Види і функції і тестування Контрольні заходи із завданнями в тестовій форміДата конвертації04.01.2017
Розмір445 b.
ТипРішенняВиди і функції і тестування

 • Контрольні заходи із завданнями в тестовій формі :

  • самотестування;
  • традиційні заліки і іспити.
 • Види тестувань :

  • тестування досягнень (шкільні і ВНЗвські підсумкові контрольні заходи) – тести залишкових знань;
  • тестування здібностей (ЗНО, ЄДІ, SAT) - тести перевірки компетентностей.
 • Функції тестування :

  • управління навчальним процесом (допомога викладачу в організації навчального процесу и мотивування учнів);
  • моніторинг системи освіти (контроль і ухвалення рішень органами керування системою освіти);
  • відбір, рейтінгування, сертифікація (відбір для вступу до ВНЗ, розподіл по кваліфікаційних рівнях, видача професійних сертифікатів);.


Теоретичні та організаційні засади

 • Доповідь Жака Делора Комісії UNESCO по освіті 21-го сторіччя “Освіта: прихований сарб”. 2002 рік.

 • Рішення колегії МОНУ “Про концепцію тесту загальної навчальної компектентності випускників загальноосвітніх навчальних закладів // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – 2009. – № 12. – С.5.

 • Концепція тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) випускників загальноосвітніх навчальних закладів (Проект) // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – 2009. – № 9. – С.5–28.

 • Раков С.А., Вашуленко О.П., Горох В.П., Миляник А.І., Пузирьов В.В. Три виміри логіко-математичної компетентності // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – 2009. – № 12. – С.6–17.

Ключові компетентності особистості

 • Комунікація рідною мовою.

 • Комунікація іноземною мовою.

 • Математична грамотність та базові компетентності в галузях техніки.

 • ІКТ-компетентність.

 • Навчальна компетентність.

 • Міжособисністна і громадська компетентність.

 • Підприємницька компетентність.

 • Культурна компетентність.Тривимірна модель компетентностей

 • Предметний вимір (що треба знати)

 • Діяльнісний вимір (що треба вміти)

 • Практичний вимір (як застосовувати набуті знання та вміння в професійній діяльності)Предметний вимір ІКТ-компетентностей

 • Інформаційна компетенція, яка визначає знання основних понять інформатики, функціонування комп'ютерних систем та мереж (КСМ).

 • Технічна компетенція, яка визначає знання основ технічного і програмного забезпечення КСМ.

 • Технологічна компетенція, яка визначає знання технологій, а також апаратних и програмних засобів для обробки та перетворення інформації.

 • Алгоритмічна компетенція, яка визначає знання основ алгоритмізації та алгоритмічних мов.

 • Мережева та телекомунікаційна компетенція, яка визначає знання основних принципів побудови і використання локальних мереж та глобальної мережі Internet.

 • Методична та дослідницька компетенція, яка визначає знання основних принципів використання комп'ютерів в житті та діяльності людини, а також в наукових дослідженнях.

 • Компетенція в питаннях інформаційної безпеки, яка визначає знання основних інформаційних атак в КС, принципи захисту даних в КС, апаратні та програмні методи захисту інформації в КС.Діяльнісний вимір ІКТ-компетентностей

 • Діяльнісний вимір ІКТ-компетентностей пов'язаний з такими вміннями (спроможностями):

 • Алгоритмічні, тобто вміння алгоритмізувати задачі та процеси, складати оптимальні алгоритми і на їх основі писати програмний код;

 • Технологічні, тобто вміння використовувати готові програмні продукти, встановлювати та використовувати операційні системи;

 • Технічні, тобто вміння обирати, встановлювати та настроювати апаратні засоби КС;

 • Дослідницькі, тобто вміння збирати та обробляти дані, будувати комп'ютерні моделі, оцінювати коректність та ефективність прийнятих рішень.Практичний вимір ІКТ-компетентностей

 • Практичний вимір ІКТ–компетентності пов'язаний з такими напрямками використання (застосування) отриманих знань та вмінь:

 • Комунікативний (апаратне та програмне забезпечення роботи в комп'ютерній мережі, організація доступу до мережевих ресурсів);

 • Комплексіровочний (оптимальний вибір та установка апаратних и програмних засобів, необхідних для вирішення поставлених задач);

 • Експлуатаційний (підтримка працездатності КС);

 • Діагностичний (визначення технічного стану КС та усунення, при необхідності, виникаючих дефектів).П”ятирівнева градація ІКТ-компетентностей

 • Рівні ІКТ-компетентності (нечіткі змінні) та іх оцінювання за 100-бальною шкалою

 • «дуже низька» – [0…30] балів,

 • «низька» – [25…45] балів,

 • «середня» – [40…60] балів

 • «достатня» – [55…75] балів

 • «высока» – [70…100] балів.Нечітка логіка при оцінюванніЗавдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

 • Завдання: «запропонуйте проект локальної офісної мережі та обґрунтуйте вибір апаратного та програмного забезпечення для офісу на 20 робочих місць, розташованих в одному приміщенні, для роботи з програмами MS Office та бухгалтерською програмою 1С».

 • Критерії оцінювання:

 • працездатність моделі розробленої мережі : [0…30] балів

 • організація одночасної роботи з базою даних бухгалтерської системи 1С : [0…20] балів

 • обґрунтування до вибору топології мережі, апаратного та програмного забезпечення : [0…20] балів

 • простота реалізації (мінімізація витрачених ресурсів без шкоди для рішення поставленої задачі) : [0…20] балів

 • можливість масштабування моделі мережі та зручність обслуговування : [0…10] балівОцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

 • Експерт при оцінюванні виконання цього завдання по кожному з наведених критеріїв надав такі оцінки : а) 20 балів; б) 6 балів; в) 20 балів; г) 10 балів; д) 10 балів.

 • Для обчислення оцінки, був використаний спеціальний пакет нечіткого висновку Fuzzy Logic Toolbox математичної системи MATLAB

 • Оцінка за виконання завдання: «середня». Результат оцінювання після дефаззіфікатора : 52,1 бали за 100-бальною шкалою.ВИСНОВКИ

 • Запропонований підхід до оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю дозволяє проводити діагностичний експеримент з аналізу компетентності користувачів КС з використанням різних форм завдань та застосовувати для оцінювання завдань і формування підсумкової оцінки єдину методику з подальшою можливістю її автоматизації.Каталог: bitstream -> ntb
ntb -> Людмила Біла науковий співробітник
ntb -> Організаційно-документаційне забезпечення діяльності бібліотеки внз лебедюк олена Олександрівна
ntb -> Музи генія. Інтимна лірика Тараса Шевченка
ntb -> Науковий портрет фундатора львівської школи фізіологів адольфа бека у світлі сучасної бібліографії
ntb -> Кривошия Тетяна Петрівна Головний бібліотекар науково-методичного відділу нтб національного університету «Львівська політехніка»
ntb -> Досвід комп’ютеризації освітньо-виховної та управлінської діяльності хмельницького національного університету основна мета створення автоматизованої інформаційної системи (аіс)
ntb -> Згідно з Положенням про дослідницький університет


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка