Вивчення акмеологічної компетентності перебуває в полі зору науковців з кінця XX століттяДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.Вивчення акмеологічної компетентності перебуває в полі зору науковців з кінця XX століття.

 • Вивчення акмеологічної компетентності перебуває в полі зору науковців з кінця XX століття.

 • Зараз активно розробляють питання акмеологічного підходу до управління навчальними закладами, мотивації акмеологічної компетентності, створення акмеологічного простору, розвитку акмеологічного середовища як важливого чинника професійно-педагогічної підготовки сучасного працівника.

 • І зв’язку з цим набула поширення проблема формування акмеологічної компетентності, а отже, визначення критеріїв, показників і рівнів сформованості акмеологічної компетентності.

Акмеологія ­ наука, яка виникла на перетині природничих суспільних, гуманітарних і технічних дисциплін, вона вивчає феноменологію, закономірності і механізми розвитку людини на етапі її дорослості, особливо при досягненні нею найбільш високого рівня в цьому розвитку.

 • Акмеологія ­ наука, яка виникла на перетині природничих суспільних, гуманітарних і технічних дисциплін, вона вивчає феноменологію, закономірності і механізми розвитку людини на етапі її дорослості, особливо при досягненні нею найбільш високого рівня в цьому розвитку.

 • Як наука, акмеологія виникла у 20-30 роки ХХ століття, її заснування пов'язане з ім'ям російського академіка Б.Г. Ананьєва. "Акме" у перекладі з грецької має значення "вершина", "найвищий ступінь розквіту". Акмеологія розглядає людину як суб'єкта життєвого шляху і розробляє засоби досягнення особистістю соціальних і професійних вершин.Під акмеологічною компетентністю ми розуміємо інтегральну готовність і здатність зрілої особистості будувати свій поступовий психічний та професійний розвиток із постійним ускладненням задач і зростанням рівня досягнень, котрі найбільш повно реалізують психологічні ресурси які має людина.

 • Під акмеологічною компетентністю ми розуміємо інтегральну готовність і здатність зрілої особистості будувати свій поступовий психічний та професійний розвиток із постійним ускладненням задач і зростанням рівня досягнень, котрі найбільш повно реалізують психологічні ресурси які має людина.Акмеологічна компетентність включає:

 • Акмеологічна компетентність включає:

Найпростіша типологія рівнів управлінської діяльності включає такі рівні:

 • Найпростіша типологія рівнів управлінської діяльності включає такі рівні:

 • – дилетантський;

 • – рутинно-професійний;

 • – інноваційно-професійний;

 • – культурно-професійний.

 • Дилетант реалізує управлінську функцію без звертання до питання про наявність відповідних здібностей.

 • Рутинний управлінець виконує вимоги суми типових завдань, які забезпечують діяльність в стабільних умовах. При цьому він перевіряє відповідність наявних здібностей фіксованим нормативним вимогам «заданого» типу.

 • Інноваційно-професійний управлінець є дуже чутливим до змін зовнішніх умов і вимог, а також схильний до змін і удосконалення своєї діяльності. при цьому він не відмовляється від постановки і вирішення попередніх завдань, він їх удосконалює.

 • Культурно-професійний управлінець не тільки реалізує установку на новизну, але й вносить інноваційні механізми.В управлінській акмеології професіоналізм суб’єктів управлінської праці розкривається з різних позицій:

 • В управлінській акмеології професіоналізм суб’єктів управлінської праці розкривається з різних позицій:

Компетентність – це ступінь кваліфікації працівника, яка дозволяє успішно вирішувати задачі, що стоять перед ним.

 • Компетентність – це ступінь кваліфікації працівника, яка дозволяє успішно вирішувати задачі, що стоять перед ним.

 • Вона визначає здатність працівника якісно і безпомилково виконувати свої функції як у звичайних, так і в екстремальних умовах, успішно освоювати нове і швидко адаптуватися до умов, що змінюютьсяКритеріями сформованості акмеологічної компетентності є акмеологічна спрямованість, акмеологічні знання, акмеологічні вміння, здібності, що сприяють або заважають просуненню особистості до акме. Критерії виявляються через низку якісних ознак — показників, відповідно до міри прояву яких можна робити висновки про більший або менший ступінь виразу критерію. Рівні сформованості компетентності — високий, середній, низький — характеризують різний ступінь сформованості компонентів акмеологічної компетентності.

 • Критеріями сформованості акмеологічної компетентності є акмеологічна спрямованість, акмеологічні знання, акмеологічні вміння, здібності, що сприяють або заважають просуненню особистості до акме. Критерії виявляються через низку якісних ознак — показників, відповідно до міри прояву яких можна робити висновки про більший або менший ступінь виразу критерію. Рівні сформованості компетентності — високий, середній, низький — характеризують різний ступінь сформованості компонентів акмеологічної компетентності.Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом. Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.

 • Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом. Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.

 • Гречаник О. Є., Діагностика рівнів сформованості акмеологічної компетентності вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти.

 • http://zosh4.km.ua/content/view/38/59/

 • Акмеология: Учебное пособие / А. Деркач, В. Зазыкин. — СПб.: Питер, 2003. — 256 с.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка