

 • Поширення та закріплення знань педагогів про основні компоненти уроку; ознайомлення з практичним досвідом учителів щодо складання мети, визначення завдань, вибору форм, методів, прийомів і засобів навчання; конструювання; створення умов для роз у конструюванні і застосуванні інноваційних технологій в організації навчальної діяльності школярів, використання досвіду колегМета проекту

 • Навчити вчителів уміло використовувати всі можливості для розвитку особистості учня, його активного розумового зростання, глибокого й осмисленого засвоєння знань, формування його моральних основ.Думки Великих людей: вчімося у нихДумки Великих людей

 • Якщо бажаєте покращити школу, навчіть учителів оцінювати учнів. Якщо бажаєте використовувати повний потенціал учнів, навчіть їх оцінювати себе

 • Стіггенз

 • ( це можливе тільки при якісній підготовці вчителя до уроку, а не тупе копіювання уже готових друкованих конспектів)Основні завдання проекту

 • Узагальнити відомості вчителів про основні принципи навчання (науковості, доступності, свідомості, активності, міцності, відповідності навчання віковим та індивідуальним особливостям учнів, наочності, систематичності та послідовності, зв’язку теорії з практикою, єдності навчання та виховання) та правила, що забезпечують їх реалізацію на уроках.

 • Організовувати проведення інноваційних уроків на конкурсах, методичних об’єднаннях, координація діяльності творчої групи в доборі оригінальних розробок уроків.

 • Сприяння самоосвіті вчителів з питання конструювання уроку, використання інноваційних технологій при плануванні та проведенні уроку.

 • Розвивати творчість учителів, підвищувати їхню професійну майстерність та інформаційну грамотність.

 • Підвищувати результативність роботи учня як наслідок професійної майстерності вчителяОб’єкт дослідження

 • Об’єкт дослідження - навчально-виховний процес у загальноосвітній школі

 • Предмет дослідженнякомпетентність педагога при конструюванні уроку

 • Учасники проекту – керівник методичного об’єднання вчителів української мови і літератури Ковтуненко Л.В., педагоги загальноосвітніх шкілХарактеристика проекту

 • За кінцевим результатом: теоретично-практичний;

 • За кількістю учасників: колективний;

 • За змістом: загально-предметний;

 • За тривалістю: тривалий;

 • За ступенем самостійності: практичнийТермін реалізації проекту

 • Вересень 2014 року – вересень 2016 рокуРЕСУРСИ

 • Людські: адміністрація, вчителі, учні.

 • Матеріально-технічні: комп’ютерна техніка, мультимедійні проектори, Інтернет-ресурси, конструктори уроку.

 • Інформаційні: науково-методична література, методичні рекомендації, нормативно-правові документи.Очікувані результати

 • Досягти суттєвих змін і в цілепокладанні уроку, і в системі інформаційних дидактичних засобів.

 • Організація педагогами таких духовних спілкувань, змістом яких було б наукове знання, яке можна застосувати на практиці.

 • Посилення цілеспрямованості вчителя й учнів на уроці, мобілізування педагогами поставлених завдань школярам на виконання, досягнення цілей безпосередньо на занятті.

 • Встановлення атмосфери довіри, поваги до особистості дитини та співробітництва з нею на уроках.

 • Вдала організація уроку має сформувати міцні навички та вміння учнів, сприяти підготовці школярів до життя, підвищувати виховний ефект навчання, здійснювати всебічний розвиток учнів, формувати у дітей самостійність, творчу активність, ініціативу, вміння творчо вирішувати завдання, які зустрічаються в житті, вміння самостійно вчитися.Організація роботи за проектом

 • 1 етап – мотиваційний;

 • 2 етап – пізнавально-практичний;

 • 3 етап – визначення результатів;

 • 4 етап – аналітичний.Мотиваційний етап

 • Щоб бути чудовим педагогом, треба любити те, що викладаєш, і любити тих, кому викладаєш ( В. Ключевський).

 • Саме тому ми звертаємося нині до уроку як основної форми навчання зі спробою розглянути всю його багатогранність і багатоаспектність як єдину процесуальну систему. Уроки в умовах гуманізації навчання, в умовах співробітництва ( учитель – учень) потребують величезної підготовчої праці, великих знань, готовності душі. Можливості уроку невичерпні та сила його чарівна. Кожен урок – це крок до дозрівання інтелекту учня, цеглина в основі чарівного будинку на ім’я Розвиток і Знання. Ми, вчителі, маємо усвідомити: що для того, щоб освіта була якісною, ми повинні свою педагогічну діяльність спрямовувати не тільки на засвоєння учнями знань, предметних умінь і навичок, а й на засвоєння ними способів, методів і прийомів, на розвиток здібностей у пізнанні нового, невідомого, на створення умов для розвитку самостійності та набуття досвіду вирішення складних проблем.

 • Тож сьогодні ми з вами й попробуємо пригадати все, що стосується конструювання і проведення сучасного урокуОрганізація уроку

 • Як відомо, будь-який урок закладається задовго від його проведення. Однією з умов успішного проведення уроку є якість підготовки вчителя до уроку. При підготовці до уроку вчитель повинен пам’ятати, що на кожному уроці потрібні інтерес і захопленість самого вчителя, готовність дивувати і дивуватися. Ніякий поганий настрій не повинен впливати на ефективність уроку, учитель не має права дати відчути дітям свою слабкість, він повинен вміти налаштовувати себе на робочий лад, проявляти здатність до певного самоаналізу свого стану. Саме самоаналіз є одним зі способів педагогічного самовдосконалення.

 • Чи здатні ви до самоаналізу? Дайте відповіді на запропоновані запитання “так” чи “ні”.Самоаналіз вчителя

 • Чи відзначаєте ви успіхи й невдачі своїх уроків?

 • Чи аналізуєте ви, що вдалося на уроці, а що ні одразу після закінчення уроку?

 • Чи трапляється, що свою погрішність ви усвідомлюєте одразу?

 • Чи однаково ретельно ви аналізуєте як вдалий, так і невдалий урок?

 • Чи пояснюєте ви причини невдалих уроків власними помилками?

 • Чи робите ви висновки після закінчення невдалих уроків?

 • Чи пригадуєте ви вдалий або невдалий момент уроку через певний час?

 • Чи ділитеся ви своїм аналізом з колегами ( радитеся, передаєте досвід)?

 • Чи фіксуєте ви результати самоаналізу в письмовому вигляді?

 • Чи є у вас свої секрети щодо підготовки до проведення вдалого уроку?Аналіз відповідей

 • Якщо ви відповіли 8-10 разів “так”, то вас можна віднести до вчителя, який дуже серйозно ставиться до проблеми самоаналізу. Швидше за все, вдалі уроки викликають у вас піднятий настрій і стимулюють до подальшої роботи.

 • -7 відповідей “так” свідчать про те, що ви не завжди відзначаєте свої вдачі або помилки, вам необхідно повчитися самоаналізу.

 • 4 відповіді “так” і менше дозволяють стверджувати, що швидше за все ваша оцінка уроку найчастіше не збігається з оцінкою, яку дають присутні на уроці колеги або самі учні.

 • Педагог зобов’язаний на уроці дотримуватися цілого ряду вимог.

 • Вимоги до сучасного уроку поділяються на кілька груп.Вимоги до структури уроку

 • Чітко визначати мету, цілі та завдання уроку.

 • Визначати тип уроку, повинен бути органічний зв’язок всіх частин уроку.

 • Обов’язково повинен бути тісний зв’язок уроку з попереднім уроком і закладатися перспектива на наступний урок.

 • Вибирати оптимальні методи вивчення і закріплення нового матеріалу, виходячи із цілей і завдань уроку.

 • Домашнє завдання має бути оптимальним ( форма, обсяг, запис у щоденнику, з врахуванням індивідуальних особливостей учнів)Вимоги до підготовки та організації уроку

 • Організаційний момент та підготовка й використання демонстраційного і роздавального матеріалу – обов’язкові для організації уроку.

 • Надавати можливість одержувати учнями частини знань самостійно під керівництвом педагога.

 • При підготовці до уроку використовувати контроль і самоконтроль учнів у процесі виконання навчальних завдань; перевірку і самоперевірку після виконання ними завдань.

 • Виділяти складні моменти нової теми при підготовці до уроку, обдумування методики їхнього пояснення.Вимоги до змісту уроку та процесу навчання

 • Урок повинен сприяти розвитку пізнавальних процесів в учнів ( сприйняттю, пам’яті, уваги, мислення, мовлення), формувати комунікативні компетентності

 • На уроці присутні доступність, науковість, зацікавленість , вміння бачити учня співавтором уроку.

 • На уроці мають формуватися якості особистості школярів ( дисциплінованість, акуратність, ініціативність тощо).

 • Урок повинен сприяти мотиву позитивного відношення учнів до навчання, до предмета.Вимоги до техніки проведення уроку

 • Урок має вестися у певному ритмі й темпі, оптимальному для учнів класу.

 • На уроці повинен бути сприятливий психологічний клімат ( взаємна доброзичливість, готовність учителя прийти на допомогу учневі).

 • Кожен урок – це взаємне співробітництво вчителя й учнів, педагогічний такт.

 • Учитель на уроці повинен використовувати різні види діяльності учнів, підтримувати інтерес до уроку.Характерні ознаки сучасного уроку

 • Гуманітарний потенціал і гуманізація навчання.

 • Варіативність і гнучкість структури уроку.

 • Спрямованість уроку на особливість учня.

 • Системний підхід до архітектури уроку та процесу навчання.

 • Спрямованість уроку на головне – генералізацію навчання.

 • Повне засвоєння нового матеріалу на уроці.

 • Інноваційні технології, форми й методи роботи на уроці.

 • Економія часу в шкільному навчанні.

 • Сучасний урок – це урок демократичного спрямування, ми його проводимо не так для учнів, як разом з ними, навчаємо не тільки словом, а й організованою справою. Урахування всіх вимог забезпечить успіх уроку.Причини невдалого уроку

 • Непідготовленість до уроку вчителя.

 • Погане самопочуття вчителя.

 • Невміння педагога втілити задумане в практичних діях.

 • Недостатня продуманість якихось моментів уроку, або уроку в цілому.

 • Перевантаження учнів інформацією, яку вони не в змозі обробити.

 • Відсутність системи роботи вчителя на уроці й в уроках.

 • Непідготовленість до уроку учнів.

 • Дратівливість учителя, викликана попередніми уроками.

 • Нелюбов до певної теми уроку.

 • Невдоволення якогось учня класу, який зривається на інших учнів.

 • Яких же правил повинен дотримуватися вчитель, щоб урок можна було вважати успішним?Правила для успішного уроку

 • Бути завжди підготовленим до уроку, конструювати уроки , дотримуючись усіх норм і правил.

 • Обов’язково проводити мотиваційний момент на уроці.

 • Бачити в учнях своїх співробітників.

 • Бути зібраним, чітко і зрозуміло ставити завдання перед учнями, послідовно вести їх до намічених цілей.

 • Проявляти доброзичливість стосовно учнів, не перебивати учня, дати можливість йому договорити, оскільки нечітка відповідь може бути наслідком незрозумілого запитання.

 • Завдання для учнів повинні даватися ясно, коротко.

 • Економити час: вчасно починати і закінчувати урок.

 • Пред’явлена вимога до учнів має бути обов’язково реалізованою.

 • Темп уроку – інтенсивний, але посильний для засвоєння навчального матеріалу більшості учнів.

 • Підтримувати ініціативу та активність учнів.Основні вимоги до сучасного уроку

 • Озброювати учнів свідомими, глибокими і міцними знаннями.

 • Формувати міцні навички та вміння, сприяючи підготовці школярів до життя.

 • Підвищувати виховний ефект навчання на уроці.

 • Здійснювати всебічний розвиток учнів.

 • Формувати в учнів самостійність, творчу активність, ініціативу як стійкі якості особи, вміння творчо вирішувати завдання, які зустрічаються в житті.

 • Виробляти вміння самостійно вчитися, набувати, поглиблювати, поповнювати знання, працювати з книгою, опановувати навички, вміння, творчо застосовувати їх на практиці.

 • Формувати в школярів позитивні мотиви навчальної діяльності, пізнавальний інтерес, бажання вчитися, потребу в розширенні та набутті знань, позитивне ставлення до навчання.Вимоги до створення ефективного уроку

 • Використання новітніх досягнень науки, передової педагогічної практики, побудови уроку на основі закономірностей навчально-виховного процесу.

 • Реалізація на уроці оптимального співвідношення дидактичних принципів і правил.

 • Забезпечення належних умов для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з урахуванням їх інтересів, нахилів і потреб.

 • Установлення усвідомлюваних учнями міжпредметних зв’язків.

 • Зв’язок з раніше вивченими знаннями й уміннями, опора на досягнутий рівень розвитку учнів.

 • Мотивація й активізація розвитку сфер особистості.

 • Логічність та емоційність усіх етапів навчально-виховної діяльності.

 • Ефективне використання педагогічних засобів.

 • Зв’язок з життям, виробничою діяльністю, особистим досвідом учнів.

 • Формування практично необхідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів мислення і діяльності.

 • Формування уміння учитися, потреби постійно поповнювати знання.

 • Ретельна діагностика, прогнозування, проектування і планування кожного уроку.

 • Як же ми повинні проектувати урок? Розглянемо усе поетапно.Визначення цілей уроку на кожному його етапі

 • Мобілізуючий початок урокуВизначення цілей уроку на кожному його етапі

 • Закріплення пройденого на уроціВизначення цілей уроку на кожному його етапі

 • Домашнє завданняМета і завдання уроку

 • Учитель під метою уроку іноді розуміє мету для себе: щоб він хотів зробити на уроці. Та мета й завдання уроку мають фіксувати також і те, чого учні мають навчитися на занятті. Мета уроку програмує його результат: спочатку її формулюють в узагальненому вигляді (чому учень має навчитися), а далі конкретизують описом потрібних дій і зразків діяльності учня. Мета уроку – основа ефективної діяльності не тільки вчителя, а й учнів. Мета – більш загальне поняття, ніж завдання. Взаємодія і єдність завдань – важлива умова успішного проведення уроку. Завдання повинні бути спрямовані на всебічний розвиток особистості учнів з урахуванням їхніх типологічних та індивідуальних психологічних особливостей і пізнавальних можливостей. Навчальне завдання уроку повинне бути спрямоване на вирішення таких завдань, реалізація яких забезпечить формування в учнів системи практичних і наукових знань, умінь, навичок. На кожен урок учитель добирає конкретне завдання, яке може бути вирішене лише на матеріалі певного уроку. Корекційно-розвивальне завдання уроку передбачає виправлення і розвиток в учнів інтелектуальної, емоційно-вольової, мотиваційної, і навчальних здібностей. Виховне завдання уроку спрямоване на формування в учнів наукового погляду на матеріальний світ, забезпечення морального, трудового, духовного, патріотичного, естетичного та фізичного виховання.Способи формулювання мети урокуТриєдина мета уроку

 • Пізнавальний аспект.

 • Учити і навчити кожного учня самостійно здобувати знання.

 • Здійснювати виконання головних вимог до оволодіння знаннями: повноту, глибину, оперативність, усвідомленість, систематичність, системність, гнучкість, міцність.

 • Формувати навички – точні, безпомилково виконувані дії, доведені завдяки багаторазовому повторенню до автоматизму.

 • Формувати вміння – поєднання знань і навичок, які забезпечують успішне виконання діяльності.

 • Формувати те, що учень повинен пізнати, уміти в результаті роботи на уроці.Триєдина мета уроку

 • Розвивальний аспект

 • Розвиток мови: збагачення й ускладнення її словникового запасу, ускладнення її змістовної функції, посилення комунікативних властивостей мови, оволодіння художніми образами, виразними властивостями мови.

 • Розвиток мовлення: учити аналізувати, виділяти головне, порівнювати, будувати аналогії, узагальнювати й систематизувати, доводити й спростовувати, визначати й пояснювати поняття, ставити й розв’язувати проблеми.

 • Розвиток сенсорної сфери: розвиток окоміру, орієнтування в просторі й у часі, точності й тонкості розрізнення кольору, світла й тіні, форми, звуків, відтінків мови.

 • Розвиток рухової сфери.Триєдина мета уроку

 • Виховний аспект

 • Об’єкт “ інші люди”: гуманність, товариськість, доброта, делікатність, ввічливість, скромність, дисциплінованість, відповідальність, чесність.

 • Об’єкт “я” : гордість, скромність, вимогливість до себе, почуття власної гідності, дисциплінованість, акуратність, сумлінність, відповідальність, чесність.

 • Об’єкт “ суспільство і колектив”: почуття обов’язку, відповідальність, працьовитість, сумлінність, чесність, заклопотаність невдачами товаришів.

 • Об’єкт “праця2: відповідальне виконання домашніх завдань, підготовка свого робочого місця, дисциплінованість, зібраність, чесність, ретельність.

 • Об’єкт “Батьківщина”: сумлінність, відповідальність, почуття гордості за її успіхи, заклопотаність її труднощами, бажання досягти успіхів, для того, щоб принести їй користь.Форми організації навчальної діяльності

 • Індивідуальна робота.

 • Фронтальна робота.

 • Групова робота.

 • Парна робота.

 • Бригадна робота.

 • Колективна робота.

 • Самостійна роботаМетоди і прийоми навчання

 • Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльностіМетоди і прийоми навчання

 • Методи стимулювання інтересу до навчально-пізнавальної діяльності.

 • Пізнавальні ігри.

 • Навчальні дискусії.

 • Створення цікавої ситуації.

 • Створення ситуації успіху, реалізація виховного потенціалу ситуації неуспіху, емоційних переживань.

 • Методи стимулювання обов’язку відповідальності

 • Формування переконань у соціальній та особистісній важливості.

 • Висування вимог.

 • Вправи для виконання вимог.

 • Змагання, заохочення, покарання.Методи і прийоми навчання

 • Методи контролю і самоконтролю:

 • Індивідуальне опитування.

 • Фронтальне опитування.

 • Усні заліки.

 • Програмоване опитування.

 • Контрольні письмові роботи.

 • Письмові заліки.

 • Програмовані письмові роботи.

 • Письмовий самоконтроль.

 • Контрольно-лабораторні роботи.

 • Машинний контроль.

 • Лабораторно-практичний самоконтроль.Методи навчання

 • Пояснювально-ілюстративні.

 • Репродуктивні.

 • Методи проблемного викладу навчального матеріалу.

 • Евристичні (частково-пошукові)

 • Дослідницькі.

 • Активні.

 • ІнтерактивніПрийоми навчання

 • Складання проблемної ситуації, аналіз проблемної ситуації, спостереження, показ, бесіда, розповідь, повторення. Вправа, пояснення. виділення підгруп, промовляння за вчителем, визначення незнайомих слів, розповідь за малюнком, порівняння, вивчення напам’ять. Логічне додавання, узагальнення, співвідношення, обгрунтування, пошук, вилучення, тренування, виправлення, демонстрація. Уточнення. Аналіз, виклад інформації, активізація уваги та мислення, зіставлення, стимулювання, контроль, взаємоконтроль, самоконтроль.Засоби навчання

 • 1. Вербальні – усне слово вчителя, друкований текст, дидактичні матеріали тощо.

 • 2. Наочні – таблиці, діаграми, малюнки, графіки, моделі тощо.

 • 3. Спеціальні – пристрої, прилади тощо.

 • 4. Технічні – екранні, звукові, комбіновані тощо.

 • Що ж містить у собі підготовка вчителя до уроку? Зараз ми розглянемо окремі ланки сучасного уроку.Окремі ланки сучасного уроку

 • Організаційний момент.

 • Перевірка домашнього завдання.

 • Перевірка раніше засвоєних знань і вмінь для підготовки до нової теми

 • Постановка мети уроку перед учнями.

 • Мотивація навчальної діяльності.

 • Організація сприйняття та осмислення нової інформації, тобто засвоєння вихідних знань.

 • Первинна перевірка розуміння.

 • Організація засвоєння способів діяльності шляхом відтворення інформації і вправ у її застосуванні за зразком.

 • Творче застосування та здобування знань

 • Узагальнення досліджуваного.

 • Контроль за результатами навчальної діяльності.

 • Підсумок уроку.

 • Рефлексія.

 • Домашнє завдання.Нетрадиційні форми навчання

 • Часто багато вчителів при проектуванні уроку використовують нетрадиційні форми.

 • Значення нетрадиційних форм навчання полягає в тому, що вони урізноманітнюють форми роботи з учнями, сприяють розвитку творчої особистості школярів, дозволяють повніше враховувати особливості навчального матеріалу, вимагать розробки технології застосування нових освітніх форм.Нетрадиційні форми навчання

 • Нетрадиційні форми, що забезпечують однобічну дію на учня ( учитель – учень, учень – учень): інтегрований урок, урок-лекція, урок-мандрівка, урок-екскурсія, урок-семінар, урок-есе, урок-залік, урок-суд, тощо.

 • Нетрадиційні форми навчання, які забезпечують взаємодію в процесі спілкування суб’єктів навчання в умовах парної роботи, роботи малих груп: урок-лото, урок-композиція, урок-огляд знань, урок-казка, урок-диспут,урок-діалог, урок-”круглий стіл”, урок-КВК, урок-форум, тощо.

 • Нетрадиційні форми навчання, які передбачають, як однобічну, так і взаємодію суб’єктів навчання: залежно від змісту, форми і методів у рамках даної моделі може бути як одностороннє діяння субєктів, так і взаємодія, тобто може підійти і перший , і другий варіанти, або обидва разом.Нетрадиційні форми і методи роботи на уроках української мови і літератури

 • Сучасний урок – це твір мистецтва педагога, тому урок української мови і літератури з використанням інтерактивних технологій передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблеми на основі аналізу обставин і відповідної ситуації. Це потребує від учителя розуміння суті даної моделі навчання, уміння старанно планувати свою роботу, значної кількості часу. Слід поступово вводити елементи інтерактивних технологій на окремих уроках, починаючи з найпростіших: робота у малих групах, парах, “мозковий штурм”, ”мікрофон”, “акваріум”, “ажурна пилка”, складання сенканів, складання листа по колу, асоціювання тощо.

 • Також учитель повинен враховувати можливості учнів при використанні групової і парної роботи на уроці.

 • Саме завдяки застосуванню активних форм і методів навчання на уроці створюється ділова, творча обстановка, адже сучасність ставить перед учителем завдання постійного творчого пошуку, рефлексії своєї діяльності, самовдосконалення.Шляхи підвищення ефективності уроку

 • Мету уроку формулюйте, орієнтуючись на потреби й інтереси учнів.

 • Мету уроку зробіть метою учнів.

 • Серйозно ставтесь до організації уроку.

 • Під час розвитку мотиву досягнення орієнтуйте учнів на самооцінку діяльності.

 • У ситуацію вибору ставте учнів якнайчастіше.

 • Допомагайте учням ставити перед собою реалістичні завдання та бути відповідальними за успіхи та прорахунки.

 • Зробіть ситуацію успіху досяжною для кожного учня.

 • Робіть клас і урок більш привабливим і цікавим.

 • Пов’язуйте навчальну інформацію з життєвим досвідом школярів.

 • Перш ніж розпочати роботу, переконайтеся, що в учнів достатньо можливостей, щоб почуватися безпосередньо причетними до групових занять.

 • Уникайте небажаних наслідків своїх учительських очікувань.

 • Зробіть основні правила і вимоги зрозумілими та чітко встановлюйте ці правила.

 • Створіть умови для підвищення якості знань учнів та їхньої самоповаги.

 • Акцентуйте увагу на вчинках і поведінці, а не на особистості учня.

 • Створіть позитивне ставлення до самоврядування.

 • Враховуйте вікові особливості учнів у розвитку їх особистості.ВИСНОВКИ

 • Сьогодні освіта має бути побудована на чотирьох основних ідеях: навчатися, щоб уміти, навчатися, щоб діяти, навчатися, щоб жити разом, навчатися, щоб бути.

 • В.Сухомлинський писав: “Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, фантазії, творчості. Ми повинні навчати так, щоб дитина відчувала себе шукачем і відкривачем знань. Тільки за цієї умови одноманітна, напружена, стомлююча робота школяра забарвлюється радісними почуттями і може принести маленьким людям переживання творця”

 • Цього ми можемо досягти тільки при ефективній, добросовісній підготовці до уроку.Література

 • Деменко О.І. Урок у сучасному вимірі. Управління школою – 2008 - №22-24.

 • Бороденко В. Формат нового уроку. Завуч. 2005, №34

 • Ярош Г.О. Сучасний урок у початковій школі. Основа 2005.

 • Шевчук Г. Моделі нетрадиційних уроків

 • Завуч. 2007, №9

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка