“Від влади вимагається не так уже й багатоДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b. • “Від влади вимагається не так уже й багато:

 • — запровадити нові економічні нормативи, а головне - розрахувати їх, ґрунтуючись на міжнародних стандартах фінансової звітності та аудиту;

 • запровадити відповідні стандарти для всіх фінансових організацій і публічних акціонерних компаній;

 • — провести аудит компаній з управління активами, які працюють з публічними та пенсійними фондами, відповідальними аудиторськими компаніями (не кишеньковими!), оцінити капітал і ліквідувати ті, що не відповідають новим економічним нормативам”.

 • В Україні застосовуються МСФЗ офіційно оприлюдненні на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

 • Суб’єктами господарювання має застосовуватися один пакет стандартів для складання фінансової звітності – МСФЗ або П(С)БО.Для складання фінансової звітності застосовуються МСФЗ, якщо вони не суперечать Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, а саме:

 • Для складання фінансової звітності застосовуються МСФЗ, якщо вони не суперечать Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, а саме:

 • меті ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності - надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства;

 • основним принципам на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітність.

 • Аналогічні механізми захисту економічних інтересів передбачені у законодавстві ЄС, Російської Федерації та в інших країн. • Незалежно від застосовуваного пакету стандартів суб’єкти господарювання зобов’язані виконувати норми Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і Порядку подання фінансової звітності, а також нормативно-правові акти щодо документального забезпечення записів у бухгалтерському обліку, проведення інвентаризації тощо. • Міністерство фінансів вважає неприйнятним тлумачення або роз’яснення МСФЗ в нормативно-правових актах, зокрема методичних рекомендацій. Однак залишає за собою право висловити фахову думку. • Фінансової звітності - шляхом заповнення відповідного показника і не потребує додаткового інформування органів статистики.

 • Консолідованої фінансової звітності - окремим листом до органів статистики, оскільки вона до них не подається.

 • Згідно з договорами Фонд Ради МСБО надає матеріали, які можуть бути оприлюднення за укладеними договорами.

 • Значна частина матеріалів, приклади, основа для прийняття висновків тощо є інтелектуальною власністю Ради і може бути надана для оприлюднення за додаткову плату. • Розуміючи складність процесу застосування МСФЗ та необхідність спільних зусиль всіх учасників цього процесу Міністерство фінансів і Національний банк другий рік поспіль ініціюють згуртування навколо вирішення цього завдання професійної спільноти, що формалізується відповідними Меморандумами.Міністерство фінансів України

 • Міністерство фінансів України

 • Національний банк України

 • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 • Державна податкова служба України

 • Державна служба статистики України

 • Проект розвитку фінансового сектору (FINREP),

 • Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України

 • Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів

 • Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

 • Спілка податкових консультантів України

 • Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів

 • Спілка аудиторів України

 • Всеукраїнський бухгалтерський клуб • Координувати діяльність у сфері застосування МСФЗ в Україні для формування єдиних підходів до застосування МСФЗ, їх перекладу, інформаційного супроводження, розв’язання проблемних питань та налагодження ефективних взаємовідносин у цій сфері, поклавши на Міністерство фінансів функції основного координатора.

 • Брати активну участь в обговоренні проектів МСФЗ, оприлюднених на веб-сайті Міністерства фінансів, для формування позиції професійної спільноти, що доводитиметься Міністерством фінансів України до відома Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. • Мінфіном спільно з Проектом розвитку фінансового сектору створено спеціалізований інформаційний ресурс щодо застосування МСФЗ. Його презентація відбулася наприкінці лютого цього року.

 • Адреса сайту: msfz.minfin.gov.ua

 • Мета сайту – вільний і безоплатний доступ суб’єктів господарювання, бухгалтерів-практиків, студентів до найкращої практики застосування МСФЗ. • Перехід до застосування МСФЗ відбувається за мінімальних трансакційних витрат.

 • Це стосується і суб’єктів господарювання, яким не нав’язуються ні обов’язкове навчання, ні сертифікація спеціалістів. Навпаки надаються безоплатно навчальні матеріали, значна частина яких вже знаходиться у вільному доступі, і процес продовжується. Також це стосується і держави, яка не витратила додаткових бюджетних коштів на забезпечення процесу переходу. • Враховуючи стислі терміни запровадження МСФЗ 2012 рік по суті є перехідним періодом. Тому слід враховувати особливості такого періоду при оцінці ситуації із запровадження МСФЗПрикладом консенсусного вирішення спільними зусиллями регуляторів, аудиторів, користувачів фінансової звітності та професіоналів практиків є внесення ясності у порядок першого застосування МСФЗ.

 • Прикладом консенсусного вирішення спільними зусиллями регуляторів, аудиторів, користувачів фінансової звітності та професіоналів практиків є внесення ясності у порядок першого застосування МСФЗ.

 • Спільним листом від 07.12.2011 № 12-208/1757-14830 / 31-08410-06-5/30523 / 04/4-07/702 до суб’єктів господарювання, які складають фінансову звітність за МСФЗ, було доведену думку регуляторів, сформовану спільно з аудиторами і практиками.

 • 1. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за 2011 рік складаються підприємствами (крім банків) згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а банками – відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.2. Особливості складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ у перші звітні періоди визначає МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

 • 2. Особливості складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ у перші звітні періоди визначає МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

 • 3. Підприємство може обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2011 або 01.01.2012 (крім банків). Для банків дата переходу на МСФЗ – 01.01.2011.

 • 4. У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2011: перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2012 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2011, 31.12.2011, 31.12.2012 та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2011 і 2012 роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію.5. У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2012:

 • 5. У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2012:

 • 5.1. Складається баланс станом на 01.01.2012 за вимогами МСФЗ;

 • 5.2. Перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2013 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2012, 31.12.2012, 31.12.2013, та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2012 і 2013 роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію. • Квартальна звітність

 • Форми фінансової звітності • Складання проміжної фінансової звітності передбачено МСФЗ

 • Закон вимагає подання квартальної фінансової звітності

 • Відповідно суб'єкти господарювання, які застосовують МСФЗ зобов'язані подавати квартальні фінансову звітність

 • Законом встановлено мінімальний обсяг квартальної звітності, який може вимагатися державними користувачами фінансової звітності • Наказом Міністерства фінансів виходячи з потреб державної статистики і умов перехідного періоду затверджені стандартні форми фінансової звітності

 • До кінця року, тобто складання першої річної фінансової звітності, яка повністю відповідає МСФЗ, для суб'єктів, які обрали датою переходу 01.01.2011 року буде вирішено з урахуванням альтернативних підходів • Удосконалення стандартних форм фінансової звітності з метою врахування обов'язкових вимог МСФЗ

 • Затвердження класифікатора статей фінансової звітності, з наданням права суб'єктам самостійно обирати форму фінансової звітності

 • Запровадження подання фінансової звітності в електронному вигляді

 • При удосконалених стандартних формах фінансової звітності, представлення в іншій формі на вимогу інвестора в примітках до фінансової звітності • Завершується процес узагальнення пропозицій всіх заінтересованих учасників процесу до плану заходів застосування МСФЗ на 2012 рік.

 • Запрошуємо всіх приєднатися до цієї роботи

 • Одним з пріоритетних заходів є обговорення і схвалення національного глосарію термінів МСФЗ • Незаінтересованість менеджменту і власників

 • Непрозорість бізнесу

 • Недостатня пропозиція на ринку висококваліфікованих спеціалістів-практиків бухгалтерів

 • Слабкі конкурентні позиції вітчизняного сегменту аудиторських фірм

 • Низький рівень базової професійної освіти

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка