Визначення стратегічних пріоритетів забезпечення безпеки розвитку держави в умовах криз: Визначення стратегічних пріоритетів забезпечення безпеки розвитку держави в умовах кризДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Визначення стратегічних пріоритетів забезпечення безпеки розвитку держави в умовах криз:

 • Визначення стратегічних пріоритетів забезпечення безпеки розвитку держави в умовах криз:

 • ресурсної;

 • енергетичної;

 • демографічної;

 • економічної;

 • екологічної.дозволяє на довготривалій основі забезпечувати стабільне економічне зростання, яке не приводить до деградаційних змін в природі;

 • дозволяє на довготривалій основі забезпечувати стабільне економічне зростання, яке не приводить до деградаційних змін в природі;

 • дозволяє розраховувати на задоволення потреб як теперішніх, так і майбутніх поколінь з врахуванням обмеженості ресурсно-природного потенціалу біосфери.

 • «Доповідь Брундтланда» Our common future. Oxford: Oxford University Press, 1987.- p. 43.«Зелена» економіка є практичним механізмом реалізації стратегії сталого розвитку, яка передбачає:

 • «Зелена» економіка є практичним механізмом реалізації стратегії сталого розвитку, яка передбачає:

 • зменшення негативного впливу на довкілля через формування нових «зелених» галузей та «озеленення» вже існуючих;

 • справедливий розподіл природних багатств між народами, поколіннями, статями;

 • трансформацію системи економічного обліку та податків з врахуванням цінності природного капіталу.

 • ООН Підсумковий документ Ріо+20, 2012.визначають головні напрямки руху для досягнення поставленою мети в умовах, які постійно змінюються при неповноті інформації

 • визначають головні напрямки руху для досягнення поставленою мети в умовах, які постійно змінюються при неповноті інформації

 • Захищеність життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави

 • забезпечення сталого розвитку суспільства;

 • виявлення, запобігання і нейтралізація загроз національним інтересам.Пов’язані із зовнішніми впливами на господарство країни - входженням на український ринок іноземних інвесторів, які вже призвичаїлися до ведення «зеленого» бізнесу і змусили внести відповідні зміни до нормативно-правової бази.

 • Пов’язані із зовнішніми впливами на господарство країни - входженням на український ринок іноземних інвесторів, які вже призвичаїлися до ведення «зеленого» бізнесу і змусили внести відповідні зміни до нормативно-правової бази.

 • Розвиток вітро-, сонячної, та малої гідроенергетики, яка зумовлена прийняттям закону про «зелений» тариф біотехнологій, екосистемних послуг тощо.Викликана реальними потребами українських виробників. Наприклад, виробництво органічної сільськогосподарської продукції, ріпака для збуту в каїнах ЄС.

 • Викликана реальними потребами українських виробників. Наприклад, виробництво органічної сільськогосподарської продукції, ріпака для збуту в каїнах ЄС.

 • «Зелений» туризм та підвищення енергоефективності житла розвиваються внаслідок зростання зацікавленості українських споживачів у екологічних товарах та послугах.Зміни секторальної та регіональної структури господарства, пов’язані із створенням нових галузей «зеленої» (green) економіки, та, одночасно, із трансформацією традиційного господарства, яке прийнято називати «озелененням» (greening).

 • Зміни секторальної та регіональної структури господарства, пов’язані із створенням нових галузей «зеленої» (green) економіки, та, одночасно, із трансформацією традиційного господарства, яке прийнято називати «озелененням» (greening).

 • Механізмом є державне регулювання - створення нормативно-правової бази, що робить вигідним екологічну трансформацію господарства для бізнесу («зелений» тариф, економічні механізми Кіотського протоколу).Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»

 • Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»

 • Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища України на період

 • з 2011 до 2015 року.

 • Обсяг фінансування цього плану становитиме 4,2 млрд. гривень.інвестування 2% світового ВВП в «озеленення» або “екологічну трансформацію господарства” з метою зміни характеру розвитку та спрямування потоків державного та приватного капіталу на зменшення викидів вуглецю і ефективне використання ресурсів

 • інвестування 2% світового ВВП в «озеленення» або “екологічну трансформацію господарства” з метою зміни характеру розвитку та спрямування потоків державного та приватного капіталу на зменшення викидів вуглецю і ефективне використання ресурсів

 • план дій на період після 2012 року, коли набагато більш розумне управління природним і людським капіталом планети змінить, нарешті, і процес створення матеріальних благ, і напрямок розвитку нашого світу.Формування системи економічної безпеки розвитку України в сучасних умовах глобалізації потребує врахування сучасних тенденцій світового розвитку на основі впровадження принципів «зеленої» економіки у різні сектори господарства нашої країни. З точки зору забезпечення національної безпеки держави можна виділити нові «зелені» сектори економіки та такі, що знаходяться в процесі екологічної трансформації вже існуючих галузей господарства України:

 • Формування системи економічної безпеки розвитку України в сучасних умовах глобалізації потребує врахування сучасних тенденцій світового розвитку на основі впровадження принципів «зеленої» економіки у різні сектори господарства нашої країни. З точки зору забезпечення національної безпеки держави можна виділити нові «зелені» сектори економіки та такі, що знаходяться в процесі екологічної трансформації вже існуючих галузей господарства України:мала гідроенергетика;

 • мала гідроенергетика;

 • вітрова електроенергетика;

 • сонячна електроенергетика;

 • біогазова енергетика;

 • використання горючих газів з вугілля;

 • оснащення очисним обладнанням енергетичних установок;

 • використання вторинних енергетичних ресурсів - відходів деревообробки, інших відходів.енергія вітру, сонця, річок,припливів

 • енергія вітру, сонця, річок,припливів

 • використання сланцевого газу.

 • перехід на використання місцевих енергетичних джерел – торфу, дров, горючих сланців на основі сучасних екологічночистих технологій;впровадження екомаркування;

 • впровадження екомаркування;

 • розвиток органічного сільського господарства.

 • контроль за вирощуванням, виробництвом, продажем та споживанням ГМОадаптація господарства та населення до кліматичних змін;

 • адаптація господарства та населення до кліматичних змін;

 • підвищення енергоефективності житла;

 • системні заходи з попередження надзвичайних ситуацій техногенного походження;«зелене» будівництво енергозберігаючі технології та матеріал вироблені з мінімізованою шкодою для довкілля;

 • «зелене» будівництво енергозберігаючі технології та матеріал вироблені з мінімізованою шкодою для довкілля;

 • розвиток «зеленого» туризму;

 • впровадження «зелених» технологій;

 • енергозбереження на виробництві;

 • «більш чисте виробництво»;

 • проекти спільного впровадження за економічним механізмом Кіотського протоколу.розвиток «зеленого» транспорту – тролейбуси, трамваї, електромобілі, велосипеди;

 • розвиток «зеленого» транспорту – тролейбуси, трамваї, електромобілі, велосипеди;

 • обмеження викидів автотранспорту, авіатранспорту;формування вуглецевого ринку;

 • формування вуглецевого ринку;

 • «зелені» закупівлі;

 • «зелені» тарифи на електоренергію;реабілітація радіаційнозабруднених територій в результаті аварії на Чорнобильській АЕС;

 • реабілітація радіаційнозабруднених територій в результаті аварії на Чорнобильській АЕС;

 • скорочення споживання води;

 • відтворення лісів та заповідних територій.Річний оббіг «зеленої» економіки в ЄС складає більше 300 млрд. євро, що дорівнює 2.5% ВВП.

 • Річний оббіг «зеленої» економіки в ЄС складає більше 300 млрд. євро, що дорівнює 2.5% ВВП.

 • Кількість зайнятих близько 3.4 мільйонів осіб, тобто 1.5.% усіх працевлаштованих.

 • Чверть всіх інвестицій спрямовуються саме в чисті технології.

 • Вітроенергетика дає максимальний приріст інвестицій порівняно із іншими галузями економіки ЄС за останні роки.створення нормативно-правової бази, гармонізованої із стандартами ЄС, сприятливої для екологічної трансформації господарства;

 • створення нормативно-правової бази, гармонізованої із стандартами ЄС, сприятливої для екологічної трансформації господарства;

 • створення інвестиційно привабливих умов ведення бізнесу для притоку інвестицій та «зелених» технологій;

 • поширення інформації про привабливість «зеленої» економіки у середовищі інвесторів та менеджерів;

 • формування внутрішнього ринку екологічно свідомих споживачів.- 9 партій (40,9% від загальної кількості) взагалі не мали у своїх програмах питань екології та охорони довкілля (Соціалістична партія України, Українська платформа «Собор», Всеукраїнське об’єднання «Свобода», Партія «Україна – Вперед», УДАР, Наша Україна, Народно-трудовий союз України, Рідна Вітчизна, Радикальна партія Олега Ляшка);

 • - 9 партій (40,9% від загальної кількості) взагалі не мали у своїх програмах питань екології та охорони довкілля (Соціалістична партія України, Українська платформа «Собор», Всеукраїнське об’єднання «Свобода», Партія «Україна – Вперед», УДАР, Наша Україна, Народно-трудовий союз України, Рідна Вітчизна, Радикальна партія Олега Ляшка);

 • - 5 партій (22,7%) мала мінімальну згадку (одна фраза чи декларативне гасло) – Комуністична партія України, Українська Національна Асамблея, Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Політична партія «Нова політика», Політична партія «Україна майбутнього».

 • - 8 партій (36,4%) мали програми, в яких містяться достатньо ґрунтовні положення з екологічних питань – Всеукраїнське об’єднання громада, Партія зелених України, Партія Регіонів, Ліберальна партія України, Партія пенсіонерів України, Партія «Руський блок», Українська партія «Зелена планета», Політична партія «Зелені».Програми партій «Удар» та «Свобода» не містить жодної згадки щодо екологічної політики чи охорони довкілля (лише згадка в контексті енергетичної безпеки про енергозбереження в Удару).

 • Програми партій «Удар» та «Свобода» не містить жодної згадки щодо екологічної політики чи охорони довкілля (лише згадка в контексті енергетичної безпеки про енергозбереження в Удару).

 • Комуністична партія України має в своїй програмі одне досить дивне положення : посилення відповідальності за екологічним довкіллям (с).

 • Програма ВО «Батьківщина» містить лише одну фразу щодо екологічних питань : Чисте повітря, чиста вода, чисті міста і села – наша мета (с).

 • Програма Партії Регіонів містить окремий розділ, присвячений екологічним питанням – Чисте довкілля, з переліком з трьох конкретних заходів (завершення будівництва об’єкта «Укриття» на ЧАЕС до 2015 року; 20 000 систем централізованого очищення питної води; будівництва екологічних сміттєпереробних заводів у кожному регіоні).Партія зелених України виступає за стратегію стійкого розвитку, нової екологічно збалансованої моделі розвитку країни, забезпечення конституційного права на сприятливе довкілля.

 • Партія зелених України виступає за стратегію стійкого розвитку, нової екологічно збалансованої моделі розвитку країни, забезпечення конституційного права на сприятливе довкілля.

 • Українська партія «Зелена планета» подає своє бачення реалізації майбутньої екологічної політики через «інтеграцію екологічної політики до виробничих галузей країни, врахування екологічного аспекту під час розроблення стратегій, планів і програм розвитку України, впровадження екологічного управління на підприємствах» (с).

 • Політична партія «Зелені» в програмі перераховує багато актуальних проблем, що існують на сьогоднішній день. Але трактування влади як «лише механізму реалізації в державі «зеленої ідеї», право народу Україні на «зелену» владу, термін «зелена» експертиза ставлять під сумнів можливості партії в реалізації державної політики та конкретних ініціатив.

 • Всеукраїнське об’єднання «Громада» - їх програма читається скоріше як фантастичний твір. «Забезпечити державну підтримку заходів, пов’язаних з проектуванням і підготовкою до будівництва екополісу «ІРІЙ-на-Дніпровських порогах», уздовж русла Дніпра між Дніпропетровськом і Запоріжжям» (с).викликає схвальне ставлення у 45,8%,

 • викликає схвальне ставлення у 45,8%,

 • байдужість – у 31%,

 • негатив – у 11,9% виборців

В 1997 році було створено Національну комісію сталого розвитку при Кабінеті Міністрів України.

 • В 1997 році було створено Національну комісію сталого розвитку при Кабінеті Міністрів України.

 • У 1998-1999рр. був розроблений Урядовий проект Концепції сталого розвитку України, але він не був прийнятий Верховною Радою України.

 • Практичний провал України в 2002 році на саміті в Йоганнесбурзі (ПАР) не підготувана «Національної стратегії сталого розвитку»,

 • В 2003 році була створена Національна рада зі сталого розвитку України при Президентові України.В 2009 році - Національна рада з питань науки, інновацій та сталого розвитку України при Президентові України.

 • В 2009 році - Національна рада з питань науки, інновацій та сталого розвитку України при Президентові України.

 • В 2010 році під час адміністративної реформи рада була ліквідована.

 • У різні періоди питання запровадження сталого розвитку доручалися Раді національної безпеки і оборони, Мінекономіки, Мінприроди, МОНмолодьспорт України.

Каталог: public -> File -> 2012 table
2012 table -> Методологічні підходи до оцінки стану енергетичної безпеки
2012 table -> Має розглядатися в контексті світових тенденцій охорони природного середовища і раціонального використання природних ресурсів
2012 table -> Землетрус, цунамі, ядерна аварія. Землетрус, цунамі, ядерна аварія
2012 table -> Рамка для аналізу зв язків між економікою, природним середовищем та якістю життя
2012 table -> 1. Зростання роль держави в зміцненні конкурентних переваг і просуванні проектів найбільших компаній, які є провідниками національних економічних інтересів
2012 table -> Статистика енергетики
2012 table -> Адаптовані для України, враховуючи особливості нашої країни


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка