Виявлення (ідентифікація) ризиківДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.виявлення (ідентифікація) ризиків

 • виявлення (ідентифікація) ризиків

 • оцінка величини (розмірів) ризиків

 • контроль ризикових позицій Компаній та фондів в управлінні

 • моніторинг ризиків фондів та власного рівня ризику Компаніїзабезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування Компанії, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Компанія у своїй діяльності

 • забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування Компанії, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Компанія у своїй діяльності

 • забезпечення інтересів інвесторів (учасників) фондів, що знаходяться в управлінні Компанії

 • забезпечення відповідності діяльності Компанії вимогам чинного законодавства та внутрішнім нормативним документам Компанії

 • забезпечення відповідності структури активів та ризиків портфелів активів фондів в управлінні Компанії вимогам чинного законодавства, інвестиційній деклараціям та іншим нормативним документам фондівзапровадження організаційних заходів із створення та забезпечення функціонування СУР, затвердження внутрішніх документів щодо проведення кількісного та якісного оцінювання ризиків

 • запровадження організаційних заходів із створення та забезпечення функціонування СУР, затвердження внутрішніх документів щодо проведення кількісного та якісного оцінювання ризиків

 • виділення ресурсів на створення та підтримання ефективної, комплексної та збалансованої СУР

 • формування системи звітності, розподілу обов’язків і відповідальності стосовно управління ризиками

 • розробка заходів, спрямованих на обмеження та пом’якшення наслідків негативного впливу ризиків, пов’язаних із зовнішніми чинниками

 • уникнення конфліктів інтересів у діяльності Компанії

 • затвердження заходів та планів дій на випадок кризових ситуацій, що виникли через зовнішні фактори

 • запровадження процедур і заходів запобігання кризовим ситуаціям, що можуть виникнути через внутрішні фактори

 • здійснення внутрішнього контролю за систематичним проведенням відповідальною особою аналізу структури, дохідності, якості, ліквідності інвестиційних вкладень, наявності збиткових позицій та інших ризиків, які пов’язані з інвестуванням активів

 • розроблення і запровадження заходів внутрішнього контролю, які забезпечують належне дотримання вимог законодавства і нормативно-правових актів, виконання договірних та інших зобов'язань, дотримання положень і процедур, правил і норм, а також відповідної ділової поведінки

 • постійне підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за функціонування СУР, шляхом опанування найкращого досвіду щодо управління ризиками

 • здійснення періодичного перегляду внутрішніх положень та процедур СУР

 • поширення у Компанії єдиного розуміння та корпоративної культури щодо управління ризикамиорганізація та контроль за підготовкою внутрішніх документів щодо управління ризиками та проектів рішень вищих органів управління Компанії у частині управління ризиками

 • організація та контроль за підготовкою внутрішніх документів щодо управління ризиками та проектів рішень вищих органів управління Компанії у частині управління ризиками

 • збір інформації та координацію роботи структурних та функціональних підрозділів Компанії у частині управління ризиками

 • контроль дотримання ризикових позицій фондів в управлінні із правом блокування операцій, які можуть спричинити порушення встановлених меж (лімітів) ризиків

 • надання звітності керівництву Компанії щодо проведеної роботи, фактів порушення прийнятих рівнів ризику, фактів та розмірів втрат, спричинених факторами ризику, а також постійне вдосконалення якості такої звітності

 • розробка та регулярна актуалізація засобів і методик аналізу ризиків, здійснення їх тестування

 • здійснення аналізу ризиків із врахуванням можливості виникнення екстремальних обставин, на основі яких Компанія визначає відповідні надзвичайні заходи у формі плану дій на випадок кризових обставин

 • підготовка рекомендацій керівництву Компанії щодо напрямів подальшого вдосконалення СУР

уникнення ризику (у тому числі відмова від ризикової операції чи активу)

 • уникнення ризику (у тому числі відмова від ризикової операції чи активу)

 • прийняття ризику (за умов, коли ризики можуть бути компенсовані сподіваним прибутком)

 • зниження ризику, включаючи диверсифікацію, лімітування ризикових позицій, хеджування

 • передача ризику шляхом зовнішнього страхуванняперевірка дотримання встановлених лімітів чи якісних критеріїв ризиків

 • перевірка дотримання встановлених лімітів чи якісних критеріїв ризиків

 • недопущення виконання Компанією та/або її контрагентами (за можливості) дій (операцій), які порушують встановлені ліміти чи критерії

 • здійснення комплексу заходів, що перешкоджають реалізації ризиків Компанії та фондів (за можливості) або мінімізують їх вплив

 • перевірка виконання операцій реагування на ризики та оцінки їх ефективності впродовж здійснення професійної діяльності Компанії

 • розробка превентивних заходів для мінімізації ризиків у разі виявлення негативних тенденцій та вдосконалення бізнес-процесів за результатами проведеного аналізуПоложення про організацію системи управління ризиками в Компанії

 • Положення про організацію системи управління ризиками в Компанії

 • Інвестиційні декларації фондів

 • Положення про службові обов’язки Відповідальної особи

 • Визначення обов’язків та повноважень органів управління компанії щодо управління ризиками у статуті та інших нормативних документах Компанії

 • Політика щодо управління операційними ризиками в Компанії

 • Класифікатор та регламент підтримки бази даних щодо подій, які відносяться до операційних ризиків Компанії

 • Положення про визначення лімітів інвестування та систему контролю за їх дотриманням

 • Методики оцінки кредитних та ринкових ризиків активів фондів в управлінні Компанії

 • Класифікатор активів за рівнем ліквідності

 • Положення про звітність Компанії перед інвесторами фондів, включно із звітністю щодо ризиків

 • Інші документи (положення, політики, процедури), що регламентують дії органів управління Компанії та посадових осіб у відношенні функцій управління ризикамиРизики, пов’язані з діяльністю Компанії, повністю несе Компанія

 • Ризики, пов’язані з діяльністю Компанії, повністю несе Компанія

 • Ризики фондів в управлінні Компанії несуть інвестори фондів у зв’язку з розділенням та відокремленим обліком активів фондів та активів Компанії

 • Компанія несе відповідальність за належне управління ризиками фондів відповідно до інвестиційної декларації та інших нормативних документів, що регламентують управління активами фондуопераційний ризик

 • операційний ризик

 • ризик репутації

 • стратегічний ризикОпераційний ризик – ризик втрат для Компанії та фондів в управлінні внаслідок неналежних чи помилкових внутрішніх процесів та систем Компанії, дій співробітників Компанії чи зовнішніх подій

 • Операційний ризик – ризик втрат для Компанії та фондів в управлінні внаслідок неналежних чи помилкових внутрішніх процесів та систем Компанії, дій співробітників Компанії чи зовнішніх подійКласифікатор (перелік) подій, які відносяться до операційних ризиків компанії

 • Класифікатор (перелік) подій, які відносяться до операційних ризиків компанії

 • Карта операційних ризиків, у якій події, що відносяться до операційного ризику, ранжирувані відповідно до частоти настання та обсягу потенційних втрат

 • Внутрішня база даних операційних ризиків, у якій накопичується інформація про події відповідно до класифікатора, розміри втрат, джерела та причини їх виникнення; процеси і процедури наповнення такої бази даних

 • Заходи щодо збирання зовнішньої інформації по операційних ризиках діяльності з управління активами

 • Внутрішні моделі і методи оцінювання розміру втрат внаслідок операційних ризиків на підставі статистичних методів, сценарного аналізу тощоЗаходи з вдосконалення процесів здійснення професійної діяльності з управління активами в Компанії та засобів їх регламентації, спрямовані на мінімізацію розмірів втрат та частоти виникнення події операційних ризиків

 • Заходи з вдосконалення процесів здійснення професійної діяльності з управління активами в Компанії та засобів їх регламентації, спрямовані на мінімізацію розмірів втрат та частоти виникнення події операційних ризиків

 • Заходи із запобігання конфліктів інтересів у процесі здійснення професійної діяльності

 • Процедури та засоби контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів

 • Процедури та засоби контролю за функціонуванням інформаційних систем Компанії та забезпечення безперебійної їх діяльності, зокрема процеси дублювання і відновлення інформації, а також резервні системи у разі втрати доступу або знищення важливої інформації або технологій

 • Процес періодичного тестування встановлених процедур та технологій здійснення операцій, у тому числі процедур фізичної та інформаційної безпеки, з метою контролю за дотриманням цих процедур і технологій, та збору інформації щодо їх можливого вдосконалення у разі неефективності

 • Процеси і процедури визначення доцільності та здійснення зовнішнього страхування втрат від операційних подійПроцедури реєстрації подій операційного ризику, своєчасне та повне їх внесення до бази даних

 • Процедури реєстрації подій операційного ризику, своєчасне та повне їх внесення до бази даних

 • Процедури контролю за визначеними у компанії процесами здійснення професійної діяльності

 • Процедури звітності щодо операційного ризику, підготовки пропозицій та внесення змін у процеси здійснення професійної діяльності, спрямовані на мінімізацію операційних ризиків

 • Процедури моніторингу зовнішнього середовища з точки зору ризиків настання втрат від операційних ризиків

 • Процедури контролю за виконанням законодавства, регуляторних документів, взаємодії з державними органамиРизик репутації – це ризик втрат для Компанії через несприятливе сприйняття репутації Компанії або недовіри до неї з боку інвесторів фондів, акціонерів (учасників), контрагентів, інших осіб, від яких залежить Компанія, внаслідок внутрішніх чи зовнішніх подій, у тому числі застосування державними органами заходів впливу, передбачених законодавством

 • Ризик репутації – це ризик втрат для Компанії через несприятливе сприйняття репутації Компанії або недовіри до неї з боку інвесторів фондів, акціонерів (учасників), контрагентів, інших осіб, від яких залежить Компанія, внаслідок внутрішніх чи зовнішніх подій, у тому числі застосування державними органами заходів впливу, передбачених законодавствомІнформаційна політика Компанії, включаючи процедури, процеси та організаційне забезпечення інформування заінтересованих сторін про діяльність Компанії

 • Інформаційна політика Компанії, включаючи процедури, процеси та організаційне забезпечення інформування заінтересованих сторін про діяльність Компанії

 • Стандарти роботи з клієнтами (учасниками, акціонерами фондів), контрагентами, органами державної влади та іншими зовнішніми сторонами

 • Процеси контролю за репутацією компанії та її контрагентів, включно із регулярним моніторингом засобів масової інформації

 • Процедури реакції на події, що можуть негативним чином вплинути на репутацію компанії

 • Система звітності для органів управління Компанії щодо репутації компанії та подій, які могли на неї вплинутиСтратегічний ризик – ризик втрат для Компанії, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію прийнятих рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі. Даний ризик виникає внаслідок взаємної невідповідності стратегічних цілей Компанії, бізнес-стратегій, розроблених для досягнення цих цілей, ресурсів, задіяних для їх досягнення, та якості їх реалізації. Дана категорія включає ризик втрат, пов’язаних з інвестиціями коштів Компанії у активи фондів в управлінні

 • Стратегічний ризик – ризик втрат для Компанії, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію прийнятих рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі. Даний ризик виникає внаслідок взаємної невідповідності стратегічних цілей Компанії, бізнес-стратегій, розроблених для досягнення цих цілей, ресурсів, задіяних для їх досягнення, та якості їх реалізації. Дана категорія включає ризик втрат, пов’язаних з інвестиціями коштів Компанії у активи фондів в управлінніПроцес стратегічного планування, що враховує характер ризиків діяльності Компанії і метою якого є створення стратегічного плану, що визначає стратегічні цілі, засоби їх досягнення, потреби Компанії у фінансових, технологічних та кадрових ресурсах та можливий вплив ризиків на можливості досягнення стратегічних цілей

 • Процес стратегічного планування, що враховує характер ризиків діяльності Компанії і метою якого є створення стратегічного плану, що визначає стратегічні цілі, засоби їх досягнення, потреби Компанії у фінансових, технологічних та кадрових ресурсах та можливий вплив ризиків на можливості досягнення стратегічних цілей

 • Процедури оцінки нових стратегічних ініціатив з точки зору їх впливу на ризики діяльності Компанії та моніторингу їх виконанняринковий ризик

 • ринковий ризик

 • кредитний ризик

 • ризик ліквідності

 • проектний ризиккласи активів

 • класи активів

 • види цінних паперів

 • обсяги інвестування у цінні папери одного емітента

 • обсяги інвестування у кожен випуск цінних паперів

 • ліміти ризику (граничні обсяги інвестування у групи активів) за галузями і секторами економіки, географічними регіонами, іншими ознаками, що можуть розглядатись, як такі, що дозволяють групувати активи за впливом на них однакових факторів ризику

 • інші критерії, що визначаються законодавством, інвестиційною декларацією, документами компанії та фонду

Підтримка інформаційної системи щодо встановлених лімітів та їх фактичного виконання

 • Підтримка інформаційної системи щодо встановлених лімітів та їх фактичного виконання

 • Регулярний перегляд лімітів (обмежень) інвестування активів фонду

 • Встановлення правил продажу активів при зменшенні ціни нижче певного заздалегідь визначеного рівня (правила «стоп-лосс»)

 • Формування портфелю виходячи з мети досягнення оптимального ефекту диверсифікації

 • Заходи з обмеження (хеджування) окремих ризиків (у межах, дозволених законодавством та інвестиційною декларацією фонду)Ринковий ризик – ризик втрат вартості активів фонду внаслідок несприятливих змін ринкових цін цінних паперів, курсів іноземних валют, ринкових цін інших активів, що входять до портфелю фонду. До ринкових ризиків відносяться

 • Ринковий ризик – ризик втрат вартості активів фонду внаслідок несприятливих змін ринкових цін цінних паперів, курсів іноземних валют, ринкових цін інших активів, що входять до портфелю фонду. До ринкових ризиків відносяться

  • ризик процентної ставки,
  • ризик коливань ринкових цін цінних паперів,
  • ризик коливань ринкових цін товарів,
  • валютний ризик


Ризик зміни вартості активів внаслідок зміни загального рівня процентних ставок (зокрема – зменшення вартості активів внаслідок зростання процентних ставок)

 • Ризик зміни вартості активів внаслідок зміни загального рівня процентних ставок (зокрема – зменшення вартості активів внаслідок зростання процентних ставок)

 • Ризик зміни вартості активів внаслідок зміни форми кривої дохідності (наприклад, зростання процентних ставок за довгостроковими вкладеннями і зменшення – за короткостроковими, і навпаки)

 • Ризик права вибору («опціональності»), який виникає у разі наявності у емітента права змінювати свої зобов’язання за борговими цінними паперами (наприклад, право дострокового викупу облігацій)Процедури і методи аналізу макроекономічних факторів та макроекономічної політики, що впливають на рівень процентних ставок

 • Процедури і методи аналізу макроекономічних факторів та макроекономічної політики, що впливають на рівень процентних ставок

 • Процедури і методи аналізу цінних паперів з точки зору впливу на їх вартість змін процентних ставок

 • Методи аналізу коливань процентних ставок та кривих дохідності для оцінювання розмірів можливих втрат від змін рівня процентних ставок та форми кривої дохідностіПроцедури і методи аналізу макроекономічних факторів (як в Україні, так і за кордоном), що вливають на коливання ринкових цін на ринку в цілому, та зміни цін окремих цінних паперів

 • Процедури і методи аналізу макроекономічних факторів (як в Україні, так і за кордоном), що вливають на коливання ринкових цін на ринку в цілому, та зміни цін окремих цінних паперів

 • Процедури і методи аналізу ризиків інвестування у даний вид цінних паперів, цінні папери даного емітента, групи цінних паперів, об’єднаних за географічною, галузевою чи іншими ознаками

 • Систему показників, що характеризують окремий випуск цінних паперів, діяльність емітента, розвиток сектору та галузі економіки, які використовуються для аналізу у процесі підготовки та прийняття рішень щодо доцільності інвестування та встановлення лімітів на обсяги інвестування у даний випуск цінних паперів

 • Методи оцінки можливих втрат від несприятливих змін ринкових цінПравила та процедури визначення лімітів валютних позицій та контролю за їх дотриманням у відповідності до законодавства, інвестиційних декларацій фондів в управлінні та рішень керівництва компанії

 • Правила та процедури визначення лімітів валютних позицій та контролю за їх дотриманням у відповідності до законодавства, інвестиційних декларацій фондів в управлінні та рішень керівництва компанії

 • Заходи з обмеження (хеджування) валютних ризиків у межах, дозволених законодавством та інвестиційною декларацією фондуКредитний ризик – ризик втрат вартості активів фонду внаслідок повного чи часткового невиконання особою своїх зобов’язань по договору, у тому числі щодо облігацій та/чи інших боргових зобов’язань, а також ризик втрати вартості в результаті погіршення платоспроможності емітента та/чи зменшення його кредитного рейтингу

 • Кредитний ризик – ризик втрат вартості активів фонду внаслідок повного чи часткового невиконання особою своїх зобов’язань по договору, у тому числі щодо облігацій та/чи інших боргових зобов’язань, а також ризик втрати вартості в результаті погіршення платоспроможності емітента та/чи зменшення його кредитного рейтингуІнформація щодо видів цінних паперів, які несуть в собі кредитний ризик та, відповідно до інвестиційної декларації фонду, можуть входити до портфелю активів фонду

 • Інформація щодо видів цінних паперів, які несуть в собі кредитний ризик та, відповідно до інвестиційної декларації фонду, можуть входити до портфелю активів фонду

 • Інформація щодо незалежної рейтингової оцінки кредитного рейтингу цінних паперів у портфелі фонду

 • Процедури і методи внутрішнього аналізу кредитного ризику емітента та окремих видів цінних паперів

 • Процедури накопичення і аналізу інформації щодо факторів, що впливають на платоспромож­ність емітентів

 • Система показників платоспроможності емітентів цінних паперів, які несуть в собі кредитний ризик

 • Методи оцінки втрат від невиконання емітентом своїх зобов’язань чи погіршення його платоспроможності

 • Методи оцінки можливих втрат вартості активів внаслідок кредитних ризиківПроцедури прийняття та реалізації рішень зі зміни структури портфелю активів фонду у відповідь на події невиконання чи неналежного виконання емітентом своїх зобов’язань та/чи зміни кредитного рейтингу емітента

 • Процедури прийняття та реалізації рішень зі зміни структури портфелю активів фонду у відповідь на події невиконання чи неналежного виконання емітентом своїх зобов’язань та/чи зміни кредитного рейтингу емітента

 • Процедури контролю за дотриманням обмежень щодо диверсифікації інвестування у боргові інструменти у відповідності до законодавства та регламентуючих документів фонду

Ризик ліквідності – ризик втрат вартості активів фонду внаслідок неможливості продажу активів фонду без значних збитків, а також ризик збитків для інвесторів (учасників) при реалізації Компанією своїх функцій щодо забезпечення виконання фінансових зобов’язань фондів

 • Ризик ліквідності – ризик втрат вартості активів фонду внаслідок неможливості продажу активів фонду без значних збитків, а також ризик збитків для інвесторів (учасників) при реалізації Компанією своїх функцій щодо забезпечення виконання фінансових зобов’язань фондівСистема оцінки рівня ліквідності активів, що входять до портфелів фондів, та ринків, на яких здійснюється торгівля даними активами

 • Система оцінки рівня ліквідності активів, що входять до портфелів фондів, та ринків, на яких здійснюється торгівля даними активами

 • Система класифікації активів за рівнем ліквідності;

 • Інформація щодо структури портфелів фондів в управлінні компанією за рівнем ліквідності активів

 • Аналіз ступеня ліквідності при підготовці і аналізу рішень по включенню активу до портфелю фонду

 • Моніторинг ринків, на яких здійснюється торгівля активами, що входять у портфель фонду, з точки зору змін у ліквідності

 • Процедури інформування посадових осіб та органів управління Компанії про зміни ліквідності активів у портфелі фонду

 • Оцінка можливих втрат при реалізації активу внаслідок недостатньої ліквідності

Проектний ризик – ризик втрат вартості активів фонду, що пов’язані з інвестиціями у об’єкти нерухомості, корпоративні права та цінні папери, що не допущені до торгів на фондовій біржі, або цінні папери, які не отримали рейтингової оцінки відповідно до закону

 • Проектний ризик – ризик втрат вартості активів фонду, що пов’язані з інвестиціями у об’єкти нерухомості, корпоративні права та цінні папери, що не допущені до торгів на фондовій біржі, або цінні папери, які не отримали рейтингової оцінки відповідно до законуПроцедури і методи аналізу проектів інвестування у об’єкти нерухомості, корпоративні права та цінні папери, що не допущені до торгів на фондовій біржі

 • Процедури і методи аналізу проектів інвестування у об’єкти нерухомості, корпоративні права та цінні папери, що не допущені до торгів на фондовій біржі

 • Процедури моніторингу та оцінки ефективності виконання проектів, у які інвестовані кошти фонду

 • Заходи щодо обмеження та передачі ризиків інвестування у об’єкти нерухомості, корпоративні права та цінні папери, що не допущені до торгів на фондовій біржі, включаючи вибір інструментів інвестування, зовнішнє страхування тощоІсторичні показники ризику, що розраховуються на підставі динаміки вартості чистих активів в розрахунку на одну акцію (інвестиційний сертифікат)

 • Історичні показники ризику, що розраховуються на підставі динаміки вартості чистих активів в розрахунку на одну акцію (інвестиційний сертифікат)

 • Оцінки рівня можливих майбутніх втрат вартості активів фонду на підставі показників

  • Value-at-Risk (VaR),
  • сценарного аналізу,
  • стрес-тестування тощо
 • Історичні показники дохідності фонду з корекцією на рівень ризикуПоказник максимального зменшення вартості (Maximum Drawdown):

 • Показник максимального зменшення вартості (Maximum Drawdown):

  • найбільше зменшення вартості чистих активів на один інвестиційний сертифікат (акцію) від історичного максимуму, у відсотках за певний період (рік, три роки, від моменту створення фонду тощо)
 • Показник стандартного відхилення дохідності інвестування у фонд

 • Показник бета (коефіцієнт регресії між дохідністю фонду та дохідністю зразкового портфелю чи індексу)

 • Показник динамічної погрішності (Tracking Error) – міра відхилення дохідності портфелю фонду від дохідності зразкового портфелю чи індексу

 • Інші показники, що містять інформацію про рівень ризику інвестування у фонд

Процеси і процедури підготовки і прийняття рішень щодо зміни структури портфелю активів фонду (у межах інвестиційної стратегії) як реакції на зміни ринкових умов, факторів ризику, рівня ліквідності ринків тощо

 • Процеси і процедури підготовки і прийняття рішень щодо зміни структури портфелю активів фонду (у межах інвестиційної стратегії) як реакції на зміни ринкових умов, факторів ризику, рівня ліквідності ринків тощо

 • Процеси і процедури затвердження лімітів інвестування при включенні до портфелю фонду нових активів та як реакція на зміну інвестиційних характеристик активів та/чи ринкових умов

 • Процеси і процедури періодичного перегляду лімітів інвестування

 • Інші заходи, що дозволяють забезпечувати відповідність дохідності та ризику портфелю фонду інвестиційній деклараціїКаталог: files -> articles -> 1841
articles -> До основних критеріїв визначення розвиненості національної пенсійної системи належать
articles -> Обсяг пенсійних активів Рівня ІІ у перший рік – 3,3 млрд грн., на шостому – більше 73 млрд грн.
articles -> Приєднання до Європейського Енергетичного Співтовариства – головний фактор прискорення реформування енергетичних ринків України
articles -> Інформації про результати діяльності ісі та куа (IV) Вимоги до розкриття інформації
articles -> Розробка ідеології і законодавчої бази роботи ринку створення відповідних інститутів фінансових ринків, належної для їх роботи інфраструктури
articles -> Бізнес-план експертно-консалтинговий
articles -> Передумови впровадження едо в світі та в україні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка