Відділ освіти олександрійської райдержадміністрації методичний кабінет система роботи з охорони праціДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


ВІДДІЛ ОСВІТИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

 • Система роботи з охорони праці

 • та безпеки життєдіяльності

 • в закладах освіти


освіти району

 • Мета:

 • надати методичні рекомендації щодо:

 • організації і координації роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці;

 • планування роботи з безпеки життєдіяльності, охорони праці, профілактики виробничого та побутового травматизму;

 • контролю за функціонуванням системи роботи з безпеки життєдіяльності, охорони праці, профілактики виробничого та побутового травматизму;

 • обліку, аналізу та оцінки показників стану безпеки життєдіяльності, охорони праці, профілактики виробничого та побутового травматизму та функціонування системи роботи з охорони праці;

 • стимулювання за наслідки роботи з питань безпеки життєдіяльностіСистема роботи з безпеки життєдіяльності

 • Крок 1. Організація та координація

 • роботи

 • Крок 2. Планування роботи

 • Крок 3. Навчання

 • Крок 4. Контроль

 • Крок 5. Облік, аналіз, висновки

 • Крок 6. СтимулюванняКрок 1. Організація та координація роботи

 • Організація і координація роботи з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці, профілактики виробничого та побутового травматизму

 • повинна передбачати:

 • формування структури управління безпеки життєдіяльності та охорони праці

 • створення служби безпеки життєдіяльності та охорони праці

 • визначення посадових обов’язків керівників структурних підрозділів

 • прийняття та реалізація управлінських рішень (накази, розпорядження, вказівки, рекомендації).Формування структури управління безпеки життєдіяльності та охорони праці

 • Органом управління на першому рівні у будь яких умовах

 • є роботодавець.

 • Органом управління на другому (третьому) рівнях є керівник структурного підрозділу.

 • Управлінська інформація складається з:

 • Забезпечення безпеки навчально-виробничого процесу

 • Забезпечення безпечного стану будівель та споруд

 • Забезпечення пожежної безпеки

 • Забезпечення безпеки навчально-виробничого обладнання

 • Забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних умов праці

 • Наявності засобів індивідуального захисту

 • Оптимальний режиму праці, навчання та відпочинку

 • Лікувально-профілактичного обслуговування працюючих, учнів та вихованців

 • Управлінські рішення доводяться до об’єкта управління у вигляді наказів, розпоряджень, приписів, планів робіт тощо.Створення служби безпеки життєдіяльності та охорони праці в закладі

 • З чого почати ?

 • Наказ про створення служби охорони праці в закладі

 • Керівник закладу розробляє та затверджує Положення про службу (відповідно до Типового)

 • Згідно з вимогами чинного законодавства керівник розробляє і затверджує посадові інструкції на кожного працівника служби охорони праці

 • Скласти та затвердити у керівника перелік нормативно-правових актів, що поширюються на всі структурні підрозділи закладу

 • Скласти план роботи служби та затвердити його у керівника закладуСлужба охорони праці в закладі

 • Функції :

 • Опрацьовує (розробляє) ефективну цілісну систему управління безпекою життєдіяльності, охорони праці в закладі

 • Організовує забезпечення працюючих нормативною документацією, розробкою документації; навчання протягом всього етапу впровадження системи управління

 • Визначає небезпечні та шкідливі виробничі фактори; ооцінює ризики

 • Визначає цілі та завдання; оопрацьовує профілактичні заходи

 • Впроваджує систему аудиту

 • Забезпечує можливість постійного корегування заходівДля організації дієвої системи роботи з охорони праці необхідно

 • І. Опрацювати:

 • 1. Положення про систему управління охороною праці (згідно ст.13 Закону України “Про охорону праці”)

 • 2. Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці ( розробляється і затверджується у закладі на основі Типового). В якому чітко повинно бути визначено, де проводяться:

 • вступний інструктаж з працівниками ( в кабінеті з охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням технічних засобів)

 • позаплановий інструктаж (на робочому місці або в кабінеті ОП)

 • 3. Перелік робіт підвищеної небезпеки для ведення яких необхідне проведення щорічної перевірки знань з ОП

 • 4. Перелік професій, посад та видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з ОП (керівник закладу затверджує і розсилає у всі структурні підрозділи)

 • 5. План-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці

 • 6. Програму та тривалість вступного інструктажу з ОП (затвердженого керівником закладу)ІІ. Організувати розробку:

 • Інструкцій з охорони праці відповідно до Переліку необхідних інструкцій з охорони праці ( у 2 примірниках)

 • Переліку професій працівників, списку працівників, які підлягають медичним оглядам та плану-графіка проведення періодичних медичних оглядів

 • ІІІ. Завести :

 • Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці (цього вимагає п.5.1. “Положення про розробку інструкцій з ОП”)

 • Журнал обліку видачі інструкцій (п.5.3. даного Положення)

 • Журнал реєстрації вступного інструктажу з ОП (запис робиться у відповідному журналі а також у наказі про прийняття працівника на роботу)

 • Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці ( у кожному структурному підрозділі)Визначення посадових обов’язків керівників структурних підрозділів

 • Директор – служба – керівники структурних підрозділів

 • (заступник з навчально-виховної роботи, заступник з виховної роботи, заступник з адміністративно-господарської роботи)

 • Посадові інструкції повинні містити повний перелік завдань та обов’язків, повноважень, відповідальності, в тому числі з охорони праці та безпечного ведення робіт.

 • Посадова інструкція повинна складатись із розділів:

 • Загальні положення

 • Завдання та обов’язки

 • Права

 • Відповідальність

 • Повинен знати

 • Кваліфікаційні вимоги

 • Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 • Робочі інструкції мають п'ять розділівКрок 2. Планування роботи

 • Розробка детальних планів у досягненні поставлених цілей, визначення завдань структурним підрозділам закладу освіти.

 • Організація виконання завдань щодо планування, оцінки та аудиту політики

 • Координація роботи спеціалістів, які задіяні в реалізації політики

 • Гарантія участі та включення робітників у систему управління охороною праці

 • Досягнення відповідного рівня стану умов та безпеки праці у відповідності із вимогами нормативно-правових актівЩо включає в себе планування?Плани

 • План роботи школи з охорони праці

 • План роботи школи з безпеки життєдіяльності

 • План виховної роботи (включені питання профілактики дитячого травматизму в навчально-виховному процесі та в побуті)Накази

 • Про розподіл обов'язків між адміністрацією ЗНЗ

 • Про режим роботи НЗ

 • Про створення правил внутрішнього розпорядку

 • Про створення служби з охорони праці, безпеки життєдіяльності

 • Про організацію режиму харчування учнів

 • Про попередження харчових отруєнь та інфекційних захворювань учнів (вихованців)

 • Про медичне обстеження працівників та учнів ЗНЗ

 • Про організацію роботи з охорони праці

 • Про збереження життя і здоров'я учнів

 • Про проведення внутрішнього аудиту охорони праці, безпеки життєдіяльності

 • Про створення постійно-діючої комісії по перевірці знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

 • Про організацію навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

 • Про створення комісії для розслідування нещасних випадків

 • Про затвердження інструкцій з ОП, БЖД, що діють в ЗНЗ

 • Про організацію чергування в закладі

 • Про організацію та проведення Тижнів безпеки життєдіяльності

 • Про підведення підсумків проведення Тижнів безпеки життєдіяльності

 • Про підготовку закладів освіти в осінньо-зимовий період

 • Про організацію та проведення новорічних свят

 • Про проведення заходів з оздоровлення учнів

 • Про затвердження графіка відпусток працівників ЗНЗЗаходи 1. Комплексні заходи щодо підготовки закладу до нового навчального року 2. Комплексні заходи щодо підготовки закладу в осінньо-зимовий період

 • 3. Комплексні заходи з охорони праці

 • правові (права, обов'язки, гарантія та юридична відповідальність за порушення в галузі охорони праці)

 • соціально-економічні (соціальний захист, система фінансування профілактичних заходів)

 • організаційно-технічні (норми, що забезпечують усунення впливу на працюючих небезпечних та шкідливих виробничих факторів, виникнення нещасних випадків на виробництві та аварій)

 • санітарно-гігієнічні (норми, що забезпечують усунення професійних захворювань)

 • лікувально-профілактичні (обов'язкові медичні огляди, медична допомога та ін.)Крок 3. Навчання включає в себе:

 • Ознайомлення посадових осіб із документацією, принципами та завданнями СУОП

 • Проведення компетентними особами

 • Здійснення з відповідною періодичністю

 • Навчання посадових осіб з безпеки життєдіяльності та охорони праці (інструктажі – 1 раз на 6 місяців, перевірка знань – 1 раз на три роки)

 • Навчання осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки (стажування (дублювання) на робочому місці, інструктажі – 1 раз на 3 місяці, перевірка знань - щорічно)

 • Навчання новопризначених працівників (протягом місяця, з дня прийому на роботу)

 • Навчання учнів, вихованців – інструктажі, бесіди, пам'ятки, тренінги, практичні заняття

 • Проведення практичних тренувальних занять

 • Передбачення оцінки знань

 • Документального оформленняІнструктажі

 • Для працівників:

 • Вступний

 • Первинний

 • Повторний

 • Цільовий

 • ПозаплановийКрок 4. Контроль

 • Система контролю в навчально-виховних закладах передбачає:

 • Оперативний контроль з боку керівників робіт, майстрів виробничого навчання (вчителів праці), викладачів кабінетів підвищеної небезпеки

 • Контроль з боку служби охорони праці закладу

 • Внутрішній аудит

 • Зовнішній аудитАудит безпеки життєдіяльності та охорони праці

 • Це систематична перевірка для визначення відповідності дій і пов’язаних з ним результатів із запланованими заходами, ефективності виконання цих заходів та їх відповідності для досягнення курсу і завдань організації

 • Об’єктами аудиту є всі структурні підрозділи з яких складається навчально-виховний заклад , кабінети підвищеної небезпеки, кабінети ручної праці, навчально-виробничі майстерні і навчальний заклад в цілому.Періодичність проведення планового внутрішнього аудиту

 • Комплексний – два рази на рік. В процесі підготовки закладу до роботи в новому навчальному році та роботи в осінньо – зимовий період (орієнтовно серпень, березень)

 • Цільовий – один раз на три місяці. В рамках «Тижня охорони праці» за графіком аудиторських перевірок в закладі.

 • Оперативний – щоденно перед початком робочого дня здійснює відповідальний за стан охорони праці в структурному підрозділі (кабінеті підвищеної небезпеки, класі, майстерні).

 • Під час обстеження аудитори повинні скласти протоколи оглядів з визначенням термінів усунення зауважень

 • Аудитор - спеціаліст який має кваліфікацію для проведення перевірок менеджменту охорони праці і призначений адміністрацією закладу для підготовки й проведення внутрішнього аудиту, включаючи оформлення всіх необхідних документівКрок 5. Облік, аналіз, висновки

 • Облік нещасних випадків з працівниками на виробництві та в побуті (щоквартально, щорічно)

 • Облік нещасних випадків з учнями, вихованцями в навчально-виховному процесі та в побуті (щомісяця, щоквартально, щорічно)

 • Облік пожеж, ДТП та інших шкідливих факторів (щоквартально, щорічно)

 • Аналіз дитячого та дорослого травматизму (два рази на рік – у констатуючій частині наказів та у вступі до планів на наступний рік; на нарадах, педрадах, на ШМО (РМО), на засіданнях ПК, на зборах трудового колективу, на батьківських зборах)

 • Аналіз виконання планів, наказів, заходів

 • Огляд – конкурс серед закладів освіти області на кращу роботу з питань організації роботи з безпекки життєдіяльності та охорони праціКрок 6. Стимулювання

 • Матеріальне

 • Диференційована система преміювання

 • Види заохочень визначаються колективним договором

 • Моральне

 • Почесна грамота

 • ПодякаНаслідки

 • Роботодавець повинен продемонструвати свої безумовні керівництво та схильність до організації діяльності з безпеки життєдіяльності та охорони праці в закладі.

 • Наслідками організації системи управління безпекою життєдіяльності та охорони праці повинні стати:

 • виховання свідомого ставлення учасників навчально-виховного процесу до свого здоров'я та безпеки життя

 • формування гігієнічних навичок, надання першої долікарської допомоги

 • вміння діяти у надзвичайних ситуаціях

 • зменшення травмувань учнів, вихованців в навчально-виховному процесі, побуті

 • зменшення рівня виробничого, побутового травматизму та професійних захворюваньІ наостанок…

 • Успіх в житті і в праці залежить від деяких ключових факторів:

 • Дозвольте своїм почуттям повністю дослідити і зрозуміти реальність, яка вас оточує

 • Не робіть поспішних і тому не вірних висновків

 • Будьте достатньо сміливими, щоб прийняти рішення

 • Прийнявши рішення, дійте впевнено і без сумнівів

 • Зосередьтесь і вкладіть в ці дії всю вашу силу і енергію

 • Не бійтеся припускатися помилок

 • І успіх Вам гарантованоКаталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка