Верховна Рада України постановляє : I. Внести зміни до таких законДата конвертації29.12.2016
Розмір445 b.
ТипЗакон • Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах дошкільних та загальноосвітніх закладах.

 • Інклюзивний дошкільний заклад - дошкільний навчальний заклад, в якому створені спеціальні умови для вихованя та навчання дітьми, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, спільно з дітьми, які не мають таких обмежень. • Верховна Рада України постановляє:

 • I. Внести зміни до таких законів України:

 • 1. У частині третій статті 12 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259):закон вступає в силу з 01.01.2015року

 • 1) після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

 • "Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі дошкільних навчальних закладів можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами".

 • У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;

 • 2) в абзаці третьому слово "ранньої" виключити, а після слів "загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах)" доповнити словами "навчально-реабілітаційних центрах";

 • 3) доповнити абзацом шостим такого змісту:

 • "У всіх типах дошкільних навчальних закладів при реалізації права дітей на дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти". • Наказ МОН України 23.07.2013 №1034 "Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року«

 • Наказ МОН від 01.10.2010. №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»

 • Лист МОН, молоді та спорту України від 18.05.2012 №1/9-384 "Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

 • Лист МОН України від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційно-методичні  засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»Проблема інклюзивного дошкільного закладу - розробка особистісно-орієнтованих педагогічних методів, які б забезпечили всебічний розвиток всіх дітей, у тому числі й дітей з вадами психофізичного розвитку

 • Проблема інклюзивного дошкільного закладу - розробка особистісно-орієнтованих педагогічних методів, які б забезпечили всебічний розвиток всіх дітей, у тому числі й дітей з вадами психофізичного розвитку

 • Метою впровадження дошкільної інклюзивної освіти є: формування нового ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку, забезпечення рівного доступу до якісного виховання в умовах дошкільного простору, пристосованого до задоволення особливих освітніх потреб кожної дитини • Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком дільничного педіатра чи сімейного лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження для дітей з особливими освітніми потребами – довідка ПМПК1-3 учнів з однорідними вадами розвитку: розумовою відсталістю, порушеннями опорно-рухового апарату, зі зниженим зором, слухом, затримкою психічного розвитку та інші;

 • 1-3 учнів з однорідними вадами розвитку: розумовою відсталістю, порушеннями опорно-рухового апарату, зі зниженим зором, слухом, затримкою психічного розвитку та інші;

 • не більше 2 дітей: сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення; дітей із складними вадами розвитку (порушення слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку); діти, які пересуваються на інвалідних візках.

 • затримкою психічного розвитку та інші;

 • • не більше 2 дітей: сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення; дітей із складними вадами розвитку (порушення слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні зНавчання та виховання дітей з особливими потребами базується на таких засадах:

 • Навчання та виховання дітей з особливими потребами базується на таких засадах:

 • • доступність усіх форм навчання й освітніх послуг;

 • • індивідуалізація та адаптація навчальних програм з урахуванням потреб і можливостей дитини;

 • • поєднання традиційних та інноваційних підходів до розвитку дитини;

 • • створення сприятливих умов для соціалізації, самовизначення та самореалізації дітей.

 • Ця робота проводиться у таких напрямках:

 • 1. Психологічна діагностика дітей (психолог).

 • 2. Добирання методів та прийомів навчання та виховання (педагогічні працівники, психолог).

 • 3. Підтримка батьків (педагогічні працівники, психолог).

 • 4. Корекційна та розвивальна робота з дітьми (індивідуальна робота, проведення занять) — педагогічні працівники, психолог. • Обов’язковою умовою при складанні індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми є врахування висновків та рекомендацій ПМПК, робочого навчального плану дошкільного закладу та Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.Індивідуальна програма розвитку розробляється групою фахівців (заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі, асистент вчителя, психолог, вчитель-дефектолог та інші) із обов’язковим залученням батьків, або осіб, які їх замінюють, з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребами. Вона містить загальну інформацію про учня, систему додаткових послуг, види необхідної адаптації та модифікації навчальних матеріалів, індивідуальну навчальну програму та за потреби індивідуальний навчальний план.

 • Індивідуальна програма розвитку розробляється групою фахівців (заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі, асистент вчителя, психолог, вчитель-дефектолог та інші) із обов’язковим залученням батьків, або осіб, які їх замінюють, з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребами. Вона містить загальну інформацію про учня, систему додаткових послуг, види необхідної адаптації та модифікації навчальних матеріалів, індивідуальну навчальну програму та за потреби індивідуальний навчальний план.

 • Оформлення та ведення відповідної документації покладається на асистента вчителя. • Індивідуальна програма розвитку містить такі розділи:

 • 1. Загальна інформація про дитину: ім’я та прізвище, вік, телефони батьків, адреса, проблема розвитку (інформація про особливі освітні потреби), дата зарахування дитини до школи та строк, на який складається програма.

 • 2. Наявний рівень знань і вмінь. Група фахівців протягом 1-2 місяців (в залежності від складності порушення) вивчає можливості та потреби дитини, фіксує результати вивчення:

 • її вміння, сильні якості та труднощі, стиль навчання (візуальний, кінестетичний, багатосенсорний та інші, особливо якщо один зі стилів домінує), у чому їй потрібна допомога;

 • інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до навчання (відомості надані психолого-медико-педагогічною консультацією). Вся інформація повинна бути максимально точною, оскільки вона є підґрунтям для подальшого розроблення завдань.

 • 3. Спеціальні та додаткові  освітні послуги. В індивідуальній програмі розвитку фіксується розклад занять з відповідними фахівцями (логопедом, фізіотерапевтом, психологом та іншими спеціалістами), вказується кількість і тривалість таких занять з дитиною.

 • 4. Адаптації/модифікації. При складанні індивідуальної програми розвитку необхідно проаналізувати, які адаптації та модифікації слід розробити для облаштування середовища, застосування належних навчальних методів, матеріалів, обладнання, урахування сенсорних та інших потреб дитини.Розклад занять для дітей з особливими освітніми потребами складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

 • Розклад занять для дітей з особливими освітніми потребами складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

 • Корекційно-розвиткова робота проводиться вихователями, психологами з відповідною освітою, які залучаються з НРЦ, ПМПК, спеціальних навчальних закладів шляхом укладання угод про співпрацю, а також психологами шкіл, установ соціального захисту, ПМПК, центрів практичної психології та соціальної роботи, створених при управліннях освіти і науки, ресурсних центрів.Невід’ємною складовою процесу розроблення індивідуальної програми розвитку є оцінка динаміки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, збирання відомостей про її успіхи (учнівські роботи, результати спостережень педагогів, контрольні листки, результати тестів, тощо). Оцінювання проводить вихователь.

 • Невід’ємною складовою процесу розроблення індивідуальної програми розвитку є оцінка динаміки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, збирання відомостей про її успіхи (учнівські роботи, результати спостережень педагогів, контрольні листки, результати тестів, тощо). Оцінювання проводить вихователь.

Для проведення корекційно-розвиткових занять в індивідуальному навчальному плані учня передбачається від 3 до 8 годин на тиждень (кількість годин визначають відповідні психолого-медико-педагогічні консультації).

 • Для проведення корекційно-розвиткових занять в індивідуальному навчальному плані учня передбачається від 3 до 8 годин на тиждень (кількість годин визначають відповідні психолого-медико-педагогічні консультації). • Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом  «Розквіт»

 • Програма розвитку дітей "Корекційна робота з розвитку мовлення дітей пятого року життя із фонетико - фонематичним недорозвиток мовлення"

 • Програмно - методичний комплекс "Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років"

 • Програма розвитку дітей "Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення"

 • Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку

 • Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату

 • Програмно-методичний комплекс для дітей з ФФНМН

 • Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення

 • Програмно-методичний комплекс програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка