Визначення: Цукровий діабет (diabetes mellitus) – синдром хронічної гіперглікемії, що розвивається внаслідок впливу генетичних і екзогенних факторів, зумовленийДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.
#16717Визначення: Цукровий діабет (diabetes mellitus) – синдром хронічної гіперглікемії, що розвивається внаслідок впливу генетичних і екзогенних факторів, зумовлений абсолютним або відносним дефіцитом інсуліну в організмі та характеризується порушенням всіх видів метаболізму, і в першу чергу – обміну вуглеводів.

 • Визначення: Цукровий діабет (diabetes mellitus) – синдром хронічної гіперглікемії, що розвивається внаслідок впливу генетичних і екзогенних факторів, зумовлений абсолютним або відносним дефіцитом інсуліну в організмі та характеризується порушенням всіх видів метаболізму, і в першу чергу – обміну вуглеводів.Аретеус – грецький лікар з Каппадокії, який жив на Сході (Єгипет, Сирія) та у Римі у 1-2 століттях н.е.

 • Аретеус – грецький лікар з Каппадокії, який жив на Сході (Єгипет, Сирія) та у Римі у 1-2 століттях н.е.

 • Він першим описав діабет, назва якого походить від грецького терміну διαβαίνω (тобто, проходження води через тіло)

Острівки Лангерганса

 • Острівки Лангерганса

  • Клітини типу А (глюкагон), В (інсулін), D (панкреатичний соматостатин), F (панкреатичний поліпептид)
  • 2-3% від загальної маси підшлункової залози.
  • Кровопостачання у 5-10 разів вище, ніж у екзокринній частині
  • Гормони поступають у венозну кров => воротна вена => печінка
 • Біосинтез інсуліна контролюється геном короткого плеча хромосоми 11

Генетичні

 • Генетичні

Діти, народжені з масою, більшою 4, 5 кг і їх матері

 • Діти, народжені з масою, більшою 4, 5 кг і їх матері

 • Патологічна вагітність,викидні

 • Багатоводдя, мертвонароджуваність, токсикози вагітних

 • Малорухомий спосіб життя

І Цукровий діабет типу 1 (деструкція бета-клітин, що призводить до абсолютної інсулінової недостатності).

 • І Цукровий діабет типу 1 (деструкція бета-клітин, що призводить до абсолютної інсулінової недостатності).

 • 1. Аутоімунний .

 • 2. Ідіопатичний

 • ІІ. Цукровий діабет типу 2 (від переважання резистентності до інсуліну з відносною інсуліновою недостатністю до переважання секреторного дефекту з інсуліновою резистентністю або без неї).ІІІ. Інші специфічні типи діабету

 • ІІІ. Інші специфічні типи діабету

 • 1. Генетичні дефекти клітинної функції.

 • 2. Генетичні дефекти дії інсуліну.

 • 3. Захворювання екзокринної частини підшлункової залози (панкреатит, травми, неоплазії, кистозний фіброз).

 • 4. Ендокринопатії (акромегалія, синдром Кушинга, тиреотоксикоз).

 • 5. Діабет, індукований лікарськими засобами, або хімічними речовинами (глюкокортикоїди, тіазиди).6. Інфекції (вроджена краснуха, цитомегаловірус та ін.)

 • 6. Інфекції (вроджена краснуха, цитомегаловірус та ін.)

 • 7. Незвичайні форми імуно- опосередкованого діабету (“Stiff-man” –синдром нерухомості, аутотіла до рецептора інсуліну).

 • 8. Інші генетичні синдроми, інколи поєднані з діабетом (синдром Дауна, Тернера, Клайнфельтера).

 • ІV. Гестаційний цукровий діабетДіабет типу 1 (деструкція -клітин, що зазвичай призводить до абсолютного інсулінодефіциту)

 • Діабет типу 1 (деструкція -клітин, що зазвичай призводить до абсолютного інсулінодефіциту)

 • Діабет типу 2 (від домінуючої інсулінорезистентності з відносним дефіцитом інсуліну до домінуючого порушення інсуліносекреції з інсулінорезистентністю)

 • Інші окремі форми

 • Ґестаційний цукровий діабет (ҐЦД)

 • Порушення толерантності до глюкози (ПТГ)

 • Порушення глікемії натще (ПГН)

Загальноприйнято

 • Загальноприйнято

  • Існують генетичний і набутий компоненти
  • Спадковість є полігенною
  • Порушення чутливості до інсуліну та секреції інсуліна, які перебувають під генетичним контролем, є важливими компонентами його патогенезу
  • Більшість пацієнтів мають ожиріння
  • Ожиріння, особливо інтраабдомінальне, викликає інсулінорезистентність і контролюється генетично
 • Дискутується

  • Кількісне співвідношення інсулінорезистентності та порушенної секреції інсуліна
  • Роль генетичних факторів
  • Основні місця інсулінорезистентності (печінка, м’язи, жирова тканина, нирки)
  • Етапи розвитку діабету типу 2
1 фаза - значна інсулінорезистентність: нормальний рівень глюкози плазми, підвищений рівень інсуліна

 • 1 фаза - значна інсулінорезистентність: нормальний рівень глюкози плазми, підвищений рівень інсуліна

 • 2 фаза - збільшення інсулінорезистентності: постпрандіальна гіперглікемія, підвищений рівень інсуліна

 • 3 фаза - збереження інсулінорезистентності: гіперглікемія натще, явний діабет, рівні інсуліна зменшуються або не змінюються

IV. Ураження інших органів і систем:

 • IV. Ураження інших органів і систем:

 • гепатопатія, ентеропатія, дерматопатія, остеоартропатія, катаракта та ін.

 • V. Гострі ускладнення цукрового діабету:

 • 1. Гіперкетонемічна кома.

 • 2. Гіперосмолярна кома.

 • 3. Гіперлактатацидемічна кома.

 • 4. Гіпоглікемічна кома.Легка ступінь – компенсація діабету досягається тільки дієтою. При такій формі захворювання можуть бути початкові (функціональні) стадії ретинопатії, нейропатії, ангіопатії нижніх кінцівок, доклінічні стадії нефропатії.

 • Легка ступінь – компенсація діабету досягається тільки дієтою. При такій формі захворювання можуть бути початкові (функціональні) стадії ретинопатії, нейропатії, ангіопатії нижніх кінцівок, доклінічні стадії нефропатії.Середня ступінь – неускладнений перебіг захворювання або наявність ретинопатії (початкових проявів) без порушень гостроти зору, нефропатії (доклінічної або початкових стадій), периферичної нейропатії (без вираженого больового синдрому і трофічних виразок). Можливий епізодичний кетоз, кетоацидоз. Для компенсації захворювання призначають пероральні цукрознижуючі препарати або інсулін.

 • Середня ступінь – неускладнений перебіг захворювання або наявність ретинопатії (початкових проявів) без порушень гостроти зору, нефропатії (доклінічної або початкових стадій), периферичної нейропатії (без вираженого больового синдрому і трофічних виразок). Можливий епізодичний кетоз, кетоацидоз. Для компенсації захворювання призначають пероральні цукрознижуючі препарати або інсулін.Важка ступінь –наявність важких клінічних проявів діабетичної нейропатії (периферичної полінейропатії, автономної вегетативної нейропатії, енцефалопатії), мікро- та макроангіопатії з трофічними виразками, гангреною, синдромом діабетичної стопи, ретинопатії з прогресуючою втратою зору (аж до сліпоти), нефропатії з прогресуючою ХНН. Нерідко виникають кетоацидоз, прекоми і коми. Працездатність хворих знижена або навіть повністю втрачена.

 • Важка ступінь –наявність важких клінічних проявів діабетичної нейропатії (периферичної полінейропатії, автономної вегетативної нейропатії, енцефалопатії), мікро- та макроангіопатії з трофічними виразками, гангреною, синдромом діабетичної стопи, ретинопатії з прогресуючою втратою зору (аж до сліпоти), нефропатії з прогресуючою ХНН. Нерідко виникають кетоацидоз, прекоми і коми. Працездатність хворих знижена або навіть повністю втрачена.1. Тимчасові порушення вуглеводного обміну:

 • 1. Тимчасові порушення вуглеводного обміну:

 • - глюкозурія вагітних

 • -гіперглікемія після їжі до 9,9 ммоль/л

 • - реактивна гіпоглікемія

 • 2. Наявність факторів ризику цукрового діабету:

 • - спадкова схильність

 • - надмірна вага

 • - патологічна вагітність і пологи (викидні,

 • багатоводдя, мертвонароджуваність, токсикози вагітних, маса новонароджених > 4,1 кг)

 • - ураження периферійних судин, артеріальна гіпертензія

 • - хронічні інфекції

 • - дерматопатії

 • - гіперліпідемія, гіперурикемія

 • - ретинопатії і нейропатії невідомої причиниСимтоматика ЦД + будь-яке підвищення глюкози плазми (ГП) > 11,1 ммоль/л. Будь-яке - у будь-який час доби незалежно від останнього прийому їжі. Класичні симптоми включають полідипсію, поліурію та невмотивовану втрату ваги або

 • Симтоматика ЦД + будь-яке підвищення глюкози плазми (ГП) > 11,1 ммоль/л. Будь-яке - у будь-який час доби незалежно від останнього прийому їжі. Класичні симптоми включають полідипсію, поліурію та невмотивовану втрату ваги або

 • ГП натще > 7,0 ммоль/л (в цільній крові - 6,1 ммоль/л). Натще означає як відсутність прийому їжі принаймі протягом 8 годин або

 • 2-год після ПТТГ ГП > 11,1 ммоль/л (у венозній цільній крові > 10,0 ммоль/л)

1. Непроліферативна ретинопатія (ДР І):

 • 1. Непроліферативна ретинопатія (ДР І):

 • - у сітківці наявні мікроаневризми, крововиливи (у вигляді крапочок або плямочок

 • округлої форми, темного кольору, що розташовані у центральній зоні очного дна або

 • за ходом великих вен у глибоких шарах сітківки, можуть бути також

 • штрихоподібної форми), набряк сітківки, який локалізується у центральній (макулярній)

 • ділянці або вздовж великих судин, ексудативні осередки (тверді та м’які ексудати розташовані,

 • переважно, у центральній частині очного дна, мають жовтий або білий колір, чіткі або розпливчасті).

 • 2. Препроліферативна ретинопатія (ДР ІІ):

 • - до ДР І приєднуються венозні аномалії (розширення, звивистість, петлі, подвоєння та

 • виражені коливання калібру судин), велика кількість твердих та “ватних” ексудатів,

 • інтраретинальні мікросудинні аномалії (ІРМА), багато великих ретинальних геморагій

 • 3. Проліферативна ретинопатія (ДР ІІІ):

 • - до ДР ІІ приєднуються неоваскуляризація диска зорового нерва та інших відділів сітківки,

 • крововиливи у склисте тіло, утворення фіброзної тканини в ділянці передретинальних крововиливів,

 • часто повторні крововиливи, вітреоретинальні тракції з відшаруванням сітківкиГоловним проявом ураження кістково-суглобової системи є синдром обмеженої рухомості суглобів( діабетична хайропатія, контрактура Дюпюітрена, суглоб Шарко). Важливим ураженням кісткового апарату є остеопороз. Ці зміни особливо характерні для хворих на цукровий діабет із вираженими мікроангіопатіями.

 • Головним проявом ураження кістково-суглобової системи є синдром обмеженої рухомості суглобів( діабетична хайропатія, контрактура Дюпюітрена, суглоб Шарко). Важливим ураженням кісткового апарату є остеопороз. Ці зміни особливо характерні для хворих на цукровий діабет із вираженими мікроангіопатіями.

Згідно патогенезу, їх розділяють на 3 групи:

 • Згідно патогенезу, їх розділяють на 3 групи:

 • -ті, що виникають внаслідок зниження захисної функції шкіри( фурункули, карбункули, кандидози);

 • -ті, що обумовлені порушенням обміну речовин (зуд шкіри, ксантоматоз);

 • -ті, що виникли внаслідок ураження судин і нервів( інсулінові ліподистрофії, ліпоїдний некробіоз, претібіальні пігментні плями).

 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка