Виявлення причин неуспішності учнів (навчання з початковим рівнем навчальних досягнень)Дата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.виявлення причин неуспішності учнів (навчання з початковим рівнем навчальних досягнень);

 • виявлення причин неуспішності учнів (навчання з початковим рівнем навчальних досягнень);

 • система роботи з формування в учнів позитивного ставлення до навчання;

 • методи стимулювання учнів з метою попередження відставання та неуспішності;

 • профілактика неуспішності.спостереження за реакціями учнів на труднощі в роботі, на успіхи та невдачі;

  • спостереження за реакціями учнів на труднощі в роботі, на успіхи та невдачі;
  • питання вчителя та його вимагання сформулювати те чи інше положення;
  • навчальні самостійні роботи в класі. Під час проведення самостійних робіт учитель отримує матеріал для судження як про результати діяльності, так і про хід її перебігу. Він спостерігає за роботою учнів, вислуховує та відповідає на їх питання, іноді допомагає.


Наявність прогалин у фактичних знаннях і спеціальних для даного предмета вміннях, які не дозволяють охарактеризувати суттєві елементи понять, законів, теорій, що вивчаються, а також здійснити необхідні практичні дії.

 • Наявність прогалин у фактичних знаннях і спеціальних для даного предмета вміннях, які не дозволяють охарактеризувати суттєві елементи понять, законів, теорій, що вивчаються, а також здійснити необхідні практичні дії.

 • Наявність прогалин у навичках навчально-пізнавальної діяльності, що знижують темп роботи настільки, що учень не може за відведений час оволодіти необхідним обсягом знань, умінь та навичок.

 • Недостатній рівень розвитку та виховання особистісних якостей, що не дозволяє учню проявляти самостійність, наполегливість, організованість та інші якості, необхідні для успішного навчання.Учень не може сказати, у чому складність задачі, намітити план її вирішення, вирішити задачу самостійно, вказати, що отримано нового в результаті її вирішення. Учень не може дати відповіді на питання за текстом, сказати, що нового він дізнався з нього. Ці ознаки можуть бути виявлені під час вирішення задач, читання текстів та прослуховування пояснень вчителя.

 • Учень не може сказати, у чому складність задачі, намітити план її вирішення, вирішити задачу самостійно, вказати, що отримано нового в результаті її вирішення. Учень не може дати відповіді на питання за текстом, сказати, що нового він дізнався з нього. Ці ознаки можуть бути виявлені під час вирішення задач, читання текстів та прослуховування пояснень вчителя.

 •  

 • Учень не задає питань з приводу матеріалу, що вивчається, не робить спроб знайти та не читає додаткових до підручника джерел. Ці ознаки виявляються під час вирішення задач, сприйняття текстів, у ті моменти, коли вчитель рекомендує літературу для читання. Учень не активний та відволікається в ті моменти уроку, коли йде пошук, необхідне розумове напруження, подолання труднощів. Ці ознаки можуть бути помічені під час вирішення задач, під час сприйняття пояснень вчителя, в ситуації вибору за бажанням завдання для самостійної роботи.

 • Учень не активний та відволікається в ті моменти уроку, коли йде пошук, необхідне розумове напруження, подолання труднощів. Ці ознаки можуть бути помічені під час вирішення задач, під час сприйняття пояснень вчителя, в ситуації вибору за бажанням завдання для самостійної роботи.

 • Учень не реагує емоційно (мімікою та жестами) на успіхи та невдачі, не може дати оцінку своїй роботі, не контролює себе.

 • Учень не може пояснити мету виконаної ним вправи, сказати, на яке правило вона дана, не виконує припису правила, пропускає дії, плутає їх порядок, не може перевірити отриманий результат та хід роботи. Ці ознаки проявляються під час виконання вправ, а також під час виконання окремих дій у складі більш складної діяльностіУчень не може дати визначення понять, формул, доказів, не може, викладаючи систему понять, відійти від готового тексту; не розуміє тексту, побудованого на вивченій системі понять. Ці ознаки проявляються під час постановлення учням відповідних запитань. 

 • Учень не може дати визначення понять, формул, доказів, не може, викладаючи систему понять, відійти від готового тексту; не розуміє тексту, побудованого на вивченій системі понять. Ці ознаки проявляються під час постановлення учням відповідних запитань. 

 • У даному випадку вказані не ті ознаки, за якими роблять висновки про учня, а ті, які сигналізують про те, на якого учня та на які його дії необхідно звернути увагу в ході навчання, для того, щоб попередити розвивання неуспішності.

Допомога щодо планування навчальної діяльності (планування повторення та виконання мінімуму вправ для ліквідування прогалин, алгоритмізація навчальної діяльності стосовно аналізу та усунення типових помилок тощо).

 • Допомога щодо планування навчальної діяльності (планування повторення та виконання мінімуму вправ для ліквідування прогалин, алгоритмізація навчальної діяльності стосовно аналізу та усунення типових помилок тощо).

 • Додаткове інструктування в ході навчальної діяльності.

 • Стимулювання навчальної діяльності (заохочення, створення ситуацій успіху, спонукання до активної роботи тощо).

 • Контроль за навчальною діяльністю (частіше опитування учня, перевірка всіх домашніх завдань, активізація самоконтролю в навчальній діяльності тощо).

 • Різні форми взаємодопомоги.

 • Додаткові заняття з учнем учителя.Всебічне підвищення ефективності кожного уроку.

 • Всебічне підвищення ефективності кожного уроку.

 • Формування пізнавального інтересу до навчання та позитивних мотивів.

 • Індивідуальний підхід до учнів.

 • Спеціальна система домашніх завдань.

 • Посилення роботи з батьками.

 • Залучення учнівського активу до боротьби за підвищення відповідальності учня за навчання.Прізвище, ім'я, по батькові учня.

 • Прізвище, ім'я, по батькові учня.

 • Клас.

 • За якими предметами не встигає.

 • Поведінка, учня.

 • Причини, які призвели до поганої успішності.

 • Які засоби (дидактичні, виховні, навчальні, позакласні, додаткові заняття) використовують в роботі з учнем.

 • Кого залучено до роботи з по­долання неуспішності учня.

 • Скільки часу вже триває ця робота.

 • Які зміни спостерігаються, чи є результати роботи.Профілактика типових причин неуспішності, притаман­них певним віковим групам:

 • Профілактика типових причин неуспішності, притаман­них певним віковим групам:

 • а) у початкових класах зосе­редити зусилля на всебічно­му розвитку в учнів навичок навчально-пізнавальної діяльності та працездатності;

 • б) у середніх класах, розвиваючи зазначені для молодших школярів навички, підвищити вимогливість, зробити акцент на формуванні в учнів свідомої дисципліни, відповідального ставлення до навчання. У даному випадку необхідно особливу увагу звернути на сприятливий психологічний мікроклімат, тактовний, уважний підхід до учнів, бо для цього віку властиві прагнення до дорослості та підвищена дратівливість, варто враховувати їх інтереси. Важливо звернути увагу й на ретельну координацію обсягу домашніх завдань з різних предметів, тому що обсяг навчальної роботи, особливо в шостих класах, спеціалісти вважають завищеним, а у школярів цього віку до того ж відмічається більш висока стомлюваність;

 • в) у старших класах особливо важливо зосередити увагу на формуванні соціально значущих мотивів навчання;

 • г) у всіх ланках школи не­обхідно забезпечити диференційований підхід до хлопчиків-підлітків, залучати їх до позакласної роботи з предмета, до лаборантських ланок при шкільних кабінетах, до технічних гуртків та оборонно-спортивної роботи, розширювати представництво хлопчиків в учнів­ському активі; стосунки учителів з хлопчиками-підлітками повинні мати більш прихильний характер, ґрунтуватись на уважності, витримці, довірі, відвертості, доброзичливості збоку вчителів, а також з урахуванням їх підвищеної стомлюваності та пов'язаній з цим нерівності в поведінці;

 • ґ) сконцентрувати увагу на підвищенні ефективності викладання, особливо української мови та математики, тому що від ступеня оволодіння ними залежить успішність з багатьох інших предметів.Виявлення та врахування специфічних для школи причин відставання у всіх класах, їх усунення та профілактика.

 • Виявлення та врахування специфічних для школи причин відставання у всіх класах, їх усунення та профілактика.

 • Широке ознайомлення вчителів з типовими причинами неуспішності, із способами вивчення учнів, заходами попередження та подолання їх відставання в навчанні.

 • Забезпечення єдності дій всього педагогічного колективу щодо попередження неуспішності школярів та підвищення рівня їх вихованості, звертаючи увагу на досягнення єдності навчання та виховання, встановлення міжпредметних зв'язків у навчанні, координацію дій педагогів з учнівським активом, батьками та громадськістю за місцем проживання дітей тощо.

 • Ретельне ознайомлення з навчальними можливостями майбутніх першокласників та проведення за необхіднос­ті спеціальних корелюючих занять.Систематичне вивчення труднощів у роботі вчителів, всебічне покращення практики самоаналізу вчителями своєї діяльності та їх наступна самоосвіта.

 • Систематичне вивчення труднощів у роботі вчителів, всебічне покращення практики самоаналізу вчителями своєї діяльності та їх наступна самоосвіта.

 • Включення в тематику педагогічних рад, засідань методичних об'єднань проблем, над якими буде працювати школа в найближчі роки, питань, пов'язаних з попередженням неуспішності учнів.

 • Постійний контроль за реалізацією системи заходів щодо попередження епізодичної та стійкої неуспішності, спеціальний контроль за роботою з найбільш «складними» школярами, суворий облік результатів цієї роботи.

 • Узагальнення передового досвіду роботи щодо попередження неуспішності та його широке обговорення.Література

 • Література

 • Калмыкова, 3. И. Проблема преодоления неуспеваемости глаза­ми психологов [Текст]. — М., 1992.

 • Лернер, И. Я. Современный урок [Текст] / И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин. — М., 1998.

 • Маркова, А. К. и др. Формирование мотивации учення [Текст]. — М., 1997.

 • Новые педагогические технологии [Текст] // Директор школы. — 2005-2007.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка