З досвіду роботи практичного психологаДата конвертації02.01.2017
Розмір445 b.


 • З досвіду роботи

 • практичного психолога

 • Ярунської ЗОШ І- ІІІ ступенів

 • Новоград-Волинського району

 • Поліщук Оксани Василівни


Без повноцінної адаптації немає внутрішньої рівноваги особистості, впевненості у завтрашньому дні, людської поваги, допомоги, творчості – навчальної, професійної, духовної. Без адаптації неможлива соціалізація – щоденний процес входження дитини у нові соціальні ситуації, у нові системи взаємодії з оточенням.

 • Без повноцінної адаптації немає внутрішньої рівноваги особистості, впевненості у завтрашньому дні, людської поваги, допомоги, творчості – навчальної, професійної, духовної. Без адаптації неможлива соціалізація – щоденний процес входження дитини у нові соціальні ситуації, у нові системи взаємодії з оточенням.

 • Тому тема адаптації до умов шкільного навчання учнів перших класів є нині дуже актуальною, адже цей період у житті дітей – важкий і складний.Вступ дитини у школу означає не тільки

 • Вступ дитини у школу означає не тільки

 • початок переходу пізнавальних процесів на

 • новий рівень розвитку, але й виникнення нових

 • умов для особистісного зростання маленької

 • людини. У цей період провідною для дитини стає навчальна діяльність. Але крім неї на малюка і

 • його особистісний розвиток впливають гра, спілкування і праця.

 • Школа з перших днів ставить перед дитиною низку завдань, не пов’язаних безпосередньо з її попереднім досвідом. Ці завдання вимагають максимально мобілізувати інтелектуальні і фізичні сили. На дитину впливає комплекс нових факторів: класний колектив, особистість педагога, зміна режиму, незвично довге обмеження рухової активності та, звісно, поява нових, не завжди цікавих обов’язків.У 6 – 7-річному віці, а також при переході з початкової ланки в середню відбувається чимало змін: міняється провідний тип діяльності, з’являються новоутворення наступного вікового періоду (нові особистісні риси, мотиви – досягнення успіху й уникання невдач), нові стосунки з оточенням, нові обов’язки. Якщо це висуває учневі вимоги, до яких йому важко адаптуватися (через особистісні або вікові особливості), то може розвинутися стан соціальної, психічної напруженості, а отже – дезадаптації. На дезадаптацію вказують підвищена тривожність, збудженість, нейротизм; зниження комунікабельності, самоконтролю; почуття неповноцінності у стосунках із товаришами, учителями, батьками; неуважність на уроках, зниження успішності, втрата інтересу до навчання.

 • У 6 – 7-річному віці, а також при переході з початкової ланки в середню відбувається чимало змін: міняється провідний тип діяльності, з’являються новоутворення наступного вікового періоду (нові особистісні риси, мотиви – досягнення успіху й уникання невдач), нові стосунки з оточенням, нові обов’язки. Якщо це висуває учневі вимоги, до яких йому важко адаптуватися (через особистісні або вікові особливості), то може розвинутися стан соціальної, психічної напруженості, а отже – дезадаптації. На дезадаптацію вказують підвищена тривожність, збудженість, нейротизм; зниження комунікабельності, самоконтролю; почуття неповноцінності у стосунках із товаришами, учителями, батьками; неуважність на уроках, зниження успішності, втрата інтересу до навчання.

 • Тому важливе завдання вчителів і батьків – допомогти дітям пройти період адаптації до нових умов, пов'язаний зі змінами зовнішніх обставин і внутрішніми перетвореннями. • Спостереження психолога. Мета: вивчення особливостей навчальної роботи й поведінки учнів на уроці, особливостей взаємин між однокласниками, стилю взаємин між учителем і дітьми.

 • Вивчення психоемоційного стану першокласника (вересень – жовтень).

 • Індивідуальні бесіди з учителями перших класів.

 • Мета: збирання інформації про дітей (вересень).

 • Виявлення групи учнів, у яких виникли труднощі у процесі адаптації. Така «контрольна група» складається психологом за результатами спостережень, досліджень, бесід з учителями. До неї відносяться учні з низьким рівнем адаптації або дезадаптації, з високим рівнем емоційних станів (тривожність, агресивність, низька самооцінка) (кінець вересня).

 • Повідомлення узагальнених результатів дослідження, надання загальних рекомендацій психолога з даної проблеми на нараді вчителів, на батьківських зборах (кінець вересня – початок жовтня).

 • Дослідження причин труднощів у адаптації в дітей «контрольної групи». Індивідуальне дослідження особливостей розвитку пізнавальних процесів, особистості дитини, міжособистісних відносин у родині й у групі однолітків, особливостей сімейного виховання (жовтень – листопад).

 • Індивідуальне консультування вчителів перших класів і батьків за результатами досліджень. Надання рекомендацій з питань індивідуальних особливостей психічного розвитку, особливостей навчання, виховання, адаптації дитини до школи, причин труднощів, що виникли в процесі адаптації, навчання. Мета даної роботи: залучити батьків, учителів до рішення проблем дитини (жовтень).

 • Корекційна робота з першокласниками, в яких виникли труднощі у процесі адаптації до школи (жовтень – листопад).

 • Повторна діагностика за результатами психологічної корекції. Мета: визначення ефективності корекції. Дослідженню підлягають учні, з якими була проведена корекційної-розвивальна робота (листопад – грудень). • Тема діагностичної програми. Адаптація учнів 1-х класів до навчання у школі.

 • Мета діагностичної роботи. Вивчення особливостей навчальної роботи й поведінки учнів на уроці, особливостей взаємин між однокласниками, взаємодії вчителя з учнями. Вивчення процесу адаптації через діагностику шкільної адаптації й мотивації.

 • Завдання діагностичної роботи:

 • 1. Раннє виявлення категорії дітей, яким необхідна допомога в розвитку навчальних навичок.

 • 2. Одержання додаткової інформації про учнів.

 • 3. Виявлення причин труднощів в адаптації та на цій основі побудова адекватної корекційної і розвивальної роботи. • Дослідження процесу адаптації учнів 1 класів до школи проводиться у першому півріччі, містить такі психодіагностичні методики:

 • 1. Анкета Н. Г. Лусканової «Рівень шкільної мотивації й адаптації».

 • 2. Малюнок «Що мені подобається в школі».

 • 3. Малюнок «Мій клас».

 • 4. Малюнок «Школа тварин».

 • 5. Анкетування вчителів, батьків за методиками:

 • «Карта адаптації першокласників» (заповнює психолог разом із учителем).

 • «Анкета для батьків першокласників» (виявлення ознак дезадаптації в дітей).

 • Джерело: Я хочу, я можу, я буду добре вчитись / Упорядник

 • Т. Гончаренко. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – С. 76 – 95.

 • Повторна діагностика за результатами психологічної корекції

 • Повторну діагностику за результатами психокорекційної роботи психолог здійснює з метою визначення ефективності корекції. Для цього можна використовувати ті самі методики, що й у вхідній діагностиці. Дослідженню підлягають учні, з якими була проведена корекційна робота.Тема корекційно-розвивальної програми. Розвиток емоційно-вольової сфери та інтелектуальної діяльності.

 • Тема корекційно-розвивальної програми. Розвиток емоційно-вольової сфери та інтелектуальної діяльності.

 • Мета корекційної роботи. Розвиток емоційно-вольової сфери та оптимізація інтелектуальної діяльності учнів за рахунок стимуляції психічних процесів.

 • На проведення корекційно-розвивальних занять у першому класі відводиться 32 години.

 • Тривалість заняття — 30 хвилин. Група — 6—8 учнів.

 • Завдання:

 • 1. Зняття напруження. Створення позитивного емоційного настрою у дітей.

 • 2. Покращення соціальної адаптації.

 • 3. Тренування психомоторних функцій.

 • 4. Навчання дитини самостійного пошуку необхідних форм емоційного реагування.

 • 5. Формування вміння орієнтуватися у своїх емоціях.

 • 6. Зменшення виявів агресії та тривожності в поведінці дітей.

 • 7. Формування адекватної поведінки в різних ситуаціях.

 • 8. Розвиток рухово-зорового сприймання.

 • Очікувані результати: поступове заповнення прогалин у розвитку дітей і забезпечення подальшого формування навчально-пізнавальної діяльності та особистісний розвиток.

 • Засоби корекції: етюди та ігри, спрямовані на розвиток психомоторних функцій, вправи на розвиток уваги, сприйняття; засоби арт-терапії (проективний малюнок), лялькотерапія, психогімнастика.

 • У програмі використані матеріали психокорекційної роботи з проблемними дітьми таких авторів: Т.Ілляшенко, Є.Лютової, Г.Моніної, І.Мамайчук, М.Чистякової та ін..Тема корекційно-розвивальної програми. Розвиток пізнавальної сфери молодших школярів.

 • Тема корекційно-розвивальної програми. Розвиток пізнавальної сфери молодших школярів.

 • Мета програми: розвиток інтелектуальної та емоційно-вольової сфер дітей першого класу.

 • Завдання:

 • розвиток аналітичного мислення і мислительних процесів;

 • розвиток обсягу, концентрації, переключення та зосередженості уваги;

 • розвиток зорової, слухової та тактильної пам'яті;

 • цілісність, осмисленість сприймання;

 • розвиток уяви;

 • навчання дітей умінню виражати свої думки;

 • розвиток уміння керуватись словесною інструкцією дорослого;

 • формування у дітей впевненості у собі.

 • Дана програма розроблена для дітей молодшого шкільного віку

 • (учнів 1 класу) і складається з 15 занять тривалістю 25-30 хвилин, які проводяться два рази на тиждень із групою 6-7 дітей.Тема корекційної програми. Зниження агресії у дітей.

 • Тема корекційної програми. Зниження агресії у дітей.

 • Мета корекційної програми. Корекція агресивних тенденцій поведінки першокласників.

 • Завдання:

 • знизити рівень агресивності дітей;

 • зменшити емоційне напруження дітей;

 • навчити дітей мовленнєвих засобів спілкування, конструктивного спілкування і виходу з конфліктних ситуацій;

 • навчити агресивних дітей прийнятних форм вираження гніву, техніки контролю над негативними емоційними станами;

 • підвищити рівень самооцінки;

 • сформувати в дітей моральні уявлення, сприяти набуттю конструктивних форм поведінки і нового досвіду спілкування.

 • Очікувані результати: зниження рівня агресивності, підвищення рівня самооцінки, розвиток комунікативних здібностей. • Робота з педагогічним колективом:

 • особливості адаптації першокласників; бесіди і консультації за результатами досліджень, рекомендації щодо вибору адекватних методів педагогічного впливу на клас загалом і на окремих учнів;

 • рекомендації вчителям щодо вибору адекватних засобів педагогічного впливу по відношенню до учнів, віднесених до різних типів «групи ризику»;

 • сумісний пошук та реалізація адекватних педагогічних підходів до дітей із труднощами в адаптації (ділова гра для педагогів);

 • оформлення в учительськів куточки: «Психолог інформує», «Поради психолога», «Особливості роботи з неординарними дітьми». • Робота з батьками:

 • виступи на батьківських зборах: інформація про особливості вікового періоду; особливості адаптації першокласника; психофізичні особливості дитини-шестирічки; подання результатів діагностичного етапу профілактики дезадаптації; характеристика зон труднощів першокласників і способів можливої допомоги батьків дітям з різними індивідуально-психологічними особливостями; рекомендації щодо вибору адекватних виховних методів;

 • індивідуальне консультування: рекомендації з налагоджування дитячо-батьківських стосунків, зміни, за необхідності, стилю виховання; переадресування до інших спеціалістів;

 • участь у соціально-педагогічній роботі школи з дітьми із соціально-неблагонадійних сімей і їхніми батьками;

 • оформлення куточків для батьків «Поради психолога», «Життя без насильства», «Чим можуть допомогти батьки?»Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка