Виборчі системи та їх вплив на організацію та проведення виборів в україні



Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


ВИБОРЧІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ (В ПОРІВНЯЛЬНОМУ АСПЕКТІ)

 • Автор роботи: слухач групи ДУд-24, Наход М.А.


ЗМІСТ

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ

 • 1.1. Типологія виборчих систем

 • 1.2. Характеристика найпоширеніших виборчих систем, що застосовуються для обрання представницьких органів влади у країнах світу

 • 1.3. Критерії, за якими слід обирати виборчі системи

 • 1.4. Моделі управління виборчим процесом

 • РОЗДІЛ 2. ВИБОРЧІ СИСТЕМИ ТА УПРАВЛІННЯ ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ В УКРАЇНІ

 • 2.1. Досвід зарубіжних країн з вдосконалення виборчих систем та управління виборчим процесом (на прикладі Польщі та Естонії

 • 2.2. Еволюція виборчих систем України (1993-2006 рр.)

 • 2.3. Виборчі системи для формування місцевих представницьких органів влади в Україні

 • 2.4. Органи управління виборчим процесом в Україні

 • 2.5. Основні проблеми, що впливають на організацію та проведення виборів, їх залежність від типу виборчої системи

 • РОЗДІЛ 3. ЗАВДАННЯ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУР З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ

 • 3.1. Основні підходи до вдосконалення виборчих систем в Україні для різних видів виборів

 • 3.1.1. Вибори народних депутатів України

 • 3.1.2. Вибори до обласних та районних рад

 • 3.1.3. Вибори депутатів міських, селищних і сільських рад та їх голів

 • 3.2. Вдосконалення механізмів управління виборчим процесом в Україні

 • ВИСНОВКИ

 • ДОДАТКИ



ВСТУП

 • Мета дослідження полягає в аналізі різних видів виборчих систем в Україні та світі, їх впливові на організацію та проведення виборів, визначенні оптимальних для України виборчих систем та вдосконаленні управління виборчим процесом.

 • Для досягнення мети необхідно розв'язати наступні завдання:

 • проаналізувати позитиви та недоліки виборчих систем які використовуються в світі та тих, що використовувались в Україні протягом її новітньої історії;

 • розглянути критерії вибору виборчих систем та моделі управління виборчим процесом;

 • вивчити зарубіжний досвід реформування виборчих систем та організації виборів (в даному дослідження на прикладі Польщі та Естонії);

 • проаналізувати виборче законодавство України в частині функціонування виборчих систем та управління виборчим процесом;

 • на основі вітчизняного та міжнародного досвіду визначити оптимальні виборчі системи для парламентських та місцевих виборів в Україні;

 • запропонувати шляхи вдосконалення організації управління виборчим процесом у нашій державі.

 • Новизна даного дослідження в тому, що на основі системного аналізу теоретико-методолічної бази та досвіду зарубіжних країн практично вперше пропонується обгрунтований та цілісний підхід до реформування виборчих систем та організації виборчого процесу в Україні.

 • Практичне значення отриманих результатів. Матеріали роботи, висновки і рекомендації можуть бути використані законодавцями та фахівцями з виборчого законодавства при подальшому вдосконаленні законодавчої бази, розробці Виборчого кодексу України. На основі матеріалів дослідження будуть розроблені посібники для керівників політичних партій, кандидатів у депутати різних рівнів, представників громадських організацій, посадових та службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування задіяних в організації виборчого процесу. Також, ми вважаємо за необхідне використати результати роботи при підготовці навчально-методичних матеріалів для проведення занять з окремих політологічних та державно-управлінських дисциплін у вищих навчальних закладах.



Сім’ї виборчих систем

 • Виборча система є способом розподілу голосів на виборах між політичними партіями і окремими кандидатами.

 • Експерти Міжнародного інституту демократії та сприяння виборам виділяють чотири загальні сім’ї виборчих систем:

 • 1. Мажоритарні:

  • голосування за принципом відносної більшості;
  • система голосування у два тури;
  • альтернативне голосування;
  • представницьке або блокове голосування;
  • блокове голосування за партійними списками.
 • 2. Пропорційні:

  • голосування за партійними списками;
  • голосування з правом передачі голосу іншому кандидат.
 • 3. Змішані:

  • паралельні системи;
  • голосування за змішаною (компенсаційною) системою.
 • 4. Інші (напівпропорційні):

  • голосування без права передачі голосу іншому кандидату;
  • обмежене голосування;
  • преференційне голосування.


Критерії розробки виборчих систем

 • Забезпечення реального представництва та віддзеркалення структури суспільства;

 • Зрозумілість, доступність і значущість виборів для виборців;

 • Забезпечення стимулів до примирення (засіб врегулювання політичних конфліктів та непорозумінь);

 • Заохочення політичних партій до пошуків широкої підтримки;

 • Сприяння формуванню стабільної та ефективної виконавчої влади;

 • Забезпечення підзвітності влади;

 • Забезпечення індивідуальної підзвітності обраних представників;

 • Сприяння існуванню ефективної опозиції;

 • Забезпечення прийнятних для країни витрат на виборчий процес;

 • Відповідність міжнародним стандартам.



Моделі управління виборчим процесом

 • Міжнародний інститут демократії та сприяння виборам виділяє три широкі моделі управління виборчим процесом:

 • Незалежна модель управління виборчим процесом існує в тих країнах, де вибори організовують і проводять ОУВ, інституційно незалежні і автономні від виконавчої гілки влади, і котрі мають і працюють на основі власного бюджету. Незалежна модель ОУВ не підзвітна жодному міністерству чи департаменту, хоча може бути підзвітною законодавчій, судовій гілці влади чи безпосередньо главі держави.

 • Урядова модель управління виборчим процесом існує в країнах, де вибори організовують і проводять органи виконавчої влади, через міністерства, для прикладу Міністерство внутрішніх справ, і/чи місцеві органи виконавчої влади. Такі ОУВ працюють в структурі виконавчої гілки влади на загальнодержавному рівні і підзвітні Кабінету Міністрів.

 • Змішана модель управління виборчим процесом має дуалістичний характер і містить у собі два компоненти ОУВ. Перший - незалежний від виконавчої гілки влади (як в незалежній моделі), на котрий покладено функції формування виборчої політики, моніторингу та нагляду. Другий – виконавчий компонент ОУВ, котрий знаходиться в підпорядкуванні уряду і/чи місцевих адміністрацій (як урядовій моделі). Відносини між цими компонентами ОУВ не завжди чітко врегульовані законодавчо і правильно трактуються.



Досвід Польщі та Естонії з функціонування виборчих систем

 • Польща: в даний час на парламентських виборах застосовується пропорційна виборча система відкритими регіональними списками. Польська виборча система, як і українська, характеризується винятковою нестабільністю. Опрацювання нових законів здійснюється так само в останній момент перед виборами, що впливає на рівень їх легітимності та сприйняття політичними партіями і виборцями.

 • Естонія: на відміну від прикладу Польщі, стабільність естонської політичної системи може слугувати прикладом навіть для усталених демократичних країн. В Естонії також на місцевих і парламентських виборах застосовується пропорційна виборча система відкритими регіональними списками. Естонська виборча система дуже вдало поєднує партійну та персональну складову вибору громадян. Система голосування, при якій виборець вписує реєстраційний номер кан­дидата у бюлетень, заслуговує на увагу і може бути застосована в Україні.



Еволюція виборчих систем України (1993-2006 рр.), для обрання народних депутатів

 • Мажоритарна система відносної більшості (1994 р.)

 • Змішана паралельна система (1998, 2002 рр.)

 • Пропорційна система з загальнонаціональними закритими списками (2006, 2007 рр.)



Виборчі системи для формування місцевих представницьких органів влади в Україні

 • 1994 р. – мажоритарна система відносної більшості в одномандатних округах на всіх місцевих виборах;

 • 1998, 2002 рр. – мажоритарна система блокового (представницького) голосування у багатомандатних округах для обрання депутатів обласних та районних рад, мажоритарна система відносної більшості в одномандатних округах для обрання депутатів міських, селищних, сільських рад;

 • 2006 р. – пропорційна система з загально-територіальними партійними списками для обрання депутатів обласних, районних та міських рад; мажоритарна система відносної більшості в одномандатних округах для обрання депутатів селищних і сільських рад.



Структура органів управління виборчим процесом в Україні

 • Структура органів управління виборчим процесом має трьох-ступеневий характер.

 • Центральна виборча комісія;

 • Окружні виборчі комісії (територіальні виборчі комісії – для виборів Президента, місцевих виборів);

 • Дільничні виборчі комісії.

 • Формування структури ОУВ в Україні пройшло ряд етапів. Сформована дієва, хоча й не бездоганна структура органів управління виборчим процесом з чіткими і зрозумілими функціями.



Основні проблеми, що впливають на організацію та проведення виборів в Україні

 • Загальні проблеми організації виборчого процесу:

 • відсутність Виборчого кодексу і уніфікованих процедур з організації різних видів виборів;

 • проблема об’єднання в часі місцевих виборів та виборів до Верховної Ради України;

 • кваліфікаційний рівень членів виборчих комісій;

 • складання та якість списків виборців;

 • утворення виборчих округів та їх кількість;

 • залежність виборчих комісій від органів державної влади та місцевого самоврядування.



Основні проблеми, що впливають на організацію та проведення виборів в Україні

 • Проблеми проведення парламентських і місцевих виборів:

 • в якості центру прийняття ключових рішень життя політичних сил і депутатів безпосередньо виступають центральні органи партій, які часто бувають відірвані від проблем виборців;

 • система закритих списків обмежила можливість доступу виборців до інформації про конкретних осіб, за яких вони віддають свій голос;

 • обмеження безпосереднього зв’язку депутатів із населенням;

 • ускладнення партіям формування списків кандидатів;

 • формування складу виборчих комісій партіями (блоками) - суб’єктами виборчого процесу;

 • обмеження можливостей виходу на загальнонаціональний рівень нових активних особистостей з регіонів і посилення ролі політиків з столиці;

 • сумнівна легітимність сільських, селищних та міських голів.



Відповідність пропорційних виборчих систем критеріям розробки та впровадження виборчих систем



Оптимальні виборчі системи для України

 • Вибори народних депутатів України – пропорційна система з відкритими регіональними списками в багатомандатних округах, межі яких збігаються з межами 27 адміністративно-територіальних одиниць України;

 • Вибори до обласних і районних рад – пропорційна система з відкритими регіональними списками в багатомандатних округах, межі яких збігаються з межами районів (сільських рад);

 • Вибори до міських рад міст Києва, Севастополя, обласних центрів та міст обласного підпорядкування – пропорційна система з відкритими списками в одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами відповідного міста;

 • Вибори до міських рад міст районного значення, селищних та сільських рад – мажоритарна система відносної більшості у багатомандатних виборчих округах, кількість яких залежить від кількості населення, що проживає на території відповідної ради, та кількості населених пунктів, що входять її складу;

 • Вибори міських, селищних та сільських голів – мажоритарна система абсолютної (у два тури) чи відносної більшості, в залежності від одночасності/неодночасності проведення цих виборів.



Вдосконалення управління виборчим процесом

 • В контексті подальшого реформування виборчого законодавства у частині управління виборчим процесом необхідно здійснити ряд кроків:

 • прийняти Виборчий кодекс України, який би уніфікував усі виборчі процедури;

 • повністю врегулювати розведення парламентських, президентських та місцевих виборів;

 • забезпечити виконання вимог законодавства щодо утворення регіональних представництв ЦВК та створення Державного реєстру виборців;

 • врегулювати технічні питання організації виборів – утворення виборчих округів, формування дієвих та професійних виборчих комісій.



Дякую за увагу ! Запитання ???

 • Контакти:

 • Михайло Наход

 • м. Луцьк, вул. Ковельська, 2, 4-поверх

 • Тел. (0332) 78-82-89, (067) 332-64-14

 • E-mail: michael_nahod@yahoo.com , mnakhod@gmail.com





Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка