Влада несе таку ж відповідальність за психічне здоров’я, як і за фізичне благополуччя своїх громадянДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.В доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) говориться: “Влада несе таку ж відповідальність за психічне здоров’я, як і за фізичне благополуччя своїх громадян”.

 • В доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) говориться: “Влада несе таку ж відповідальність за психічне здоров’я, як і за фізичне благополуччя своїх громадян”.

 • В Конституції України закріплені права громадян на медичну допомогу.

 • В основах законодавства України (1992) про охорону здоров’я конкретизують: “Суспільство і держава відповідальні за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України”.Психічні і поведінкові розлади уражають 25% людей в певні періоди їх життя.

 • Психічні і поведінкові розлади уражають 25% людей в певні періоди їх життя.

 • В кожній четвертій сім’ї хоча б один її член страждає поведінковими, або психічними розладами.

 • Психічні і поведінкові розлади складають 12 % глобального тягаря захворювань.

 • Затрати держав на лікування нейропсихічних розладів до 2020 року підвищаться на 15 %.

Стратегія покращення охорони психічного здоров'я повинна здійснюватися за такими напрямками:

 • Стратегія покращення охорони психічного здоров'я повинна здійснюватися за такими напрямками:

 • поетапне збільшення державних асигнувань на охорону здоров'я та їх ефективне використання;

 • підвищення якості медичних послуг, переорієнтація охорони здоров'я на попередження захворювань;

 • забезпечення пріоритетного розвитку первинної допомоги, введення загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;

 • забезпечення доступності медичного обслуговування для соціально незахищених верств населення шляхом затвердження гарантованого рівня безоплатної медичної допомоги;

 • подальше вдосконалення правової бази охорони психічного здоров'я, її приведення у відповідність до міжнародного права тощо.Медична сестра на сучасному етапі розвитку сестринської справи повинна:

 • Медична сестра на сучасному етапі розвитку сестринської справи повинна:

 • ЗНАТИ:

 • які психосоціальні фактори впливають на здоров’я дітей і дорослих

 • ВМІТИ:

 • - спілкуватися на міжособистісному рівні,

 • - професійно будувати свої стосунки з іншими спеціалістами – лікарями, психологами, соціальними працівниками,

 • - вміти планувати сестринську допомогу,

 • - бути компетентною при обговоренні з колегами лікувально-реабілітаційних заходів і вміти реалізувати їх на практиці,

 • ЗНАТИ і ВМІТИ використовувати в своїй роботі всі етапи медсестринського процесу, професійно будувати терапевтичні стосунки з пацієнтами.

 • На сьогодні до обов’язків медсестри додається нова вимога – робота сестри як особистого терапевта пацієнта.

Сутність індивідуального і популяційного здоров’я

 • Сутність індивідуального і популяційного здоров’яЧинники, що обумовлюють здоров’я

 • Чинники, що обумовлюють здоров’я

Фактор ризику – це додатковий несприятливий вплив на організм, який підвищує ймовірність виникнення захворювання чи настання смерті.

 • Фактор ризику – це додатковий несприятливий вплив на організм, який підвищує ймовірність виникнення захворювання чи настання смерті.

Біологічні

 • Біологічні

 • критерії нормиНорма включає в себе не тільки середньостатистичні варіанти, а й серію відхилень від цих варіантів, залежних від багатьох параметрів.

 • Норма включає в себе не тільки середньостатистичні варіанти, а й серію відхилень від цих варіантів, залежних від багатьох параметрів.

 • Одним з найбільш глибоких визначень норми для живих систем є характеристика її як функціонального оптимуму (найбільш сприятливого).

 • Під оптимальним функціонуванням (діяльністю) живої системи розуміють найбільш узгоджене і ефективне поєднання у ній всіх процесів.

 • Оптимальний стан – найкращий із реально існуючих однорідних станів, який найбільш відповідає певним умовам і задачам функціонування.Теорія норми – це не тільки теорія оптимальних процесів в організмі, але й оптимальних екологічних зв’язків людини з середовищем, оптимальних міжлюдських та інших стосунків, які підтримують функціональну систему організму.

 • Теорія норми – це не тільки теорія оптимальних процесів в організмі, але й оптимальних екологічних зв’язків людини з середовищем, оптимальних міжлюдських та інших стосунків, які підтримують функціональну систему організму.

Психічна норма – це індивідуальна динамічна сукупність психічних (індивідуально- і соціально-психологічних) властивостей конкретної людини, яка дозволяє їй адекватно до свого віку, статі і соціального становища пізнавати оточуючий світ, пристосовуватись до нього і виконувати свої біологічні і соціальні функції відповідно особистих і соціальних потреб, та загальноприйнятої моралі.

 • Психічна норма – це індивідуальна динамічна сукупність психічних (індивідуально- і соціально-психологічних) властивостей конкретної людини, яка дозволяє їй адекватно до свого віку, статі і соціального становища пізнавати оточуючий світ, пристосовуватись до нього і виконувати свої біологічні і соціальні функції відповідно особистих і соціальних потреб, та загальноприйнятої моралі.Психічне здоров’я – це відносно стійкий стан організму і особистості, який дозволяє людині усвідомлено, враховуючи свої фізичні і психічні можливості, а також оточуючі природні і соціальні умови, здійснювати і забезпечувати свої індивідуальні, громадські, біологічні і соціальні потреби на основі нормального функціонування психофізіологічних систем, здорових психосоматичних і соматопсихічних відношень в організмі.

 • Психічне здоров’я – це відносно стійкий стан організму і особистості, який дозволяє людині усвідомлено, враховуючи свої фізичні і психічні можливості, а також оточуючі природні і соціальні умови, здійснювати і забезпечувати свої індивідуальні, громадські, біологічні і соціальні потреби на основі нормального функціонування психофізіологічних систем, здорових психосоматичних і соматопсихічних відношень в організмі.Одним з найважливіших механізмів виникнення хвороби є зрив адаптаційних і компенсаторних механізмів на різних рівнях організації функціональних систем організму за рахунок індивідуально екстремальних чинників зовнішнього середовища.

 • Одним з найважливіших механізмів виникнення хвороби є зрив адаптаційних і компенсаторних механізмів на різних рівнях організації функціональних систем організму за рахунок індивідуально екстремальних чинників зовнішнього середовища.хворобу слід розглядати як результат порушення взаємодії різних внутрішніх і зовнішніх чинників, при якому відбувається розлад життєво важливих функцій на органному, особистісному і соціальному рівнях.

 • хворобу слід розглядати як результат порушення взаємодії різних внутрішніх і зовнішніх чинників, при якому відбувається розлад життєво важливих функцій на органному, особистісному і соціальному рівнях.І.В. Давидовський висунув положення, що “за своєю біологічною суттю всяка хвороба є пристосувальним явищем” і цей тезис був покладений ним в основу визначення хвороби: “хвороба – це теж життя, а відповідно, і пристосування організму до особливих умов існування”.

 • І.В. Давидовський висунув положення, що “за своєю біологічною суттю всяка хвороба є пристосувальним явищем” і цей тезис був покладений ним в основу визначення хвороби: “хвороба – це теж життя, а відповідно, і пристосування організму до особливих умов існування”.Здоров'я і хвороба, як особливі стани людини, пов'язані з адаптацією: чим краще людина адаптується до природних і соціальних факторів, тим вищий показник суспільного здоров'я.

 • Здоров'я і хвороба, як особливі стани людини, пов'язані з адаптацією: чим краще людина адаптується до природних і соціальних факторів, тим вищий показник суспільного здоров'я.

 • Здоров'я і хвороба відрізняються тим, що:

 • в I- випадку адаптація здійснюється в межах нормальних реакцій

 • а в II - при зміненій реакції. • Межі психічної норми і психічних розладівПсихічна хвороба – це хворобливий розлад психіки, при якому порушуються індивідуально- і соціально-психологічні властивості особистості, які виникають внаслідок активного патологічного процесу в головному мозку, призводять до втрати людиною здатності до усвідомленої, індивідуально і соціально цілеспрямованої поведінки і дій в оточуючому світі, до критичної самооцінки свого становища в ньому, адекватного саморегулювання психічних проявів і переживань.

 • Психічна хвороба – це хворобливий розлад психіки, при якому порушуються індивідуально- і соціально-психологічні властивості особистості, які виникають внаслідок активного патологічного процесу в головному мозку, призводять до втрати людиною здатності до усвідомленої, індивідуально і соціально цілеспрямованої поведінки і дій в оточуючому світі, до критичної самооцінки свого становища в ньому, адекватного саморегулювання психічних проявів і переживань.Межа між психічно здоровими і психічно хворими людьми мінлива, тому нормальні люди можуть захворіти, якщо зіткнуться з достатньо важкою психологічною травмою

 • Межа між психічно здоровими і психічно хворими людьми мінлива, тому нормальні люди можуть захворіти, якщо зіткнуться з достатньо важкою психологічною травмою

Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка