Вісімнадцяте березня Класна роботаДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.


Вісімнадцяте березня

 • Класна робота


Тема. Риторика – наука і мистецтво переконувати

 • Мета: пояснити, що є предметом вивчення риторики як науки; окреслити роль і місце риторики в античному світі, внесок, зроблений у розвиток риторики східними слов'янами, з'ясувати причину необхідності поновлення статусу риторики як науки та навчальної дисципліни в сучасній Україні; розвивати мислення, комунікативні вміння, зокрема, необхідні для слухання-сприймання-письма; увагу, пам’ять, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.Риторика

 • це теорія ораторського мистецтва, наука і водночас мистецтво переконуючої комунікації, що становить фундамент професіоналізму представників багатьох гуманітарних фахів: політика, вчителя, журналіста, юриста, менеджера. • Що є предметом вивчення риторики?

 • Предметом вивчення риторики є усний публічний виступ.

Навчальний курс риторики:

 • Історія риторики (досліджує місце риторики серед інших наук, основні види і жанри ораторського мистецтва, етапи зародження і розвитку риторики в історії людства)

 • Теоретична риторика (предметом її вивчення є закони риторики: концептуальний, закон моделювання аудиторії, стратегічний, тактичний, мовленнєвий, закон безпосереднього спілкування, системно-аналітичний закон)

 • Практична риторика (розглядає предмет і зміст усного публічного виступу, текст виступу, образ оратора, композицію і стиль виступу, психологію аудиторії, взаємодію оратора та аудиторії, спілкування з аудиторією як творчий процес, полемічне мистецтво оратора тощо)Мистецтво оратора ґрунтується на:

 • культурі мислення;

 • глибокій і різносторонній освіченості;

 • засвоєнні досвіду найкращих ораторів минулого і ораторів сучасних;

 • бездоганному знанні мови і досконалому володінні мовленням;

 • оволодінні культурою спілкування.Оратор має бути наділений:

 • Розумом

 • Ерудицією

 • Даром слова

 • Певним рівнем майстерності

 • Бути комунікабельним • Комунікабельність – здатність до комунікації – спілкування, до легкого встановлення контактів і зв'язків, товариськість.

 • Ерудиція – глибокі знання в певній галузі науки чи в багатьох галузях, широка обізнаність, начитаність.Стародавня Греція

V ст. до н.е. м. СіракузиДемосфен (384-322рр. до н.е.)

 • Сучасники зазначали, що силу Демосфенового слова можна порівняти хіба що з вихором чи блискавкою. До нас дійшло понад 60 промов і листів Демосфена. Найвідомішими є його політичні промови, виголошені проти македонського царя Філіпа, який намагався позбавити Афіни самостійності.Цицерон (106-42 рр. до н.е.)

 • Цицерона вважають батьком риторики. Запорукою успіху ритора вважав освіту та природний дар. У своїх трактатах Цицерон зазначав, що ритор має бути патріотом, громадянином, який живе ідеалами держави й народу. Найпершу промову він проголосив у 25 років, останню – на 63-му році життя (у рік смерті). Усього виголосив понад 100 промов, тексти 57 з них збереглися до нашого часу.Давньогрецькі філософи

 • Платон (428 – 348 рр. до н.е.)

 • Аристотель (384- 322 рр. до н.е.)Київська Русь ХІ ст.

 • Кирило Туровський – автор багатьох піднесених величальних промов.

 • Іларіон. Найвідомішою проповіддю є “Слово про закон і благодать”, де стверджено визначну роль Київської Русі та обстоюється її право на самостійність. • Найперша російська “Риторика” була створена невідомим автором 1620 р. Текст дійшов до нас у 36 списках. Цей твір є перекладом латинської риторики німецького вченого Меланхтона, проте текст було пристосовано до потреб російської освіти. Вона стала підґрунтям для дальшого розвитку східнослов'янського красномовства.Києво-Могилянська академія

 • У ХVІІ – ХVІІІ ст. курс риторики викладався у Києво-Могилянській академії, яка орієнтувалася на найпрогресивніші здобутки кращих європейських університетів. До наших днів дійшли описи 183 підручників риторики, 127 з яких було складено в академії. Ім'я академії прославили такі видатні ритори, як Григорій Сковорода, Феофан Прокопович, Михайло Ломоносов.Риторика як синтезатор багатьох наук

 • Педагогіки

 • Психології

 • Соціолінгвістики

 • Психолінгвістики

 • Методики викладання мови

 • Стилістики

 • Культури мовлення

 • Лінгвістики тексту

Підведення підсумків уроку

 • 1. Що є предметом вивчення риторики?

 • 2. У чому полягає мистецтво оратора?

 • 3. На чому має ґрунтуватись його мистецтво?

 • 4. Яка країна є батьківщиною риторики?

 • 5. Яку роль відігравало красномовство в суспільному житті Давньої Греції?

 • 6. Яких найвідоміших ораторів античного світу ви знаєте?

 • 7. Які ритори Київської Русі вам відомі?

 • 8. Що спричинило необхідність відновити національні риторичні традиції?Домашнє завдання

 • 1. За складеним на уроці планом підготувати повідомлення про риторику як науку.

 • 2. Знайти, записати і прокоментувати 8 висловлювань про ораторське мистецтво.

 • 3. Написати реферат про життя і діяльність ритора Стародавньої Греції Демосфена.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка