Впровадження інновацій в навчально-виховний процес школиДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.


Тема :


Поглибити знання про зміст і сутність поняття інновація

 • Поглибити знання про зміст і сутність поняття інновація

 • Розглянути основні освітні інновації, їх класифікацію

 • Ознайомитися з нормативними документами розвитку інноваційної діяльності в школі

 • Зацікавити учителів інноваційною діяльністю, спонукати їх подальшого впровадження в навчально-виховний процес шкіл інноваційних перетворень“Скажіть мені і я забуду.

 • “Скажіть мені і я забуду.

 • Покажіть мені і я запам'ятаю.

 • Дайте можливість обговорити і я зрозумію.

 • Дайте можливість навчити іншого і я досягну досконалості.

 • Конфуцій1. Вступне слово заступника директора школи

 • 1. Вступне слово заступника директора школи

 • 2. лише один факт…

10% того, що прочитав

 • 10% того, що прочитав

 • 20% того, що почув

 • З0% того, що бачив

 • 50% того, що чули і бачили

 • 70% того, про що самі говорили

 • 90% того, коли виконали якесь завдання, організували справуЯка частка цієї піраміди знань нами використовується

 • Яка частка цієї піраміди знань нами використовується

 • на уроці ?

 • Чи потрібно шукати інші, нетрадиційні шляхи організації навчального процесу ?

 • Якщо потрібні зміни - говорять про інновації…. • Блок 2.

 • Що ж

 • таке

 • інновація ?Інновація – це процес упровадження якогось нововведення в практику

 • Інновація – це процес упровадження якогось нововведення в практику

 • Інновація – це цілеспрямована зміна , що вносить у визначену соціальну одиницю – організацію, поселення, суспільство, групу - нові, відносно стабільні елементи.

 • О. Пригожий.

Процес створення та впровадження нових засобів ( нововведень) для розв'язання тих педагогічних проблем, які досі розв'язувалися по-іншому, відкриття нових форм , методів, способів педагогічної діяльності, вихід за межі відомого в науці й масовій практиці , творча реалізація нових теоретичних концепцій, ідей, технологій, систем навчання і виховання.

 • Процес створення та впровадження нових засобів ( нововведень) для розв'язання тих педагогічних проблем, які досі розв'язувалися по-іншому, відкриття нових форм , методів, способів педагогічної діяльності, вихід за межі відомого в науці й масовій практиці , творча реалізація нових теоретичних концепцій, ідей, технологій, систем навчання і виховання. • Матеріально-технічні

 • Соціальні (сюди належать і педагогічні нововведення )Які інновації є у нашій школі?

 • Які інновації є у нашій школі?

 • Які інноваційні технології ви використовуєте ?

 • Про які інновації ви чули, що вже запроваджені в інших школах нашого району? • Блок 3.

 • Поглиблюємо свої знання про класифікацію педагогічних інновацій…Психолого-педагогічні (нововведення в навчальний, виховний та управлінський процеси)

 • Психолого-педагогічні (нововведення в навчальний, виховний та управлінський процеси)

 • Науково-виробничі (комп'ютерні та мультимедійні технології, сучасне матеріально-технічне обладнання)

 • Соціально-економічні ( юридичні, правові, економічні нововведення)У змісті навчання і виховання

 • У змісті навчання і виховання

 • Введення державних стандартів

 • Оновлення навчальних планів та програм

 • Нові підручники, навчальні посібники

 • Нові системи виховної роботи

 • Нова система оцінювання навчальних досягнень учнів

 • Запровадження профільного навчанняДистанційна форма навчання

 • Дистанційна форма навчання

 • Інтерактивні методи навчання

 • Діалогові, діагностичні методи навчання

 • Альтернативні навчальні технології:

 • Розвивальна технологія

 • Модульна технологія

 • Диференційована технологія

 • ігрова

 • Алгоритмізована

 • Проектна

 • Рейтингова

 • Особистісно-зоорієнтованаРобота в групах:

 • Робота в групах:

 • Подумаємо і дамо відповідь на запитання:

 • Чому педагогічні інновації запроваджуються

 • складніше,

 • ніж матеріально-технічні ?Недостатня поінформованість

 • Недостатня поінформованість

 • Брак умінь і навичок фахівця

 • Потреба попереднього навчання фахівця

 • Складність здолання інертності і традицій

 • Складність визначення параметрів змін та очікуваних результатів

 • Складність визначення коефіцієнта ефективностіІнноваційна педагогічна технологія -

 • Інноваційна педагогічна технологія -

 • це сукупність форм, методів, прийомів і засобів навчання, виховання та управління, об'єднаних однією метою

Розвивальне навчання (Д Єльконін, В Давидов)

 • Розвивальне навчання (Д Єльконін, В Давидов)

 • Особистісно зоорієнтоване навчання

 • (І. Якіманська, О. Савченко, С. Подмазін)

 • Модульно-розвивальне навчання (А. Фурман)

 • Диференційоване навчання (Н. Бібік, Н. Софій)

 • Гуманістичне навчання (Т. Пушкарьова)

 • Комп'ютеризоване навчання (Н. Морзе)

 • Інтегративне навчання (В. Ільченко)

 • Навчання як дослідження

 • Проектна технологія

 • Життєтворчості

 • Інтеграційна природнича освіта

 • Колективне навчання

 • Ігрові та інтерактивні технології та інш.можна познайомитися за довідником

 • можна познайомитися за довідником

 • “Педагогічні технології.

 • Досвід.

 • Практика”

 • Видавництво

 • “Полтава ПОІПОППП 1999”Законодавча база впровадження інноваційних процесів

 • Законодавча база впровадження інноваційних процесів • Закон України

 • “Про загальну середню освіту”

 • Розділ 2. Стаття 8.

 • Розділ 3. Стаття 15.

 • Наказ МО № 522 від 7 листопада 2000 р.

 • “Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності”Чи потрібні інновації? Чому?

 • Чи потрібні інновації? Чому?

 • Що ж таке інновація ?

 • Як можна класифікувати інновації?

 • Як класифікуються інновації в залежності від ступеня новизни?

 • Через що реалізуються інновації? Які інновації в навчальному процесі найбільш відомі ?

 • Чому важко впроваджуються інноваційні

 • процеси ?Які умови потрібно створити у школі для запровадження інноваційних процесів ?

 • Які умови потрібно створити у школі для запровадження інноваційних процесів ?

 • Чи є законодавча база для інноваційної діяльності в школі ?Інновації є об'єктивним і необхідним процесом еволюції освіти

 • Інновації є об'єктивним і необхідним процесом еволюції освіти

 • Інновація – це процес упровадження якогось нововведення в педагогічну практику

 • Класифікувати інновації можна по-різному:

 • у змісті навчання і виховання;

 • у формах, методах і технологіях навчання і виховання;

 • у змісті, формах, методах управління освітою

 • За мірою новизни інновації бувають: радикальні, базові, модифікаційні, комбінаторні

 • Інновації реалізуються через спеціальні педагогічні технології.

 • Жодна інноваційна технологія не є універсальною

 • Запровадження будь-яких інновацій потребує змін –матеріально-технічних, психологічних

 • Новітні технології потребують програмного і методичного забезпечення, знання методики запровадження інновацій

 • Новітні технології потребують зміни робочого ритму і життя всього класу, багато часу для підготовки як учнів, так і вчителяКожна школа приймає участь у інноваційні діяльності, яку ініціює міністерство освіти

 • Кожна школа приймає участь у інноваційні діяльності, яку ініціює міністерство освіти

 • Для здійснення інноваційної діяльності існує законодавча базаКраще старанно підготувати кілька занять у навчальному році, ніж часто їх проводити нашвидкуруч.

 • Краще старанно підготувати кілька занять у навчальному році, ніж часто їх проводити нашвидкуруч.

 • Використання педагогічних інновацій не самоціль. Це лише засіб досягнення максимально можливого результату

 • Кожен учитель творець власної технології, бо головне результат, а не інновації собі по собіЛамати стереотипи педагогічної діяльності

 • Ламати стереотипи педагогічної діяльності

 • Максимально ознайомлюватися з новими технологіями

 • Не боятися експериментувати

 • Починати можна з окремих елементів інноваційних технологійСпрямувати методичну роботу школи, вчителів на вивчення нових педагогічних інновацій з метою подальшого використання їх в практичній діяльності

 • Спрямувати методичну роботу школи, вчителів на вивчення нових педагогічних інновацій з метою подальшого використання їх в практичній діяльності

 • Створити банк даних про освітні педагогічні технології -заступники директора

 • Повторно ознайомитися із змістом посібника

 • “ Педагогічні технології…” – учителям, індивідуально. Зробити виписки їх основних характеристик

 • Розглянути на засіданнях методичних об'єднань питання про педагогічні технології по предметах

 • Спланувати проведення вчителями школи відкритих уроків з використанням інноваційних технологій- голови М/ОУзагальнюючі матеріали Людмили Васильєвої, заступника директора ЗОШ № 2, смт. Іванків, Київської області.

 • Узагальнюючі матеріали Людмили Васильєвої, заступника директора ЗОШ № 2, смт. Іванків, Київської області.

 • Андрюханова В. М. “ Сучасні підходи щодо вирішення проблеми підготовки вчителя до інноваційної діяльності”

 • Даниленко Л. І. “Теорія і практика управління інноваційною діяльністю в ЗНЗ”

 • Інноваційна освіта. Підручник для директораСизон В. “Інноваційна педагогіка і технологічний потенціал учителя”

 • Сизон В. “Інноваційна педагогіка і технологічний потенціал учителя”

 • Ткаченко В., Борсукова Л. “Впровадження інновацій на шляху реформування освіти”

 • Яремчик Н. “Форми та методи інтерактивного навчання”.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка