Урок як основна форма навчання історії та суспільствознавчих дисциплін в контексті компетентнісно орієнтованого навчання Компетентність здатністьДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.
#915
ТипУрок


Урок як основна форма навчання історії та суспільствознавчих дисциплін в контексті компетентнісно орієнтованого навчання


Компетентність - здатністьКатегорії історичних знаньКатегорії історичних умінь і навичокКатегорії загальнопредметної компетентностіВизначення компетентнісно орієнтованої мети урокуВизначення компетентнісно орієнтованої мети уроку

 • Тема уроку. Передумови, причини й початок Національно-визвольної війни

 • Мета уроку. Повідомити учням нові знання; розвивати (формувати) їх уміння і навички, серед котрих:

 • називати події за датами та дати подій (межі життєпису Б. Хмельницького, обрання Б. Хмельницького гетьманом, початок Національно-визвольної війни, укладення союзної угоди з кримським ханом про надання військової допомоги); визначати їх хронологічну послідовність та віддаленість від сьогодення, синхронізувати із відповідними подіями всесвітньої історії;

 • визначати та застосовувати у мовленні поняття і терміни «Національно-визвольна війна»; «універсал»;

 • характеризувати постать Б. Хмельницького, використовуючи історичні джерела, та визначати заходи, котрих він уживав для підготовки війни;

 • називати полководців-сподвижників Б. Хмельницького: Филона Джалалiя, Федора Вешняка, Івана Гирю, Максима Нестеренка, Максима Кривоноса, Тимоша Носача, Івана Виговського, Данила Нечая, Івана Золотаренка, Михайла (Станіслава) Кричевського, Івана Богуна, Остапа Гоголя, Антіна Ждановича, Мартина Небабу, давати деяким із них короткі характеристики;

 • називати і показувати на карті основні історико-географічні об’єкти: хутір Суботів, мис Микитин Ріг, острів Томаківку, Бахчисарай; установлювати їх взаєморозміщення;

 • називати основні історичні джерела, що стосуються теми; використовувати їх для визначенні причини Національно-визвольної війни, характеристики особистості Б. Хмельницького;

 • установлювати причини Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.

 • Виховувати, формувати в учнів особистісне ставлення щодо основних фактів, подій і явищ початкового етапу Національно-визвольної війни, постаті Б. Хмельницького та його найближчого оточення.Визначення компетентнісно орієнтованої мети уроку

 • Тема уроку. Суспільно-політичне життя українських земель у середині ХІV – початку ХVІ ст.

 • Мета уроку. Повідомити учням нові знання; розвивати їх уміння і навички, серед котрих:

 • називати події за датами та дати подій (перші писемні згадки про запорозьких козаків; роки життєпису Василя-Костянтина Острозького); визначати їх хронологічну послідовність та віддаленість від сьогодення;

 • визначати та застосовувати у мовленні поняття і терміни «статути Великого князівства Литовського», «магдебурзьке право», «міське самоврядування», «фільварок», «панщина», «магнат», «шляхта»; «козак»; «зимівник» тощо;

 • характеризувати князя Василя-Костянтина Острозького як людину та історичного діяча, давати оцінку його діяльності;

 • називати і показувати на карті територіальні зміни, що відбувалися на українських землях від середини ХІV – до початку ХVІ ст.;

 • називати основні історичні джерела, що стосуються теми; використовувати їх для пояснення причин виникнення запорізького козацтва;

 • зіставляти й порівнювати становище та роль кожної суспільної верстви та станової групи в тогочасному житті.

 • Виховувати, формувати в учнів особистісне ставлення щодо основних фактів, подій і явищ української історії середини ХІV – початку ХVІ ст. та історичних діячів доби.Визначення типу уроку

 • урок вивчення нового матеріалу і формування вмінь та навичок;

 • урок узагальнення та систематизації знань, вмінь і навичок;

 • урок перевірки знань, вмінь та навичок;

 • комбінований урокУрок вивчення нового матеріалу і формування вмінь та навичок

 • 1. Підготовчий етап (5-10 хв.). Організація робочого місця і роботи класу; активізація розумової діяльності школярів шляхом фронтального опитування, пригадування, відтворення матеріалу, який є базовим для вивчення нового; повторення вивченого з метою встановлення логічного взаємозв’язку з новим матеріалом; перевірка вмінь (нагадування, тренувальні вправи).

 • 2. Основний етап (25-30 хв.). Оголошення теми; повідомлення завдань, очікуваних результатів; мотивація навчальної діяльності; сприйняття і осмислення учнями нового матеріалу; узагальнення і систематизація знань (може здійснюватися, як правило, в процесі пояснення); формування вмінь та навичок.

 • 3. Заключний етап (5-10 хв.). Підведення підсумків уроку; оцінювання та мотивація; фіксація найголовнішого з теми, що потребує осмислення, запам’ятовування, розуміння; інструктаж домашнього завдання.Урок перевірки знань, вмінь та навичок

 • 1. Підготовчий етап (5-10 хв.). Організація робочого місця і роботи класу; оголошення теми і завдань уроку; інструктаж за основними видами діяльності перевірки знань та вмінь; мотивація запропонованих способів перевірки завдань; колективне виконання тренувальних вправ з особливо складних завдань (у разі необхідності).

 • 2. Основний етап (30-35 хв.). Перевірка знань і вмінь: усне опитування, виконання письмових, тестових завдань, розв’язування історичних задач тощо.

 • 3. Заключний етап (5-10 хв.). Підведення підсумків уроку; оцінювання за результатами усного опитування; оцінювання видів роботи, що підлягають взаємоперевірці; інструктаж домашнього завдання.Урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок

 • 1. Підготовчий етап (5 хв.). Організація робочого місця і роботи класу; оголошення теми, завдань уроку, способів діяльності; мотивація навчальної діяльності.

 • 2. Основний етап (30 хв.). Організація роботи з метою повторення вивченого; систематизація вивченого за підготовленими завданнями; узагальнення вивченого на рівні висновків, характерних рис, особливостей, укладання логічно-структурних схем, значення тощо.

 • 3. Заключний етап (10 хв.). Підведення підсумків уроку; оцінювання та мотивація; інструктаж домашнього завдання.Комбінований урок

 • Варіант А.

 • 1. Підготовчий етап (5 хв.). Організація робочого місця і роботи класу; інформування про основні способи діяльності на уроці; активізація розумової діяльності школярів.

 • 2.1. Перевірка вивченого (15 хв.). Повторення навчального матеріалу; перевірка вивченого за допомогою завдань (колективних, індивідуальних, усних, письмових тощо); оцінювання знань та вмінь, мотивація оцінок.

 • 2.2. Вивчення нового матеріалу, формування вмінь та навичок (20 хв.). Оголошення нової теми, очікуваних результатів; мотивація навчальної діяльності; сприйняття і осмислення учнями навчального матеріалу; виконання тренувальних вправ; розв’язування історичних задач; узагальнення і систематизація знань.

 • 3. Заключний етап (5 хв.). Підведення підсумків уроку; інструктаж домашнього завдання.Комбінований урок

 • Варіант Б.

 • 1. Підготовчий етап (5 хв.). Організація робочого місця і роботи класу; інформування про основні способи діяльності на уроці; активізація розумової діяльності школярів.

 • 2.1. Вивчення нового матеріалу, формування вмінь та навичок (20 хв.). Оголошення нової теми, очікуваних результатів; мотивація навчальної діяльності; сприйняття і осмислення учнями навчального матеріалу; виконання тренувальних вправ; розв’язування історичних задач.

 • 2.2. Систематизація та узагальнення знань, вмінь (10 хв.). Повторення вивченого матеріалу; систематизація знань на рівні понять, історичних персоналій, явищ, подій, хронології тощо; виконання завдань із застосуванням отриманих знань, вмінь; узагальнення вивченого матеріалу на рівні висновків, положень, логічних ланцюжків, логічно-структурних схем тощо

 • 3. Заключний етап (5 хв.). Підведення підсумків уроку; інструктаж домашнього завдання.Комбінований урок

 • Варіант В.

 • 1. Підготовчий етап (5 хв.). Організація робочого місця і роботи класу; інформування про основні способи діяльності на уроці; активізація розумової діяльності школярів.

 • 2.1. Систематизація та узагальнення знань, вмінь (10 хв.) Повторення вивченого матеріалу; систематизація знань на рівні понять, історичних персоналій, явищ, подій, хронології тощо; виконання завдань із застосуванням отриманих знань, вмінь; узагальнення вивченого матеріалу на рівні висновків, положень, логічних ланцюжків, логічно-структурних схем тощо

 • 2.2. Перевірка знань та вмінь (20 хв.). Перевірка знань і вмінь: усне опитування, виконання письмових, тестових завдань, розв’язування історичних задач тощо.

 • 3. Заключний етап (5 хв.). Підведення підсумків уроку; інструктаж домашнього завдання.Визначення виду (форми) уроку

 • урок-лекція;

 • урок-семінар;

 • урок-конференція;

 • урок захист проектів;

 • урок-гра;

 • урок-суд і т. д.Повідомлення домашнього завдання

 • Обов’язкове. Опрацювати зміст параграфа. Знайти відповіді на запитання і завдання до нього. Виконати завдання у робочому зошиті з друкованою основою.

 • Вибіркове. Використовуючи ресурси мережі Інтернет, підготувати добірку ілюстрацій-зображень Б. Хмельницького та осіб із його найближчого оточення.Компетентність - оцінюванняДякую за увагу!Каталог: predmety -> istoriya -> media -> files
files -> Методика роботи з історичними джерелами на уроках історії Класифікація історичних джерел
predmety -> Людина культурна, до найменших подробиць, європеєць з голови до п'ят… був справжнім аристократом Духа без жодного силування з свого боку… С.Єфремов
predmety -> Підхід Європейського Союзу
predmety -> Василь Семенович Стефаник народився 14 травня 1871 року в селі Русів (тепер Снятинського району Івано-Франківської області) у заможній селянській родині
predmety -> Тема проекту
predmety -> Леся Українка.”Бояриня”.Історична основа драматичної поеми. План Історія написання твору
predmety -> Наталія Кейван-Чорнокожа, вчитель-словесник
predmety -> Компетентність – ближче до “знаю, як”, ніж “знаю, що”. Компетентність – ближче до “знаю, як”, ніж “знаю, що”
predmety -> 2. Визначення мінімумів обов’язкових знань з кожного предмета
files -> Красу села свого вбачаю


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка