Європейська соціальна хартія: історія, основні положення І процедури Виконання єсх (п) в Україні: ратифікація, виконання, звітування перед Радою ЄвропиДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.ЗМІСТ

 • Рада Європи: історія, інституції та конвенції з питань самоврядування і соціального захисту

 • Європейська соціальна хартія: історія, основні положення і процедури

 • Виконання ЄСХ (п) в Україні: ратифікація, виконання, звітування перед Радою ЄвропиРада Європи

 • Ричард Куденхофе-Калергі (1922 р.) - стаття “Пан-Європа - проект”, створення європейського бюро, третейський договір, митний союз, єдина економіка

 • Конституція Сполучених Штатів Європи (на кшталт конституції США).

 • Парламент - з двох палат: народів та держав. Єдине утворення назовні, свобода кожної з держав всередині.

 • Федеральний суд. Кодифікація права.Рада Європи

 • 1923 рік - у Відні заснована Пан-Європейська спілка, національні комітети у близька 20 країнах Європи

 • 1926 рік - у Відні перший Європейський конгрес (2 тисячі делегатів, 24 держави) - заклик до створення Європейської конфедерації: безпека, суверенітет, суд, військовий, митний та валютний союз, розвиток культури, захист меншинРада Європи

 • 19.09.1946 - промова У. Черчилля в університеті Цюриха - підтримка ООН, відтворення Європи - створення Сполучених Штатів Європи. Перший практичний крок - Рада Європи.

 • 1947 - доктрина Трумена та “План Маршалла” - ставка на уніфікцію Європи

 • 17.03.1948 - в Брюселі 5 країн створили Західноєвропейський Союз (Бенілюкс, Франція, Велика Британія) - колективна самооборона на 50 роківРада Європи

 • 04.1948 - Європейська організація економічного співробітництва (16 держав-учасниць Плану Маршала)

 • 7-10 травня 1948 р. - Конгрес європейських рухів в Гаазі “Конгрес Європи” - Звернення до Європейців - утворення Європейського Союзу, зі складу держав, що гарантують права людини і основні свободи.Рада Європи

 • Липень 1948 - меморандум французького уряду про створення Європейського Союзу - під впливом рішень Гаазького конгресу

 • 18 серпня 1948 - проект переданий на розгляд Західноєвропейського Союзу

 • 28 січня 1949 - досягнуто компроміс

 • 5 травня 1949 - у Лондоні підписано Статут Ради Європи (5 країн ЗЄС, Італія, Данія, Ірландія, Норвегія, Швеція)Рада Європи

 • Серпень 1949 року - початок роботи

 • Ради Європи у СтразбурзіРада Європи

 • Основні завдання Ради Європи:

 • Захист та зміцнення плюралістичної демократії в Європі

 • Захист прав людини

 • Сприяння розвитку соціальної єдності та культурного співробітництва на Європейському континенті

 • Гарантія миру на Європейському континентіРада Європи

 • Інституції Ради Європи:

 • Комітет міністрів

 • Парламентська Асамблея

 • Конгрес місцевих та регіональных влад Ради Європи

 • Європейський суд з прав людини

 • Генеральний секретаріатРада Європи

 • Сучасний стан Ради Європи:

 • 800 мільйонів європейців

 • 47 країн членів (+5 країн спостерігачів)

 • Генеральний Секретар - Террі Девіс

 • Сайт: www.coe.int

 • Україна приєдналася 9 листопада 1995 і стала 37-ю країною у складі РЄ.

 • Бюро Інформації РЄ в Києві: www.coe.kiev.uaРада Європи

 • Представництво України при Раді Європи:

 • Євген Перелигін, Постійний Представник України у Раді Європи

 • Адреса: 21, rue Trubner,

 • 67000 Strasbourg

 • Тел.: 03 88 61 44 51

 • Факс: 03 88 61 48 76

 • www.mfa.gov.ua/coe/Рада Європи

 • Конвенції з місцевого самоврядування:

 • Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 (діє з 1988),

 • Європейська хартія міст (І-1992, ІІ-2008),

 • Європейська конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями,

 • Європейська хартія участі молоді у місцевому і регіональному життіРада Європи

 • Конвенції з соціального захисту:

 • Європейська Конвенція про захист прав і основних свобод людини (Рим, 4.08.1950, в силі з 1953 р.)

 • Європейська соціальна хартія (Турін, 18.10.1961, в силі з 1965 р.)

 • ЄСХ (переглянута) (Стразбург, 3.5.1996)

 • Конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів

 • Конвенція про соц. захист фермерів (74)Європейська соціальна хартія

 • Історія ЄСХ (п):

 • Європейська соціальна хартія (переглянута) була відкрита для підписання у Страсбурзі 3 травня 1996.

 • Має замінити початковий договір – Європейську соціальну хартію від 1961 р.

 • Враховуються суттєві зміни у соціальній сфері, що відбулись у європейських країнах після 1961 року.Європейська соціальна хартія

 • Основні положення:

 • Хартія гарантує широкий спектр прав, які стосуються житла, здоров’я, освіти, зайнятості, соціального забезпечення, переміщення людей і заборони дискримінації.

 • В преамбулі – вказується на неподільність громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав людиниЄвропейська соціальна хартія

 • Додаткові права робітників (частина І):

 • на випадок банкрутства підприємства;

 • з приводу участі у заходах, спрямованих на поліпшення умов праці;

 • права на захист осіб похилого віку у соціальній сфері;

 • деякі додаткові права справедливих умов праці.Європейська соціальна хартія

 • Процедури:

 • Статті Хартії не можуть застосовуватись судовими органами.

 • У Хартії встановлюється механізм контролю, який ґрунтується на колективних скаргах і національних доповідях, що гарантують виконання зобов’язань з боку держав-учасників.Європейська соціальна хартія

 • Порівняння процедур:

 • Громадянські і політичні права (Європейська конвенція 1950 р.) – міжнародний захист – в т.ч. в Суді

 • Соціально-економічні права (ЄСХ, ЄСХ(п)) – міжнародне співробітництво в сфері заохочення і розвитку поваги до цих прав. ЄСХ проголошує ідеальний соціально-економічний стан, досягнення якого продекларовано державами.Європейська соціальна хартія

 • Звітування за 4 умовними групами прав:

 • І група – “Зайнятість, професійне навчання та рівні можливості”

 • ІІ група – “Охорона здоров’я, соціальне забезпечення та соціальний захист”

 • ІІІ група – “Трудові права”

 • ІV група – “Діти, сім’я, мігранти”Європейська соціальна хартія

 • Перша група – „Зайнятість, професійне навчання та рівні можливості”:

 • передбачає право на працю, професійну орієнтацію та підготовку,

 • право осіб з обмеженими можливостями на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у житті суспільства,

 • на рівні можливості,

 • захист у випадках звільнення та банкрутства роботодавця.Європейська соціальна хартія

 • Друга група – “Охорона здоров’я, соціальне забезпечення та соціальний захист”:

 • право на безпечні та здорові умови праці,

 • охорону здоров’я, соціальне забезпечення,

 • користування соціальними службами,

 • право осіб похилого віку на соц.захист

 • право на захист від соціального відчуження.Європейська соціальна хартія

 • Третя група – „Трудові права”:

 • передбачає право на справедливі умови праці,

 • рівну винагороду,

 • створення організацій та укладення трудових договорів,

 • інформацію і консультації,

 • гідне ставлення на роботі.Європейська соціальна хартія

 • Четверта група – „Діти, сім’я, мігранти”:

 • передбачає право дітей та підлітків на захист,

 • охорону материнства,

 • право сім’ї на соціальний, правовий та економічний захист,

 • право трудящих мігрантів і членів їхніх сімей на захист і допомогу,

 • право на житло.Виконання ЄСХ (п) в Україні

 • Ратифікація:

 • ЄСХ (п) підписана від імені України

 • 7 травня 1999 року у Страсбурзі

 • Закон України "Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)" від 14.09.2006 р. № 137-V

 • Повний текст Хартії: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 51 (укр.пер.)Виконання ЄСХ (п) в Україні

 • Виконання:

 • Україна не в змозі виконати зобов’язання щодо забезпечення розмірів мінімальних соціальних стандартів, передбачених Європейським кодексом соціального забезпечення (ст. 12, п.2 ЄСХ (п))

 • не завершено реформу соціального страхування,

 • ведеться значна робота в інших сферах соціального адміністрування (додаток)Виконання ЄСХ (п) в Україні

 • Необхідне прийняття низки законів України:

 • “Про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загально-обов'язкове держ. соц. страхування”

 • “Про загальнообов‘язкове соціальне медичне страхування”,

 • новий Трудовий Кодекс України,

 • “Про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів”Виконання ЄСХ (п) в Україні

 • Звітування перед РЄ:

 • 31 жовтня 2008 року Україна подала першу національну доповідь до Ради Європи

 • робота над доповіддю проводилась за участі експертів Європейського комітету з соціальних прав та в рамках спільної програми Ради Європи та Європейського СоюзуДякую за увагу!

 • Запитання?

 • Контактна інформація:

 • Центр політологічних досліджень

 • Вул. Університетська, 24, офіс 48

 • Донецьк 83055, Україна

 • Тел./факс: +38 (062) 304 40 97

 • Моб.: +38 (050) 917 26 11

 • Е-пошта: shtukarin@gmail.com

 • Інтернет: www.eustudy.at.uaПосилання

 • Європейська соціальна хартія

 • http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_300

 • Європейська соціальна хартія (п)

 • http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_062

 • Закон України про ратифікацію ЄСХ (о)

 • http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=137-16
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка