Від особистості учителя, від особистості учителяДата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.від особистості учителя,

 • від особистості учителя,

 • від його творчого потенціалу,

 • від його готовності до безперервної самоосвіти,

 • здібності до гнучкого соціально-педагогічного мислення,

 • гуманістичної спрямованості педагога.

 • Тому гостро постає проблема удосконалення професійної педагогічної компетентності.визначення рівня методичної підготовки учителя на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб і труднощів, які виникають під час роботи;

 • визначення рівня методичної підготовки учителя на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб і труднощів, які виникають під час роботи;

 • вдосконалення педагогічної творчої майстерності вчителя;

 • надання реальної, дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності;

 • моделювання структури, змісту і форм методичної роботи, з урахуванням особливостей вчительського колективу.відстеження результатів навчальної діяльності учнів, досягнення ними державного освітнього стандарту;

 • відстеження результатів навчальної діяльності учнів, досягнення ними державного освітнього стандарту;

 • експертиза рівня педагогічної та управлінської майстерності педагогів школи;

 • прогнозування розвитку школи на підставі отриманої інформації;

 • вирішення управлінських завдань;

 • оцінювання інноваційної діяльності, її ефективності.професійно-фахове зростання вчителя;

 • професійно-фахове зростання вчителя;

 • розвиток творчого потенціалу в процесі діяльності;

 • вдосконалення особистісних якостей;

 • рівень навчальних досягнень учнів;

 • розвиток ключових компетентностей учнів.вивчення документації вчителів;

 • вивчення документації вчителів;

 • відвідування уроків та позакласних заходів;

 • соціологічні методи;

 • аналіз якості кадрового забезпечення: освіта, категорія,

 • педагогічне звання;

 • аналіз результатів атестації, курсової перепідготовки;

 • виконання навчальних планів, програм;

 • участь у науково-методичній роботі;

 • дослідницька діяльність;

 • робота педагога з обдарованим учнями та її результативність;

 • вивчення стану впровадження інноваційних технологій.анкетування;

 • анкетування;

 • тестування;

 • карта відстеження ефективності уроку (окремо для вчителя та учнів);

 • відстеження уроку на діалогічній основі «вчитель – адміністратор».Формування мети і цілей моніторингу (навіщо потрібно його проведення, що дослідження може виявити для покращення освітньої діяльності). Даний етап передбачає визначення критеріїв, показників, індикаторів якості вимірювання.

 • Формування мети і цілей моніторингу (навіщо потрібно його проведення, що дослідження може виявити для покращення освітньої діяльності). Даний етап передбачає визначення критеріїв, показників, індикаторів якості вимірювання.

 • Добір інструментарію для проведення моніторингу (цілеспрямований вибір анкет, тестів, методик, карт спостережень тощо).

 • Організація дослідження (складання плану, визначення терміна проведення і реалізація дослідження у спланованому режимі, визначення відповідальних осіб, використання інструментарію).

 • Збирання даних, тобто результатів заповнення анкет, виконання тестів, проведення спостережень за обраними методиками.

 • Оброблення та аналіз даних (проводимо за допомогою математичної статистики, факторного аналізу, а також описового пояснення).

 • На основі інтерпретованих даних вироблення рекомендацій для вдосконалення досліджуваного явища.

 • Корекція - внесення певних змін під час навчального процесу на основі запропонованих рекомендацій. Контроль – фіксування правильного виконання вироблених рекомендацій.

 • За потреби результати моніторингу висвітлюються на семінарах, педагогічних радах або ж ураховуються у подальшому плануванні й програмуванні освітньої діяльності.1.Ваш педагогічний стаж: а) до 3-х р. б) від 3 до 10 р. в) від 10 до 20 р. г) більше 20 р.

 • 1.Ваш педагогічний стаж: а) до 3-х р. б) від 3 до 10 р. в) від 10 до 20 р. г) більше 20 р.

 • 2. Ваша кваліфікаційна категорія:

 • а) т. р. б) спеціаліст в) спеціаліст ІІ г) спеціаліст І д) вища

 • 3. Які інноваційні технології продуктивного навчання Вам найбільш близькі?

 • а) ті, що сприяють формуванню продуктивного мислення;

 • б) педагогічні технології, які сприяють особистісному зростанню

 • 4. Які технології Ви впроваджуєте?

 • а) проблемне навчання; б) розвивальне навчання; в) інтерактивні технології;

 • г) технології ситуативного моделювання;

 • д) технологія опрацювання дискусійних питань; е) технологія критичного мислення;

 • є) проектна технологія; ж) ІКТ; з) ситуація успіху;

 • і) дослідницько-пошукова технологія; і) ігрові технологія;

оцінювання діяльності педагога в між атестаційний період

 • оцінювання діяльності педагога в між атестаційний період

 • в період атестації

 • діяльність класного керівникаОб’єкт дослідження: діяльності педагога в міжатестаційний період

 • Об’єкт дослідження: діяльності педагога в міжатестаційний період

 • Мета: здійснити експертизу професійної діяльності педагогічних працівників закладу в між атестаційний період, визначити методичну доцільність організації науково-методичної роботи в закладі.

 • Інструментарій: анкети для педагогічних працівників, рейтингова та методична картки вчителя, опитувальник для проведення бесід з керівниками м/о, вчителями, документація та портфоліо вчителя.

 • Методи дослідження: бесіди з педагогічними працівниками закладу, керівниками м/о, анкетування, відвідування уроків та виховних заходів, аналіз участі педагогічного працівника в діяльності закладу, організації навчально-виховного процесу.

 • Форма узагальнення: складання рейтингової картки та діагностичної картки педагогічного колективу.

 • Практичне спрямування: визначення рейтингу роботи вчителя та педагогічного колективу за навчальний рік, відстеження їх професійного розвитку, визначення напрямків роботи з педкадрами на наступний навчальний рік.МЕТОЮ моніторингового дослідження було відстеження та оцінка ступеня сформованості професійної компетентності вчителів ЗНЗ.

 • МЕТОЮ моніторингового дослідження було відстеження та оцінка ступеня сформованості професійної компетентності вчителів ЗНЗ.

 • Для аналізу в цьому дослідженні були вибрані такі показники діяльності вчителя:

 • здатність та потреби педагога до самоосвіти та самовдосконалення;

 • готовність учителя до інноваційної діяльності. • відстеження рівня готовності вчителів до самоосвіти та самовдосконалення;

 • виявлення готовності вчителів до інноваційної діяльності;

 • виявлення труднощів у прагненні педагогів до самовдосконалення, пошук оптимальних шляхів їх подолання;

 • надання рекомендацій щодо удосконалення роботи адміністрації, методичних служб стосовно підвищення професійної компетентності вчителів ЗНЗ;

 • стимулювання вчителя до осмислення своїх професійних проблем.ОБ’ЄКТОМ дослідження виступала діяльність учителя ЗНЗ.

 • ОБ’ЄКТОМ дослідження виступала діяльність учителя ЗНЗ.

 • ПРЕДМЕТОМ моніторингового дослідження було визначення професіоналізму, рівня професійної компетентності вчителя.1. Інструменти збирання інформації:

 • 1. Інструменти збирання інформації:

 • а) Анкета 1. Самооцінка рівня готовності вчителя до самоосвіти та самовдосконалення (для вчителів).

 • б) Анкета 2. Виявлення позитивних і негативних факторів розвитку та саморозвитку вчителя (для вчителів).

 • в) Анкета 3. Оцінювання діяльності вчителя заступникос директора з НВР.

 • г) Анкета 4. Оцінка діяльності вчителя керівниками методичних об'єднань.

 • д) Анкета 5. Оцінка діяльності вчителя учнями.Адміністрації школи:

 • Адміністрації школи:

 • 1. Здійснювати диференційований підхід до роботи з різними категоріями вчителів. Сприяти створенню ефективної системи методичної роботи в закладі.

 • 2. Здійснювати керівництво самоосвітньою діяльністю вчителів.

 • 3. Здійснювати психологічний супровід інноваційної діяльності педагогів, використовуючи тренінг «Формування мотиваційної готовності вчителя до інноваційної діяльності»1. Розвивати уміння аналізувати власну діяльність.

 • 1. Розвивати уміння аналізувати власну діяльність.

 • 2. Оптимально підбирати зміст, необхідні форми і методи діяльності.

 • 3. Прогнозувати, проектувати і планувати свою роботу.

 • 4. Знайомитись із педагогічними технологіями ситуативного моделювання, кооперативного навчання, опрацювання дискусійних питань, використовуючи інтерактивні методи .

 • 5. Враховуючи актуальність застосування інформаційно - комунікаційних технологій в навчально - виховному процесі, активно використовувати нові засоби самоосвіти вчителів:

 • ( електронні уроки, посібники тощо; тестові матеріали в електронному вигляді; розробки навчальних проектів; особистої методичної веб-сторінки.)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка