Винахід, корисна модель; винахід, корисна модельДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.
#16504

винахід, корисна модель;

 • винахід, корисна модель;

 • технічні рішення, у вигляді матеріальних об’єктів, або інформаційних об’єктів, що містять їх ідентифікуючі ознаки у формі придатному для порівняльного аналізу, які порівнюються з винаходом (корисною моделлю).І. Встановлення використання сукупності суттєвих ознак винаходу (корисної моделі) у виробі або у певному процесі (способі).

 • І. Встановлення використання сукупності суттєвих ознак винаходу (корисної моделі) у виробі або у певному процесі (способі).

 • (спори щодо порушення прав на винахроди, корисні моделі відповідно до п. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»)Типові питання:

 • Типові питання:

 • (п. 5.5 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (Наказ Мінюсту від 08.10.1998 року № 53/5)

 • Чи використовується у продукті (назва) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом (номер), або ознака, еквівалентна їй?

 • Чи використовується у процесі (назва процесу) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом (номер), або ознака, еквівалентна їй?Використанням винаходу (корисної моделі) визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

 • Використанням винаходу (корисної моделі) визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

 • Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.Використанням винаходу (корисної моделі) визнається застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

 • Використанням винаходу (корисної моделі) визнається застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

 • Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

 • Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

 • продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

 • існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

 • В такому разі обов’язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту (п.2 ст. 28 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”)Еквівалентними (рівноцінними) вважаються такі відомі в даній галузі техніки технічні засоби, що складають ознаки винаходу (корисної моделі), які призначені для вирішення тих самих задач, виконують ту саму роботу (функцію), тим самим шляхом і з тим самим результатом.

 • Еквівалентними (рівноцінними) вважаються такі відомі в даній галузі техніки технічні засоби, що складають ознаки винаходу (корисної моделі), які призначені для вирішення тих самих задач, виконують ту саму роботу (функцію), тим самим шляхом і з тим самим результатом.

 • Невиконання хоча б однієї з названих умов призводить до неприйняття еквівалентності ознак.ІІ. Встановлення відповідності винаходу (корисної моделі) критеріям патентоздатності. (спори щодо визнання недійсним патентів на винахроди, корисні моделі)

 • ІІ. Встановлення відповідності винаходу (корисної моделі) критеріям патентоздатності. (спори щодо визнання недійсним патентів на винахроди, корисні моделі)

 • Передумови виникнення спорів щодо відповідності критеріям патентоздатності:

 • Об’єктивно існують джерела інформації які не аналізуються при проведенні кваліфікаційної експертизи заявки винахід.

 • Матеріали заявки на корисну модель не проходять кваліфікаційної експертизи.Типові питання:

 • Типові питання:

 • (п. 5.5 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (Наказ Мінюсту від 08.10.1998 року № 53/5)

 • Чи відповідає винахід за патентом (номер) умові патентоздатності "винахідницький рівень" відповідно до матеріалів справи?

 • Чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом (номер) умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи?

 • Чи відповідає винахід (корисна модель) за патентом (номер) умові патентоздатності "промислова придатність" відповідно до матеріалів заявки?КРИТЕРІЇ ПАТЕНТОЗДАТНОСТІ:

 • КРИТЕРІЇ ПАТЕНТОЗДАТНОСТІ:

 • Новизна

 • Сукупність суттєвих ознак винаходу (корисної моделі) не відома з рівня техніки.

 • При встановленні новизни для корисної моделі враховується ознака еквівалентності.

 • Винахідницький рівень

 • Відповідність критерію винахідницький рівень встановлюється для винаходу.

 • Викладене у формулі технічне рішення не повинно бути очевидним щодо досягнення технічного результату для середнього спеціаліста.Промислова придатність

 • Промислова придатність

 • Можливість реалізувати винахід (корисну модель) у промисловості задля досягнення заявленого технічного результату.

 • При встановленні відповідності запатентованого технічного рішення критерію “промислова придатність” досліджується інформація що міститься в описі до винаходу (корисної моделі) та інших наданих на дослідження матеріалів.В процесі дослідження аналізується:

 • В процесі дослідження аналізується:

 • наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу (для нових хімічних сполук – його можливе застосування);

 • наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули.

 • Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу.

 • Якщо хоча б одна із зазначених вимог не дотримана, то робиться висновок, що винахід не відповідає умові промислової придатності.Корисна модель за патентом України № 25198

 • Корисна модель за патентом України № 25198

 • 1. Сухе пальне, що виконане у формі спресованої таблетки і складається з уротропіну або з уротропіну з добавками, яке відрізняється тим, що густина ρ спресованої таблетки сухого пального з уротропіну або з уротропіну з добавками визначається за формулою: ρ = (0,90÷1,40)-0,002/а, де а є відношення висоти таблетки Н до її діаметра d, а=Н/d.

 • 2. Сухе пальне за п. 1, яке відрізняється тим, що як добавку містить парафін в кількості 0,3-2,9 % вагових.

 • 3. Сухе пальне за п. 1, яке відрізняється тим, що як добавку містить крейду в кількості 0,3-15 % вагових.

 • < … >Патент України № 6016

 • Патент України № 6016Промисловий зразок;

 • Промисловий зразок;

 • Виріб, у вигляді матеріального об’єкту, або інформаційних про цей виріб, що містять його суттєві ознаки у формі придатній для порівняльного аналізу, які порівнюються з суттєвими ознаками промислового зразка.І. Визначення сукупності суттєвих ознак промислового зразка.

 • І. Визначення сукупності суттєвих ознак промислового зразка.

 • (при проведені експертизи у справах всіх категорій)

 • Типові питання:

 • (п. 5.5 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (Наказ Мінюсту від 08.10.1998 року № 53/5)

 • Які ознаки промислового зразка є суттєвими?ІІ. Встановлення використання сукупності суттєвих ознак промислового зразка у виробі

 • ІІ. Встановлення використання сукупності суттєвих ознак промислового зразка у виробі

 • (спори щодо порушення прав на промисловий зразок відповідно до п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»)

 • Типові питання:

 • (п. 5.5 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (Наказ Мінюсту від 08.10.1998 року № 53/5)

 • Чи використано у виробі (назва) всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України (номер)?Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

 • Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

 • Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка (ч.2 ст. 20 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”)

 •  ІІІ. Встановлення відповідності промислового зразка критерію охороноздатності «новизна».

 • ІІІ. Встановлення відповідності промислового зразка критерію охороноздатності «новизна».

 • (спори щодо порушення прав на промисловий зразок відповідно до п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»)

 • Передумови виникнення спорів щодо відповідності критерію охороноздатності «новизна»

 • Відсутність кваліфікаційної експертиз матеріалів заявки на корисну модель.Типові питання:

 • Типові питання:

 • (п. 5.5 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (Наказ Мінюсту від 08.10.1998 року № 53/5)

 • Чи відповідає промисловий зразок за патентом України (номер) умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи?

 • Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету конструювання (ч.2 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”)

Каталог: sites -> default -> files -> files
files -> Людей насамперед цікавлять речі, які безпосередньо впливають на їх життя
files -> Заснований 1-го січня, 1974р. Заснований 1-го січня, 1974р
files -> Інформації про роботу органів виконавчої влади та публічної інформації; застосування дієвого інструменту протидії корупції
files -> Створення автоматизованої системи муніципальної статистики Асоціація міст України спільно з Федерацією канадських муніципалітетів реалізовує проект «Місцевий економічний розвиток міст України»
files -> Забезпечення державою коштами на виконання делегованих повноважень, Забезпечення державою коштами на виконання делегованих повноважень
files -> Залучення вхідних інвестицій як каталізатор місцевого економічного розвитку Говард Окман, Керівник проекту usaid лінк
files -> Положення про Секцію та склад керівного Комітету затверджено Рішенням Правління аму від 27 вересня 2012 р.) Створено Секцію аму з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок І чоловіків
files -> Міжнародні і національні зобов’язання України


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка