Вибори як елемент демократичного політичного процесу. Вибори як елемент демократичного політичного процесуДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.

Вибори як елемент демократичного політичного процесу.

 • Вибори як елемент демократичного політичного процесу.

 • Виборча система. Функції і типи виборчої системи.

 • Виборчі права громадян України та принципи виборів.

 • Інституційний механізм забезпечення виборчих прав громадян.

Вибори – це широкий комплекс заходів і процедур щодо формування керівних органів у державі.

 • Вибори – це широкий комплекс заходів і процедур щодо формування керівних органів у державі.Головними серед них є:

 • Головними серед них є:

 • призначення виборів та визначення дати їх проведення;

 • визначення меж виборчих округів та виборчих дільниць;

 • створення виборчих комісій (Центральної, окружної, дільничних);

 • складання списків виборців;

 • висування і реєстрація кандидатів;

 • проведення передвиборної агітації;

 • голосування та підрахунок голосів;

 • оголошення про проведення у разі необхідності повторного голосування чи повторних виборів. • легітимізація влади;

 • реалізація народного і національного суверенітету;

 • забезпечення стабільності, поступовості та наступності існування влади;

 • селекція політичних керівників з огляду на їх попередню політичну діяльність;

 • формування і вираження суспільної думки. • У демократичному суспільстві вибори є одним з найважливіших інститутів легітимізації існуючої політичної системи і політичного режиму.

 • Сам факт участі громадян у виборах зазвичай означає прийняття ними даного типу політичної системи, політичного режиму, правил формування органів влади незалежно від ставлення населення до конкретних посадових осіб, уряду і правлячих партій. • Вибори є головною формою прояву суверенітету народу, його політичної ролі як джерела влади.

 • За допомогою виборів забезпечується участь громадян у формуванні представницьких, законодавчих, виконавчих і судових органів влади, оскільки саме в результаті виборів обрані народом кандидати наділяються владними повноваженнями.

 • Для багатьох громадян вибори є єдиною формою їх реальної участі у політиці. • Вибори це спосіб зміни політичних еліт, передача влади від одних людей до інших мирним демократичним шляхом через волевиявлення народу.

 • У результаті виборів оновлюється склад правлячої політичної еліти та опозиційної еліти, змінюється політична вага партій та їх представників, створюється можливість входження у правлячу політичну еліту громадян.У процесі виборів відбувається політична соціалізація населення, розвиток його політичної свідомості та політичної участі.

 • У процесі виборів відбувається політична соціалізація населення, розвиток його політичної свідомості та політичної участі.

 • У ході виборчого процесу різко розширюється потік політичної інформації і пропаганди, активізується різноманітна політико-освітня робота, концентрується увага людей на актуальних політичних проблемах та альтернативних шляхах їх вирішення. Тому в цей період громадяни особливо інтенсивно засвоюють політичні цінності та норми, набувають політичні навички та досвід.Термін «вибори» означає процес, у результаті якого певна спільність людей, організована у політичне об’єднання, шляхом голосування формує державний орган чи заповнює вакантну виборну посаду. Утворені у результаті виборів органи або обрані посадові особи набувають права під час виконання своїх функцій виступати від імені певної спільноти людей і наділяються повноваженнями приймати загальнообов’язкові рішення.

 • Термін «вибори» означає процес, у результаті якого певна спільність людей, організована у політичне об’єднання, шляхом голосування формує державний орган чи заповнює вакантну виборну посаду. Утворені у результаті виборів органи або обрані посадові особи набувають права під час виконання своїх функцій виступати від імені певної спільноти людей і наділяються повноваженнями приймати загальнообов’язкові рішення.

 • Ст. 69 Конституції України зазначає, що в Україні народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

 • Вибори є способом формування вищих органів влади України шляхом голосування. У нашій державі за допомогою виборів громадяни обирають такі виборні органи і посади: Верховну Раду України, Президента України, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, міських, сільських і селищних голів.

 • Правовою базою виборчого права у нашій державі є Конституція України, Закони України «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».Для того, щоб громадяни здійснювали своє волевиявлення через вибори, існує певний спосіб організації та проведення цих виборів, зафіксований у юридичних нормах, тобто порядок, за яким рішення виборців трансформуються у владні повноваження.

 • Для того, щоб громадяни здійснювали своє волевиявлення через вибори, існує певний спосіб організації та проведення цих виборів, зафіксований у юридичних нормах, тобто порядок, за яким рішення виборців трансформуються у владні повноваження.результативність виборів;

 • результативність виборів;

 • ефективність виборів;

 • структурування нового складу виборного органу;

 • професіоналізм, порядність, чесність, відповідальність обраних осіб перед виборцями;

 • формування професійного виборного органу, здатного у повному обсязі реалізовувати ті завдання, які на нього покладені Конституцією України та іншими законами України;

 • усвідомлення більшістю виборців безпосередніх наслідків власного волевиявлення і довіра до результатів голосування.Типи виборчої системи, залежать від:

 • Типи виборчої системи, залежать від:

 • 1) кількісного критерію визначення результату виборів (переможця визначають більшістю голосів чи пропорційним представництвом);

 • 2) типу виборчих округів (одномандатні чи багатомандатні);

 • 3) форми висування кандидатів і способів голосування;

 • 4) типу виборчого списку.

 • Виділяють такі типи виборчих систем:

 • мажоритарну, пропорційну і змішану (мажоритарно-пропорційну).Мажоритарна виборча система – виборча система, згідно з якою переможцем є той кандидат, котрий набрав встановлену законом більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Залежно від того, як визначається більшість голосів, необхідних для обрання кандидата, розрізняють: мажоритарну систему абсолютної більшості; відносної більшості; кваліфікованої більшості.

 • Мажоритарна виборча система – виборча система, згідно з якою переможцем є той кандидат, котрий набрав встановлену законом більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Залежно від того, як визначається більшість голосів, необхідних для обрання кандидата, розрізняють: мажоритарну систему абсолютної більшості; відносної більшості; кваліфікованої більшості.

 • Пропорційна виборча система – система, за якої мандати розподіляються між списками політичних партій пропорційно до кількості отриманих голосів.

 • Змішана виборча система — процедура проведення виборів, яка охоплює елементи як мажоритарної, так і пропорційної виборчих систем.Вибори Президента України:

 • Вибори Президента України:

 • чергові проводяться із закінченням конституційного строку повноважень Президента України (в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Президента України – ст. 103 Конституції України);

 • позачергові проводяться із достроковим припиненням повноважень Президента України (в період дев’яноста днів з дня припинення повноважень – ст. 103 Конституції України).2. Вибори народних депутатів України:

 • 2. Вибори народних депутатів України:

 • чергові відбуваються в останню неділю березня останнього року повноважень Верховної Ради України, а виборчий процес розпочинається за 120 днів до дня виборів. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше ніж за 125 днів до дня виборів;

 • позачергові відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.3. Місцеві вибори:

 • 3. Місцеві вибори:

 • перші призначаються не пізніше як за 120 днів до дня виборів, а початок їх виборчого процесу оголошується не пізніш як за 90 днів:

 • чергові призначаються не пізніше як за 120 днів до дня виборів, а їх виборчий процес розпочинається за 90 днів до дня виборів;позачергові призначаються не пізніше як за 70 днів до дня виборів, а їх виборчий процес розпочинається за 60 днів до дня виборів;

 • позачергові призначаються не пізніше як за 70 днів до дня виборів, а їх виборчий процес розпочинається за 60 днів до дня виборів;

 • повторні проводяться в останню неділю шістдесятиденного строку з дня оприлюднення територіальною виборчою комісією рішення про їх призначення;

 • проміжні проводяться в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування рішення про призначення виборів.

Виборчі права громадян України регулюються Конституцією та відповідними виборчими законами, які у своїй сукупності по суті являють собою механізм реалізації даного права.

 • Виборчі права громадян України регулюються Конституцією та відповідними виборчими законами, які у своїй сукупності по суті являють собою механізм реалізації даного права.

 • У правовій літературі прийнято розрізняти активне і пасивне виборче право. • Активне виборче право характеризується рядом активних дій щодо вибору того чи іншого кандидата і настає з 18 років, за умови, що такий громадянин має право голосу, тобто судом не визнаний недієздатним.

 • Пасивне виборче право – це право громадянина бути обраним в органи державної влади і місцевого самоврядування. Воно настає: по виборам депутатів місцевих рад і сільських, селищних та міських голів – 18 років (міст Києва і Севастополя – з 21 року); по виборам народних депутатів України – з 21 року, по виборам Президента України – з 35 років.принцип вільних виборів – виборець сам вирішує, взяти йому чи ні участь у голосуванні. Неприпустимим є застосування підкупу, шантажу, погроз та інших незаконних засобів впливу на волевиявлення виборів, членів виборчих комісій та кандидатів на виборчі посади;

 • принцип вільних виборів – виборець сам вирішує, взяти йому чи ні участь у голосуванні. Неприпустимим є застосування підкупу, шантажу, погроз та інших незаконних засобів впливу на волевиявлення виборів, членів виборчих комісій та кандидатів на виборчі посади;

 • принцип загального виборчого права – включає в себе активне та пасивне виборче право (про це згадувалося вище). Слід відзначити, що для пасивного виборчого права українське законодавство встановлює, як правило, не тільки більш високий віковий ценз, але і деякі інші вимоги. Наприклад, кандидат на пост Президента України повинен досягти віку 35 років, а також проживати в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років та володіти державною мовою;принцип рівних виборів – кожен виборець має тільки один голос, може бути включений лише в один виборчий список і проголосувати тільки один раз;

 • принцип рівних виборів – кожен виборець має тільки один голос, може бути включений лише в один виборчий список і проголосувати тільки один раз;

 • принцип прямих виборів – поміж виборцем і кандидатом, якого він обирає, немає будь-яких проміжних структур (наприклад, колегії виборців). Виборець голосує за обраного ним кандидата (партію чи партійний блок) безпосередньо;

 • принцип таємного голосування – суть його полягає в тому, що контроль за волевиявленням виборців забороняється. Голосування повинно відбуватися в спеціально підготовлених приміщеннях (кімнатах чи виборчих кабінах), знаходження у яких забороняється будь-якій людині, окрім самого голосуючого.Порушення виборчих принципів – це серйозне порушення виборчих конституційних прав громадян і може мати дуже серйозні правові наслідки –до визнання виборів недійсними, притягнення винних до кримінальної відповідальності.

 • Порушення виборчих принципів – це серйозне порушення виборчих конституційних прав громадян і може мати дуже серйозні правові наслідки –до визнання виборів недійсними, притягнення винних до кримінальної відповідальності.

 • Інституційний механізм забезпечення виборчих прав громадян включає в себе:

 • органи державної влади та місцевого самоврядування;

 • політичні партії, громадські організації;

 • засоби масової інформації.До інституційного механізму забезпечення виборчих прав громадян України входять органи та організації, спеціальною компетенцією або статутним завданням яких є забезпечення виборчих прав громадян.

 • До інституційного механізму забезпечення виборчих прав громадян України входять органи та організації, спеціальною компетенцією або статутним завданням яких є забезпечення виборчих прав громадян.

 • До цього механізму входять органи всіх гілок влади: законодавчої – Верховна Рада України; виконавчої – Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації; судової – всі суди, які входять в судову систему, Президент України як глава держави; контрольно-наглядові органи – Конституційний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Центральна виборча комісія, Рахункова палата України, органи прокуратури, а також органи місцевого самоврядування та інші інституції.Головна роль належить Центральній виборчій комісії як постійно діючому органу, що відповідно до Конституції та інших законів України забезпечує організацію підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України. Комісія здійснює також консультативно-методичне забезпечення виборів до місцевих рад, сільських, селищних та міських голів.

 • Головна роль належить Центральній виборчій комісії як постійно діючому органу, що відповідно до Конституції та інших законів України забезпечує організацію підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України. Комісія здійснює також консультативно-методичне забезпечення виборів до місцевих рад, сільських, селищних та міських голів.

 • Центральна виборча комісія http://www.cvk.gov.ua.

 • Державний реєстр виборців https://www.drv.gov.ua. • Дякую за увагу!

 • Сталідзанс Л.Я.,

 • зав. відділом інформаційних технологій та

 • комп’ютерного забезпечення бібліотеки ЖНАЕУ,

 • lstalidzans@znau.edu.uaКаталог: jirbis2 -> images -> phocagallery -> Other
Other -> Законодавча база виборів Президента України. Вибори Президента. Загальні положення
Other -> Рішення дії або бездіяльність порушують норми закону про вибори. Причини порушень виборчого законодавства: незнання законодавства; неналежне виконання обов`язків суб`єктами порушень; зловживання правами
Other -> Закон України «Про вибори Президента України» (1999 р., із змінами і доповненнями); Закон України «Про вибори народних депутатів України» (2012 р., із змінами і доповненнями); Закон України


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка