Вчителя географії та хімії Подвірського нвкДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.


Вчителя географії та хімії Подвірського НВК

 • Вчителя географії та хімії Подвірського НВК

 • «ЗШ І –ІІІ ступенів – дошкільний заклад»

 • Калініченко Ольги Євгенівни


Я, Калініченко Ольга Євгенівна, вчитель географії та хімії Подвірського НВК.

 • Я, Калініченко Ольга Євгенівна, вчитель географії та хімії Подвірського НВК.

 • Працюю у школі з 2003 року, викладачем географії.

 • Закінчила ХГУ ім. Каразіна у 1997р. Одержала спеціальність «Біолог. Викладач біології та хімії». За спеціальністю працюю п`ятий рік вчителем хімії. Пройшла курси підвищення кваліфікації з хімії

 • Категорія: спеціаліст«Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії та хімії шляхом використання інтерактивних методів навчання»

 • «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії та хімії шляхом використання інтерактивних методів навчання»Формування стійкого інтересу до вивчення хімії та географії

 • Формування стійкого інтересу до вивчення хімії та географії

 • Активізація діяльності учнів на уроці

 • Розвиток обдарованості

 • Розвиток здатності використовувати набуті знання та вміння для творчого розв’язування проблеми

 • Створення стійкої мотивації до самостійного пошуку знань та аргументованого захисту своєї позиціїСтворення таких сучасних ситуацій навчання, які сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів на основі залучення різних інноваційних форм і методів, що веде до самоусвідомлення змісту, розширення знань та їх застосування на практиці

 • Створення таких сучасних ситуацій навчання, які сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів на основі залучення різних інноваційних форм і методів, що веде до самоусвідомлення змісту, розширення знань та їх застосування на практиціАктивність формується в процесі пізнавльної діяльності. Повноцінна і різнобічна пізнавальна активність, яка є результатом успішного навчання, формується лише тоді, коли учні розуміють цілі навчання, усвідомлюють значення того, що вивчають, проявляють інтерес до процесу та результату навчання

 • Активність формується в процесі пізнавльної діяльності. Повноцінна і різнобічна пізнавальна активність, яка є результатом успішного навчання, формується лише тоді, коли учні розуміють цілі навчання, усвідомлюють значення того, що вивчають, проявляють інтерес до процесу та результату навчанняНеобхідною умовою підвищення ефективності шкільного навчання є розвиток пізнавальних можливостей учнів, які стимулюють їх активність, націлену на засвоєння знань, розширення їх і застосування на практиці

 • Необхідною умовою підвищення ефективності шкільного навчання є розвиток пізнавальних можливостей учнів, які стимулюють їх активність, націлену на засвоєння знань, розширення їх і застосування на практицівключає зміст предмета, його мету та завдання, враховуючи виховні та пізнавальні можливості школярів, має на меті максимально активізувати організацію навчального процесу, забезпечити оновлення змісту уроку, активізувати пізнавальну діяльність учнів.

 • включає зміст предмета, його мету та завдання, враховуючи виховні та пізнавальні можливості школярів, має на меті максимально активізувати організацію навчального процесу, забезпечити оновлення змісту уроку, активізувати пізнавальну діяльність учнів.Впровадження інноваційних технологій у сучасній освіті набуває все більшого значення, надає вчителю широке коло ідей, методів та форм для навчальної діяльності та дозволяє зробити урок цікавішим.

 • Впровадження інноваційних технологій у сучасній освіті набуває все більшого значення, надає вчителю широке коло ідей, методів та форм для навчальної діяльності та дозволяє зробити урок цікавішим.Заохочуйте бажання людей до оновлення

 • Заохочуйте бажання людей до оновленняУ практиці навчання з'являються рольові ігри, різноманітні турніри, змагання, багатопланові дискусії...

 • У практиці навчання з'являються рольові ігри, різноманітні турніри, змагання, багатопланові дискусії...

 • Все це є актуальним, оскільки в підлітковому віці спостерігаються потреби у створенні власного світогляду, прагнення до дорослості, розвиток фантазії, уяви, спрямованості на самоствердження в суспільстві.

 • З огляду на це і є найбільш продуктивними інноваційні методи навчання. Саме такі уроки залучають підлітка до діяльності, розв'язання завдань та проблем, ставлять його в позицію причетності до певних подій.

Учитель має постійно стимулювати в учнів прагнення піднятися вище того, що вже ними досягнуто, почуття власної гідності, добрий настрій, при якому працюватиметься швидше й результативніше.

 • Учитель має постійно стимулювати в учнів прагнення піднятися вище того, що вже ними досягнуто, почуття власної гідності, добрий настрій, при якому працюватиметься швидше й результативніше.

 • Для цього треба поєднувати комплекс методів і прийомів, які активізують творчу пізнавальну діяльність усіх без винятку учнів шляхом взаємовпливу: учитель — учень — учні — учитель.До найважливіших стратегій розвитку суспільства відноситься, зокрема, інформатизація освіти, підготовка майбутнього покоління до життя у інформаційному суспільстві і створення умов до безперервної освіти.

 • До найважливіших стратегій розвитку суспільства відноситься, зокрема, інформатизація освіти, підготовка майбутнього покоління до життя у інформаційному суспільстві і створення умов до безперервної освіти.

 • Глобалізація сучасного інформаційного світу призвела до утвердження медіа культури практично в усіх галузях людського життя, в тому числі і в освітньому просторі. Сучасні інформаційні технології відіграють значну роль у формуванні ціннісних орієнтацій сучасної молоді.

 • Медіа освіта орієнтована на підготовку молоді до життя в нових інформаційних умовах, до повноцінного сприймання різноманітної інформації, оволодіння способами спілкування на основі сучасних інформаційних технологій, уміння критично осмислювати інформацію.

 • Використання ІКТ дозволяє нам змінити зміст освіти. На мій погляд комп’ютерні технології сприяють:

 • засвоєнню і учнем і учителем нових важливих знань, умінь, навичок;

 • самоосвіті й самовдосконаленню особистості учня й учителя;

 • ідеально підходять для вивчення й викладання географії та хімії;

 • можуть використовуватися у всіх видах урочної і позаурочної діяльності.Інтернет - це джерело інформації, корисної з точки зору навчальної діяльності, її аналізу та оцінювання. Інформаційні ресурси Інтернет використовуються за наступними напрямками:

 • Інтернет - це джерело інформації, корисної з точки зору навчальної діяльності, її аналізу та оцінювання. Інформаційні ресурси Інтернет використовуються за наступними напрямками:

 • • самоосвіта, тобто вивчення досвіду колег в інших містах України й інших країн.

 • • підготовка конспектів і дидактичних матеріалів. Підготовка атестаційних матеріалів.

 • • позакласна робота учнів при підготовці рефератів, доповідей, повідомлень, індивідуальних творчих завданнях.

 • • використання безпосередньо на уроках при самостійній роботі з документами, що вивчаються, довідковими матеріалами, навчальними інтерактивними моделями тощо.

 • • тестування знань учнів з певних розділів курсу.У своїй діяльності я впроваджую елементи інтерактивних навчально-педагогічних технологій, використання на уроках комп’ютера, мультимедійного проектора, глобальна задача яких — розпалювати і підтримувати інтерес особистості до пізнання, стимулювати її творчий розвиток.

 • У своїй діяльності я впроваджую елементи інтерактивних навчально-педагогічних технологій, використання на уроках комп’ютера, мультимедійного проектора, глобальна задача яких — розпалювати і підтримувати інтерес особистості до пізнання, стимулювати її творчий розвиток.2010-2011 н.р. – XV місце;

 • 2010-2011 н.р. – XV місце;

 • 2011-2012 н.р. – 0 місце;

 • 2012-2013 н.р. – ІХ місце;

 • 2013-2014 н.р. – Х місце;

 • 2014-2015 н.р. – ХІ місце.2012-2013 н.р.- Злобіна Анастасія (ІV місце);

 • 2012-2013 н.р.- Злобіна Анастасія (ІV місце);

 • 2013-2014 н.р. – Пересада Катерина (ІІІ місце), Рябцев Дмитро (ІІІ місце);

 • 2014-2015н.р. – Пересада Катерина (ІІІ місце)Турнір “Юних хіміків”;

 • Турнір “Юних хіміків”;

 • Турнір “Юних географів”;

 • “Колосок”

 • “Геліантус”Екскурсія на “Слобожанький миловар”

 • Екскурсія на “Слобожанький миловар”

Інтелектуальна гра “Що? Де? Коли?”

 • Інтелектуальна гра “Що? Де? Коли?”“Формування в учнів внутрішньої мотивації до навчання”

 • “Формування в учнів внутрішньої мотивації до навчання”

 • “Урок вчора, сьогодні, завтра”

 • “Інформаційне суспільство. Початок нової (шостої) цивілізації Землі?”

 • «Діяльність педагога з виховання в учнів відповідального ставлення до навчання та вміння вчитися».Отже, використання нестандартних уроків з інтерактивними методами навчання сприяють:

 • Отже, використання нестандартних уроків з інтерактивними методами навчання сприяють:

 • підвищенню загальної обізнаності та освіченості дітей;

 • поглибленню знань з предмета;

 • підвищенню кругозору учнів;

 • перевірці знань учнів у ігровій та захоплюючій формі;

 • зняттю втомленості учнів;

 • активному розвитку пізнавальних процесів у учнів. Тож нестандартні уроки заслуговують на право доповнити традиційні уроки, які педагоги використовують у своїй практичній діяльності.

 • З упевненістю можу сказати, що сучасний етап у навчанні,

 • вимагає використання інноваційних технологій, які призводять

 • до активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії та географії. І якщо вводити їх в систему, то обов’язково

 • з’являться результати.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка