Вступ до курсу «Культурологія»Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Вступ до курсу «Культурологія»


Бичко А. К., Бичко Б.І. Бондар Н.О. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій / Навч. посібник. – К. 1993.

  • Бичко А. К., Бичко Б.І. Бондар Н.О. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій / Навч. посібник. – К. 1993.
  • Бокань В. Культурологія: Навч. посібник /За ред. В.М. Пічі. – Л. 2003.
  • Грищенко В.А. Історія світової та української культури. – К. 2003.
  • Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник /За ред М. Заковича.– К., 2003.


ЛІТЕРАТУРА

  • Історія української культури / За ред. І. Крип’якевича.–К.1994.
  • Подольська Є.А., Лихвар В.А., Іванова К.А. Культурологія: Навч. посібник.–К. 2003.
  • Попович М. Нарис історії культури України. – К. 1998.
  • Шевнюк О.Л. Культурологія: Навч. посібник. – К.2003.
  • Культурологія: теорія та історія культури.: / Навчальний посібник за ред. І.І. Тюрменко. - К., 2005.


Культурологія як наука

 • Термін "культурологія" запропонував

 • у 1909 р. німецький філософ і фізик

 • В. Освальд. Вчений не лише показав різницю між культурологією і соціологією, а й використав термін "культурологія" для опису специфічних явищ, якими є культура як феномен суто людської діяльності.

 • В. Освальд фактично визначив місце культурології в системі інших наук. • У 1939 р. американський філософ

 • Леслі Уайт (1900-1975) незалежно від

 • В. Освальда повернувся до тлумачення терміну "культурологія", вводячи його в контекст антропологічних досліджень про культуру. • Культурологія –

 • це наука, що формується на стику соціального і гуманітарного знання про людину й суспільство, вивчає культуру як цілісність, як специфічну функцію і модель людського буття.Історичний - намагається не стільки пояснити, скільки виявити та описати факти, події і досягнення культури, виділяючи в ній найвидатніші пам'ятки, імена творців.Антропологічний – виявляє артефакти, досліджує вірування, звичаї, побут. Головна функція - адаптація та відтворення життєвого укладу людей.

 • Антропологічний – виявляє артефакти, досліджує вірування, звичаї, побут. Головна функція - адаптація та відтворення життєвого укладу людей.Напрямки дослідження в культурології

 • Філософський - досліджує сутність культури, її відмінності від природи, співвідношення з цивілізацією й іншими явищами. Предметом вивчення є структура, функції та роль культури в житті людини і суспільства. Філософський підхід спрямований на виявлення провідних тенденцій в еволюції культури, на розкриття причин її розквіту і кризових явищ.Соціологічний - досліджує функціонування культури або в цілому, або наявні в ній субкультури. Його цікавлять зміни, що відбуваються в культурі, реакція на ці зміни тих чи інших верств суспільства.

 • Соціологічний - досліджує функціонування культури або в цілому, або наявні в ній субкультури. Його цікавлять зміни, що відбуваються в культурі, реакція на ці зміни тих чи інших верств суспільства. • Діахронний - потребує викладу явищ, фактів, подій світової і вітчизняної культури в хронологічній послідовності.

 • Порівняльний метод застосовується в культурологічних дослідженнях двох або декількох національних культур. Він встановлює рівень своєрідності або спорідненості культур.Археологічний - на підставі аналізу матеріальних предметів, добутих під час розкопок, дає вченому можливість зробити висновки про загальний стан культури.

 • Археологічний - на підставі аналізу матеріальних предметів, добутих під час розкопок, дає вченому можливість зробити висновки про загальний стан культури.

 • Біографічний метод переважно застосовується у літературознавстві як тлумачення літератури через відображення біографії й особистості письменника.Предметом культурології як навчальної дисципліни є історичний та соціальний досвід людини, закріплений в традиціях, нормах, звичаях, законах.

 • Предметом культурології як навчальної дисципліни є історичний та соціальний досвід людини, закріплений в традиціях, нормах, звичаях, законах.Еволюція поглядів на культуру

 • Слово "культура" походить від латинських слів обробляти, вирощувати, а пізніше - вклонятися, вшановувати (культ богів, предків). До середини І ст. до н.е. ці слова пов'язувалися саме із землеробською працею. • У середні віки поняття «культура» асоціюється з міським укладом життя, а пізніше, в епоху відродження, з досконалістю та активізацією інтелектуального та творчого потенціалу людини. • Американський філософ Мемфорд вважав, що культурна робота була для розвитку людини важливіша ніж фізична праця. Важніше, ніж обробка землі, було створення тотемних стовпів, молитовних дощечок, виконання ритуальних танців, обрядів, тобто здійснення суто людських дій, удосконалюючих внутрішній світ людини.Культура як певна характеристика життєдіяльності людини і суспільства - явище багатогранне. Існує безліч визначень культури, проте загальним для них є те, що під культурою, на противагу „натурі" (природі), розуміють все, що створила людина.

 • Культура як певна характеристика життєдіяльності людини і суспільства - явище багатогранне. Існує безліч визначень культури, проте загальним для них є те, що під культурою, на противагу „натурі" (природі), розуміють все, що створила людина.Визначення культури

 • Культура - це матеріальний і духовний прогрес як індивідів, так і різноманітних соціально-національних спільнот.Структура культури

 • Матеріальна культура охоплює всю сферу виробничої діяльності людства та її результати: як знаряддя праці, житло, предмети повсякденного побуту, одяг, будівельні споруди, засоби зв'язку, пам'ятники і монументи.Духовна культура стосується області свідомості, пізнання, моралі, виховання, освіти, науки, мистецтва, літератури та інших сторін духовної діяльності людини

 • Духовна культура стосується області свідомості, пізнання, моралі, виховання, освіти, науки, мистецтва, літератури та інших сторін духовної діяльності людиниСтруктура культури

 • Побутова культура - обряди, звичаї, норми.

 • Технічна культура - наука, техніка, технології.

 • Художня культура - література, архітектура, скульптура, малярство.Типологія культури відповідно до її носіїв

 • Світова культура - це синтез кращих досягнень усіх національних культур різних народів, що населяють нашу планету.Національна культура уособлює надбання культур різних соціальних верств і прошарків населення кожного суспільства.

 • Національна культура уособлює надбання культур різних соціальних верств і прошарків населення кожного суспільства.Упродовж розвитку людства виокремились

 • Упродовж розвитку людства виокремились

 • певні культурні епохи:

 • Антична,

 • Середньовічна,

 • культура епохи Відродження,

 • Нового часу;Окремі форми культур

 • політична,

 • соціальна,

 • правова,

 • економічна,

 • екологічна,

 • фізична,

 • моральна .Етапи розвитку культури

 • Первісна культура

 • Культура Стародавнього Сходу

 • Культура Ст. Греції та Риму

 • Культура Середньовіччя

 • Культура Відродження

 • Культура Нового часу

 • Сучасна західна культураВИСНОВОК

 • Культуру потрібно культивувати, бо вона для кожного народу є джерелом стійкості і добра, фактором національної гідності, служить підґрунтям для духовного розвитку наступних поколінь. Прогрес суспільства поєднується і супроводжується також культурним прогресом.Функції культури

 • Інформаційна

 • Пізнавальна

 • Семіотична

 • Комунікативна

 • Інтегративна

 • Регулятивна, або нормативна

 • Аксіологічна, або ціннісна

 • Виховна

 • Світоглядна

Каталог: data -> kafedra -> theacher -> philosophy -> inf andrievska -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Вступ до курсу «Культурологія»
inf andrievska -> Обґрунтування нових методів у науці пов'язане передусім з двома іменами англійця Френсіса Бекона (1561-1626) і
%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Культура епохи Відродження Характерні риси ренесансної культури
inf andrievska -> Українська культура Хотинська фортеця, початок 1400 рр., збудована на місці поселення Київської Русі
inf andrievska -> Основні етапи розвитку давньої української культури. Поселення трипільців


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка