В. О. Сухомлинський На виконання наказу мон №855 від 11. 09. 2009 р. Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 рокиДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.

Інклюзивна школа - заклад освіти, який забезпечує інклюзивну модель освіти як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат в шкільному середовищі.

 • Інклюзивна школа - заклад освіти, який забезпечує інклюзивну модель освіти як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат в шкільному середовищі.

 • (Саламанкська декларація. Програма дій)

Знедолена природою дитина не повинна знати, що у неї слабкий розум, слабкі сили. Виховання такої дитини має бути у сто разів ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим.

 • Знедолена природою дитина не повинна знати, що у неї слабкий розум, слабкі сили. Виховання такої дитини має бути у сто разів ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим.

 • В.О.СухомлинськийНа виконання наказу МОН № 855 від 11.09.2009 р. Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки.

 • На виконання наказу МОН № 855 від 11.09.2009 р. Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки.

 • На виконання наказу МОН № 1224 від 09.12.2010 р. Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах.

 • На виконання Постанови КМУ № 872 від 15.08.2011 р. Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

 • Лист від 26.07.2012 р. N 1/9-529 Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчанняОрганізувати навчально-виховний процес, який би задовольняв освітні потреби всіх дітей.

 • Організувати навчально-виховний процес, який би задовольняв освітні потреби всіх дітей.

 • Розробити систему надання спеціальних освітніх і фахових послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

 • Створити позитивний клімат у шкільному середовищі та поза його межами.систему освітніх послуг, зокрема: адаптацію навчальної програми та плану, фізичного середовища, методів і форм навчання, використання існуючих у громаді ресурсів, залучення батьків;

 • систему освітніх послуг, зокрема: адаптацію навчальної програми та плану, фізичного середовища, методів і форм навчання, використання існуючих у громаді ресурсів, залучення батьків;

 • співпрацю з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до потреб дітей;

 • створення сприятливої атмосфери у дитячому колективі.1. Цінність дитини не залежить від її здібностей та досягнень.

 • 1. Цінність дитини не залежить від її здібностей та досягнень.

 • 2. Кожна дитина здатна відчувати і думати.

 • 3. Кожна дитина має право на спілкування і на те, щоб бути почутим.

 • 4. Усі діти мають потребу один в одному.

 • 5. Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємин.

 • 6. Усі діти потребують підтримки і дружби ровесників.

 • 7. Для всіх дітей досягнення прогресу швидше може бути в тому, що вони можуть робити, ніж у тому, що не можуть.

 • 8. Різноманітність посилює всі сторони життя дитини.Систематичне дослідження психолого-педагогічного статусу дитини (відповідність таких вимог, які ставить перед нею школа, особливостям розвитку школяра), динаміки її психічного розвитку у процесі шкільного навчання.

 • Систематичне дослідження психолого-педагогічного статусу дитини (відповідність таких вимог, які ставить перед нею школа, особливостям розвитку школяра), динаміки її психічного розвитку у процесі шкільного навчання.

 • Створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості учнів та їхнього успішного навчання.

 • Створення спеціальних соціально-психологічних умов для надання допомоги дітям, які мають проблеми в розвитку та навчанні.Доступність усіх форм навчання та освітніх послуг.

 • Доступність усіх форм навчання та освітніх послуг.

 • Запровадження спеціальних технологій та адаптивних технічних засобів навчання.

 • Індивідуалізація та адаптація навчальних програм з урахуванням потреб і можливостей дитини.

 • Поєднання традиційних та інноваційних підходів до розвитку дитини з особливими потребами.

 • Створення сприятливих умов для соціалізації, самовизначення та самореалізації школярів.

 • Професійна орієнтація, підготовка до вибору майбутньої професії.Психологічну діагностику дітей (первинне діагностування на етапі вступу дитини до школи, проведення діагностичних мінімумів на різних етапах навчання з метою вивчення динаміки її розвитку та подолання можливих труднощів під час кризових періодів).

 • Психологічну діагностику дітей (первинне діагностування на етапі вступу дитини до школи, проведення діагностичних мінімумів на різних етапах навчання з метою вивчення динаміки її розвитку та подолання можливих труднощів під час кризових періодів).

 • Надання психологічної підтримки педагогам (створення на основі отриманих даних індивідуальних карт учнів і розробка індивідуальних навчальних планів, здійснення адаптацій і модифікацій для дітей з особливостями психофізичного розвитку).

 • Психологічну підтримку батьків.Підготовчий етап – підготовка керівників ЗНЗ, педагогів, спеціалістів до прийому дітей з особливими освітніми потребами.

 • Підготовчий етап – підготовка керівників ЗНЗ, педагогів, спеціалістів до прийому дітей з особливими освітніми потребами.

 • Основний етап – навчання дітей інклюзивного класу в умовах початкової школи та адаптація їх до навчання в основній школі.

 • Підсумковий етап – узагальнення та розповсюдження досвіду, набутого під час роботи з особливими дітьми в умовах інклюзивної освіти. • Підготовка шкільних приміщень, класних кімнат, щоб вони відповідали потребам дітей з обмеженими можливостями.

 • Визначення контингенту дітей з обмеженими фізичними можливостями.

 • Проведення аналізу нормативно-правової бази та стану організації навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 • Розробка моделі та складання проекту інтеграції дітей в умовах загальноосвітньої школи.

 • Відкриття класу для дітей з особливостями психофізичного розвитку.I. До інклюзивного класу школи зараховуються діти 6-7 років за направленням обласної, міської медико-психолого-педагогічної комісії.

 • I. До інклюзивного класу школи зараховуються діти 6-7 років за направленням обласної, міської медико-психолого-педагогічної комісії.

 • II . До інклюзивного класу зараховуються діти із діагнозом: порушення слуху, порушення зору, порушення ОРП, порушення інтелекту, ЗПР, з важкими вадами мовлення, ПЕВС, РСА:

   • а) які підлягають навчанню за загальноосвітніми програмами та спеціальними;
   • б) які мали певний рівень підготовки: пройшли підготовчі курси, виховувалися у ДНЗ, можуть пересуватися за допомогою дорослих.


III. Набір учнів до інклюзивного класу є виключно добровільним. Навчання дітей проводиться від 1 до 4 класу.

 • III. Набір учнів до інклюзивного класу є виключно добровільним. Навчання дітей проводиться від 1 до 4 класу.

 • IV. На етапі запровадження інклюзивного навчання відкривається спеціальний клас.

 • V. Проводиться постійна консультативна робота з фахівцями, батьками щодо запровадження інклюзивного навчання

 • VI. Кількість учнів у класі обмежуватиметься трьома особами, але з перспективою до шести з вадами опорно-рухової системи.VII. Для інклюзивного класу (школи з інклюзивними класами) від 18 липня 2012 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 635 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963" (Постанова № 635), якою уведено посаду асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

 • VII. Для інклюзивного класу (школи з інклюзивними класами) від 18 липня 2012 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 635 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963" (Постанова № 635), якою уведено посаду асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

 • VIII. Школа організовує навчально-виховний процес на основі навчальних планів і програм для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціальних, індивідуальну програму розвитку особливої дитини, індивідуальну навчальну програму та, за потреби, індивідуальний навчальний план.

 • IX. Під час проведення уроків працюють педагоги: асистент учителя, шкільний психолог, логопед, дефектолог, соціальний педагог.Індивідуальна корекційно-компенсаторна робота, яку проводитиме логопед, дефектолог та практичний психолог.

 • Індивідуальна корекційно-компенсаторна робота, яку проводитиме логопед, дефектолог та практичний психолог.

 • Заняття з лікувальної фізкультури за індивідуальним планом, робота на тренажерах та корекція вад розвитку.

 • Підготовка домашніх завдань здійснюється із учителем - вихователем ГПД разом з іншими дітьми інклюзивного класу.

 • Різноманітні заняття інтелектуального, фізичного, естетичного спрямування (виховні заходи початкової школи) проходять разом з іншими дітьми паралельних класів або всієї початкової школи.Освітні послуги та соціальне забезпечення

 • Освітні послуги та соціальне забезпечення

 • Безкоштовне забезпечення підручниками.

 • Безкоштовне харчування.

 • Разом з медичними установами проведення моніторингу дітей-інвалідів та їх сімей, що потребують соціальної реабілітації.

 • Організоване дозвілля.

 • Медична допомога, постійний медичний догляд педіатра.

 • Лікувальна фізкультура для дітей з ускладненими дефектами.Дає змогу покращувати навчальні результати;

 • Дає змогу покращувати навчальні результати;

 • Забезпечує відповідні їхній віковій категорії рольові моделі в особі однолітків;

 • Створює можливості для навчання в реалістичному природному середовищі;

 • Допомагає формувати комунікативні, соціальні й академічні навички;

 • Забезпечує рівний доступ до навчання;

 • Дає змогу підвищувати самооцінку й відчувати себе частинкою цілого;

 • Розширює можливості для налагодження нових дружніх стосунків;

 • Допомагає розвинути в собі такі риси, як творчість і винахідливість;

 • Забезпечує можливість навчатися на основі ширшого набору форм і методів роботи.Діти інклюзивного класу отримають переваги від навчання та розвитку на відміну від дітей, які вчаться з дітьми, що навчаються на дому.

 • Діти інклюзивного класу отримають переваги від навчання та розвитку на відміну від дітей, які вчаться з дітьми, що навчаються на дому.

 • Здобудеться досвід для педагогів, учнів школи та їх батьків у спілкуванні з дітьми з особливими потребами, що дасть можливість опосередкованого виховання доброти та милосердя, формування гуманістичного світогляду.

 • Діти підвищать самоповагу, навчаться цінувати і поважати людей із фізичними вадами, бачити людину, а не їх фізичні вади.

 • Формуватиметься потреба саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення.- допомагає налагодити співпрацю й застосувати командний підхід до вирішення проблем та визначити шляхи подолання труднощів; - забезпечує можливості для професійного розвитку; - допомагає усвідомити важливість розроблення індивідуального навчального плану для дітей із різноманітними потребами;

 • - допомагає налагодити співпрацю й застосувати командний підхід до вирішення проблем та визначити шляхи подолання труднощів; - забезпечує можливості для професійного розвитку; - допомагає усвідомити важливість розроблення індивідуального навчального плану для дітей із різноманітними потребами;

 • - дає змогу збагатити власну палітру методів і прийомів викладання, навчальних стратегій.Допомагає виробити спільні переконання й цінності щодо інклюзії дітей з особливими освітніми потребами;

 • Допомагає виробити спільні переконання й цінності щодо інклюзії дітей з особливими освітніми потребами;

 • Забезпечує можливість користуватися широким набором ресурсів і видів підтримки та обирати оптимальні їх варіанти;

 • Допомагає сформувати позитивне ставлення до розмаїття, тобто усвідомити, що кожна особистість своїми унікальними рисами та здібностями сприяє збагаченню людської спільноти;

 • Надає стимули, що надихають до здійснення перетворень, посилює здатність змінювати ситуацію на краще;

 • Допомагає зміцнити відчуття громади.Надає можливості для співпраці й активнішого залучення до життя шкільної громади;

 • Надає можливості для співпраці й активнішого залучення до життя шкільної громади;

 • Забезпечує можливість вибору в їхньої прагненні забезпечити якісну освіту своїй дитині;

 • Допомагає краще усвідомити розмаїття шкільної та загальної громади;

 • Надає стимули й заохочує до спілкування з іншими батьками для отримання підтримки й інформації;

 • Допомагає сформувати чітку мету й створювати реальне майбутнє для своєї дитини.Дає змогу зрозуміти потреби й здібності всіх учнів;

 • Дає змогу зрозуміти потреби й здібності всіх учнів;

 • Забезпечує відображення школою істинного розмаїття громади;

 • Демонструє соціальну цінність рівності;

 • Сприяє утвердженню громадянських прав усіх дітей.Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 м. Луцька (категорія: діти з порушенням слуху)

 • Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 м. Луцька (категорія: діти з порушенням слуху)

 • Навчально-виховний комплекс № 20 м. Луцька (категорія: діти з порушенням емоційно-вольової сфери)

 • Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2

 • м. Володимира-Волинського (категорія: діти з порушенням ОРА)

 • Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4

 • м. Нововолинська (категорія: діти з важкими порушеннями мовлення)

 • Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 м. Ковеля

 • (категорія: діти з порушенням ОРА)Хочеться висловити впевненість у тому, що процеси інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в ЗНЗ набудуть значного поширення і стануть успішними за умови зміни ставлення суспільства до цих дітей.

 • Хочеться висловити впевненість у тому, що процеси інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в ЗНЗ набудуть значного поширення і стануть успішними за умови зміни ставлення суспільства до цих дітей.Дякую за увагу!!!

 • Дякую за увагу!!!

 • Бажаю всім здоров’я, успіхів і творчого натхнення!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка