Від дав гр. οἶκος житло, селище, будинок, майно іДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.
#4245(від дав.-гр. οἶκος - житло, селище, будинок, майно і λόγος - поняття, вчення, наука) - наука про взаємодії живих організмів і їх спільнот між собою і з навколишнім середовищем. Термін вперше запропонував німецький біолог Ернст Геккель в 1866 р. в книзі «Загальна морфологія організмів» Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.

 • (від дав.-гр. οἶκος - житло, селище, будинок, майно і λόγος - поняття, вчення, наука) - наука про взаємодії живих організмів і їх спільнот між собою і з навколишнім середовищем. Термін вперше запропонував німецький біолог Ернст Геккель в 1866 р. в книзі «Загальна морфологія організмів» Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі. — складна багатогранна дисципліна, основою якої є біогеографічні знання, але яка поєднує сьогодні всі природничі, точні, гуманітарні і соціальні науки, з метою пошуків шляхів оптимального розвитку людства на максимально далеку перспективу, вироблення нових методів збереження біосфери планети. Сьогодні її поділяють на: біоетику, біоекологію, геоеко-

 •  — складна багатогранна дисципліна, основою якої є біогеографічні знання, але яка поєднує сьогодні всі природничі, точні, гуманітарні і соціальні науки, з метою пошуків шляхів оптимального розвитку людства на максимально далеку перспективу, вироблення нових методів збереження біосфери планети. Сьогодні її поділяють на: біоетику, біоекологію, геоеко-

 • логію, техноекологію,  соціоекологію і космічну екологію.

є складовою частиною загальної екології, визначається перш за все негативною дією на людей ними же зміненого навколишнього середовища.

 • є складовою частиною загальної екології, визначається перш за все негативною дією на людей ними же зміненого навколишнього середовища.

 • міждисциплінарна наука, яка досліджує загальні закономірності взаємозв'язку людини, популяції людей з довкіллям, вплив чинників навколишнього середовища на функціонування людського організму, цілеспрямоване управління, збереження і поліпшення здоров'я населення.Основний принцип екологічної етики був сформульований ще Л. Толстим: «Не тільки людям не треба робити того, чого не хочеш, щоб тобі робили, а і тваринам». Тепер треба додавати: не тільки людям і тваринам, а й усій природі.

 • Основний принцип екологічної етики був сформульований ще Л. Толстим: «Не тільки людям не треба робити того, чого не хочеш, щоб тобі робили, а і тваринам». Тепер треба додавати: не тільки людям і тваринам, а й усій природі.Україна серед країн Європейського регіону належить до групи Євро-В (Євро-В — висока смертність дорослих і низька дитяча смертність. Це Білорусь, Угорщина, Казахстан, Латвія, Литва, Республіка Молдова, Російська Федерація, Україна, Естонія), а по суті це означає, що екологічний стан країни катастрофічний, і відповідно, у країні має місце демографічна катастрофа, яка з кожним роком поглиблюється.

 • Україна серед країн Європейського регіону належить до групи Євро-В (Євро-В — висока смертність дорослих і низька дитяча смертність. Це Білорусь, Угорщина, Казахстан, Латвія, Литва, Республіка Молдова, Російська Федерація, Україна, Естонія), а по суті це означає, що екологічний стан країни катастрофічний, і відповідно, у країні має місце демографічна катастрофа, яка з кожним роком поглиблюється.сучасна стадія розвитку біосфери, пов'язана з появою в ній людства. Частина планети і навколопланетного простору зі слідами діяльності людини. Термін ноосфера запропонував французький математик Едуард Леруа.

 • сучасна стадія розвитку біосфери, пов'язана з появою в ній людства. Частина планети і навколопланетного простору зі слідами діяльності людини. Термін ноосфера запропонував французький математик Едуард Леруа.

 • Академик Вернадський вважав ноосферу третьою у послідовності таких основних фаз розвитку Землі як утворення геосфери (неживої природи) та біосфери (живої природи).

 • Так само, як біосфера утворюється взаємодією всіх організмів на Землі, ноосфера складається усіма розумами, що взаємодіють.Таким чином, екологічна проблема в нашій країні виходить на перший план перш за все у зв'язку із загрозою фізичному та психічному розвитку й навіть виживанню. Негативний вплив навколишнього середовища на людину сьогодні настільки великий, що він усе більше й більше руйнує її генотип і завдає шкоди національному генофонду.

 • Таким чином, екологічна проблема в нашій країні виходить на перший план перш за все у зв'язку із загрозою фізичному та психічному розвитку й навіть виживанню. Негативний вплив навколишнього середовища на людину сьогодні настільки великий, що він усе більше й більше руйнує її генотип і завдає шкоди національному генофонду.За кількістю промислового бруду на душу населення Україна посідає одне з перших місць в Європі. Через це тут середня тривалість життя - 66 років, тоді як у Японії, Швейцарії, Ісландії та США -75-79 років. Нині Україна за тривалістю життя чоловіків посідає 29 місце в Європі (передостаннє) і 149 місце у світі; жінок - відповідно 27 і 139 місця.

 • За кількістю промислового бруду на душу населення Україна посідає одне з перших місць в Європі. Через це тут середня тривалість життя - 66 років, тоді як у Японії, Швейцарії, Ісландії та США -75-79 років. Нині Україна за тривалістю життя чоловіків посідає 29 місце в Європі (передостаннє) і 149 місце у світі; жінок - відповідно 27 і 139 місця.

Найгірше, що мова йде в першу чергу про здоров'я молодого покоління. Майбутні громадяни України в багатьох випадках ще до народження приречені на хворобу. В останні роки біля 70 % вагітних жінок мають відхилення у стані здоров'я. До 20 % виросла доля новонароджених із фізичними та неврологічними порушеннями. При цьому за останні п'ять років захворюваність збільшилась у 2,5 разу. Сьогодні лише 20 % юнаків призовного віку можуть служити в армії. Дві третини дівчат до 18-ти років також мають відхилення у стані здоров'я.

 • Найгірше, що мова йде в першу чергу про здоров'я молодого покоління. Майбутні громадяни України в багатьох випадках ще до народження приречені на хворобу. В останні роки біля 70 % вагітних жінок мають відхилення у стані здоров'я. До 20 % виросла доля новонароджених із фізичними та неврологічними порушеннями. При цьому за останні п'ять років захворюваність збільшилась у 2,5 разу. Сьогодні лише 20 % юнаків призовного віку можуть служити в армії. Дві третини дівчат до 18-ти років також мають відхилення у стані здоров'я. • Здоров'я — це не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів, а стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя. (Статут ВООЗ). Проте повне фізичне і душевне благополуччя може визначати лише ідеальне здоров'я, яке практично не зустрічається.залежить від багатьох факторів, які об’єднуються в одне інтегральне поняття – здоровий спосіб життя. Його метою є навчити людину розумно ставитися до свого здоров’я, фізичної та психічної культури, загартовувати свій організм, вміло організовувати працю і відпочинок.

 • залежить від багатьох факторів, які об’єднуються в одне інтегральне поняття – здоровий спосіб життя. Його метою є навчити людину розумно ставитися до свого здоров’я, фізичної та психічної культури, загартовувати свій організм, вміло організовувати працю і відпочинок.це ріст міст, підвищення питомої ваги міського населення в країні, регіоні, світі, виникнення і розвиток все більш складних мереж і систем міст. Отже, урбанізація представляє історичний процес підвищення ролі міст у житті суспільства, поступове перетворення його в переважно міське за характером праці, способом життя і культури населення, особливостями розміщення виробництва. Урбанізація - одна з найважливіших складових частин соціально-економічного розвитку.

 • це ріст міст, підвищення питомої ваги міського населення в країні, регіоні, світі, виникнення і розвиток все більш складних мереж і систем міст. Отже, урбанізація представляє історичний процес підвищення ролі міст у житті суспільства, поступове перетворення його в переважно міське за характером праці, способом життя і культури населення, особливостями розміщення виробництва. Урбанізація - одна з найважливіших складових частин соціально-економічного розвитку. • Урбоекологія включає також раціональне проектування та екологічно оптимальні варіанти будівництва міських структур. Вона спирається на багато галузей знань, предметом яких є дослідження різних аспектів взаємодії суспільства та природи — екологію, ботаніку, містобудування, географію, соціологію, санітарію, техніку та ін. Урбоекологія тісно пов'язана з проблемою виживання людства в умовах неминучого наступу міст на природне середовище та прогресуюче погіршення його якостіОсновні джерела забруднення атмосфери міста - транспорт, енергетичні системи міста та промисловість.

 • Основні джерела забруднення атмосфери міста - транспорт, енергетичні системи міста та промисловість.Донецька область і м. Київ з величезним відривом лідирують за кількістю викидів в атмосферу шкідливих речовин. У Донецькій області в січні-березні 2011 року в порівнянні з тим же періодом 2010-го кількість шкідливих речовин виросла на 12% — до 15269 кг на 1кв. м, у Києві — на 16%, до 13117 кг., інформує zn.ua

 • Донецька область і м. Київ з величезним відривом лідирують за кількістю викидів в атмосферу шкідливих речовин. У Донецькій області в січні-березні 2011 року в порівнянні з тим же періодом 2010-го кількість шкідливих речовин виросла на 12% — до 15269 кг на 1кв. м, у Києві — на 16%, до 13117 кг., інформує zn.ua

 • На третьому місці -з результатом в три рази меншим — 4965 кг — Луганська область.

 • На 4-му несподівано виявилася Івано-Франківська область: 4270 кг.

 • Транспорт отруює повітря лише трохи менше, ніж заводи, — у 2010-му автомобілі, поїзди та літаки викинули 2,5 мільйона тонн шкідливих речовин (на 30 тисяч тонн більше, ніж у 2009 р.)   Отже, урбанізація найяскравіше відбиває загальний для всієї Землі процес заміни біосфери техносферою, який розпочався ше в епоху палеоліту й триває досі дедалі швидшими темпами. Якщо людство хоче мати майбутнє, воно мусить приборкати цей процес і взяти його під контроль.

 •    Отже, урбанізація найяскравіше відбиває загальний для всієї Землі процес заміни біосфери техносферою, який розпочався ше в епоху палеоліту й триває досі дедалі швидшими темпами. Якщо людство хоче мати майбутнє, воно мусить приборкати цей процес і взяти його під контроль.

 • З розвитком процесів урбанізації та зростанням відчуження природного середовища міська людина повинна включати нові адаптивні (фізіологічні, психологічні, соціальні) механізми, які не є безмежними.Вона, з одного боку, поліпшує умови життя населення, з іншого боку - призводить до витіснення природних систем штучними, забрудненню навколишнього середовища, підвищенню хімічного, фізичного і психічного навантаження на організм людини.

 • Вона, з одного боку, поліпшує умови життя населення, з іншого боку - призводить до витіснення природних систем штучними, забрудненню навколишнього середовища, підвищенню хімічного, фізичного і психічного навантаження на організм людини.Якісна питна вода визначає стан нашого здоров’я. За даними ВООЗ біля 80% захворювань людей пов’язані з якістю питної води. Внаслідок вживання неякісної питної води кожен рік біля 25% населення України (переважно дитячого) підлягають ризику захворіти. До хвороб призводить перш за все низька якість питної води, яка містить різні токсичні з'єднання важких металів, шкідливі органічні домішки та хвороботворні мікроорганізми. Чим більше насиченість води солями, тим вище ризик захворювання на атеросклероз, інсульт, інфаркт тощо. Дуже шкодить здоров'ю хлор. Хлор використовується, щоб боротися з мікробним забрудненням, але він реагує з органічними речовинами у воді і утворює небезпечні, канцерогенні тригалометани.

 • Якісна питна вода визначає стан нашого здоров’я. За даними ВООЗ біля 80% захворювань людей пов’язані з якістю питної води. Внаслідок вживання неякісної питної води кожен рік біля 25% населення України (переважно дитячого) підлягають ризику захворіти. До хвороб призводить перш за все низька якість питної води, яка містить різні токсичні з'єднання важких металів, шкідливі органічні домішки та хвороботворні мікроорганізми. Чим більше насиченість води солями, тим вище ризик захворювання на атеросклероз, інсульт, інфаркт тощо. Дуже шкодить здоров'ю хлор. Хлор використовується, щоб боротися з мікробним забрудненням, але він реагує з органічними речовинами у воді і утворює небезпечні, канцерогенні тригалометани.Рівень антропогенного забруднення повітряного басейну міста Донецька діоксидом азоту дуже високий і є неприпустимим і небезпечним для здоров'я людини. Діоксид азоту сильно подразнює слизові оболонки дихальних шляхів, викликає сенсорні, функціональні і патологічні ефекти. До сенсорних ефектів можна віднести нюхові і зорові реакції організму. Функціональним ефектом, що викликає діоксид азоту, є підвищений опір дихальних шляхів, тобто він спричиняє збільшення зусиль, затрачуваних на дихання. Патологічні ефекти виявляються в тім, що людина стає більш сприйнятливою до патогенів, які викликають хвороби дихальних шляхів. Таким чином, роль діоксиду азоту у формуванні патології населення дуже значна.

 • Рівень антропогенного забруднення повітряного басейну міста Донецька діоксидом азоту дуже високий і є неприпустимим і небезпечним для здоров'я людини. Діоксид азоту сильно подразнює слизові оболонки дихальних шляхів, викликає сенсорні, функціональні і патологічні ефекти. До сенсорних ефектів можна віднести нюхові і зорові реакції організму. Функціональним ефектом, що викликає діоксид азоту, є підвищений опір дихальних шляхів, тобто він спричиняє збільшення зусиль, затрачуваних на дихання. Патологічні ефекти виявляються в тім, що людина стає більш сприйнятливою до патогенів, які викликають хвороби дихальних шляхів. Таким чином, роль діоксиду азоту у формуванні патології населення дуже значна.Гомеостаз (давн.-грец. — однаковий, подібний та στάσις — стан, нерухомість) — стан рівноваги динамічного середовища, в якому відбуваються біологічні процеси. Гомеостаз підтримується безперервною роботою систем органів кровообігу, дихання, травлення, виділення тощо, виділенням у кров біологічно активних хімічних речовин, які забезпечують взаємодію клітин і органів. Найважливіша роль у підтриманні гомеостазу належить нервовій системі, яка регулює діяльність органів і систем організму. Гомеостаз регулюється безпосередньо проміжним мозком).

 • Гомеостаз (давн.-грец. — однаковий, подібний та στάσις — стан, нерухомість) — стан рівноваги динамічного середовища, в якому відбуваються біологічні процеси. Гомеостаз підтримується безперервною роботою систем органів кровообігу, дихання, травлення, виділення тощо, виділенням у кров біологічно активних хімічних речовин, які забезпечують взаємодію клітин і органів. Найважливіша роль у підтриманні гомеостазу належить нервовій системі, яка регулює діяльність органів і систем організму. Гомеостаз регулюється безпосередньо проміжним мозком).

 — пристосування, процес пристосування до мінливих умов зовнішнього середовища; пристосування будови і функцій організмів до умов навколишнього середовища

 •  — пристосування, процес пристосування до мінливих умов зовнішнього середовища; пристосування будови і функцій організмів до умов навколишнього середовищаВ нових природних і виробничих умовах людина нерідко зазнає впливу зовсім незвичайних, а інколи надмірних та жорстких чинників, до яких еволюційно у неї немає захисних механізмів.

 • В нових природних і виробничих умовах людина нерідко зазнає впливу зовсім незвичайних, а інколи надмірних та жорстких чинників, до яких еволюційно у неї немає захисних механізмів.

 • Людина, як і інші види тварин здатна адаптуватися до умов довкілля. Адаптацію людини до нових природних і виробничих умов можна охарактеризувати як сукупність соціально-біологічних властивостей та механізмів необхідних для нормального існування організму в конкретному екологічному середовищі.

 • Життя кожної людини можна розглядати як безперервну адаптацію, але наша здатність до адаптації має певні межі.Основними механізмами адаптації або пристосувань є механізми саморегуляції. Вони діють і на рівні клітини, і на рівні органу, системи та організму. Процес клітинної саморегуляції не являється автономним, він підпорядкований регулюючому впливу нервової, ендокринної та імунної систем, які здійснюють нервовий, гуморальний і клітинний контроль за сталістю внутрішнього середовища організму.

 • Основними механізмами адаптації або пристосувань є механізми саморегуляції. Вони діють і на рівні клітини, і на рівні органу, системи та організму. Процес клітинної саморегуляції не являється автономним, він підпорядкований регулюючому впливу нервової, ендокринної та імунної систем, які здійснюють нервовий, гуморальний і клітинний контроль за сталістю внутрішнього середовища організму.Середовище, діючи у поєднанні з генетичними змінами, формує величезну кількість нозологічних форм захворювань. Зростання числа хронічних захворювань багато в чому визначається біологічними чинниками навколишнього середовища (абіотичними). Згідно даним ВООЗ (на 2002 рік) 75 % всіх щорічних смертей в світі обумовлено дією навколишнього середовища і неправильним способом життя, 90 % всіх злоякісних новоутворень викликається чинниками навколишнього середовища і лише 10 %  іншими чинниками. Аналіз причин, що призводять до онкологічних захворювань показує, що головні з них - екологічно небезпечні продукти, харчування і куріння

 • Середовище, діючи у поєднанні з генетичними змінами, формує величезну кількість нозологічних форм захворювань. Зростання числа хронічних захворювань багато в чому визначається біологічними чинниками навколишнього середовища (абіотичними). Згідно даним ВООЗ (на 2002 рік) 75 % всіх щорічних смертей в світі обумовлено дією навколишнього середовища і неправильним способом життя, 90 % всіх злоякісних новоутворень викликається чинниками навколишнього середовища і лише 10 %  іншими чинниками. Аналіз причин, що призводять до онкологічних захворювань показує, що головні з них - екологічно небезпечні продукти, харчування і куріння

Як відомо, різкий дефіцит або надлишок хімічних елементів у природі приводить до захворювань тварин, рослин і людини. Такі хвороби названі біогеохімічними ендеміями, а райони їх розповсюдження–біогеохімічними провінціями. На території України вивчені біогеохімічні провінції з дефіцитом йоду, фтору, міді, кобальту тощо в ґрунтах і водах. Вчення про біогеохімічні провінції знайшло практичне застосування в медицині і сільському господарстві.

 • Як відомо, різкий дефіцит або надлишок хімічних елементів у природі приводить до захворювань тварин, рослин і людини. Такі хвороби названі біогеохімічними ендеміями, а райони їх розповсюдження–біогеохімічними провінціями. На території України вивчені біогеохімічні провінції з дефіцитом йоду, фтору, міді, кобальту тощо в ґрунтах і водах. Вчення про біогеохімічні провінції знайшло практичне застосування в медицині і сільському господарстві.

- захворювання неспецифічного характеру, що виникають на тлі істотно зміненого зовнішнього середовища. При цьому екологічні причини виступають в якості пускових для розвитку патогенетичних механізмів. Важливо знати і розуміти взаємозв'язок між антропогенною дією на навколишнє середовище і захворюваністю людини. Знання цих механізмів дозволить намітити і реалізувати комплекс заходів щодо профілактики екологічно залежної захворюваності.

 • - захворювання неспецифічного характеру, що виникають на тлі істотно зміненого зовнішнього середовища. При цьому екологічні причини виступають в якості пускових для розвитку патогенетичних механізмів. Важливо знати і розуміти взаємозв'язок між антропогенною дією на навколишнє середовище і захворюваністю людини. Знання цих механізмів дозволить намітити і реалізувати комплекс заходів щодо профілактики екологічно залежної захворюваності.

Каталог: data -> kafedra -> internal -> hihiena -> presentations
presentations -> 1. Біосфера. Походження та еволюція. Екологічні системи
presentations -> Екологія, біосфера, основні екологічні закони. Гігієнічне значення клімату,погоди
presentations -> Високо фіброгенний
presentations -> План план 1 Гігієна тіла та ротової порожнини
presentations -> Антична або кровотвірна теорія (Гален, Арістотель)
presentations -> Профілактична медицина, її мета, завдання. Профілактична медицина, її мета, завдання
presentations -> Вступ. Екологія і здоров’я людини. Урбоекологія


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка