Відповідаючи потребам малих І середніх підприємств вирішення проблем малих І середніх підприємств (мсп) та інших зацікавлених сторінДата конвертації03.06.2016
Розмір533 b.


ВІДПОВІДАЮЧИ ПОТРЕБАМ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

 • Вирішення проблем малих і середніх підприємств (МСП) та інших зацікавлених сторін

 • На прикладі СЛОВЕНІЇ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) у Словенії

 • Як передбачено Законом про господарські товариства, Міжнародних стандартів фінансової звітності зобов’язані дотримуватися:

  • Консолідовані лістингові компанії,
  • Банківські установи,
  • Страхові компанії.
 • Інші суб’єкти господарської діяльності можуть добровільно застосовувати МСФЗ, проте при цьому повинні забезпечити їх безперервне застосування щонайменше упродовж п’яти років.Словенські стандарти бухгалтерського обліку (ССБО)

 • Всі інші господарські товариства застосовують словенські стандарти бухгалтерського обліку (ССБО).

 • Стандарти ССБО:

  • Є спрощеним варіантом МСФЗ, який має іншу організаційну структуру;
  • Відповідають вимогам Четвертої директиви ЄС у галузі комерційного права.
 • Остання редакція чинна з 1-го січня 2006 р. (опублікована в виданні “Офіційна газета Республіки Словенії”. 118/05).Процес підготовки та прийняття

 • Для підготовки проекту будь-якого конкретного стандарту системи ССБО Комісія стандартів бухгалтерського обліку Словенії (КСБОС) призначає групу в складі 3-х членів.

  • КСБОС
   • Це спеціальна комісія експертної ради;
   • До її складу входить голова на постійній основі, а також шість членів (з яких щонайменше двоє є професорами університетів з бухгалтерського обліку та аудиту, двоє є сертифікованими аудиторами, і двоє - підтвердженими аудиторами).
Робоча група у складі 3-х членів

 • Голова та двоє членів групи:

  • Професор університету з бухгалтерського обліку та аудиту,
  • Сертифікований аудитор,
  • Підтверджений бухгалтер,
  • Якщо є необхідність, запрошуються зовнішні експерти.
 • Робоча група розробляє проект стандарту і представляє його КСБОС.

 • Якщо двома третинами голосів членів КСБОС стандарт приймається, далі його направляють до Професійної ради інституту.

 • Якщо двома третинами голосів членів Професійної ради проект стандарту приймається, його оприлюднюють для публічного обговорення, яке триває не менше 3-х місяців.Прийняття

 • Робоча група збирає коментарі та пропозиції від учасників публічного обговорення і включає їх в остаточний варіант пропозиції ССБО, яку передає до КСБОС.

 • Якщо дві третини членів КСБОС приймають остаточний варіант пропозиції, його передають до Професійної ради.

 • Якщо двома третинами голосів членів Професійної ради остаточна пропозиція приймається, стандарт вважається прийнятим.

 • Після затвердження інститут повинен отримати згоду від Міністра економіки та Міністра фінансів, і після цього стандарт публікується в “Офіційній газеті” Словенії.Інтерпретація ССБО

 • Роз’яснення до ССБО приймаються за тією ж процедурою, що й самі стандарти, але публічне обговорення не проводиться.

 • На сьогодні використовуються такі роз’яснення стандартів ССБО:

  • Інтерпретація 1 до ССБО 2 – Права на емісію
  • Інтерпретація 1 до ССБО 18 – Визнання доходів
  • Інтерпретація 1 до ССБО 19 – Визнання капіталів і зобов’язань по відстрочених податках


Організаційна структура ССБО

 • ССБО охоплюють більш широкий спектр діяльності, ніж МСФЗ. Окрім положень про зовнішню звітність, вони містять керівництва щодо внутрішнього обліку.

 • Вони є оригінальним поєднанням національної теорії бухгалтерського обліку та міжнародних вимог, визначених у МСФЗ та директивах ЄС.ССБО створені для господарських товариств.

 • ССБО створені для господарських товариств.

 • На основі відповідних законів, їх також (у певній частині) застосовують такі суб’єкти господарської діяльності як інститути, неприбуткові і навіть державні організації, залежно від конкретних вимог.

 • Окрім Вступу, ССБО складаються з

  • 30 загальних стандартів,
  • 10 специфічних стандартів.


ССБО 1 – Власність, заводи та обладнання

 • ССБО 1 – Власність, заводи та обладнання

 • ССБО 2 – Нематеріальні активи

 • ССБО 3 – Фінансові інвестиції

 • ССБО 4 – Оборотні засоби

 • ССБО 5 – Надходження

 • ССБО 6 – Інвестиційна власність

 • ССБО 7 – Готівкові кошти та готівкові еквіваленти

 • ССБО 8 – Капітал

 • ССБО 9 – Довгостроковий борг

 • ССБО 10 – Резерви та довгострокові відстрочені зобов’язанняССБО 11 – Короткотермінові нараховані та відстрочені статті

 • ССБО 11 – Короткотермінові нараховані та відстрочені статті

 • ССБО 12 – Короткотерміновий борг

 • ССБО 13 – Амортизація та амортизаційні витрати

 • ССБО 14 – Витрати на матеріали та послуги

 • ССБО 15 – Витрати на оплату праці та працівників

 • ССБО 16 – Класифікація витрат за видами, центрами та одиницями

 • ССБО 17 – Витрати

 • ССБО 18 – Доходи

 • ССБО 19 – Види доходу (втрат) та нетто-рух грошових засобів (готівки)

 • ССБО 20 – Складання бюджету та бюджетиССБО 21 – Бухгалтерські документи

 • ССБО 21 – Бухгалтерські документи

 • ССБО 22 – Книги бухгалтерського обліку

 • ССБО 23 – Обробка рахунків і звіти по рахунках

 • ССБО 24 – Формати балансових звітів для зовнішньої звітності по комерційній діяльності

 • ССБО 25 – Формати звітності про дохід для зовнішньої звітності по комерційній діяльності

 • ССБО 26 – Формати звітності по руху грошових засобів (готівки) для зовнішньої звітності по комерційній діяльності

 • ССБО 27 – Формати звітності по змінах капіталу для зовнішньої звітності по комерційній діяльностіССБО 28 – Бухгалтерський контроль

 • ССБО 28 – Бухгалтерський контроль

 • ССБО 29 – Аналіз бухгалтерського обліку

 • ССБО 30 – Звітність по інформації про бухгалтерський облік

 • Обов’язкові ССБО, пов’язані з зовнішньою фінансовою звітністю:

  • Вступ до ССБО
  • ССБО 1 - 15, 17 - 19, 24 - 27 та приписи з інших ССБО, на які є посилання в обов’язкових ССБО
 • Інші ССБО представляють рекомендовані правила кращих практик бухгалтерського обліку.ССБО 31 – Обробка даних бухгалтерського обліку в установах банків

 • ССБО 31 – Обробка даних бухгалтерського обліку в установах банків

  • Припинили дію з 1-го січня 2006 року
 • ССБО 32 – Обробка даних бухгалтерського обліку в страхових господарських товариствах

  • Припиняють дію з 1-го січня 2007 року
 • ССБО 33 – Обробка даних бухгалтерського обліку в асоціаціях та організаціях інвалідів

 • ССБО 34 – Обробка даних бухгалтерського обліку в кооперативних товариствах

 • ССБО 35 – Обробка даних бухгалтерського обліку в установах державної служби

 • ССБО 36 – Обробка даних бухгалтерського обліку в неприбуткових організаціях – юридичних особах, які підлягають вимогам приватного права • ССБО 37 – Обробка даних бухгалтерського обліку на підприємствах, що підлягають процедурам банкрутства чи ліквідації

 • ССБО 38 – Обробка даних бухгалтерського обліку у взаємних фондах

 • ССБО 39 – Обробка даних бухгалтерського обліку індивідуально практикуючих осібСтруктура окремого ССБО

 • Вступна частина (A):

  • Ціль і обсяг стандарту;
  • Теоретичне обгрунтування;
  • Зв’язок з іншими ССБО, МСФЗ та директивами ЄС.


Частина Б:

 • Частина Б:

  • Текст стандарту, з поділом на підрозділи:
   • класифікація,
   • Визнання та невизнання
   • Початкове вимірювання,
   • переоцінка,
   • консолідація,
   • відкриття.


Частина В:

 • Частина В:

  • Визначення основних термінів
 • Частина Г:

  • пояснення
 • Частина Д:

  • Дата затвердження та набуття чинності


Обробка даних бухгалтерського обліку

 • Загальна логіка ССБО стисло описана у вступній частині:

  • Визнання економічних категорій у фінансовій звітності та фінансових записах;
  • Вимірювання економічних категорій у фінансовій звітності та бухгалтерських записах;
  • Переоцінка економічних категорій у фінансовій звітності та бухгалтерських записах;


Окрім цього, у вступній частині є спеціальні підрозділи, присвячені питанням, які не є предметом розгляду окремих стандартів:

 • Окрім цього, у вступній частині є спеціальні підрозділи, присвячені питанням, які не є предметом розгляду окремих стандартів:

  • Фундаментальні припущення бухгалтерського обліку та якісні характеристики;
  • Зміни в прогнозах бухгалтерського обліку, в політиці у цій сфері та виправлення помилок;
  • Злиття господарських товариств;
  • Відстрочені податки (частково розглядаються у ССБО 5, 9 і 19);
  • Спільні підприємства;
  • Консолідація даних бухгалтерського обліку у фінансовій звітності;
  • Представлення відповідності до ССБО у фінансовій звітності.


Фундаментальні припущення та якісні характеристики бухгалтерського обліку

 • Фундаментальні припущення бухгалтерського обліку:

  • Принцип начислення (нарощування):
   • Події в комерційній діяльності визнаються тоді, коли вони відбуваються, і фіксуються в документах бухгалтерського обліку і відображаються у фінансовій звітності за той період, в який вони відбуваються;
  • Функціонуюче підприємство:
 • Головні якісні характеристики бухгалтерського обліку:

  • Зрозумілість, відповідність, надійність та співставність.


 • Зміни в облікових прогнозах:

  • Вплив змін визнається у період, коли зміна відбувається, і в подальші періоди.
 • Зміни в політиці у сфері бухгалтерського обліку:

  • Вплив визнається в ретроспективі, якщо зміни не є нездійсненними.
 • Виправлення помилок:

  • Вплив визнається після внесення змін, якщо виправлення не є нездійсненними.


 • Злиття господарських товариств обліковується за допомогою методу закупівлі.

 • У вступній частині визначені:

   • Визначення вартості злиття,
   • Розподіл вартості злиття,
   • Визнання накопичених нематеріальних активів.
 • Питання, які не регулюються Вступом до ССБО, розглядаються з застосуванням МСФО 3 (злиття господарських товариств). • Відстрочені податки обраховуються з застосуванням методу балансових зобов’язань, який спирається на тимчасові відмінності.

 • Активи та зобов’язання по відстрочених податках розглядаються у ССБО 5 (Надходження), ССБО 9 (Довгостроковий борг), тa ССБО 19 (Види операційних результатів і рух грошових засобів (готівки).

 • Податкові наслідки комерційних операцій обраховуються так само, як і самі комерційні операції. • Спільні підприємства:

  • Спільно контрольовані операції,
  • Спільно контрольовані капітали,
  • Спільно контрольовані підприємства.
 • Cпільні характеристики:

  • Два або більше підприємств зв’язані зобов’язаннями згідно угоди;
  • Зобов’язання за угодою встановлюють спільний котроль.
 • Питання, які не регулюються Вступом до ССБО чи іншими ССБО, слід розглядати із застосуванням Міжнародного стандарту аудиту (IAS) 31 (Iнтереси спільних підприємств). • Група:

  • Головна компанія,
  • Дочірні компанії, контрольовані головною компанією на основі володіння часткою акцій,
  • Дочірні компанії, контрольовані головною компанією на основі превалюючого впливу чи інших факторів.
 • Головна компанія, яка у свою чергу є дочірньою для компанії-власника в Словенії звільняється від обов’язкового представлення консолідованих фінансових звітів, якщо вона отримує згоду власників меншої частки акцій.

 • Інвестування в компанію-партнера (понад 20 %) обраховується за допомогою методу оцінки капіталу. • Специфічні характеристики оцінки окремих економічних категорій у консолідованих фінансових звітах обговорюються в окремому розділі кожного стандарту ССБО, який стосується специфічної економічної категорії.

 • ССБО, які стосуються форматів фінансової звітності, містять окремий розділ з поясненням відмінностей між форматом відповідного окремого фінансового звіту та форматом консолідованого фінансового звіту. • Фінансові звіти не вважаються підготовленими у відповідності до ССБО, якщо в них не враховані усі відповідні ССБО тa роз’яснення до них. • Всі важливі рішення у галузі бухгалтерського обліку, що місяться у МСФЗ, внесені у обов’язкові ССБО.

 • Існує небагато винятків, регулювання яких передбачене у відповідності до певних частин МСФЗ (згідно вказаного у конкретних ССБО). • Вступ до ССБО посилається на:

  • МСФЗ 3 щодо питань обліку поєднань видів комерційної діяльності, які не охоплені вступною частиною;
  • МСФО (Міжнародні стандарти фінансового обліку) 31 щодо питань, пов’язаних із спільними підприємствами, які не охоплені вступною частиною.


 • ССБО 3 (Фінансові інвестиції) посилається на МСФО 39. 89-102 стосовно обліку термінових угод (хеджів).

 • ССБО 6 (Інвестиційна власність) містить посилання на МСФЗ 5 стосовно умов, які слід виконувати, утримуючи капітал, що призначений для продажу.

 • ССБО 10 (Резерви та довгострокові відстрочені боргові зобов’язання) містить посилання на МСФО 19 тa МСФО 26 стосовно резервів, пов’язаних із прибутками працівників. • ССБО 15 (Витрати на оплату праці та компенсацію працівників) спирається на МСФО 19 тa МСФО 26 стосовно планів пенсійного забезпечення. • МСП у країнах, які впроваджують МСФЗ у свої національні системи стандартів, застосовують облікові рішення, вироблені в умовах ефективних ринкових механізмів.

 • Їм необхідна більш прискіплива оцінка передбачень, які застосовуються у рамках національної фінансової звітності (на основі МСФЗ) в умовах, коли ринковий механізм розвинений недостатньо, щоб забезпечувати справедливу оцінку статей фінансової звітності. • Оскільки балансовий звіт та звіт про дохід багато в чому залежить від визначених рамок фінансової звітності, звіт про обіг готівки слід підготувати так, щоб він показував реальне становище фірми у плані ліквідності.

 • З огляду на це, у ССБО 26 (Формати звітності про рух грошових засобів (готівки) для зовнішньої звітності про комерційну діяльність) наголошується на важливості звіту безпосередньо про обіг готівки на основі фінансових документів суб’єкту господарської діяльності. • Рух готівки не слід прив’язувати до вже підготовленої балансової звітності та звітів про доходи, оскільки (згідно МСФО 1.25) звіт про рух готівки є єдиним фінансовим звітом, який підготовлений не на основі принципу нарахування (нарощування), застосовуваного в бухгалтерському обліку.

 • Якщо підприємство хоче уникнути застосування тих припущень, які враховуються при підготовці звіту про дохід та балансового звіту, рух готівки слід відслідковувати, і не спиратися на вже підготовлені фінансові звіти.Висновок

 • ССБО підтвердили свою репутацію як надзвичайно ефективний механізм, який відповідає потребам малих і середніх підприємств у Словенії.

 • Попередня редакція ССБО (2001 р.) була перекладена на англійську мову. Переклад останньої редакції (2006 р.) триває.SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO СЛОВЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ АУДИТОРІВ Teл.: +386 568 55 54 www.si-revizija.si meta.duhovnik@si-revizija.siКаталог: EXTECAADVPRO -> Resources -> 1934187-1145894493844
1934187-1145894493844 -> План презентації Про мфб гармонізація міжнародних стандартів через освіту
1934187-1145894493844 -> Зміст підгрупа з освіти fee
1934187-1145894493844 -> Світовий банк
1934187-1145894493844 -> Maрія Жепніковська заступник президента
1934187-1145894493844 -> Програма вищого рівня з регулювання бухгалтерського обліку та аудиту
1934187-1145894493844 -> Словенський інститут аудиторів Aдреса: Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana Slovenia
Resources -> Програма rosc: включає 12 фундаментальних стандартів rosc це перший крок в процесі реформ
Resources -> Програма з регулювання бухгалтерського обліку та аудиту Moдуль 23
1934187-1145894493844 -> Законодавство єс про товариства з обмеженою відповідальністю Нелістингові компанії: критерії для мсп
1934187-1145894493844 -> Зближення у сфері бухгалтерської освіти Настанови мфб та єс


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка