«Використання методу проектів» Перевагами методу проектів єДата конвертації04.01.2017
Розмір445 b.


«Використання методу проектів»


Перевагами методу проектів є:

 • Самостійне здобування знань.

 • Досвід пізнавальної й комунікативної діяльності.

 • Висловлювання власних думок, відчуттів.

 • Залучення до реальної діяльності.

 • Особиста відповідальність за виконання роботи.Результати для учнів

 • 1.Формуються і відпрацьовуються:

 • · Навички збору, систематизації, класифікації, аналізу інформації.

 • · Навички публічного виступу.

 • · Уміння представити інформацію в доступному, естетичному вигляді.

 • · Уміння виражати свої думки, доводити ідеї.

 • · Уміння працювати в групі, у команді.

 • · Уміння працювати самостійно, робити вибір, приймати рішення.Результати для учнів

 • 2. Розширюються і поглиблюються знання з різних галузей.

 • 3. Підвищується рівень інформаційної культури, що включає роботу з різною технікою (принтер, сканер, мікрофон тощо).

 • 4. Учень досить ґрунтовно вивчає ту комп'ютерну програму, в якій створює проект і навіть більше, - програми, які допомагають краще представити свою роботу.Результати для учнів

 • 5. Учень має можливість втілити свої творчі задуми.

 • 6. Стосунки з учителем переходять на рівень співпраці.

 • 7. Підвищується самооцінка тих дітей, які з тієї або іншої причини вважали себе неуспішними.Результати для вчителя

 • 1. Стосунки з учнями переходять на рівень співпраці.

 • 2. Учитель має можливість створити банк учнівських робіт, які можуть застосовуватися в позакласній роботі, на уроках, під час заходів.

 • 3. Підвищується рівень учителя як ентузіаста, фахівця, консультанта, керівника, координатора, експерта.

 • 4. Учитель перестає бути «наочником», а стає педагогом широкого профілю.Правила 5 «П»:

 • Постановка реальної, життєвої проблеми, яка має значущість для учня.

 • Пошук інформації з конкретної теми.

 • Планування роботи та застосування сформованих та набутих у процесі досягнення поставленої мети знань, умінь і навичок.

 • Продукт - реальний результат творчої, дослідницької або пошукової діяльності.

 • Презентація - підбиття підсумків виконаної роботи, представлення свого результату.У результаті ми одержуємо:

 • Зовнішній результат - його можна побачити, осмислити, застосувати на практиці (презентації, плакати, підручники, пам'ятки).

 • Внутрішній результат - досвід діяльності, який з'єднає в собі знання і вміння, компетенції і цінності.Класифікація учбових проектів (за Коллінгсом):

 • Проекти ігор

 • Екскурсійні проекти

 • Оповідні проекти

 • Конструктивні проектиВисновки:

 • Досягнення високих результатів у вивченні інформаційних технологій.

 • Підвищення інтересу учнів до предмета «Інформатика та інформаційні технології».Формування навичок інформаційної культури вихованців у гуртках комп’ютерних технологійМетоди, прийоми, засоби по реалізації проблеми:

 • Вивчення документів та методичної літератури з проблеми.

 • Спостереження, вивчення та аналіз досвіду реалізації даної проблеми в інших навчальних закладах області.

 • Розробка та апробація індивідуальних та групових методик вивчення інформатики.

 • Діагностика планування роботи.

 • Контроль за динамікою результативності.Мета роботи:

 • Метою моєї педагогічної діяльності є впровадження методики формування інформаційної компетенції та культури старшокласників, яка своїм змістом і методами, засобами й організаційними формами забезпечує свідоме ставлення до інформаційної діяльності, сприятиме вихованню моральних якостей у процесі навчання і спілкування.

 • У зв’язку з реалізацією цієї мети на заняттях я виділяю основні форми прояву інформаційної компетенції:

 • Проектна діяльність

 • • Конкурси

 • • Розробка сайтівІнформаційна компетентність та культура дозволяє людині бути успішною в сучасному інформаційному суспільстві, приймати усвідомлені рішення на основі критично осмисленої інформацію. Важлива роль у формуванні інформаційної компетенції учнів відводиться використанню інформаційних технологій.Переваги застосування інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі:

 • мотивація навчання;

 • активізація діяльності учня у процесі навчання;

 • індивідуалізація навчання – коли програма враховує попередні відповіді на поставлені задачі, а також враховує вікові і психологічні особливості й забезпечує різні шляхи подання навчального матеріалу, рівня допомоги, необхідного для успішного засвоєння матеріалу;Переваги застосування інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі:

 • залучення до науково-дослідницької роботи;

 • можливість візуалізації результатів проведеного дослідження або розв’язування задачі;

 • розширення можливостей подання навчального матеріалу;Переваги застосування інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі:

 • збільшення бази навчальних задач – забезпечує збільшення кількості і введення нових типів навчальних задач, з можливістю впливати на процес розв’язку задач; контроль за навчальним процесом;

 • зменшення рутинної роботи – комп’ютер використовується як засіб для розрахунку, який проводить рутинні проміжні розрахунки, що зменшує втомлюваність під час розв’язування задачі і збільшує час на пошук оригінальних ідей і реалізації творчих здібностей.Аналізуючи програмні засоби, які доцільно використовувати в навчальному процесі, перелічуємо вимоги з урахуванням діяльнісного підходу:

 • необхідність врахування індивідуальних вікових і психологічних особливостей користувачів;

 • уміння застосовувати інформаційні технології у нестандартних ситуаціях, що виникають під час розв’язування задач;

 • використання різних програмних засобів повинно розвивати рефлексивно-теоретичне мислення, яке за допомогою логіко-математичних засобів надає можливість людині планувати пізнавально-дослідницькі дії і розвиває особистість.Висновки:

 • Щоб дитина творила – треба її навчити:

 • - бути цікавою і допитливою, дивуватися всьому, ніби бачиш усе вперше;

 • - навчити бачити із закритими очима, оскільки джерело художньої творчості - пам'ять;

 • - навчити мріяти;

 • - навчити володіти технікою створення «довершеного витвору.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка