Вступ Вступ Новітні технології проведення сучасного уроку виробничого навчанняДата конвертації27.06.2016
Розмір445 b.
#10057Вступ

 • Вступ

 • 1.Новітні технології проведення сучасного уроку виробничого навчання

 • 2.Сучасні технології навчання

 • 3.Інтерактивні технології навчання

 • 3.1 Інформаційна технологія навчання (ІТН)

 • 3.2. Технології колективно-групового навчання

 • 3.2.1. Мозковий штурм

 • 3.2.2. Мікрофон

 • 3.3.3 Рішення ситуаційних задач

 • 3.3.4. Мозаїка

 • 3.3.5. Виконання проектів

 • 3.3 Гра як інтерактивний метод навчання

 • 4. Організація інтерактивного навчання на уроках виробничого навчання

 • Додаток А

 • Висновок

 • ЛітератураУ методичній літературі визначаються чотири блоки вимог до сучасного уроку, утому числі і до уроку виробничого навчання:

 • У методичній літературі визначаються чотири блоки вимог до сучасного уроку, утому числі і до уроку виробничого навчання:

 • 1. загально педагогічні вимоги

 • 2. дидактичні вимоги

 • 3. психологічні вимоги

 • 4. гігієнічні вимогипріоритет особистості учня в організації освітнього процесу;

 • пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу;

 • урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів;

 • орієнтація на процес навчання;

 • створення емоційно-актуального фону навчання;

 • педагогічний такт і культура мови;

 • пізнавальна самостійність учнів;

 • чітке визначення освітніх, виховних і розвиваючих завдань уроку.раціональне використання кожної хвилини уроку;

 • раціональне використання кожної хвилини уроку;

 • використання активних методів навчання;

 • зв'язок із раніше вивченим досвідом, набутим учнем;

 • індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу;

 • створення умов для успішного навчання учнів;

 • чітке формулювання освітніх задач в цілому і його складових елементів, їхній зв'язок із розвиваючими та виховними задачами;

 • вибір форм організації, що забезпечує максимальну самостійність у навчанні учнів;

 • реалізація на уроці всіх дидактичних принципів;

 • організоване закінчення уроку.урахування психологічних особливостей кожного учня;

 • урахування психологічних особливостей кожного учня;

 • нормальний психологічний стан і гарний настрій майстра виробничого навчання;

 • вимогливість і доброзичливість майстра виробничого навчання й учнів;

 • педагогічна етика і психологічний такт.дотримання певного температурного режиму;

 • дотримання певного температурного режиму;

 • нормативність освітлення навчального приміщення, майстерні;

 • провітрювання;

 • чергування видів навчальної роботи;

 • попередження перевантаження, стомлюваності школярів. • Освіта – одна з найважливіших сфер людської діяльності та визначальний фактор розвитку людства. Це зумовлює необхідність упровадження в освітню практику новітніх технологій, які передбачають навчання, виховання, формування навичок наукової роботи й управління, які основані на модернізації дидактичної системи.Інтерактивне навчання – це навчання діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаємно порозуміння, спільного розв’язання навчальних задач, розвитку особистісних якостей учнів.

 • Інтерактивне навчання – це навчання діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаємно порозуміння, спільного розв’язання навчальних задач, розвитку особистісних якостей учнів.

 • Інтерактивне навчання передбачає використання активних методів навчання, а саме:

 • - аналіз конкретних ситуацій

 • - уведення в досліджувану проблему;

 • - визначення задачі;

 • - групова робота над ситуацією;

 • - групова дискусія;

 • - підсумкова бесіда.Мета такого навчання – створення умов для забезпечення власної навчальної діяльності учнів і розвиток індивідуальних особливостей кожного. Організація особистісно орієнтованого уроку полягає не тільки у створенні педагогом творчої атмосфери, а й у постійному залученні суб’єктивного досвіду учнів як досвіду їхньої особистої життєдіяльності.

 • Мета такого навчання – створення умов для забезпечення власної навчальної діяльності учнів і розвиток індивідуальних особливостей кожного. Організація особистісно орієнтованого уроку полягає не тільки у створенні педагогом творчої атмосфери, а й у постійному залученні суб’єктивного досвіду учнів як досвіду їхньої особистої життєдіяльності.суть технології полягає в тому, що учень самостійно чи з певною долею допомоги досягає конкретної мети навчання в процесі роботи з навчальним модулем. Перевага даної технології: модулі (цільові функціональні навчальні блоки) дозволяють перевести навчання на суб’єкт – суб’єктивну основу, індивідуалізувати роботу з окремими учнями, дозувати індивідуальну допомогу, виміряти форми спілкування педагога з учнями.

 • суть технології полягає в тому, що учень самостійно чи з певною долею допомоги досягає конкретної мети навчання в процесі роботи з навчальним модулем. Перевага даної технології: модулі (цільові функціональні навчальні блоки) дозволяють перевести навчання на суб’єкт – суб’єктивну основу, індивідуалізувати роботу з окремими учнями, дозувати індивідуальну допомогу, виміряти форми спілкування педагога з учнями.інтеграція різних видів та форм навчання, узгоджених у часі та впорядкований в єдиний комплекс. Базою модульно-блочної організації навчання є: принципи та критерії поділу змісту навчального матеріалу на відносно-самостійні частини, навчальні модулі-блоки; система самостійних робіт; принцип поетапного й автономного оцінювання успіхів учнів.

 • інтеграція різних видів та форм навчання, узгоджених у часі та впорядкований в єдиний комплекс. Базою модульно-блочної організації навчання є: принципи та критерії поділу змісту навчального матеріалу на відносно-самостійні частини, навчальні модулі-блоки; система самостійних робіт; принцип поетапного й автономного оцінювання успіхів учнів.призначені для телекомунікаційного спілкування учня із педагогами, працівниками бібліотек, лабораторій тощо. Телекомунікаційний доступ до баз даних здійснюється через всесвітню мережу Internet.

 • призначені для телекомунікаційного спілкування учня із педагогами, працівниками бібліотек, лабораторій тощо. Телекомунікаційний доступ до баз даних здійснюється через всесвітню мережу Internet.це така організація навчального процесу, під час якої навчання здійснюється в процесі включення учнів до навчальної гри (ігрове моделювання явищ, «переживання» ситуації).

 • це така організація навчального процесу, під час якої навчання здійснюється в процесі включення учнів до навчальної гри (ігрове моделювання явищ, «переживання» ситуації).

 • Сьогодні надають перевагу терміну «імітація» замість «гра» (акцент переноситься на внутрішню сутність дії).базується на організації навчального процесу, яка передбачає створення проблемної ситуації та активну самостійну діяльність учнів у її розв’язанні, що веде до ґрунтовного засвоєння й закріплення наукових положень, розвиває творче мислення, здатність до самостійної діяльності. Проблемна ситуація завжди базується на суперечностях. Навчальна проблема – це суперечність між старою та новою інформацією.

 • базується на організації навчального процесу, яка передбачає створення проблемної ситуації та активну самостійну діяльність учнів у її розв’язанні, що веде до ґрунтовного засвоєння й закріплення наукових положень, розвиває творче мислення, здатність до самостійної діяльності. Проблемна ситуація завжди базується на суперечностях. Навчальна проблема – це суперечність між старою та новою інформацією. • Інтерактивні технології базуються на постійній активності взаємодії всіх учасників навчального процесу. Це спів навчання, взаємо навчання, тісна взаємодія в міні-колективі (групи, ланці, команді), коли і учні, і вчитель є рівноправними суб’єктами навчання.

 • Термін (вислів) „інтерактив” походить з англійської мови від слова „interact”, де „inter” – взаємний і „act” – діяти. Інтерактивний метод – це спосіб взаємодії через бесіду, діалог з чимось (комп’ютер) або кимсь (людиною).це педагогічна технологія, яка використовує спеціальні способи, програмні та технічні засоби для роботи з інформацією.

 • це педагогічна технологія, яка використовує спеціальні способи, програмні та технічні засоби для роботи з інформацією.

 • Таким чином, ІТН слід розуміти як додаток до ІТ з метою створення нових можливостей передавання чи сприймання знань, оцінки якості навчання, а також всебічного розвитку особистості учня (студента) під час навчально-виховного процесу.(КТН), з урахуванням широких можливостей сучасних обчислювальних засобів і комп'ютерних мереж, дуже часто використовується у тому самому розумінні, що ІТН.

 • (КТН), з урахуванням широких можливостей сучасних обчислювальних засобів і комп'ютерних мереж, дуже часто використовується у тому самому розумінні, що ІТН.

 • Для ІТН у зарубіжній практиці прийнята така термінологія

Мозковий штурм.

 • Мозковий штурм.

 • Мікрофон

 • Рішення ситуаційних задач

 • Мозаїка

 • Виконання проектівГра... Вона входить у життя дитини з раннього віку. Граючись, діти глибше пізнають життя, набувають різних навичок і вмінь. Недарма ж гру називають „восьмим чудом світу”.

 • Гра... Вона входить у життя дитини з раннього віку. Граючись, діти глибше пізнають життя, набувають різних навичок і вмінь. Недарма ж гру називають „восьмим чудом світу”.

 • „Казка, гра, фантазія – життєдайне джерело дитячого мислення, благородних почуттів та прагнень”, - писав В. Сухомлинський. Активізація пізнавальної активності та розвиток інтелектуального мислення – це ті проблеми, які вирішуються в процесі ігромистецтва, колективної радісної дії вчителя і учнів, у стані емоційної піднесеності.Процес реформування освіти в Україні передбачає застосування нових форм роботи у межах традиційної системи навчання. Торкнулися ці реформи і виробничого навчання, оскільки за його допомогою теоретичні знання учнів перетворюються у практичні вміння і навички.

 • Процес реформування освіти в Україні передбачає застосування нових форм роботи у межах традиційної системи навчання. Торкнулися ці реформи і виробничого навчання, оскільки за його допомогою теоретичні знання учнів перетворюються у практичні вміння і навички.

 • Інтерактивні методи навчання можна розглядати як різновид активних методів навчання, сутність яких полягає у постійній творчій взаємодії всіх учасників освітнього процесу, а загалом – як галузь методичної науки, що дає можливість визначати стратегії навчання, розробити тактику їх впровадження в навчальний процес.

 • Цікаво співставити особливості методики традиційного класно – урочного навчання, і колективного (інтерактивного).

Найкраще використовувати методи інтерактивного навчання на уроках виробничого навчання після вивчення теми, розділу навчання; на уроках. Практика показує, що при використанні інтерактивних методів навчання, учні запам’ятовують 75% того, що висловлювали самі; 85% того, що робили самі. Поліпшується не тільки запам’ятовування матеріалу а також і його ідентифікація, використання у повсякденному житті.

 • Найкраще використовувати методи інтерактивного навчання на уроках виробничого навчання після вивчення теми, розділу навчання; на уроках. Практика показує, що при використанні інтерактивних методів навчання, учні запам’ятовують 75% того, що висловлювали самі; 85% того, що робили самі. Поліпшується не тільки запам’ятовування матеріалу а також і його ідентифікація, використання у повсякденному житті.

 • Казка, гра, фантазія – життєдайне джерело дитячого мислення, благородних почуттів та прагнень. (В. Сухомлинський).

 • Дякую за увагу!!!

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка