Урок у 5 класі Учитель Вишневецька С. М. Проблемне запитанняДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.
ТипУрок


Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі

 • Уподібнення та спрощення приголосних

 • Урок у 5 класі

 • Учитель Вишневецька С.М.


ПРОБЛЕМНЕ ЗАПИТАННЯ:

 • Що ж потрібно зробити для того, щоб не помилитися в написанні слів, звучання яких не збігається з написанням?

 • Дослідити, чому виникає розбіжність між вимовою і написанняму словах:

 • берегти – [бирихти]

 • розповідати – [роспов'ідати]

 • загадкову – [загаткову]

 • просьба – [проз'ба]

 • боротьба – [бород'ба]

 • пісня – [піс'н'а]“З ким поведешся, того й наберешся ”

 • Дзвінкі оглушуються.

 • Глухі стають дзвінкими.

 • Префікси роз-, без- звучать перед глухими з [с].

 • Шиплячі звучать як свистячі.

 • Відбувається уподібнення за м’якістю.

Дзвінкий + Глухий = Глухий [Г] [х]

 • Легко - [лехко]

 • Полегкість - [полеихк’іс’т’]

 • Вогко - [ вохко]

 • Нігті - [н’іхт’і]

 • Кігті - [к’іхт’і]

 • Дьогтю – [д’охт’у]Глухий + Дзвінкий = Дзвінкий

 • ТеЧе СіКПрочитайте слова, подані у фонетичній транскрипції. Запишіть їх буквами.

 • [проз’ба], [р’уґзак], [одже],

 • [еикзамеин], [веилиґдеин’], [л’іджба]Вправа № 1 (Вставте правильні літери)

 • Бері…ка, стру…ка, кі…тистий, ми…тіти, поле…шення, моло…ьба, хо…ьба, мабу…ь, ко…ьба.Вправа № 2 (Прочитайте слова, дотримуючись правил орфоепії)

 • Воркотлива голубка,

 • срібна ложка,

 • великий рюкзак,

 • смішний анекдот,

 • низька призьба,

 • надійна подружка.Вправа № 3 (Перепишіть прислів'я. Подані у транскрипції слова запишіть орфографічно і поясніть спосіб перевірки)

 • 1. У [ к н и з ′ ц ′ і ] кохайся – розуму набирайся.

 • 2. Молодому тепліше в [ c о р о ц′: і], ніж старому в каптані.

 • 3.Хто збився з дороги, той радий і

 • [c т е з′ ц′ і]

 • 4. Сухий березень, теплий квітень,

 • [ в о х к и й ] май – буде хліба урожай.ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

 • Встали рівно біля парт,

 • Починаємо наш старт.

 • Руки вгору - руки вниз.

 • Подивились пильно скрізь.

 • Піднялись, понагинались

 • І здоровими зостались.

 • Головою покрутили

 • І тихенько всі присіли.Установіть відповідність

 • Важко у навчанні – ложка дьо...тю

 • Пташка мала, а ле...ко в праці

 • На діжку меду – кі...ті гострі1. Тести2. Уподібнення приголосних звуків відбувається в усіх словах у рядку:

 • 2. Уподібнення приголосних звуків відбувається в усіх словах у рядку:

 • а) просьба, казка, кузня;

 • б) вокзал, рюкзак, кігті;

 • в) дігтяр, ходьба, айсберг.3. Уподібнення приголосних звуків не відбувається в рядку:

 • 3. Уподібнення приголосних звуків не відбувається в рядку:

 • а) боротьба;

 • б) грядка;

 • в) молотьба.4.Позначте рядок, в якому слова пишуться і вимовляються однаково.

 • 4.Позначте рядок, в якому слова пишуться і вимовляються однаково.

 • а) магазин, калина, день; б) боротьба, життя, щастя; в) умиваєшся, читається, високо.5. Позначте  рядок, в якому на місці  пропущених літер потрібно  вставити  однакову літеру у всіх словах.

 • 5. Позначте  рядок, в якому на місці  пропущених літер потрібно  вставити  однакову літеру у всіх словах.

 • а) соло...кий, бри...кий,. боро...ьба; б) бря...кіт, сли...ький, дорі...ка; в) ле...кий, во...кий, бі...ти.2.Виберіть  правильний варіант написання

 • А) 1 - смушка; 2 - смужка.

 • Б) 1-берізка; 2-беріска.

 • В) 1 - якби; 2 - ягби.

 • Г) 1 - злехка; 2 - злегка.

 • Д) 1-бородьба; 2-боротьба.

 • Ж) 1 - кігтьовий; 2 - кіхтьовий.

 • З) 1 - нішка; 2 - ніжка.

 • И) 1 - дубки; 2 - дупки.

 • І) 1 - мабудь; 2 - мабуть.

 • К) 1 - указка; 2 - укаска.3. Знайдіть правильний запис4. Знайдіть і виправте помилки, підкресліть орфограми.

 • Швитко наближається світанок. Здалеку повіяло вохкістю. Лехкий вітерець кружляє у танку сніжинки. Дід Мороз поспішає на воґзал. У рюґзаку в нього новорічні подарунки.Проблемне завдання

 • Від поданих слів утворити прикметники, у дужках позначити групу приголосних, в яких відбулося спрощення. Пояснити, що таке спрощення.

 • Зразок: область – обласний (стн – сн).

 • Тиждень, проїзд, ненависть, користь, швидкість, перехрестя, щастя.Перевірка виконання завдання:

 • тижневий (ждн – жн),

 • проїзний (здн – зн),

 • ненависний (стн – сн),

 • корисний (стн – сн),

 • швидкісний (стн – сн),

 • перехресний (стн – сн),

 • щасливий (стл - сл).Дослідження проблеми

 • Вимовляючи слова, потрібно уникати збігу голосних і приголосних. Якщо в словах виникає збіг приголосних, то для полегшення вимови застосовують спрощення в групах приголосних: тиждень – тижневий, проїзд – проїзний.

 • Винятки: зап'ястний, кістлявий, пестливий, хвастливий, шістнадцять, баластний, контрастний та інші.

 • У словах агентство, альпіністський, гігантський, диригентський, президентський, студентський, туристський спрощення відбувається лише у вимові.Запам’ятайте!

 • Кістлявий, пестливий, хвастливий, зап’ясний, хворостняк, шістнадцять, шістсот, форпостний, баластний, контрастний, компостний.Запишіть слова у дві колонки: 1) ті, у які не вставляли букв т, д, к; 2) ті, у які вставляли пропущені букви.

 • Швидкісн..ий, якіс..ний, улес..ливий, осві..читися, хвас..ливий, контрас..ний, щас..ливий, блис..нути, аген..ство, волейболіс..ці, заїз..ний, їж..жу, учас..ник, заздріс..ний, ус..ний, випус..ний, стис..нути, щотиж..ня, студен..ський, очис..ний, буревіс..ник, п’я..десят.Словниково-розподільна робота

 • Записати слова у три колонки: 1) слова, в яких відбулося уподібнення приголосних; 2) слова, у яких відбулося спрощення; 3) слова, у яких спрощення не відбулося.

 • Нігті, легко, ягідка, месник, кількісний, радісний, пізній, чесний, серцевий, ніжна, глибше, шістнадцять, фашистський, агентський, кістлявий, хвастливий, берізкаПеревірка виконання завданняПрочитати текст, знайти пунктуаційні недоліки, а також орфографічні помилки

 • УКРАЇНА

 • Яка ж ти прекрасна земле в промінні солнця! Голуба зелена квітчаста. Звідси далеко на схід розкинулася україна. Передранішній вітер злехка хвилює тирсу. Бліде небо михтить зірками до блакиті, що оповила стипову далечінь (За М. Коцюбинським).

 • Далі на схід розкинулась контрасна хвиляста рівнина. Ще далі чарівне Поділля з доблестним народом. Від прип'яті до десни вишумлює Полісся з рідкістними мешканцями флори і фауни а далі Київщина лісостеп полтавські ріки що горнуця до дніпра за яким степи а до самої Херсоншчини (За І. Цюпою).Перевіримо!

 • УКРАЇНА

 • Яка ж ти прекрасна, земле, в промінні сонця!

 • Голуба, зелена, квітчаста. Звідси далеко на схід

 • розкинулася Україна. Передранішній вітер злегка

 • хвилює тирсу. Бліде небо мигтить зірками до

 • блакиті, що оповила степову далечінь (За

 • М. Коцюбинським).

 • Далі на схід розкинулась контрастна

 • хвиляста рівнина. Ще далі чарівне Поділля з

 • доблесним народом. Від Прип'яті до Десни

 • вишумлює Полісся з рідкісними мешканцями

 • флори і фауни, а далі Київщина, лісостеп,

 • полтавські ріки, що горнуться до Дніпра, за яким

 • степи а до самої Херсонщини (За І. Цюпою)Рефлексія

 • Чи корисну інформацію я отримав на уроці?

 • Чи добре я працював на уроці?

 • Який у мене настрій?Каталог: attachments
attachments -> Робота з епіграфом
attachments -> Водичка, водяний, підводний водичка, водяний, підводний
attachments -> Поглибити і узагальнити знання учнів про додаток; формувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати способи вираження додатку
attachments -> Поглибити знання учнів про другорядні члени речення; формувати навички розпізнавання їх у реченні, дати поняття про поширені і непоширені речення
attachments -> Рід невідмінюваних іменників визначається так
attachments -> 1. Дано одне речення. Скласти програму, яка визначає з якої букви починається друге слово в реченні
attachments -> 1. Роль козацтва в захисті південних кордонів українських земель
attachments -> Урок до нас прийшов за розкладом сьогодні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка