Успіх даної ідеї визначається оптимальним керуванням процесу впровадження з боку учнівського активу, батьків, вчителів та адміністрації школиДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.На підставі дослідницької роботи з вивчення специфіки шкільних музеїв, через впровадження соціальних інновацій, задуму впровадження в шкільне життя активних виховних ідей національно- патріотичного виховання і залучення молодого покоління в соціально значущі види практики, створити на сайті шкільного музею українознавства віртуальний музей.

 • На підставі дослідницької роботи з вивчення специфіки шкільних музеїв, через впровадження соціальних інновацій, задуму впровадження в шкільне життя активних виховних ідей національно- патріотичного виховання і залучення молодого покоління в соціально значущі види практики, створити на сайті шкільного музею українознавства віртуальний музей.

 • Успіх даної ідеї визначається оптимальним керуванням процесу впровадження з боку учнівського активу, батьків, вчителів та адміністрації школи.Як показує досвід, сьогодні відзначається поступове падіння інтересу школярів до традиційної екскурсії, але у них з'являється прагнення до самостійного знайомства з музеєм, тому все більший інтерес набувають інтерактивні форми роботи з підлітковою аудиторією, робота краєзнавчих музеїв набуває нового звучання. Шкільні музеї прагнуть активніше використовувати нові інформаційні технології.

 • Як показує досвід, сьогодні відзначається поступове падіння інтересу школярів до традиційної екскурсії, але у них з'являється прагнення до самостійного знайомства з музеєм, тому все більший інтерес набувають інтерактивні форми роботи з підлітковою аудиторією, робота краєзнавчих музеїв набуває нового звучання. Шкільні музеї прагнуть активніше використовувати нові інформаційні технології.

Віртуальні виставки, інтернет-конференції, інтернет-дослідження і проекти, дистанційні консультації - все це підкреслює значимість одної дуже важливої тези - щоб бути затребуваним новими поколіннями учнів, музей в школі повинен бути живим.

 • Віртуальні виставки, інтернет-конференції, інтернет-дослідження і проекти, дистанційні консультації - все це підкреслює значимість одної дуже важливої тези - щоб бути затребуваним новими поколіннями учнів, музей в школі повинен бути живим.- Цілодобова доступність;

 • - Цілодобова доступність;

 • -Відсутність прив'язки до часу та місця;

 • - Відносно невисока витратність;

 • - Необмежений час представлення експозиції;В останні роки в музейній практиці сформувався принципово новий підхід до використання сучасних засобів відображення інформації. Більш того, в даному випадку матеріальний і мультимедійний об'єкти не працюють один без одного і не можуть бути пред'явлені глядачеві окремо. Шкільний музей повинен не тільки зберігати, вивчати і вести облік експонатів, але й демонструвати їх своїм відвідувачам. Тому зараз необхідно використовувати нові інформаційні технології в експозиційно-виставкової роботи.

 • В останні роки в музейній практиці сформувався принципово новий підхід до використання сучасних засобів відображення інформації. Більш того, в даному випадку матеріальний і мультимедійний об'єкти не працюють один без одного і не можуть бути пред'явлені глядачеві окремо. Шкільний музей повинен не тільки зберігати, вивчати і вести облік експонатів, але й демонструвати їх своїм відвідувачам. Тому зараз необхідно використовувати нові інформаційні технології в експозиційно-виставкової роботи.Завдання, що стоїть перед сучасним шкільним музеєм - не тільки створення сайту в Інтернет, але і поступове формування повноцінного віртуального музею

 • Завдання, що стоїть перед сучасним шкільним музеєм - не тільки створення сайту в Інтернет, але і поступове формування повноцінного віртуального музеюАдміністрація школи

 • Адміністрація школи

 • Керівник шкільного музею

 • Актив шкільного музею.

 • Педагоги школи.

 • ГромадськістьШкільний музей можна віднести до одного з феноменів вітчизняної культури та освіти, він володіє величезним освітньо-виховним потенціалом, так як він зберігає і експонує справжні історичні документи. Ефективне використання цього потенціалу для виховання учнів у дусі патріотизму, громадянської самосвідомості, високої моральності є одним з найважливіших завдань шкільного музею. Беручи участь у пошуково-збиральній роботі, учні постійно занурюються в історію країни, міста, школи незалежно від того, яку тему вони вивчають. Але останнім часом виникає проблема: як зробити краєзнавчу, дослідницько - пошукову роботу в нашій школі більш цікавою і привабливою для сучасного підлітка. У зв'язку, з цим стає актуальним використання комп'ютерних технологій у даному напрямку.

 • Шкільний музей можна віднести до одного з феноменів вітчизняної культури та освіти, він володіє величезним освітньо-виховним потенціалом, так як він зберігає і експонує справжні історичні документи. Ефективне використання цього потенціалу для виховання учнів у дусі патріотизму, громадянської самосвідомості, високої моральності є одним з найважливіших завдань шкільного музею. Беручи участь у пошуково-збиральній роботі, учні постійно занурюються в історію країни, міста, школи незалежно від того, яку тему вони вивчають. Але останнім часом виникає проблема: як зробити краєзнавчу, дослідницько - пошукову роботу в нашій школі більш цікавою і привабливою для сучасного підлітка. У зв'язку, з цим стає актуальним використання комп'ютерних технологій у даному напрямку.Даний проект розрахований на активне застосування ІКТ в роботі шкільного музею і розробки мультимедійних презентацій з культури та історії рідного краю. При цьому найефективніше цей процес може здійснюватися в практичній діяльності зі створення і функціонування шкільного музею, який би міг стати однією з форм організації громадянського виховання. Дана форма повинна сприяти формуванню громадянськості і патріотизму, а, отже, соціалізації особистості не шляхом засвоєння теоретичних положень, а в активній діяльності. Цьому сприяють спільний пошук матеріалів про історію, спілкування з учасниками різних історичних подій, робота з джерелами, що зберігаються в архівах. Таким способом учень засвоює досвід суспільного життя, культуру людських відносин, необхідних для співпраці з іншими людьми. У даній діяльності створюються умови для емоційного сприйняття цінностей, що сприяють формуванню громадянськості.

 • Даний проект розрахований на активне застосування ІКТ в роботі шкільного музею і розробки мультимедійних презентацій з культури та історії рідного краю. При цьому найефективніше цей процес може здійснюватися в практичній діяльності зі створення і функціонування шкільного музею, який би міг стати однією з форм організації громадянського виховання. Дана форма повинна сприяти формуванню громадянськості і патріотизму, а, отже, соціалізації особистості не шляхом засвоєння теоретичних положень, а в активній діяльності. Цьому сприяють спільний пошук матеріалів про історію, спілкування з учасниками різних історичних подій, робота з джерелами, що зберігаються в архівах. Таким способом учень засвоює досвід суспільного життя, культуру людських відносин, необхідних для співпраці з іншими людьми. У даній діяльності створюються умови для емоційного сприйняття цінностей, що сприяють формуванню громадянськості. • 1. В даний час віртуальні музеї допоможуть вирішити актуальну управлінську та педагогічну проблему «збереження традиції шкільного музею» в нових умовах розвитку суспільства.

 • 2. Віртуальний музей вирішує проблему розширення доступу дітей, їх батьків, педагогів до матеріалів, що мають високий освітній потенціал в силу їх культурної цінності.

 • 3. Активно розвиваються сучасні технології.

 • 4. Віртуальна версія шкільного музею прискорює процес інтеграції школи та соціуму для здійснення цілей виховання підростаючого покоління, розвиває партнерські відносини між педагогами, батьками і дітьми.

 • 5. Особливість віртуального музею полягає в тому, що він хоч і розташований в мережі Інтернет, але заснований на реальних експонатах, має свою власну структуру і вільний доступ до музейних експозицій, сприяє отриманню та поширенню музейної інформації. Все це дозволить сформувати єдиний інформаційний освітній простір. Крім того, створення віртуального музею сприятиме соціалізації учнів, стимулюватиме їх пізнавальну активність і підвищить ефективність використання музейної інформації в навчально-виховному процесі.Віртуальний музей. Відеоекскурсія

 • Віртуальний музей. Відеоекскурсія

 • Віртуальний музей. Фонди та експозиції

 • Віртуальний музей. Прогулянки Харковом1.Репрезентативність і змістовність віртуальної експозиції;

 • 1.Репрезентативність і змістовність віртуальної експозиції;

 • 2.Різноманітність представленої інформації, придатної для різних професійних, вікових та освітніх категорій користувачів;

 • 3.Зручний користувальницький інтерфейс із зручною навігацією.Підвищення інтересу учнів до краєзнавчої роботи за допомогою застосування інформаційно-комунікаційних технологій.

 • Підвищення інтересу учнів до краєзнавчої роботи за допомогою застосування інформаційно-комунікаційних технологій. • 1. Обеспечити впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу музею.

 • 2. Створити Internet-версію шкільного музею.

 • .Проект забезпечує успішну взаємодію з різними суб'єктами соціуму, забезпечує вибудовування партнерських відносин між ними за рахунок проведення занять, заходів, зустрічей в освітньому закладі на базі шкільного музею, а також екскурсій, експедицій, колективних виходів у музеї інших шкіл міста, області, країни, пішохідних походів, поїздок.

 • Проект забезпечує успішну взаємодію з різними суб'єктами соціуму, забезпечує вибудовування партнерських відносин між ними за рахунок проведення занять, заходів, зустрічей в освітньому закладі на базі шкільного музею, а також екскурсій, експедицій, колективних виходів у музеї інших шкіл міста, області, країни, пішохідних походів, поїздок.В рамках даного проекту передбачається поетапне засвоєння загальнолюдських цінностей - від прищеплення школярам любові до родини, ближнього, своєї малої Батьківщині до формування почуття відповідальності за майбутнє країни та людства.

 • В рамках даного проекту передбачається поетапне засвоєння загальнолюдських цінностей - від прищеплення школярам любові до родини, ближнього, своєї малої Батьківщині до формування почуття відповідальності за майбутнє країни та людства. • 1. Низька зацікавленість участі дітей у проекті;

 • 2. Труднощі педагога в технічному питанні;

 • 3.Низька зацікавленість відвідувачів сайту у підтримці ідеї;

 • 4. Дефіцит часу для постійного оновлення інформації, її поповнення;По завершенню проекту планується вихід з пропозицією створення віртуального музею освітніх установ району.

 • По завершенню проекту планується вихід з пропозицією створення віртуального музею освітніх установ району.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка