Вимоги до сучасного уроку Жук Ірина ВолодимирівнаДата конвертації04.01.2017
Розмір445 b.
ТипПовідомлення


Вимоги до сучасного уроку


Вимоги:

 • Вимоги:

 • Організаційні (чітке визначення мети і завдань, раціональна структура, темп, ритм роботи, раціональне використання часу);

 • Дидактичні (чіткість навчальних завдань, раціональні методи, дотримання принципів навчання);Психологічні вимоги (стимулювання навчальної діяльності, психологічні та вікові особливості);

 • Психологічні вимоги (стимулювання навчальної діяльності, психологічні та вікові особливості);

 • Етичні вимоги;

 • Санітарно-гігієнічні вимоги;

 • Дотримання правил з техніки безпеки;

 • Вимоги до організації домашнього завдання.Засвоєння нових знань;

 • Засвоєння нових знань;

 • Формування умінь і навичок;

 • Застосування знань, умінь і навичок;

 • Узагальнення і систематизація знань;

 • Перевірка і корекція знань, умінь і навичок;

 • Комбінований урок.Організаційна частина;

 • Організаційна частина;

 • Мотивація навчальної діяльності(тема, мета, завдання уроку);

 • Перевірка домашнього завдання;

 • Актуалізація опорних знань;

 • Стимулювання навчальної діяльності;Пояснення нового матеріалу;

 • Пояснення нового матеріалу;

 • Діагностика правильності засвоєння учнями знань;

 • Закріплення нового матеріалу;

 • Підбиття підсумків уроку;

 • Повідомлення домашнього завдання.спрямований на високі кінцеві результати, на підвищення рівня якості й ефективності навчання, на всебічний розвиток особистості;

 • спрямований на високі кінцеві результати, на підвищення рівня якості й ефективності навчання, на всебічний розвиток особистості;

 • це відносно самостійна ланка у системі навчання;

 • будується як цілісна система взаємодії учителя та учнів на основі співробітництва;будується на основі:

 • будується на основі:

 • - програмних вимог;

 • - урахування вікових можливостей учнів;

 • - урахування можливостей вчителя, його творчого потенціалу;

 • має таке дидактичне призначення:

 • - засвоєння нових знань;

 • - формування умінь і навичок;

 • - контроль і оцінювання знань та ін.На уроці комплексно розв'язуються завдання освіти, виховання та розвитку;

 • На уроці комплексно розв'язуються завдання освіти, виховання та розвитку;

 • Урок має раціональну структуру;

 • Зміст навчального матеріалу відповідає основним принципам: науковість, зв’язок із життям, системність, наступність;

 • Застосовуються різноманітні форми проведення уроку;Використовуються нестандартні форми проведення уроку;

 • Використовуються нестандартні форми проведення уроку;

 • Здійснюється диференціація і індивідуалізація навчання;

 • Забезпечуються міжпредметні зв'язки;

 • Учитель розвиває навчальну, пізнавальну діяльність учнів і керує нею, здійснюючи стимулювання, організацію, контроль, оцінювання діяльності, озброює учнів прийомами самостійної роботи, формує навички самоконтролю;Для проведення уроку створені необхідні умови: матеріальні, морально-психологічні, гігієнічні, естетичні;

 • Для проведення уроку створені необхідні умови: матеріальні, морально-психологічні, гігієнічні, естетичні;

 • Урок проводиться за планом – творчим робочим документом вчителя;

 • Проводячи урок за планом, учитель готовий переструктурувати його в разі потреби;Висока результативність уроку;

 • Висока результативність уроку;

 • Учитель самоаналізує проведення і результати уроку.Чи відповідає мій урок програмі?

 • Чи відповідає мій урок програмі?

 • Чи правильно мною були визначені і розв'язані на уроці навчальні, виховні і розвиваючі завдання?

 • Чи оптимально було визначено зміст уроку, чи відповідає він завданням?Що було основним, найсуттєвішим на уроці? Чи зумів я акцентувати увагу учнів на його вивченні?

 • Що було основним, найсуттєвішим на уроці? Чи зумів я акцентувати увагу учнів на його вивченні?

 • Чи вдало визначена структура уроку?

 • Чи була організована на уроці робота з формування основних знань, умінь та навичок, інтересів учня?Як здійснювались міжпредметні зв'язки?

 • Як здійснювались міжпредметні зв'язки?

 • Які методи і засоби навчання були використані на уроці? Чи вдалим був їх вибір і поєднання?

 • Які форми навчання (масові, групові, індивідуальні) домінували на уроці? Чи вдалим було їх поєднання?Чи об'єктивно і відповідно до крітеріїв оцінені мною знання учнів?

 • Чи об'єктивно і відповідно до крітеріїв оцінені мною знання учнів?

 • Чи правильно здійснювався на уроці інструктаж, визначалися обсяг і складність домашнього завдання? Чи було воно диференційованим?

 • Що було зайвим у моїй діяльності та діяльності учнів?Тип і структура уроку:

 • Тип і структура уроку:

  • Тип, структура уроку, його місце серед уроків з теми.
  • Мета уроку, дидактичні завдання окремих етапів.
  • Витрата часу.


  • Повнота та глибина перевірки.
  • Методика повторення, диференціація завдань.
  • Кількість задіяних перевіркою учнів.
  • Об'єктивність та аргументація оцінювання.


Вимоги програми.

 • Вимоги програми.

 • Науковість, зв'язок із життям, систематичні сть, доступність, співвідношення у матеріалі головного та другорядного.

 • Відповідність матеріалу цілям та завданням уроку.- Оснащеність уроку наочними посібниками, дидактичними ма­теріалами.

 • - Оснащеність уроку наочними посібниками, дидактичними ма­теріалами.

 • - Обrрунтованість застосованих методів.

 • - Активізація пізнавальної діяльності.

 • - Використання методів проблемного навчання.

 • - Поєднання фронтальної, індивідуальної та групової форм роботи.

 • - Самостійна робота учнів.

 • - Методика контролю та обліку знань.Добір матеріалу для формування умінь та навичок.

 • Добір матеріалу для формування умінь та навичок.

 • Самостійна робота під час закріплення.

 • Зворотній зв'язок. Оцінювання відповідей. • - Обсяг, характер і доступність матеріалу.

 • - Наявність та характер інструктажу.

 • - Наявність диференційованих завдань.

 • - Місце домашнього завдання на уроці.- Рівень педагогічних вимог до роботи учнів, розвитку їхніх мови, мислення.

 • - Рівень педагогічних вимог до роботи учнів, розвитку їхніх мови, мислення.

 • - Мова вчителя та загальний стиль його поведінки. - Організаторська, управлінська діяльність вчителя. Робота з різними групами учнів.

 • - Діяльність вчителя як консультанта та координатора навчання. • - Самостійна робота. Робота в групах.

 • - Диференціація та індивідуалізація.

 • - Активність мислення.

 • - Розвиток психічної сфери учнів.Підбиття підсумків.

 • Підбиття підсумків.

 • Виконання плану.

 • Рівень досягнення мети.

 • Рівень якості знань, умінь, навичок, виявлених на уроці. • І. Відповідність теми уроку програмі.

 • 2. Відповідність змісту та структури поставленій меті.

 • 3. Науковість викладу вчителем програмового матеріалу, його політехнічна спрямованість.

 • 4. Здійснення зв'язку раніше вивченого матеріалу з новим (повторення, закріплення, узагальнення).

 • 5. Методи та засоби передачі матеріалу, постановка демонстраційного експерименту, розв'язування задач.6. Ефективність використання технічних засобів навчання.

 • 6. Ефективність використання технічних засобів навчання.

 • 7. Застосування наочних посібників (таблиці, схеми, плакати).

 • 8. Використання на уроці різноманітних видів робіт та завдань, що вимагають застосування здобутих учнями теоретичних знань.

 • 9. Формування навичок самостійно здобувати та поглиблювати знання.

 • 10. Здійснення диференційованого навчання.11. Контроль за рівнем якості засвоєння учнями, цілеспрямованість та планомірність його здійснення.

 • 11. Контроль за рівнем якості засвоєння учнями, цілеспрямованість та планомірність його здійснення.

 • 12. Обсяг, рівень, доступність, система перевірки домашніх завдань.

 • 13. Зацікавленість учнів темою, змістом та методами ведення уроку.

 • 14. Розвиток логічного мислення. Активізація розумової діяльності учнів.

 • 15. Досягнення мети, цілей та завдань уроку.Каталог: 2013


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка