Янніс Зервас, ключовий експертДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.
#7444


 • 1-й цикл: Аналіз, засоби та інструменти реалізації інноваційних проектів. (Полтава, Сімферополь, Київ – червень – липень 2010 р.)

 • Янніс Зервас, ключовий експерт

 • Катерина Салімова, офіс-менеджер проекту


Поглиблення знань посередницьких організацій щодо методів, принципів та механізмів використання інструментів аналізу та оцінки

 • Поглиблення знань посередницьких організацій щодо методів, принципів та механізмів використання інструментів аналізу та оцінки

 • Надання допомоги посередницьким організаціям в розвитку методів, необхідних для практичного застосування в повсякденній роботі

 • Розвиток потенціалу в сфері підготовки та написанні пропозицій щодо інноваційних проектів за спеціальною або стандартною процедурою.

Консультант надає пораду організації та/або фізичній особі в питанні що робити або як робити

 • Консультант надає пораду організації та/або фізичній особі в питанні що робити або як робити

 • Коуч допомагає та підтримує організацію та/або фізичну особу у вирішенні питання що робити та як робити (див. діяльність проекту 1.3)Дуже характерно для консультантів та дослідників:” Давайте зберемо дані та побачимо чи ми зможемо їх використовувати” – не рекомендуємо Вам

 • Дуже характерно для консультантів та дослідників:” Давайте зберемо дані та побачимо чи ми зможемо їх використовувати” – не рекомендуємо Вам

 • Характерно для консультантів та дослідників: ”Давайте вирішимо які дані нам потрібні перед тим, як почати їх збирати”– не достатньо для Вас

 • Стратегічний підхід проекту Inno Enter: як виконувати пошук, робити аналіз та оцінку – як робити подальші крокиВизначити необхідність в аналізі та оцінці

 • Визначити необхідність в аналізі та оцінці

 • Визначити які типи даних необхідно проаналізувати та оцінити

 • Переглянути наявні дані та інформацію (вторинні дані) на вище зазначений предмет та визначити інформаційні прогалини, які необхідно заповнити

 • Зібрати та узагальнити вторинні та первинні дані/інформацію

 • Визначення цілей та їх досягнення з використанням представлених методів та інструментівПрипущення / Аналіз ризиків

 • Припущення / Аналіз ризиків

 • Адміністративна готовність та здатність

 • Причинно-наслідковий аналіз

 • Аналіз витрат та результатів

 • Аналіз економічної ефективності

 • Аналіз п'яти сил

 • Індекси та показники розвитку

 • Макроекономічні та поведінкові моделі

 • Аналіз за багатьма критеріями

 • Аналіз участі (заінтересованих сторін)

 • PEST аналіз

 • Матриця визначення пріоритетів

 • Стратегічний, технічний, економічний аналіз та аналіз виробничої потужності приватного сектору

 • Аналіз дерева проблем-дерева рішень

 • Аналіз ризик-вигода

 • ROACH аналіз

 • Стратегічна екологічна оцінка

 • Просторовий аналіз з використання географічної інформаційної системи

 • SWOT аналіз - POWER SWOT

 • Готовність та спроможність населення в цілому та в групахМетодологія є теорією структури, логічних рамок, методів та засобів для виконання певних дій

 • Методологія є теорією структури, логічних рамок, методів та засобів для виконання певних дій

 • Необхідний компонент для виконання будь-якої діяльності

 • Основна функція: організовувати та регулювати процедуру набуття знань та/або здійснення практичних змін

 • Методологія описує компоненти та мету досліджень, мету аналізу, завдання досліджень, а також проблеми, методи та черговість виконання дій для вирішення проблем

 • Основна мета застосування – визначення проблемиАристотель: Логічна система як інструмент - ‘Органон’ – здобуття істини

 • Аристотель: Логічна система як інструмент - ‘Органон’ – здобуття істини

 • Френсіс Бекон: ‘Новий органон’ як система методів та засобів прямого спостереження

 • Рене Декарт: Проблема знань як відношення між об'єктом та суб'єктом, що потребує конкретних и систематичних досліджень та способів мислення

 • Джон Локк: Сенсуалістичний метод пізнання

 • Давид Юм: Критика теоретичних знань (Емпіризм)Іммануїл Кант : Диференціація між об'єктивним змістом знань та їх формою прояву

 • Іммануїл Кант : Диференціація між об'єктивним змістом знань та їх формою прояву

 • Йоганн Фіхте: Світова теорія дії

 • Георг Гегель: Методологія раціональної діяльності людини, роль діалектики як універсального методу пізнання

 • Не тільки пояснити, але змінити нашу практику задля кращої якості життяНаука про методологію стає окремою сферою знань – швидкий ріст, розвиток

 • Наука про методологію стає окремою сферою знань – швидкий ріст, розвиток

 • Рівень наукової абстракції збільшується, а роль описового підходу зменшується

 • Наукове дослідження стає масовою професією

 • Виникають проблеми на рівні відносин між наукою і практикою, технологіями і етикою

 • Світові проблеми потребують багатогалузевого підходу та участі громадськостіЗадіювані ресурси: фізичні та нефізичні ресурси необхідні для виконання запланованих заходів та управління проектом.

 • Задіювані ресурси: фізичні та нефізичні ресурси необхідні для виконання запланованих заходів та управління проектом.

 • Отримані результати: безпосередній продукт діяльності

 • Результати: реальні продукти/послуги, що надаються в результаті реалізації ряду заходів.

 • Вплив: ефект від реалізації проекту на зовнішнє середовище, а також внесок проекту в досягнення більш широких узагальнених цілей проекту та загальної мети політикиТермін, що описує управлінську діяльність та процедуру прийняття рішень, які використовуються протягом життєвого циклу проекту.

 • Термін, що описує управлінську діяльність та процедуру прийняття рішень, які використовуються протягом життєвого циклу проекту.

 • УПЦ охоплює:

 • Певні засади прийняття рішень, визначення завдань та відповідальності на кожному етапі

 • Використання критеріїв якості, що сприяють здійсненню оцінки та прийняттю рішень

 • Використання логіко-структурного підходу та інших інструментів для виконання ретельного аналізу та прийняття рішень

ЛСП допомагає мислити логічно

 • ЛСП допомагає мислити логічно

 • Процес й продукт є однаково важливими

 • ЛСП є багатократним динамічним, а не лінійним процесом

 • Логічна матриця (продукт аналізу) повинна переглядатись на етапі впровадженняОсновна роль менеджерів – вирішення питань “Що? Хто? Як?”

 • Основна роль менеджерів – вирішення питань “Що? Хто? Як?”

 • Застосовуйте системний підхід

 • Проаналізуйте навики персоналу та вирішіть “хто” буде займатись збором інформації

 • Підрахуйте часові та фінансові затрати на збір інформації

 • Розробіть форму звітності, щоб звіти подавались в однаковій формі

 • Визначте якісні та кількісні показники для звітів

 • Розробіть процедуру звітування за якісними та кількісними показникамиСфера інновацій

 • Сфера інновацій

 • Інноваційний бізнес в вашому регіоніВсі елементи дерева проблем сформулюйте як позитивні бажані рішення

 • Всі елементи дерева проблем сформулюйте як позитивні бажані рішення

 • Проаналізуйте зв’язок засобів-цілей, що допоможе сформувати дерево цілей

 • У разі необхідності відмовтесь від цілей, які здаються не реальними або не потрібними, сформулюйте нові цілі

 • Намалюйте сполучні лінії для позначення засобів-цілей

Аналіз потенційних цілей з огляду на доцільність та критеріїв пріоритетних напрямків політики

 • Аналіз потенційних цілей з огляду на доцільність та критеріїв пріоритетних напрямків політики

 • Оцінка витрат та переваг різних можливих підходів

 • Вибір відповідної стратегії реалізації проекту4. Взаємодоповнюваність з іншими програмами, що фінансуються іншими джерелами фінансування

 • 4. Взаємодоповнюваність з іншими програмами, що фінансуються іншими джерелами фінансування

 • 5. Економічні витрати та фінансові вигоди

 • 6. Наявність ресурсів

 • 7. Розвиток потенціалу партнерів

 • 8. Відповідність до політики та пріоритетів програм партнерівSWOT

 • SWOT • Слід ретельно підготуватисяВикористання вторинних досліджень

 • Використання вторинних досліджень

 • Використання первинних досліджень

 • Глибинні інтерв`ю

 • Круглі столи

 • Анкети для ключових учасників

 • Колективні зауваження

 • Опитування громадської думки

 • Публічні дослідження

 • Метод Дельфі

 • Пілотні проектиРозміри групи

 • Розміри групи

 • Репрезентативність вибірки

 • Регіональний контингент

 • Структура анкети

 • Тип запитань(закриті чи відкриті)

 • Спосіб збору (гнучкий)

 • Терміни надання відповідей

 • Чесність відповідей

 • Очікувана затримка(завжди залишайте кілька днів)

 • Експериментальний приклад(з 6-8% учасників)

 • Необхідність у персональних інтерв`юЧи залишуться “відкриття” дослідження сталими після повторного проведення дослідження з тими ж або іншими учасниками?

 • Чи залишуться “відкриття” дослідження сталими після повторного проведення дослідження з тими ж або іншими учасниками?

 • Щоб досягти цього, слід:

 • окремо перевіряти надійність кожного з джерел

 • Збирати інформацію з різних джерел

 • За необхідності, перевіряти надану інформацію (шляхом вторинного дослідження)Релевантність – це те, наскільки зібрана інформація відображає предмет дослідження. В нашому випадку відповідна сфера дослідження містить багато труднощів.

 • Релевантність – це те, наскільки зібрана інформація відображає предмет дослідження. В нашому випадку відповідна сфера дослідження містить багато труднощів.

 • Питання: чи можете Ви окреслити деякі з вищезазначених труднощів?Без інтерпретації їхніх значень

 • Без інтерпретації їхніх значень

 • В логічній послідовності

 • Відповідні важливі висновки

 • Категорізація висновків за відповідними даними

 • Опис висновків, включно з зауваженнями, що не представлені в малюнках або таблицях

 • Опис відповіді/ступеня різниці

 • Узагальнений аналіз та звіт про фактичні значення

 • Перевірка точності та послідовності даних –правильність, стислість і чіткість викладення

 • Рамки для діалогу

 • Спільні аналітичні рамки

 • Інструмент безперервного навчанняНевпевненість (що є це для мене? – страх зміни статусу)

 • Невпевненість (що є це для мене? – страх зміни статусу)

 • Економічний інтерес

 • Незручність (необхідність в тренінговому навчанні, зміни місця, збільшення об'єму роботи)

 • Символи (втрата влади, значущості, уніформи, бейджу)

 • Відсутність довіри між керівництвом та працівниками (основний фактор)

 • Загроза розпаду команди

 • Табу та упередженняЛюди не здогадуються про існування проблеми, тому не мають наміру що-небудь змінювати (незнання)

 • Люди не здогадуються про існування проблеми, тому не мають наміру що-небудь змінювати (незнання)

 • Люди знають про існування проблеми й починають розмірковувати чи вони можуть їй зарадити

 • Люди збираються вжити заходів та складають відповідний план (підготовка)

 • Люди починають робити певні зміни, але періодично (намагання)

 • Люди продовжують робити зміни (підтримка)

 • Люди демонструють іншим як адаптуватися до змін (пропаганда)Головні бенефіціари (представники різних галузей та відповідних контролюючих установ)

 • Головні бенефіціари (представники різних галузей та відповідних контролюючих установ)

 • Інші бенефіціари (представники інших органів)

 • Соціальні партнери (приватні та державні підприємства, профспілки)

 • Громадські спілки (асоціації та неурядові організації)

 • Муніципалітети

 • Академічна спільнота

 • Науково-дослідні інститути

 • Координація з іншими донорами та проектамиПрипущення є умовою:

 • Припущення є умовою:

 • Необхідною для успіху проекту – слід контролювати

 • Яка не підлягає контролю з боку менеджменту проекту

 • Зацікавлені сторони безпосередньо не задіяні

 • Реакція цільових груп на послуги проекту

 • Зміни у відповідній урядовій політиці

 • Динаміка вартості вхідних та вихідних ресурсів проекту

 • Аналіз припущень

 • Окреслення меж відповідальності та функцій учасників

 • Вдосконалення плану проекту

 • Розробка стратегій моніторингу та управління ризикамиПродуктивності організації

 • Продуктивності організації

 • Внутрішньому контексті, що легше піддається змінам, ніж зовнішній

 • Функціоннально-раціональних питаннях

 • Політичній перспективі

 • Змінах, як ”внутрішньому” аспекті

 • Радше можливих, ніж бажаних змінах

 • Найменших допустимих змінах в організаціях. Скоріше на переорієнтації або реструктуризації, та забезпеченні правомочності

 • Зміні суб`єктів (учасників)

 • Вищому керівництві та успішних політикахПродуктивності організації

 • Продуктивності організації

 • Внутрішньому контексті, що легше піддається змінам, ніж зовнішній

 • Функціоннально-раціональних питаннях

 • Політичній перспективі

 • Змінах, як ”внутрішньому” аспекті

 • Радше можливих, ніж бажаних змінах

 • Найменших допустимих змінах в організаціях. Скоріше на переорієнтації або реструктуризації, та забезпеченні правомочності

 • Зміні суб`єктів (учасників)

 • Вищому керівництві та успішних політиках”Здатність організації виробляти належну продукцію”

 • ”Здатність організації виробляти належну продукцію”

 • На відміну від визначення ПРООН/Світового банку, де йдеться про людей, установи і спільноти та їхні можливості ”виконувати функції, вирішувати порблеми, встановлювати та досягати цілі”” Описати, оцінити та підтримати посередницькі організації у здійсненні заходів підтримки наукоємних та інноваційних підприємств в Україні”

 • ” Описати, оцінити та підтримати посередницькі організації у здійсненні заходів підтримки наукоємних та інноваційних підприємств в Україні”Контекстний аналіз:

 • Контекстний аналіз:

 • Які внутрішні та зовнішні фактори сприяють і перешкоджають змінам?Кожен у своїй компанії має визначити організації/установи, що можуть як сприяти так і перешкоджати інноваційному розвиткові у вашому регіоні (щось на зразок аналізу учасників на організаційному рівні)

 • Кожен у своїй компанії має визначити організації/установи, що можуть як сприяти так і перешкоджати інноваційному розвиткові у вашому регіоні (щось на зразок аналізу учасників на організаційному рівні)

 • Для кожної організації/установи визначіть та оцініть діяльність, яка може перешкоджати або сприяти інноваційному розвиткові

 • Проведіть оцінку потенціалу змін там, де Ви вбачаєте їх необхідними в першу чергу

Для оцінки існуючої ситуації в регіоні Аттіка (3,5 млн жителів, площа 3808 кв. км.)

 • Для оцінки існуючої ситуації в регіоні Аттіка (3,5 млн жителів, площа 3808 кв. км.)

 • Для оцінки туристичної галузі Греції (в середньому на рік: 12 млн іноземних туристів, USD12 млрд прибутку)Державні службовці з відділів Міністерств економіки, розвитку, охорони навколишнього середовища і гроамдської роботи, транспорту, охорони здоров`я (структуровані анкети: 15 – інтрев`ю: 3)

 • Державні службовці з відділів Міністерств економіки, розвитку, охорони навколишнього середовища і гроамдської роботи, транспорту, охорони здоров`я (структуровані анкети: 15 – інтрев`ю: 3)

 • Державні службовці з Організації туризму (10 – 3)

 • Ключові представники муніципалітету Афін (5 – 2)

 • Мережа авіакомпанії Olympic Airways за кордоном (20 – 0)

 • Асоціація підприємців Греції (10 – 2)

 • Конфедерація профспілок (5 – 3)

 • Асоціації та неурядові організації сфери охорони довкілля та місцевого розвитку (15 – 7)

 • Грецькі громади за кордоном (10 – 0)

 • Місцеві муніципалітети в радіусі 150 км від Афін (15 – 5)Греція залишається важливим туристичним напрямком, не зважаючи на жорстку конкуренцію

 • Греція залишається важливим туристичним напрямком, не зважаючи на жорстку конкуренцію

 • Має потужну здатність змінювати наявні туристичні продукти

 • Значні інвестиції в інфраструктуру транспорту, енергетики, телекомунікацій позитивно вплинули на загальну ситуацію

 • OG як можливість постійної реклами та забезпечення потоку туристів

 • Tе саме стосується проектів з акцентом на культурну інфраструктуру та спадщинуМаркетингове середовище організації складається з:

 • Маркетингове середовище організації складається з:

 • 1. Внутрішнього середовища, напр. персонал (або внутрішні клієнти), офісні технології, зарплати та фінанси, тощо.

 • 2. Мікро-середовища, напр. зовнішні клієнти, агенти та дистрибутори, постачальники, конкуренти, тощо.

 • 3. Макро-середовище, напр. політичні (та правові), економічні, соціо-культурні та технологічні чинники. Вони відомі як PEST фактори

Мають суттєвий вплив на регулювання бізнесу та купівельну спроможність споживачів. Слід брати до уваги наступні питання:

 • Мають суттєвий вплив на регулювання бізнесу та купівельну спроможність споживачів. Слід брати до уваги наступні питання:

 • 1. Наскільки стабільним є політичне середовище?

 • 2.Чи вплине урядова політика на закони, що регулюють або оподатковують Ваш бізнес?

 • 3.Якою є урядова позиція щодо маркетингової етики?

 • 4. Якою є урядова політика щодо економіки?

 • 5. Яка позиція уряду щодо сталого розвитку, глобальних принципів об`єднання, послуг, культури?

 • 6. Чи залучений уряд до торгових угод, таких як ЄС, СОТ, NAFTA, ASEAN та ін.?Маркетологам слід враховувати стан торгівлі в коротко- і довгостроковій перспективі. Це особливо важливо при плануванні міжнародного маркетингу. Слід розглянути:

 • Маркетологам слід враховувати стан торгівлі в коротко- і довгостроковій перспективі. Це особливо важливо при плануванні міжнародного маркетингу. Слід розглянути:

 • 1. Відсоткові ставки

 • 2. Рівень інфляції, рівень безробіття

 • 3. Довгострокові перспективи валового внутрішнього продукту (ВВП) країни на душу населення

 • 4. Рівень прямих інвестицій (з ІПІ включно), тощо.В різних країнах їхній вплив на бізнес відрізняється. Дуже важливо враховувати ці фактори. До них належать:

 • В різних країнах їхній вплив на бізнес відрізняється. Дуже важливо враховувати ці фактори. До них належать:

 • 1.Яка релігія є панівною?

 • 2.Яким є ставлення до іноземних продуктів та послуг?

 • 3.Чи впливає мова на поширення продукту на ринку?

 • 4.Скільки часу присвячують споживачі дозвіллю?

 • 5.Якими є ролі чоловіків та жінок у суспільстві?

 • 6.Якою є тривалість життя населення? Наскільки здорове старше покоління? Чи переважають в суспільстві люди похилого віку?

 • 7.Яким є ставлення населення до питань екології?Є життєво важливими для конкурентних переваг і головною рушійною силою глобалізації. Враховуйте наступні моменти:

 • Є життєво важливими для конкурентних переваг і головною рушійною силою глобалізації. Враховуйте наступні моменти:

 • 1.Чи дозволяє технологія здешевити продукти й послуги та підвищити їхню якість?

 • 2.Чи пропонують технології споживачам та бізнесу бульше інноваційних продуктів і послуг, таких як інтернет-банкінг, мобільні телефони нового покоління, електронне управління, тощо?

 • 3.Як нові технології змінюють дистрибуцію, напр. продаж книг через інтернет, авіаквитки, аукціони, кейтерінг, освіта, тощо?

 • 4.Чи пропонуює технологія компаніям нові способи комунікації з споживачами, напр. банери, CRM, тощо?

Корисна техніка, що допомагає досягти консенсусу з певного питання шляхом ранжирування проблем чи питань (визначених, зазвичай, шляхом мозкового штурму) за певним, важливим для Вашої організації , критерієм. Тоді Ви ясніше зможете побачити, над вирішенням яких проблем слід працювати в першу чергу.

 • Корисна техніка, що допомагає досягти консенсусу з певного питання шляхом ранжирування проблем чи питань (визначених, зазвичай, шляхом мозкового штурму) за певним, важливим для Вашої організації , критерієм. Тоді Ви ясніше зможете побачити, над вирішенням яких проблем слід працювати в першу чергу.

 • Хто її використовує? Ваші співробітники, або представники клієнтів можуть брати участь у процесі.

 • Для чого її використовувати? Щоб дізнатися, яку проблему Вашої програми або служби охорони здоров`я клієнти чи співробітники вважають найбільш нагальною.

 • Використовуйте її, коли необхідно визначити пріоритетні проблеми або досягти згоди з якогось питання.

 • Як використовуватиit: мозковий штурм – проведіть сесію мозкового штурму з проблем, які виникають у клієнтів чи співробітників з Вашою програмою або послугами.

POWER SWOT

 • POWER SWOT

 • Опитування користувачів

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка