Вступ до програмної інженерії Питання Передумови виникнення та історіяДата конвертації04.01.2017
Розмір445 b.
#17802


Модуль 1 Програмна інженерія: Призначення основні принципи та поняття Лекції 2-5 Загальний обсяг 8 год.

 • Вступ до програмної інженерії


Питання

 • Передумови виникнення та історія

 • Програмна інженерія: Основні поняття

 • Професійні та етичні вимоги до фахівців в ПІПередумови виникнення та історія

 • Перша криза в програмуванні

 • Дублювання програмного коду

  • Модульне програмування
 • Зростання складності програм

  • Структурне програмування
 • Модифікація програм

  • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Продовження кризи в програмуванніДублювання програмного коду

 • Проблема зростання вартості

  • Використання однакових фрагментів коду в різних програмах
 • Модульне програмування

  • Виділення фрагментів в модулі
  • Повторне використання модулів
  • Створення бібліотек модулів


Зростання складності програм

 • Проблеми зростання вартості

  • Необхідність розробки складних програмних комплексів:
  • великі об'єми коду; кількість зв'язків; кількість розробників; кількість користувачів
  • Поява життєвих циклів з високою вартістю впровадження та супроводу.
 • Структурне програмування

  • «Правильне» проектування та кодування за принципами:
   • Функціональне програмування на основі декомпозиції
   • Застосування спеціальних мов проектування
   • Висока дисципліна проектування та розробки:
    • Планування та документування проекту
    • Забезпечення відповідності коду проектній документації, включаючи процес внесення змін.
   • Структурне кодування (лінійні блоки, If-then-else, цикли)


Модифікація програм

 • Проблема зростання вартості

 • (проблема замовника, який не знає чого він хоче)

  • зміни в проекті і в програмі без зміни попередньо сформованого коду
 • Об’єктно-орієнтоване програмування

  • Клас – модуль зі своїми властивостями, поведінкою, обов'язками
  • Парадигми ООП:
   • Інкапсуляція
   • Унаслідування
   • Поліморфізм


Продовження кризи в програмуванні

 • Криза програмування полягає в суттєвому знижені ефекту від виконання проектів

 • Данні по проектах СШАПідсумки

 • Головна мета програмної інженерії – зниження вартості ПЗ

 • Сформувалися основні принципи та методи проектування ПЗ:

  • Життєвий цикл ПЗ
  • Модульне програмування
  • Структурне проектування та програмування
  • Об’єктно-орієнтоване проектування та програмування


Питання

 • Передумови виникнення та історія

 • Програмна інженерія: Основні поняття

 • Професійні та етичні вимоги до фахівців в ПІВизначення програмної інженерії

 • Вперше термін появився в жовтні 1968р. на конференції підкомітету НАТО (Німеччина)

 • Програмна інженерія – це

  • встановлення та використання обґрунтованих інженерних принципів та методів для економного отримання надійного ПЗ, яке функціонує на реальних машинах [Bauer 1972].
  • форма інженерії, яка застосовує принципи комп'ютерних наук та математики для рентабельного розв'язку проблем ПЗ. [CMU/SEI-90-TR-003]
  • застосування систематичного дисциплінованого, вимірного підходу до розробки, використання та супроводу ПЗ [IEEE 1990].
  • дисципліна, метою якої є створення високоякісного ПЗ, створення якого закінчується вчасно без перевищення бюджетних коштів і задовольняє висунутим вимогам [Schach, 99].


Основні питання

 • Що таке програмне забезпечення (software)?

 • Що означає «програмна інженерія»?

 • Чим програмна інженерія відрізняється від комп'ютерних наук?

 • Чим програмна інженерія відрізняється від інших інженерій?

 • Які складові вартості ПЗ?Програмне забезпечення?

 • ПЗ - комп'ютерні програми і пов'язана із ними документація та данні (ISO/IEC 12207)

 • Програмні продукти можуть розроблятися для конкретного замовника та для узагальненого ринку ПЗ

 • Програмні продукти можуть бути

  • “Коробковими” (generic products, shrink-wrapped software), тобто для продажу багатьом замовникам
  • На замовлення (bespoke, custom), тобто розробленими для одного покупця за його специфікаціями


Програмна інженерія?

 • Інженерна дисципліна, яка пов'язана зі всіма аспектами виробництва ПЗ від початкових стадій створення специфікації до підтримки системи після введення в експлуатацію (Соммервіл)

 • Інженерна дисципліна

  • Орієнтується на практичний результат
  • Застосування теорій, методів та способів для досягнення результату
  • Враховує найкращий практичний досвід (best practices)
  • Враховує обмежений ресурс часу, бюджету, обладнання, людський ресурс.
 • Усі аспекти виробництва ПЗ

  • Управління програмними проектами
  • Розробка засобів, методів та теорій.


Чим програмна інженерія відрізняється від комп'ютерних наук?

 • Комп'ютерні науки вивчають теорію та методи обчислювальних та програмних систем

 • Програмна інженерія вивчає практичні проблеми створення ПЗ

 • Комп'ютерні науки є теоретичним фундаментом програмної інженерії

  • Не завжди достатнім
  • Не єдиним (фінанси, управління проектами, робота із замовником, тощо)


Чим програмна інженерія відрізняється від інших інженерій?

 • Питання:

  • Чому така велика доля невдалих проектів?
  • Чи можна застосовувати досвід інших інженерій?
 • Етапи життєвого циклу продукту інженерії:

  • Проектування, створення зразку, випробовування, виробництво, експлуатація
 • Програма – не матеріальний об’єкт:

  • Етапи виробництва та виготовлення зразка відсутні
  • Вартість програми – це вартість проектування
  • В «коробкових» продуктів вартість розподіляється по копіях
  • У замовних продуктів вартість залишається високою.


Інші відмінності від інженерій

 • Програма – штучний об'єкт

  • Відсутні об'єктивні закони контролю проекту
  • Тестування – єдиний спосіб перевірки
 • Програмна інженерія – молода дисципліна

 • Детально

  • Коні Бюрер «Від ремесла до науки: пошук основних принципів розробки ПЗ»


Які складові вартості ПЗ?

 • Залежно від типу ПЗ, методології розробки та методу оцінки

 • Типовий розподіл:

  • 15% - специфікація
  • 25% - проектування
  • 20% - розробка
  • 40% - інтеграція та тестування
 • «Коробкове» ПЗ

  • Зростання частки тестування за рахунок специфікації
 • Замовне ПЗ

  • Зростання частки тестування за рахунок проектування та розробки


Наступні питання

 • Що таке програмний процес?

 • Що таке модель програмного процесу?

 • Що таке методи програмної інженерії?

 • Що таке CASE (Computer-Aided Software Engineering)?

 • Які властивості «хорошої» програми?

 • Які труднощі програмної інженерії?Програмний процес?

 • Життєвий цикл програмного процесу неперервний процес з моменту прийняття рішення про створення ПЗ до вилучення його з експлуатації.

 • Процес – сукупність дій та задач націлених на досягнення значущого результату.

 • Основні процеси та етапи ЖЦ:

  • Специфікація вимог
  • Розробка проекту програми
  • Кодування
  • Тестування
  • Документування
  • Супровід


Програмний процес?

 • Додаткові (не функціональні) процеси:

  • Створення інфраструктури, керування конфігурацією, керування якістю, навчання, усунення протиріч, тощо.
 • Встановлення процесу:

  • Опис процесу
  • Навчання процесу
  • Введення метрик
  • Контроль виконання
  • Удосконалення


Модель програмного процесу?

 • Модель програмного процесу — це спрощений опис програмного процесу, представлений з деякої точки зору.

 • Моделі життєвого циклу:

  • Водоспадна (каскадна) модель
  • Спіральна (циклічна) модель
  • Компонентна модель
  • Формальна модель
  • Комбіновані моделі
 • Моделі організації робіт:

  • Модель потоку робіт (workflow model)
  • Модель потоків даних (data flow model)
  • Рольова модель


Методи програмної інженерії?

 • Метод програмної інженерії — це структурний підхід до створення ПЗ:

  • Як високоякісного продукту
  • Економічно ефективним способом.
 • Найбільш відомі методи:

  • Структурного аналізу та проектування Том Де Марко (1978),
  • Сутність - зв'язок проектування КІС Чен (1976)
  • Об'єктно - орієнтованого аналізу та проектування Буч (1994), Рамбо (1991).


Методи програмної інженерії?

 • Мета - створення та поетапне перетворення моделей ПЗ (приклади моделей)

 • Методи повинні включати такі компоненти:

  • Опис моделей системи та нотації
  • Правила та обмеження
  • Рекомендації
  • Керівництво для застосування методу
  • Не існує ідеальних методів, не існує абсолютних методів


Модель вимог (прецедентів)

 • Опис прецеденту «Вибір курсів для викладача»

 • Прецедент починає виконуватися, коли викладач підключається до системи. Викладач вводить певний семестр. Система пропонує обрати необхідну операцію: додати (Add), вилучити (Delete), переглянути (Review), надрукувати (Print) або вийти (Quit).Модель (діаграма) класівМодель сутність - зв'язокНотації моделіЩо таке CASE?

 • Визначення

 • Классифікація засобів CASE:

  • За рівнем застосування:
   • Upper CASE –засоби аналізу вимог
   • Middle CASE – засоби проектування
   • Low CASE - засоби разробки доповнень
  • Спеціалізовані
   • Засоби проектування БД
   • Засоби реінжинирінгу
  • Допоміжні
   • Планування та управління проектом
   • Конфігураційного управління
   • Тестування
 • Інтегровані CASE

 • Головне правило: спочатку метод – потім CASEВизначення CASE

 • Використання компютерів для підтримки процесу створення програм. Може включати інструментальні програмні засоби для проектування ПЗ, формування вимог, кодування, тестування, документування та інших дій по створенню ПЗ.

 • Еволюція CASE

  • Ассемблери, компілятори, інтерпретатори
  • Трасувальники, символічні відлагожувачі
  • Текстові редактори, системи анализу вихідних текстів
  • Засоби для аналізу вимог та проектування
  • Засоби візуального програмування
  • Засоби генерування вихідних кодів
  • Засоби підтримки повного життєвого циклу ПЗ


Властивості «хорошої» програми?

 • Задовільняє функціональним вимогам

 • Нефункціональні вимоги:

  • Супровідність (maintainability)
   • Можливість подальшого розвитку.
  • Надійність (dependability)
   • Відмовостійкість, безпека, захищеність.
  • Ефективність (efficiency)
   • Пам’ять, процесорний час, канали зв’язку.
  • Зручність у користуванні (usability)
   • Зрозумілість користувачу


Основні труднощі?

 • Головна проблема: пошук універсального методу та процесу придатних для створення ПЗ будь якого типу та за змінних умов.

 • Головні труднощі:

  • Унаслідковування раніше створеного ПЗ (legacy systems).
   • Супровід – підтримка та розвиток старого ПЗ.
  • Різнорідність програмних систем.
   • Разподілені мережі, різнорідне обладнання, різні середовища, різні ОС
  • Скорочення часу на розробку.
   • Скоротити час розробки ПЗ без зниження його якості.
 • Труднощі часто взаємопов’язані між собоюПитання

 • Передумови виникнення та історія

 • Програмна інженерія: Основні поняття

 • Професійні та етичні вимоги до фахівців в ПІПрофесійні та етичні вимоги

 • Розвиток IT індустрії все більше впливає на суспільство

  • Internet, телекомунікації, IP телефонія, комп’ютерні ігри …
 • IT специалісти працюють в правовому та соціальному оточені, під дією міжнародних, національних та місцевих законодавств.Професійні та етичні вимоги

 • Більш жорсткі професійні обов’язки:

  • Конфіденційність
   • Нерозголошення відомостей про своїх працедавців чи замовників не залежно чи підписувалася ними відповідна угода.
  • Компетентність
   • не повинен завищувати свій рівень компетентності та братися за роботу, яка не відповідає його рівню
  • Захист інтелектуальної власності
   • Дотримуватися законодавства при використанні чужої інтелектуальної власності
   • захищати інтеллектуальну власність працедавця та клієнта
  • Зловживання комп’ютером
   • від комп’ютерних ігр на робочому місці до розповсюдження вірусів і т.п.


Кодекс етики IEEE-CS/ACM

 • ACM, IEEE и British Computer Society

  • IEEE-CS/ACM Software Engineering Code of Ethics and Professional Practices – Кодекс етики і професійної практики програмної інженерії.
 • Члени цих організацій приймают на себя цей кодекс

 • Кодекс включає вісім принципів, пов’язаних із поведінкою та рішеннями, які приймають професійні програмісти

 • Кодекс поширюється також на студентів, які вивчають та здобувають дану професію

 • Кодекс має коротку та повну версіїКодекс етики - Преамбула

 • Коротка версія кодекса

  • узагальнює напрямленість кодекса на високому рівні абстракції.
  • Повна версія показує як та напрямленість відбивається на діяльності професійних програмістів.
  • без вищих принципів деталі кодекса стануть казуїстичними та нудними;
  • без деталей наміри залишаться високими, але пустими;
  • разом вони утворюють цілісний кодекс.
 • Програмні інженери повинні докладати зусиль, щоб аналіз, специфікація, проектування, розробка, тестування та супровід програмного забезпечення стали корисною та поважною професією. Відповідно з їх переконаннями щодо безпеки та благополуччя суспільства програмні інженери будуть керуватися такими восьми принципамиКодекс етики: 8 принципів

 • 1. СУСПІЛЬСТВО

  • Програмні інженери будуть діяти відповідно до суспільних інтересів.
 • 2. КЛІЄНТ ТА ПРАЦЕДАВЕЦЬ

  • Програмні інженери будут працювати задля інтересів клієнтів та своїх працедавців, відповідно до суспільних інтересів.
 • 3. ПРОДУКТ

  • Програмні інженери будут докладати зусиль, щоб вироблені ними продукти та їхні модифікації відповідали найвищим професійним стандартам.


Кодекс этики: 8 принципов

 • 4. СУДЖЕННЯ

  • Програмні інженери будуть прагнути чесності та незалежності в своїх професійних судженнях. уждениях
 • 5. МЕНЕДЖМЕНТ

  • Менеджери та лідери програмних інженерів будут керуватися етичним підходом до керівництва, розробки та супроводу ПЗ, а також будуть просувати та розвивати цей підхід
 • 6. ПРОФЕСІЯ

  • Програмні інженери будут покращувати цілісність та репутацію своєї професії відповідно до інтересів суспільства


Кодекс этики: 8 принципов

 • 4. КОЛЕГИ

  • Програмні інженери будут честними у відношеннях зі своїми колегами та будуть всіляко їх підтримувати.
 • 8. ОСОБИСТІСТЬ

  • Програмні інженери протягом свого життя будуть навчатися практиці своєї професії та будуть просувати етичний підхід до практики своєї професії.
 • Повна версія кодексу: IEEE-CS/ACM Software Engineering Ethics and Professional Practices. http://www.computer.org/tab/seprof/code.htm#PublicПитання

 • В чому відмінність між програмою та програмним продуктом?

 • За що відповідає фахівець з програмної інженерії?

 • Що означає best practices і яка їх роль в програмній інженерії?

 • У чому специфіка ПІ як інженерної діяльності?

 • Основні методи в ПІ та їх особливості.

 • Назвіть три основних групи процесів ЖЦ

 • Назвіть основні етапи розробки ПЗ?

 • Що таке ЖЦ розробки ПЗ?

 • Який вид мають продукти ПІ?

 • Основні властивості якісного програмного продукту.

 • Типові моделі в ПІ

 • Основні ресурси ПІ, які визначають ефективність розробок ПЗ.

 • Назвіть вісім принципів етики програмних інженерів.

 • Основні рівні CASE.

 • В чому суть еволюції CASE.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка