Від 13 лютого 2015 року №206-viii від 2 березня 2015 року №211-viii від 2 березня 2015 року №215-viiiДата конвертації02.06.2016
Розмір556 b.

від 13 лютого 2015 року № 206-VIII від 2 березня 2015 року № 211-VIII від 2 березня 2015 року № 215-VIII

 • від 13 лютого 2015 року № 206-VIII від 2 березня 2015 року № 211-VIII від 2 березня 2015 року № 215-VIII

 • від 18 березня 2015 року № 263-VIII (ст.133) (щодо оподаткування деяких неприбуткових організацій)

 • від 9 квітня 2015 року № 321-VIII від 9 квітня 2015 року № 332-VIII від 21 квітня 2015 року № 344-VIII

 • від 23 квітня 2015 року № 364-VIII (ст.133, 142) (щодо особливостей виконання проектів міжнародної технічної допомоги на Чорнобильській АЕС)

 • від 23 квітня 2015 року № 366-VIII від 12 травня 2015 року № 381-VIII від 14 травня 2015 року № 420-VIII

 • від 22 травня 2015 року № 482-VIII (ст.141) (щодо оподаткування доходів, отриманих нерезидентами за борговими зобов’язаннями)

 • від 18 червня 2015 року № 548-VIII від 30 червня 2015 року № 555-VIII від 30 червня 2015 року № 557-VIII від 1 липня 2015 року № 569-VIII

 • від 15 липня 2015 року № 609-VIII (пп.14.1.71 ст.14, ст.39) (щодо трансфертного ціноутворення) від 16 липня 2015 року № 643-VIII

 • від 17 липня 2015 року № 652-VIII (пп.14.1.121 ст.14, ст.46, ст.57, підр.4 розд.ХХ) (щодо оподаткування неприбуткових організацій) від 17 липня 2015 року № 653-VIII від 17 липня 2015 року № 654-VIII

 • від 17 липня 2015 року № 655-VIII (пп.14.1.11, 14.1.138 ст.14, підр.10 розд.ХХ) (щодо зменшення податкового тиску на платників податків)

 • від 17 вересня 2015 року № 702-VIII (підр.4 розд.ХХ)

 • (щодо особливостей оподаткування під час реструктуризації державного і гарантованого державою боргу та його часткового списання)

 • від 24.11.2015 № 812-VIII

 • від 23 грудня 2015 року № 903-VIII (Бортничська станція)

 • від 24.12.2015 № 909-VIII (зміни-2016: скасування авансових внесків, податковий період – квартал)

У січні - грудні 2015 року платники зобов'язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 57.1 статті 57 цього Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. Починаючи з 1 січня 2016 року щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств не сплачуються.

 • У січні - грудні 2015 року платники зобов'язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 57.1 статті 57 цього Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. Починаючи з 1 січня 2016 року щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств не сплачуються.

137.4. Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, крім:

 • 137.4. Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, крім:

 • 137.4.1. виробників сільськогосподарської продукції, визначеної статтею 209 цього Кодексу, які можуть обрати річний податковий (звітний) період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

 • Для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 відсотків загальної суми доходу;

 • 137.4.2. у разі якщо особа ставиться на облік контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звітного) періоду, перший податковий (звітний) період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду;

 • 137.4.3. якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) періоду), останнім податковим (звітним) періодом вважається період, на який припадає дата ліквідації.137.5. Річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:

 • 137.5. Річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:

 • а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;

 • б) виробників сільськогосподарської продукції;

 • в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Враховуючи, що з 1 січня 2015 року кардинально змінилися підходи до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток і старі форми декларацій з податку на прибуток не дають можливості визначити такий об’єкт, перше подання звітності за новою формою декларації, затвердженою Наказом № 897, здійснюється за результатами діяльності за 2015 рік.

 • Враховуючи, що з 1 січня 2015 року кардинально змінилися підходи до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток і старі форми декларацій з податку на прибуток не дають можливості визначити такий об’єкт, перше подання звітності за новою формою декларації, затвердженою Наказом № 897, здійснюється за результатами діяльності за 2015 рік.До затвердження визначеного підпунктом 133.4.3 пункту 133.4 статті 133 Кодексу Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації здійснюється подання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом № 85…

 • До затвердження визначеного підпунктом 133.4.3 пункту 133.4 статті 133 Кодексу Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації здійснюється подання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом № 85…

 • подання розрахунку податкових зобов'язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво, здійснюється за формами, затвердженими наказом Мінфіну від 25.06.2013 № 610

 • до затвердження нової форми спрощеної податкової декларації платники податків мають можливість здійснювати подання такої звітності за 2015 рік за формою, затвердженою Постановою № 98До 1 червня 2016 року?

 • До 1 червня 2016 року?

 • Річні декларанти 2015 року

 • До 29 лютого 2016 року

 • Квартальні декларанти 2015 року

 • До 9 лютого 2016 рокуДля окремих платників, залежно від результатів діяльності, базовим звітним (податковим) періодом може бути календарний квартал... У такому випадку подання декларації за відповідні звітні (податкові) періоди… здійснюється протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового кварталу (п.п.49.18.2 п.49.18, п.49.19 ст.49 розділу ІІ Кодексу). Тобто податкова декларація за 2015 рік подається платниками, що використовують базовий звітний (податковий) період квартал, до 9 лютого 2016 року.

 • Для окремих платників, залежно від результатів діяльності, базовим звітним (податковим) періодом може бути календарний квартал... У такому випадку подання декларації за відповідні звітні (податкові) періоди… здійснюється протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового кварталу (п.п.49.18.2 п.49.18, п.49.19 ст.49 розділу ІІ Кодексу). Тобто податкова декларація за 2015 рік подається платниками, що використовують базовий звітний (податковий) період квартал, до 9 лютого 2016 року.ЗУ від 24 грудня 2015 року № 909-VIII… внесено зміни до п. 57.1 ст. 57 ПКУ, у тому числі вилучено норму щодо подання декларації з податку на прибуток за базовий звітний (податковий) рік до 01 червня року, наступного за звітним (податковим) роком.

 • ЗУ від 24 грудня 2015 року № 909-VIII… внесено зміни до п. 57.1 ст. 57 ПКУ, у тому числі вилучено норму щодо подання декларації з податку на прибуток за базовий звітний (податковий) рік до 01 червня року, наступного за звітним (податковим) роком.

 • Поряд з цим п. 137.4 ст. 137 ПКУ у редакції, що діє з 01.01.2016, встановлено, що податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.

 • Згідно з п. 49.18 ст. 49 ПКУ податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

 • календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (п.п. 49.18.2 п. 49.18. ст. 49 ПКУ);

 • календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 п. 49.18. ст. 49 ПКУ - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 49.18.3 п. 49.18 ст. 49 ПКУ).

 • Відповідно до роз’яснень, наданих листом ДФС від 04.01.2016 № 102/7/99-99-19-02-01-17, податкова декларація за 2015 рік подається платниками, що використовують базовий звітний (податковий) період квартал, до 09 лютого 2016 року.Таким чином, за результатами діяльності за 2015 рік податкова декларація повинна бути подана:

 • Таким чином, за результатами діяльності за 2015 рік податкова декларація повинна бути подана:

 • протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового кварталу, якщо базовим звітним (податковим) періодом для платника податку є календарний квартал;

 • протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, якщо базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік.За наслідками діяльності у 2015 році штрафні (фінансові) санкції до платників податку на прибуток підприємств не застосовуються за порушення:

 • За наслідками діяльності у 2015 році штрафні (фінансові) санкції до платників податку на прибуток підприємств не застосовуються за порушення:

 • порядку обчислення;

 • правильності заповнення декларації;

 • повноти сплати податку.Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

 • Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

 • Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

 • У складі фінансової звітності платник податків має право зазначати тимчасові та постійні податкові різниці за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику.

 • Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики, у строки, передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств.46.4. Якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам цього Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

 • 46.4. Якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам цього Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

 • У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід'ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, для якого цим Кодексом встановлено обов'язок подання звітності в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.Пункт 137.5 ст.137 ПКУ

 • Пункт 137.5 ст.137 ПКУ

 • (діяв з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р)

 • Податок, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, зменшується на суму нарахованого та сплаченого податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) відповідно до розділу XII цього Кодексу щодо об'єктів нежитлової нерухомості.

Щодо питання врахування витрат не пов’язаних з господарською діяльністю платника податку при визначенні фінансового результату до оподаткування. <…>

 • Щодо питання врахування витрат не пов’язаних з господарською діяльністю платника податку при визначенні фінансового результату до оподаткування. <…>

 • Таким чином, формування витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування за звітний податковий період, починаючи з 1 січня 2015 року, здійснюється виходячи з національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

 • Разом з тим, для цілей оподаткування враховуються різниці по амортизації необоротних активів.

 • Відповідно до пп.138.3.2 п.138.3 ст.138 ПКУ не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування, зокрема, витрати на придбання / самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів. Термін "невиробничі основні засоби" означає основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності платника податку.

 • Тобто для цілей оподаткування амортизація основних засобів нараховується у разі їх експлуатації для використання у господарській діяльності платника податку.

 • Позиція ДФС з цього питання оприлюднена у ЗІР 21.09.2015 в категорії 102.08.06.

 • Лист ДФС від 24.11.2015 р. № 25897/10/28-10-06-11

 • Аналогічна відповідь у листі ДФС від 01.12.2015 р. № 26240/10/28-10-06-11<…> Таким чином, формування витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування за звітний податковий період, починаючи з 1 січня 2015 року, здійснюється виходячи з національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

 • <…> Таким чином, формування витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування за звітний податковий період, починаючи з 1 січня 2015 року, здійснюється виходячи з національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

 • Разом з тим, для цілей оподаткування враховуються різниці по амортизації необоротних активів.

 • Відповідно до п.п. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 ПКУ не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування, зокрема, витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів. Термін «невиробничі основні засоби» означає основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності платника податку.

 • Тобто, для цілей оподаткування амортизація основних засобів нараховується у разі їх експлуатації для використання у господарській діяльності платника податку.<…>

 • <…>

 • Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 ПКУ.

 • Враховуючи вище викладене, відображення в складі податкових витрат собівартості реалізованих/ списаних запасів або витрат на придбання робіт, послуг не можуть бути сформовані на підставі первинних документів, які оформлені неналежним чином, або взагалі загублені.

 • Лист ДФС від 04.12.2015 р. № 26481/10/28-10-06-11<…>

 • <…>

 • несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, а також недостовірність відображених у них даних призводить до відображення недостовірної інформації у фінансовій та податковій звітності.

 • <…>

 • Враховуючи викладене, формування витрат для розрахунку фінансового результату до оподаткування при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток не може здійснюватись на підставі оформлених неналежним чином первинних документів. Виправлення помилок, допущених у фінансовій звітності, має здійснюватись з одночасним коригуванням податкової звітності. Зокрема, виправлення помилок у податковій звітності здійснюється відповідно до ст. 50 Кодексу.

 • Лист ДФС від 21.01.2016 р. № 1079/6/99-95-42-03-15Визнані штрафи, пеня, неустойка включаються до інших операційних витрат (п. 20 П(С)БО16).

 • Визнані штрафи, пеня, неустойка включаються до інших операційних витрат (п. 20 П(С)БО16).

 • Отже, понесені витрати у вигляді визнаних платником податку штрафів, пені, неустойки за порушення правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання беруть участь при визначенні фінансового результату до оподаткування відповідно до правил бухгалтерського обліку без подальшого його коригування на такі витрати.

 • Лист ДФС від 05.10.2015 р. № 21051/6/99-99-19-02-02-15

 • Лист ДФС від від 01.10.2015 р. № 22571/10/28-10-06-11

Пп.14.1.138 ст.14 ПКУ

 • Пп.14.1.138 ст.14 ПКУ

 • Основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік)Пункт 11 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ

 • Пункт 11 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ

 • При розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144 - 146 та 148 розділу III цього Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

Щодо податкової амортизації основних засобів, що знаходяться на капітальному ремонті чи консервації

 • Щодо податкової амортизації основних засобів, що знаходяться на капітальному ремонті чи консервації

 • Термін "невиробничі основні засоби" означає основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності платника податку.

 • Тобто для цілей оподаткування амортизація основних засобів нараховується у разі їх експлуатації при здійсненні господарської діяльності платника податку…

 • Отже, у податковому обліку амортизація виробничих основних засобів, що знаходяться на капітальному ремонті чи консервації, не нараховується.

 • Лист ДФС від 02.06.2015 р. № 11385/6/99-99-19-02-02-15…вартість поліпшення орендованих основних засобів для цілей розрахунку податкової амортизації зараховується як новий об'єкт 9-ї групи "інші основні засоби" з мінімально допустимим строком корисного використання 12 років, визначеної у пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу

 • …вартість поліпшення орендованих основних засобів для цілей розрахунку податкової амортизації зараховується як новий об'єкт 9-ї групи "інші основні засоби" з мінімально допустимим строком корисного використання 12 років, визначеної у пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу

 • Лист ДФС від 04.08.2015 р. № 16335/6/99-99-19-02-02-15

 • Лист ДФС від 07.09.2015 р. № 19060/6/99-99-19-02-02-15

якщо основні засоби не були евакуйовані з тимчасово окупованої території України, то на-рахування амортизації таких об'єктів припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення з експлуатації цих об'єктів основних засобів. При цьому після закінчення окупації при зворотному введенні зазначених об'єктів в експлуатацію платник податку на прибуток підприємств матиме право на продовження нарахування амортизації.

 • якщо основні засоби не були евакуйовані з тимчасово окупованої території України, то на-рахування амортизації таких об'єктів припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення з експлуатації цих об'єктів основних засобів. При цьому після закінчення окупації при зворотному введенні зазначених об'єктів в експлуатацію платник податку на прибуток підприємств матиме право на продовження нарахування амортизації.

 • Лист ДФС від 31.03.2015 р. № 6694/6/99-99-19-02-02-15

Кодексом не передбачено обмеження витрат на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни товарів, проданих платником податку, вартість яких не компенсується за рахунок покупців таких товарів, та ведення обліку покупців, що отримали таку заміну товарів або послуги з ремонту (обслуговування).

 • Кодексом не передбачено обмеження витрат на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни товарів, проданих платником податку, вартість яких не компенсується за рахунок покупців таких товарів, та ведення обліку покупців, що отримали таку заміну товарів або послуги з ремонту (обслуговування).

 • Таким чином, формування витрат підприємства здійснюється відповідно до загальних правил ведення бухгалтерського обліку у порядку, визначеному Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318

 • Лист ДФС від 24.04.2015 р. № 8703/6/99-99-19-02-02-15пункт 3 (збитки) рядок 3.2.4 додатка РІ

 • пункт 3 (збитки) рядок 3.2.4 додатка РІ

 • пункт 9 (авансові внески у січні - грудні 2015 року та січні - травні 2016 року)

 • пункт 11 (балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року)

 • пункт 16 (ставка 0 відсотків на період до 1 січня 2016 року )

 • пункт 17 (безнадійна заборгованість) рядки 4.1.12-4.14, 4.2.7-4.2.9 додатка РІ

 • пункт 18 (касовий метод) рядки 4.1.15, 4.2.10 додатка РІ

 • пункт 19 (амортизація витрат на спорудження свердловин) додаток РІ

 • пункт 20 (витрати на сплату процентів)

 • пункт 21 (банківські резерви) додаток РІ

 • пункт 22 (граничний термін подання декларації)

 • пункт 24 (резерв на оплату відпусток працівникам ) рядок 4.2.12 додатка РІ

 • пункт 33 (сума коштів або вартість товарів для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції )

 • пункти 34 - 35 (неприбуткові організації)

 • пункти 36 - 37 (реструктуризації державного і гарантованого державою боргу)

 • пункт 38 (авансові внески)

 • пункти 39 - 40

Каталог: actions -> 04022016


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка