Всього годин на дисципліну – 54Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Всього годин на дисципліну – 54

 • Всього годин на дисципліну – 54

 • аудиторних - 28 год.

 • самостійне вивчення - 27 год.


Зміст дисципліни

 • Зміст дисципліни

 • “ Фінанси підприємств ”Після вивчення цієї дисципліни, як фахівець Ви зможете:

 • Після вивчення цієї дисципліни, як фахівець Ви зможете:

 • ефективно організувати фінансову роботу на підприємстві де будете працювати

 • максимально мобілізувати грошові кошти для роботи підприємства, формувати його доходи та ефективно здійснювати витрати і як результат будете мати прибуток

 • будувати взаємовідносини з банківськими установами, бюджетом та контрагентами на взаємовигідній правовій основі

 • професійно заповнювати фінансові документи та проводити фінансові розрахункиФінанси підприємств. Підручник. А.М.Поддєрьогін

 • Фінанси підприємств. Підручник. А.М.Поддєрьогін

 • http://enbv.narod.ru/text/Econom/fp/index.html

 • Фінанси підприємств. Підручник. Р.А.Слав"юк ст.4-12

 • http://library.if.ua/book/51/3665.htmlПісля вивчення цієї теми Ви зможете:

 • Після вивчення цієї теми Ви зможете:

 • визначити роль фінансів підприємств у формуванні економічного потенціалу суспільства

 • сформувати власну думку що до основ фінансів підприємств

 • визначити взаємозв'язок фінансів підприємств з правовим середовищем суспільстваПоняття фінансів підприємств, їх зміст і функції.

 • Поняття фінансів підприємств, їх зміст і функції.

 • Сфери фінансових відносин підприємств.

 • Фінансові ресурси підприємств.

 • Зміст та принципи організації фінансів підприємств.

 • Зміст, завдання й організація фінансової роботи на підприємствах.

 • Управління фінансами на підприємстві. (сам.вивч.) • Фінанси підприємств. Підручник. А.М.Поддєрьогін ст..5-22

 • http://enbv.narod.ru/text/Econom/fp/index.html 

 • Фінанси підприємств. Підручник. Г.Г.Кірейцев ст.5-26

 • Фінанси підприємств. Підручник. Р.А.Слав"юк ст.4-12

 • http://library.if.ua/book/51/3665.html

 •  Електронна лекція

Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений ( ким) компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами ( для чого?) для задоволення суспільних та особистих потреб (як?) шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.

 • Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений ( ким) компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами ( для чого?) для задоволення суспільних та особистих потреб (як?) шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.Підприємство є :

 • Підприємство є :

 • юридичною особою

 • має відокремлене майно

 • самостійний баланс

 • рахунки в установах банків

 • печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодомМАЛІ - (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.

 • МАЛІ - (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.

 • ВЕЛИКИМИ підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує двісті п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму сто мільйонів гривень.

 • Усі інші підприємства визнаються СЕРЕДНІМИ.Конституція України

 • Конституція України

 • Господарський кодекс України

 • Цивільний кодекс України

 • Податкове законодавство

 • Законодавчі акти що регулюють фінансові відносини підприємства внутрішнього та зовнішнього середовищ

Сфера зовнішніх фінансових відносин

 • Сфера зовнішніх фінансових відносинза джерелами створення

 • за джерелами створенняВнески акціонерівБюджетні асигнування

 • Бюджетні асигнування

 • Перерозподіл від галузевих структур

 • Страхові відшкодування

 • Благодійні внескиВкажіть до якої групи за характером формування відносять

 • Вкажіть до якої групи за характером формування відносять

 • такі фінансові ресурси?

 • Внески акціонерів

 • Перерозподіл від галузевих структур

 • Страхові відшкодування

 • Виручка від реалізації продукції робіт і послуг

 • Прибуток

 • Дивідендів та процентів по фінансових вкладеннях

 • Кредити

 • Амортизаційні відрахування

 • Займи ( емісії облігацій)

 • Кредиторська заборгованість

 • Бюджетні асигнування

 • Надходження від позареалізаційних операцій

 • Благодійні внески

ЗМІСТ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

 • ЗМІСТ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

 • ЗАЛЕЖИТЬ ВІД:

 • форми власності (державне, колективне, комунальне, приватне);

 • галузевої належності (промисловість, сільське госпо­дарство, зв'язок, транспорт тощо);

 • напрямків діяльності (виробництво, торгівля, обслуговування тощо);

 • організаційно-правової форми підприємницької діяльності (товариство, кооператив, унітарне підприємство тощо).плановості

 • плановості

 • фінансового співвідношення термінів

 • взаємозалежності фінансових показників

 • гнучкість (маневреність)

 • мінімізація фінансових витрат

 • раціональності

 • фінансової стійкості

 • зацікавленості в результатах діяльності підприємства

 • матеріальної відповідальності

 • здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю

мобілізація фінансових ресурсів у розмірах, передбачених планом, для забезпечення розширеного відтворення виробництва і соціального розвитку

 • мобілізація фінансових ресурсів у розмірах, передбачених планом, для забезпечення розширеного відтворення виробництва і соціального розвитку

 • пошук шляхів збільшення прибутку

 • своєчасне виконання зобов’язань перед бюджетом, банком страховими компаніями, постачальниками товарно-матеріальних цінностей, працівниками господарства

 • сприяння більш ефективному використанню основних виробничих фондів

 • контроль за збереженням та раціональним використанням оборотних засобів і фінансових ресурсів • Метою фінансового управління є забезпечення підприємства необхідними фінансовими ресурсами та підвищення ефективності його фінансової діяльності.

 • Предметом фінансового управління є регулювання фінансових потоків.

 • Об'єктом управління фінансами є фінансові відносини у сфері грошового обігу, фонди фінансових ресурсів, що створюються і використовуються в усіх ланках фінансово-господарської роботи підприємства.

 • Суб'єктом управління фінансами підприємств є керівний та фінансовий апарат системи органів управління на підприємстві.- дослідження зовнішнього економічного середовища

 • - дослідження зовнішнього економічного середовища

 • - розробка фінансової стратегії підприємства      

 • - аналіз і планування фінансової діяльності

 • - прийняття рішень з питань оперативної фінансової діяльності

 • - прийняття інвестиційних рішень

 • - взаємодія з іншими контрагентами з питань фінансової діяльностіПерший рядок має містити слово, яке позначає тему (звичайно, це іменник)

 • Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (звичайно, це іменник)

 • Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два прикметника)

 • Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів (звичайно, це дієслова)

 • Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного

 • Останній рядок складається з одного слова, в якому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумокПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка