Велике та мале коло кровообігу. Велике та мале коло кровообігуДата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.
ТипЗаконВелике та мале коло кровообігу.

 • Велике та мале коло кровообігу.

 • Види кровоносних судин.

 • Будова артерій, вен, капілярів.

 • Класифікація судин за функціональним значенням.

 • Закон гемодинаміки.

 • Функції кровоносних судин.

 • Кров’яний тиск у різних відділах судинного русла. Види артеріального тиску.

 • Фактори, що визначають рівень артеріального тиску.

 • Артеріальний пульс.

 • Властивості артеріального пульсу.

1. Амортизуючі (аорта)

   • 1. Амортизуючі (аорта)
   • 2. Резистивні (артеріоли)
   • 3. Сфінктери (обмежують потрапляння крові до капілярів)
   • 4. Обмінні (капіляри)
   • 5. Ємкосні (вени)
   • 6. Шунтуючі (артеріо-венозні анастомози)
Кількість крові, що протікає за одиницю часу через кровоносну систему тим більша, чим більша різниця тисків в її артеріальному та венозному кінцях та чим менший опір току крові.

 • Кількість крові, що протікає за одиницю часу через кровоносну систему тим більша, чим більша різниця тисків в її артеріальному та венозному кінцях та чим менший опір току крові.

 • Функціями артерій є:

 • транспортування і розподіл крові по організму;

 • підтримування тиску крові, щоб забезпечити рух крові по капілярах;

 • Звичайно об’єм крові, що заповнює всю артеріальну систему, не перевищує 10-15 % від усього об’єму циркулюючої крові.

 • Функція капілярів полягає в обміні між кров'ю і клітинами тканин живильними речовинами, газами, продуктами обміну.

 • Функція вен - повернення крові від тканин до серця. Вени вміщають 70-80 % всієї циркулюючої крові.

1. Систолічний (максимальний)- відображає стан міокарду лівого шлуночка – 110-125 мм рт. ст.;

 • 1. Систолічний (максимальний)- відображає стан міокарду лівого шлуночка – 110-125 мм рт. ст.;

 • 2. Діастолічний (мінімальний) - характеризує ступінь тонусу артеріальних стінок – 60-80 мм рт.ст.;

 • 3. Пульсовий тиск – різниця між систолічним і діастолічним (необхідно для відкриття напівмісяцевих клапанів під час систоли шлуночків) – 35-50 мм рт.ст.;

 • 4. Середній тиск - дорівнює сумі діастолічного та 1/3 пульсового, виражає енергію безперервного руху крові (величина постійна) – 90-95 мм рт.ст.1. Частота – кількість ударів за хвилину (нормальний або частий).

 • 1. Частота – кількість ударів за хвилину (нормальний або частий).

 • 2. Ритмічність – правильність чергування пульсових ударів (ритмічний або аритмічний).

 • 3. Наповнення – ступінь зміни об’єму артерії, що встановлюється за силою пульсового удару.

 • 4. Напруження – сила, яку треба прикласти, щоб здавити артерію до повного зникнення пульсу (твердий або м’який).О с н о в н і :

 • О с н о в н і :

 • Фізіологія з основами анатомії людини: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Л.М.Малоштан, О.К. Рядних, Г.П.Жегунова та ін.; За ред. Л.М.Малоштан. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 432 с.

 • Физиология с основами анатомии человека: Учеб. для студ.в высш. учеб. заведений / Л.Н.Малоштан, Е.К. Рядных, Г.П.Жегунова и др.; Под ред. Л.М.Малоштан. – Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002. – 456 с.

 • Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. Нормальная физиология: Учебник для студентов медицинских вузов. М.: ООО “Медицинское информационное агентство”, 2007. – 520 с.: ил.

 • Физиология. Основы и функциональные системы: Курс лекций / Под ред. К.В. Судакова. – М.: Медицина, 2000. – 784 с.: ил.

 • Физиология человека /Под ред. Г.И.Косицкого. – М.: Медицина, 1986. – 560 с.

 • Нормальна фізіологія / За ред. В.І.Філімонова. – Київ: Здоров’я, 1994. – 608 с.

 • Коробков А.В., Чеснокова С.А. Атлас по нормальной физиологии / Под ред. Н.А.Агаджаняна. – М.: Высшая школа, 1987. – 351 с.

 • Конспект лекцій

 • Д о д а т к о в і :

 • Физиология человека / Под ред. Р.Шмидта и Г.Тевса. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Перевод с англ. / Под ред. акад. П.Г.Костюка. – Москва: “Мир”, 1996. – Т. 1-3.

 • Физиология человека / Под ред. В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько. – М.: “Медицина”, 1997. – Т. 1-2.

 • Посібник до практичних занять з фізіології з основами анатомії людини: Навч. посібник / Л.М.Малоштан, О.К.Рядних, О.М.Дика та ін.; За ред. Л.М.Малоштан. – Х.: Вид-во НФАУ, 2000. – 232 с.

 • Рафф Г. Секреты физиологии. – Перевод с англ. М.-СПб.: Издательство БИНОМ – Невский диалект, 2001. – 448 с.

 • Ганонг В.Ф. Фізіологія людини: Підручник / Переклад з англ. Наук. ред. перекладу М. Гжегоцький, В.Шевчук, О.Заячківська. – Львів: БаК, 2002. – 784 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка