За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я нераціональне призначення лікарських засобів складає 40%Дата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я нераціональне призначення лікарських засобів складає 40%.

 • За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я нераціональне призначення лікарських засобів складає 40%.

 • В економічно розвинених країнах ускладнення фармакотерапії є однією з провідних причин смерті хворих. Лише в США внаслідок некоректного призначення або побічної дії ліків щороку гине понад 195 тисяч пацієнтів.

 • Витрати, пов'язані з ускладненнями через ліки в деяких країнах складають 15-20% бюджету охорони здоров’я.

 • Більше 50% таких ускладнень виникає внаслідок нераціонального чи некоректного вибору навіть якісних ліків, не врахування взаємодії ЛЗ, віку пацієнта, супутніх захворювань тощо.

 • Зокрема, досвід 2-х клінік Гарварду свідчить, що летальність, пов'язана з побічними реакціями ЛЗ, складає 9%, 1/2 із них виникла через медичні некоректності.

 • За даними світових досліджень, помилки при застосуванні ЛЗ виникають у 3–17% госпіталізованих хворих і близько 2% лікарських призначень потенційно небезпечні для здоров’я пацієнта.

Це метод ефективного застосування ліків, при якому використовуються наступні вимоги:

 • Це метод ефективного застосування ліків, при якому використовуються наступні вимоги:

 • 1. Кожна людина має право вчасно одержати необхідний лікарський засіб протягом установленого періоду лікування в ефективній дозі.

 • 2. Людина повинна отримати оптимальний лікарський засіб, тобто з ліків із біоеквівалентною активністю буде обраний найменш вартісний препарат, що з фінансової точки зору хворий витратив на фармакотерапію найменше коштів.

 • 3. Інформація для хворого про призначення та прийом лікарського засобу повинна бути повною, хворий має довірять лікарському засобу, приймати його згідно призначення та бути повністю інформованим про можливий ризик лікування.

За даними закордонних досліджень впровадження фармакоекономічного аналізу в систему охорони здоров'я та лікарське забезпечення дозволяє зменшити вартість медичних послуг, фармакотерапії на 10-20 % без зниження ефективності лікування завдяки використанню більш ефективних, безпечних ліків та правильного дотримання хворими вимог фармакотерапії.

 • За даними закордонних досліджень впровадження фармакоекономічного аналізу в систему охорони здоров'я та лікарське забезпечення дозволяє зменшити вартість медичних послуг, фармакотерапії на 10-20 % без зниження ефективності лікування завдяки використанню більш ефективних, безпечних ліків та правильного дотримання хворими вимог фармакотерапії.

комплекс управлінських методик в охороні здоров’я, яка забезпечує використання раціональних методів і застосування ЛП з метою забезпечення максимально високої (за конкретних умов) якості медичної допомоги та оптимального використання наявних ресурсів.

 • комплекс управлінських методик в охороні здоров’я, яка забезпечує використання раціональних методів і застосування ЛП з метою забезпечення максимально високої (за конкретних умов) якості медичної допомоги та оптимального використання наявних ресурсів.впровадження раціо­нальної й витратно-ефективної лікарської терапії, яка забезпечує раціональне використання коштів на закупівлю лікарських препаратів.

 • впровадження раціо­нальної й витратно-ефективної лікарської терапії, яка забезпечує раціональне використання коштів на закупівлю лікарських препаратів.Медична. Визначення та розробка методів раціональної фармакотерапії поширених захворювань.

 • Медична. Визначення та розробка методів раціональної фармакотерапії поширених захворювань.

 • Фармакологічна. Забезпечення контролю за правильним використанням лікарських засобів та вжиття заходів з метою запобігання та виправлення ятрогенних помилок.

 • Соціальна. Забезпечення хворих якісним лікуванням.

 • Економічна. Використання клінічно та економічно найбільш ефективних лікарських засобів.

 • Інформаційна. Широке розповсюдження об’єктивної інформації, заснованої на принципах доказової медицини.

 • Професійно-освітня. Підвищення компетентності та кваліфікації лікарів різного профілю, клінічних провізорів, провізорів, середнього медичного та фармацевтичного персоналу.гарантоване забезпечення хворих якісним лікуванням;

 • гарантоване забезпечення хворих якісним лікуванням;

 • визначення й розроблення проблемно-орієнтованих і досконалих методів раціональної фармакотерапії розповсюджених захворювань;

 • визначення найбільш клінічно та економічно ефективних і безпечних препаратів;

 • забезпечення контролю за призначенням препаратів і вжиття заходів щодо запобігання та виправлення помилок фармакотерапії;

 • широке використання доказово обґрунтованої медико-фармацевтичної інформації серед усіх учасників процесу охорони здоров’я;

 • уведення системної профе­сійної освіти.1. Критеріях введення лікарських засобів до формулярних списків усіх рівнів, що відповідають:

 • 1. Критеріях введення лікарських засобів до формулярних списків усіх рівнів, що відповідають:

 • показникам діяльності галузі (регіону), закладу охорони здоров’я;

 • даним щодо ефективності, безпечності, отриманим методами доказової медицини;

 • вітчизняним даним щодо ефективності, безпечності, отриманим методами фармакологічного нагляду (метод спонтанних повідомлень та моніторинг стаціонарів щодо ефективності та безпечності ліків).

 • 2. Уніфікованих клінічних протоколах та локальних протоколах медичної допомоги.

 • 3. Можливості використання лікарських засобів, що не входять до формулярного переліку (відповідно до умов клінічної ситуації).

 • 4. Можливості проведення терапевтичної заміни лікарських засобів.

 • 5. Протидії впливу представників фармацевтичних компаній і торгівельної реклами.

Ст.14.1. «Лікарський формуляр - перелік зареєстрованих в Україні лікарських засобів, що включає ліки з доведеною ефективністю, допустимим рівнем безпеки, використання яких є економічно прийнятним.

 • Ст.14.1. «Лікарський формуляр - перелік зареєстрованих в Україні лікарських засобів, що включає ліки з доведеною ефективністю, допустимим рівнем безпеки, використання яких є економічно прийнятним.

 • Галузеві стандарти у сфері охорони здоров'я розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

 • Додержання стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), клінічних протоколів, табелів матеріально-технічного оснащення є обов'язковим для всіх закладів охорони здоров'я».Випуск перший - наказ МОЗ України від 17.03.2009 №173

 • Випуск перший - наказ МОЗ України від 17.03.2009 №173

 • Випуск другий – наказ МОЗ України від 28.01.2010 №59

 • Випуск третій – наказ МОЗ України від 23.03.2011 р. №159

 • Випуск четвертий – наказ МОЗ України від 28.03.12 р. № 209

 • Проект випуску п'ятого – проект наказу МОЗ Українирозроблений у 2011 році

 • розроблений у 2011 році

 • Формулярним комітетом управління

 • охорони здоров’я

 • Харківської,

 • Запорізької,

 • Львівської

 • та іншими обласними державними адміністраціями

 • на основі Державного формуляра лікарських засобів (третього видання) у вигляді міжнародних непатентованих назв лікарських засобів з врахуванням чинних галузевих стандартів, протоколів медичної допомоги та наявних ресурсів.Дезагреганти:

 • Дезагреганти:

 • кислота ацетилсаліцилова (терапін, асацил, асафен, аспетер, аспекард)

 • Блокатори бета-адренорецепторів:

 • пропранолол (анаприлін) атенолол (атенобене, атенова),бісопролол (конкор, біпролол, коронал, бісопрол),карведилол (корвазан, талітон)

 • Блокатори кальцієвих каналів:

 • Дилтіазем верапаміл (лекоптин, вератард) ніфедипін (кордипін, коринфар ретард, ніфекард ХЛ, фармадипін) фелодипін (фелогексал) амлодипін (амло, стамло, амлодипін фармак, амлонг, нормодипін) німодипін (німодипгексал)***лерканідипін (леркамен)

 • Органічні нітрати:

 • ізосорбід-мононітрат (мононітросид, моносан) нітрогліцерин (перлінганіт) ериніт ізосорбід-динітрат (нітросорбід, ізокет, кардикет)

 • Гіполіпідемічні:

 • симвастатин (вазиліп, симвакор) аторвастатин (аторис, атокор, сторвас, туліп, торвакард)

 • Додатково:

 • Антагоністи АДФ-рецепторів (при непереносимості - аспірин пацієнтам перед та після коронарних втручань) клопідогрель (плавікс, плагрил) тиклопідин (тиклід, тагрен, іпатон)

 • Антигіпоксичні (при непереносимості або недостатній ефективності нітратів) триметазидин (предуктал)**

При покупці лікарського препарату в одних аптеках пацієнт оплачує його повну вартість. Протягом п'яти днів на рахунок застрахованого буде переведена сума в розмірі 75% вартості препарату. Інші аптеки швидко реагують і створюють більш комфортні умови для пацієнта. Застрахований оплачує 25% вартості лікування з подальшою компенсацією. Потім лікарняна каса перелічує аптеці відсутню суму. Пацієнти відчувають турботу страхових компаній.

 • При покупці лікарського препарату в одних аптеках пацієнт оплачує його повну вартість. Протягом п'яти днів на рахунок застрахованого буде переведена сума в розмірі 75% вартості препарату. Інші аптеки швидко реагують і створюють більш комфортні умови для пацієнта. Застрахований оплачує 25% вартості лікування з подальшою компенсацією. Потім лікарняна каса перелічує аптеці відсутню суму. Пацієнти відчувають турботу страхових компаній.

 • Дні відсутності на роботі, підтверджені лікарняним листком, оплачуються лікарняною касою.якісне обслуговування в клінікахУряд Італії піклується про те, щоб державна медицина була доступна для всіх громадян.

 • Уряд Італії піклується про те, щоб державна медицина була доступна для всіх громадян.

 • Фінансування охорони здоров'я здійснюється за рахунок:

  • державного бюджету
  • внесків роботодавців і працюючих.
 • Децентрализованість —

 • відмінна риса системи

 • охорони здоров'я Італії.

 • В Італії приватна медицина надає широкий спектр послуг і працює для громадян з високими доходами. Існують медичні фонди (страхові компанії), що надають добровільне медичне страхування.можливість для пацієнта вибрати клініку і спеціаліста, якісне обслуговування в приватних клініках без черги, контроль страхової компанії за об'ємом і якістю медичного обслуговування.

 • можливість для пацієнта вибрати клініку і спеціаліста, якісне обслуговування в приватних клініках без черги, контроль страхової компанії за об'ємом і якістю медичного обслуговування.

 • більш широкий перелік діагностичних і консультативних послуг при певних клінічних захворюваннях, а також додатковий медичний сервіс, наприклад, стоматологічний (державна медицина не оплачує лікування в дантиста).

 • Вартість страхового медичного поліса залежить від обсягу пропонованих послуг.

Засноване на принципах соціальної рівності. Розмір внесків залежить від заробітньої плати.

 • Засноване на принципах соціальної рівності. Розмір внесків залежить від заробітньої плати.

 • Створені численні страхові компанії, що обслуговують визначені категорії громадян. Вони укладають договори з медичними установами і лікарями.

 • Страхові компанії не покривають цілком витрати на медичне обслуговування. Близько 14 % вартості застраховані оплачують самостійно. Також пацієнти частково оплачують вартість ліків (збір за виписування рецепта).

 • Власник страхового полісу може самостійно вибрати лікаря.Особливістю лікарняних кас є

 • Особливістю лікарняних кас є

 • надання обох видів страхування —

 • обов'язкового і добровільного.

 • Громадяни вносять особистий внесок у лікарняну касу, що вибирають самі. Внески не залежать від доходу, відрізняються в різних касах.

 • Лікарняні каси працюють з лікарями і клініками, куди включено список договірних установ і фахівців.

 • Лікарняна каса оплачує вартість медикаментів, що входять у Формулярний Список лікарських препаратів.

 • Застрахований оплачує 10 % від суми за надане лікування.Консультативний Комітет з формулярних ліків

 • Консультативний Комітет з формулярних ліківЗ 1993 року дотримання Рекомендацій стало обов'язко­вим для компаній, що подають заявки в Консультативний Комітет з формулярних ліків.

 • З 1993 року дотримання Рекомендацій стало обов'язко­вим для компаній, що подають заявки в Консультативний Комітет з формулярних ліків.

 • Сучасна версія Рекомендацій

 • надає перевагу

 • результатам контрольованих

 • рандомізованих досліджень,

 • у яких пропонований препарат

 • безпосередньо порівнюється з основним для нього препаратом.

 • Заохочуєються подання спонсорами економічної

 • оцінки на основі аналізу "вартість-ефективність".У Канаді діють регіональні формуляри.

 • У Канаді діють регіональні формуляри.

 • На рівні кожної провінції діють законодавчо затверджені переліки лікарських засобів від­повідно до встановлених рекомендацій з економічної оцінки фармацевтичних продуктів.Клінічна документація повинна ясно

 • Клінічна документація повинна ясно

 • продемонструвати терапевтичні переваги:

  • а) більш ефективний для лікування стану (ів);
  • б) підвищена безпечність, яка проявляється у
  • зниженні токсичності і зменшенні побічних і
  • небажаних реакцій і/чи ефектів;
  • в) кращий режим дозування;
  • г) зменшує потенційний ризик зловживання
  • (передозування) чи неправильного прийому ліків.
 • Прогнозована вартість ЛЗ в еквівалентній терапевтичній ефективності повинна надавати потенційні економічні переваги у порівнянні з препаратами, що включені у формуляр. Вартість лікування відповідає клінічній ефективності і розглядається та порівнюється з вартістю лікування та клінічною ефективністю альтернативного ЛЗ.Перелік терапевтично ефективних ЛЗ доведеної високої якості, вартість яких відшкодовується згідно з Лікарським бюджетом цієї провінції.

 • Перелік терапевтично ефективних ЛЗ доведеної високої якості, вартість яких відшкодовується згідно з Лікарським бюджетом цієї провінції.

 • Публікується кожні 6 місяців.

 • Включає ЛЗ 18 фармакологічних груп 104 фармацевтичних виробників (82 канадські фірми або їх філіали).

 • Визначає препарати першої лінії, що дає лікарям право вибрати ефективний курс лікування для більшості пацієнтів.

 • Відшкодування витрат на нові ЛЗ проводиться лише для тих хворих, які мають толерантність чи протипокази до двох або більше ЛЗ з інших груп.30 % - для ліків, вартість яких нижча 6,30 долара;

 • 30 % - для ліків, вартість яких нижча 6,30 долара;

 • 15 % - для ліків, вартість між 6,31-15,80 долара;

 • 10 % - для ліків з вартістю вище 15,81 долара.Добровільне (майже цілком здійснюється роботодавцями)

 • Добровільне (майже цілком здійснюється роботодавцями)

 • Страхування від хвороб (найбільш розповсюджений за місцем роботи) близько 75 % населення США.

 • Компенсаційне страхування або страхування «плати за послуги» (роботодавець виплачує страхової компанії страхову премію за кожного працівника, забезпеченого відповідним полісом. Потім страхова компанія оплачує чеки, представлені лікарнею або лікарем. Страхова компанія покриває 80 % витрат на лікування, за інше повинний платити застрахований).

 • Керовані послуги (страхова компанія укладає контракти з лікарями та лікарнями на надання всіх послуг, передбачених цим видом страхування. Звичайно медичні установи одержують фіксовану суму, що виплачується заздалегідь за кожного застрахованого) більше 31 млн.

 • Програма Medicare (страхування здійснюється всіх американців старше 65 років, а також тих, хто наближається до цього віку й у кого є серйозні порушення стану здоров'я. Частково фінансується за рахунок податку - близько 15% доходу зайнятих, з загальних надходжень прибуткового податку).

 • Програма Medicaid (для малозабезпечених, переважно жінок і дітей з бідних родин фінансується приблизно наполовину федеральним урядом і урядами штатів).

 • Незастраховані від 20 до 50 млн. (8–20% населення).клієнт-страхова компанія;

 • клієнт-страхова компанія;

 • клієнт-лікар;

 • страхова компанія-лікар.

 • Американські лікарі призначають тільки препарати, що включені в офіційно прийнятий на рівні Міністерства охорони здоров'я або страхової компанії перелік лікарських засобів.

 • Фахівці уникають лікарської поліпрагмазії, великої кількості препаратів, у сумісності яких не завжди упевнені.

 • Один з основних принципів медичного страхування — висока ефективність медичної допомоги. Що стосується витрат на лікування, страхова компанія покриває видатки, зв'язані з застосуванням єдиного правильного способу лікування з високим коефіцієнтом позитивного результату.Першим промисловим підприємством в 1870 р. у м. Миколаєві була створена лікарняна каса адміралтейським заводом «Россуд»

 • Першим промисловим підприємством в 1870 р. у м. Миколаєві була створена лікарняна каса адміралтейським заводом «Россуд»

 • -1889 рік – створена “Каса хорих” на Галичині

 • -1912 рік – прийнято перший документ “Про соціальне страхування на випадок хвороби”

 • -2000 рік – Житомирська ЛК – 193000 членів

 • -2003 рік – ЛК “ АЗОВСТАЛЬ” – 20224 членів

 • -2003 рік – Полтавська ЛК – 30225 членів

 • -2003 рік – “Вознесенська” ЛК – 22500 ч.

 • - 2005 рік - Стрийська благодійна

 • організація “Каса здоров'я Стрийщини”

 • -2008 рік - Галицька ЛК – 6000 членів

Благодійна організація

 • Благодійна організація

 • “Лікарняна каса Житомирської області”

 • www.likkasa.com.ua

 • Управління охорони здоров”я Житомирської облдержадміністрації

 • www.health.utel.net.uaВиключення небезпечних та неефективних ліків знижує рівень захворюваності та смертності.

 • Виключення небезпечних та неефективних ліків знижує рівень захворюваності та смертності.

 • Скорочення кількості найменувань закуповуваних ліків або знижує загальні витрати на закупівлі, або дозволяє тими ж засобами закуповувати більшу кількість безпечних та ефективних лікарських засобів.

 • Скорочення тривалості лікування та перебування пацієнтів у стаціонарі досягається винятком небезпечних та неефективних ліків.

 • Наявність кінцевого списку використовуваних в ЛПУ ліків дозволяє проводити цільові програми підвищення кваліфікації і збирати більш повну інформацію про ЛЗ.

 • Формуляр лікарських засобів є засобом

 • створення та оновлення стандартів якості

 • лікування в конкретних ЛПУ.Формуляр певною мірою обмежує творчий підхід лікаря до лікування пацієнта і стримує застосування результатів його клінічного мислення рамками формуляра.

 • Формуляр певною мірою обмежує творчий підхід лікаря до лікування пацієнта і стримує застосування результатів його клінічного мислення рамками формуляра.

 • Зміна формуляра прерогатива формулярних комітетів і вимагає часу для оновлення містяться у формулярі відомостей.

 • Перехід на формулярну систему може супроводжуватися додатковими організаційними витратами.Дякую за увагу !!!

 • Дякую за увагу !!!Каталог: data -> kafedra -> internal -> upr ekon -> presentations
presentations -> Ринок чистої конкуренції
presentations -> Регулювання трудових відносин в організації
presentations -> Основнi засоби це матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою викристання в процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй
presentations -> Стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції
presentations -> Дохід – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства
presentations -> Закону України "Про оплату праці"
presentations -> Ефективність лікарського засобу полягає у високих профілактичних і терапевтичних показниках і в задоволенні назрілих потреб медицини. Ефективність
presentations -> Заяву про відкриття рахунка


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка