Всі країни Європи та більшість країн світу виділяють в системі органів публічної влади – органи місцевого самоврядуванняДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.Всі країни Європи та більшість країн світу виділяють в системі органів публічної влади – органи місцевого самоврядування.

 • Всі країни Європи та більшість країн світу виділяють в системі органів публічної влади – органи місцевого самоврядування.

 • Історично, початок місцевого самоврядування пов”язують із наданням містам Магдебурзького права в середні віки.

 • Місцеве самоврядування реально є результатом передачі частини публічної влади від суверена – народу, місцевим спільнотам людей, об”єднаних місцем проживання.

 • Наявність органів публічної влади на найближчому для людей рівні робить владу більш ефективною та дешевшою для суспільства.Оскільки місцеве самоврядування спочатку появилось у містах, то основним суб”єктом місцевого самоврядування у всіх країнах є первинна місцева спільнота – комуна, громада, община, гміна і т.п.

 • Оскільки місцеве самоврядування спочатку появилось у містах, то основним суб”єктом місцевого самоврядування у всіх країнах є первинна місцева спільнота – комуна, громада, община, гміна і т.п.

 • В усіх європейський країнах найнижча ланка адміністративно-територіального устрою одночасно є територією юрисдикції органів місцевого самоврядування місцевої спільноти, яка там проживає.

 • На субрегіональному та регіональному рівнях територіального устрою органи місцевого та регіонального самоврядування є не в усіх країнах.Регіональний рівень (0,8 – 3,0 млн осіб): земля, провінція, область, воєводство, край;

 • Регіональний рівень (0,8 – 3,0 млн осіб): земля, провінція, область, воєводство, край;

 • Субрегіональний рівень (150-450 тисяч осіб): повіт, район, уєзд, …;

 • Муніципальний рівень: муніципалітет, комуна, графство, волость, гміна, громада, община.

 • На субрегіональному та регіональному рівнях обов”язково діють органи виконавчої влади, в багатьох країнах діють органи місцевого самоврядування.

 • Органи виконавчої влади мають наглядові функції щодо рішень органів місцевого самоврядування.

Краще задовольнити потреби людей у послугах з боку влади.

 • Краще задовольнити потреби людей у послугах з боку влади.

 • Зробити систему управління більш мобільною, функціональною та менш затратною.

 • Збільшити можливості місцевого самоврядування у вирішенні найбільш нагальних питань людини та посилити їх вплив на місцевий економічний розвиток.

 • Запровадити реальні механізми місцевої демократії: ми обираємо владу, яка може вирішувати наші проблеми і ми можемо впливати на ці рішення.

 • Звільнити Уряд в умовах війни від вирішення не властивих для нього проблем.децентралізація та регіональний розвиток, максимальна передача функцій на місцевий рівень:

 • децентралізація та регіональний розвиток, максимальна передача функцій на місцевий рівень:

 • розроблення та сприяння прийняттю змін до Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України щодо передачі органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень і стабільних джерел доходів для їх реалізації (І квартал 2015 року);

 • розроблення та сприяння прийняттю закону про децентралізацію повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю (І квартал 2015 року);

 • відкриття на місцях “прозорих офісів” (2015 рік);Українці отримають можливість обирати місцеву владу, спроможну вирішувати їхні місцеві проблеми завдяки тому, що:

 • Українці отримають можливість обирати місцеву владу, спроможну вирішувати їхні місцеві проблеми завдяки тому, що:

 • Всі громади отримають однакові повноваження, які забезпечуватимуться ресурсами.

 • Всі представницькі органи місцевого самоврядування матимуть власні виконавчі органи.

 • Місцеві державні адміністрації не виконуватимуть функції виконавчих органів районних та обласних рад.

 • Зникнуть “складні громади”.

 • Ради громад отримають право на регулювання податків, які прив”язані до території і є місцевими.

 • Громади отримають нові повноваження у сфері охорони порядку.

 • Області зможуть планувати і здійснювати заходи з регіонального розвиткуМінімально необхідні.

 • Мінімально необхідні.

 • Без втручання до розділів, зміни до яких підлягають затвердженню референдумом.

 • Визначають струнку систему АТУ.

 • Визначають систему органів місцевого самоврядування на усіх рівнях АТУ.

 • Позбавляють місцеві державні адміністрації невластивих функцій.Ст.85, 106 – Верховна Рада позбавляється права на дострокове припинення рад, натомість Президент отримує право розпуску рад та призначення державних уповноважених.

 • Ст.85, 106 – Верховна Рада позбавляється права на дострокове припинення рад, натомість Президент отримує право розпуску рад та призначення державних уповноважених.

 • Ст. 118-119 перетворення МДА в наглядово-координуючі органи – Голови МДА.

 • Ст. 132-133. Упорядкування АТУ, створення трьохланкової системи, визначення громади, як базової АТО.

 • Ст.140 – визначається система органів МС

 • Ст. 141 – регулюються питання формування ОМС

 • Ст. 142-143 фінанси та делеговані повноваження

 • Ст. 144. рішення ОМС та державний контроль за рішеннями.Єдиним суб‘єктом місцевого самоврядування в Україні є територіальна громада, яка у розумінні цього закону являє собою сукупність жителів поселень первинної ланки адміністративно-територіального устрою – громади.

 • Єдиним суб‘єктом місцевого самоврядування в Україні є територіальна громада, яка у розумінні цього закону являє собою сукупність жителів поселень первинної ланки адміністративно-територіального устрою – громади.

 • На рівні громади, (юрособи публічного права) діють такі органи місцевого самоврядування – рада, виконком, голова громади.

 • На рівні районів та областей існують органи самоврядування – відповідні ради та їх виконкоми. Проте ці органи не є результатом самоврядування району чи області. Ради – представляють спільні інтереси громад відповідно району та області, при регулюванні питань, які відповідно до принципу субсидіарності не можуть бути реалізованими на рівні громад.

 • Розмежування компетенції у законопроекті зроблено власне між трьома рівнями: громада, район та область.

 • Місцеве самоврядування, відповідно до цього проекту, має визначену територіальну основу – всю територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці; визначену компетенцію; принципи забезпечення ресурсами, а також види відповідальності перед жителями громад та державою.Надання громаді статусу юридичної особи.

 • Надання громаді статусу юридичної особи.

 • Включення до закону правових норм, що сьогодні визначені у інших законах .

 • Визначення компетенції громади, як носія місцевого самоврядування.

 • Регулювання права на створення управи та запровадження посади старости поселення.

 • Державна реєстрація актів органів місцевого самоврядування та державний нагляд над законністю.

 • Право власності районних та обласних рад.

 • Встановлюються вимоги до бюджетного законодавства в частині місцевих бюджетів.

 • Детально регулюється питання припинення ОМС за значні порушення(реагування на сепаратизм)загальна початкова та середня освіта, дошкільна освіта, позашкільна освіта;

 • загальна початкова та середня освіта, дошкільна освіта, позашкільна освіта;

 • первинна та профілактична медико-санітарна допомога, швидка медична допомога, стоматологічна допомога;

 • ветеринарна допомога;

 • програми в галузі культури та відпочинку – підтримка діяльності закладів культури, крім тих, що віднесені до регіонального та державного рівня, культурні та мистецькі програми, підтримка народних промислів;

 • місцеві молодіжні програми, підтримка програм туризму, фізичної культури та масового спорту, організація місць відпочинку;

 • програми соціальної допомоги – утримання територіальних центрів соціального обслуговування населення, програми соціальної допомоги, в тому числі забезпечення соціальним житлом; підтримка будинків-інтернатів для осіб похилого віку, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, участь в програмі забезпечення доступного житламістобудування та архітектура: розробка та реалізація Генерального плану громади, ведення містобудівного кадастру, надання єдиних умов та обмежень забудови земельних ділянок;

 • містобудування та архітектура: розробка та реалізація Генерального плану громади, ведення містобудівного кадастру, надання єдиних умов та обмежень забудови земельних ділянок;

 • будівництво, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць, площ, організація дорожнього руху на них;

 • організація місцевого громадського транспорту;

 • контроль у сфері експлуатації житла;

 • організація надання комунальних послуг – водопостачання, водовідведення, теплопостачання, утилізація твердих побутових відходів;

 • озеленення та благоустрій території, утримання кладовищ;

 • охорона навколишнього середовища, екологічні програми;

 • землеустрій - вирішення питань землевідведення, ведення земельно-кадастрової документації, визначення цільового призначення землі в порядку, визначеному законом;

 • місцева пожежна та рятувальна служби;

 • забезпечення громадського порядку,

 • управління комунальним майном громади,

 • ведення місцевого архіву;

 • інші питання місцевого значення, не віднесені до компетенції органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць інших рівнів адміністративно-територіального устрою за рішенням ради громади.програми в галузі освіти: школи-інтернати загального профілю, загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та які позбавлені піклування батьків, дитячі будинки;

 • програми в галузі освіти: школи-інтернати загального профілю, загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та які позбавлені піклування батьків, дитячі будинки;

 • програми в галузі охорони здоров’я: лікарні широкого профілю, пологові будинки, програми медико-санітарної освіти;

 • програми в галузі соціальної допомоги: притулки для неповнолітніх

 • програми розвитку фізичної культури і спорту: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл всіх типів, заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення.Програми в галузі освіти: спеціалізовані школи-інтернати, підтримка закладів професійно-технічної освіти, інститути післядипломної освіти вчителів, центри і заходи з підвищення кваліфікації службовців місцевого самоврядування;

 • Програми в галузі освіти: спеціалізовані школи-інтернати, підтримка закладів професійно-технічної освіти, інститути післядипломної освіти вчителів, центри і заходи з підвищення кваліфікації службовців місцевого самоврядування;

 • Програми в галузі охорони здоров’я: спеціалізовану стаціонарну допомогу, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, станції переливання крові, санаторно-курортну допомога;

 • Програми в галузі культури: регіональні бібліотеки, музеї, виставки, філармонії, палаци культури, підтримка музичних колективів.

 • Державні програми з інвалідного спорту і реабілітації

 • Програми розвитку регіону: регіональні інвестиційні програми соціального розвитку, підтримки економічної активності, програми транскордонного співробітництва, тощо.Реально стартував “м”який” етап реформи:

 • Реально стартував “м”який” етап реформи:

 • Набув чинності Закон “Про співробітництво територіальних громад”.

 • Днями має бути ухвалено Закон “Про добровільне об”єднання громад”.

 • Ухвалено зміни до Бюджетного кодексу України, який повністю змінює підходи до фінансування в системі місцевого самоврядування.

 • Прийнято “Державну стратегію регіонального розвитку до 2020 року”.Закони:

 • Закони:

 • Про засади територіального устрою

 • Про місцеве самоврядування

 • Про місцеві державні адміністрації

 • Про адміністративно-територіальну реформу

 • Про органи територіальної самоорганізації населення

 • Проекти актів Уряду:

 • Про методику формування громад та районів

 • Про державний реєстр адміністративно-територіальних одиницьУхвалення змін до КУ

 • Ухвалення змін до КУ

 • – закон про АТУ – методика моделювання –

 • Робота в регіонах з підготовки проектів НПА щодо утворення громад(волостей), районів(повітів) –

 • Ухвалення законів про утворення адміністративно-територіальних одиниць –

 • Перехідний період від дати утворення адмінтеродиниць до виборів ОМС у цих одиницях –

 • Переведення службовців, встановлення соціальних гарантій –

 • Вибори на новій територіальній основіЛатвія пройшла довгий шлях від моменту ухвалення першого закону про реформу АТУ в 1998 році до її реального завершення в 2009 році.

 • Латвія пройшла довгий шлях від моменту ухвалення першого закону про реформу АТУ в 1998 році до її реального завершення в 2009 році.

 • За цей час було зроблено певну еволюцію від виняткової добровільності до загальної реформи на основі закону.

 • Протягом 2006-08 року було зроблено підготовку реформи і від 2009 року кількість муніципалітетів зменшилась від 525 до 118.У складі Російської імперії російська частина України поділялася на 12 губерній, 4 з яких лише частково розташовувалися на території України, 102 повіти та 1989 волостей.

 • У складі Російської імперії російська частина України поділялася на 12 губерній, 4 з яких лише частково розташовувалися на території України, 102 повіти та 1989 волостей.

 • Станом на 26.05.09 в Україні є 27 регіонів, 490 районів, 118 районів у містах, 177 МОЗ, 280 МРЗ, 784 селищних рад, 10278 сільських рад.

 • Після реформи 25 регіонів, до 150 районів, до 1800 громад. Київ та Севастополь – міста із спеціальним статусом.

Грузія – 2006,

 • Грузія – 2006,

 • Данія – 2007,

 • Латвія – 2009,

 • Греція – 2011,

 • Ірландія – 2014, Албанія – 2014(2015-вибори)

 • Фінляндія – 2013-14(2015-вибори )

 • В цих країнах реформи пройшли в один тур – за ухваленими законами.

 • Країни, які пробували проводити реформу в два тури(добровільний та обов”язковий) не змогли завершити реформу на основі добровільного етапу.Ідея буде реалізована лише тоді, коли вона оволоділа масами.

 • Ідея буде реалізована лише тоді, коли вона оволоділа масами.

 • Показати, що реформа може бути реалізована і це не страшно. Тим паче, що процес іде зараз партизанськими методами.

 • Відпрацювати компетенції різних рівнів ОМС через дискусії у різних середовищах.

 • Створити в регіонах умови для спільного обговорення шляхів, викликів та можливостей реформування.

 • Стимулювати початок процесів “м”якої реформи”.

Каталог: upload -> users files
users files -> Результати якісної освіти наші досягнення зно
users files -> Освіта вища у 1985 році закінчила Вінницьке педагогічне училище
users files -> Забезпечення на території області реалізації державної політики в галузі житлово-комунального господарства
users files -> Постанова Кабінету міністрів від 8 липня 2015 р №553 "Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" наказ міністерства освіти І науки №889


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка