За обов’язковістю виконання студентом завдань виділяють три групи самостійних робіт у формах навчанняДата конвертації04.01.2017
Розмір444 b.


За обов’язковістю виконання студентом завдань виділяють три групи самостійних робіт у формах навчання

 • 1. – обов’язкова –виконання традиційних домашніх завдань, написання і захист курсових, дипломних і магістерських робіт, а також ті види завдань, які студенти самостійно виконують під час навчальної, виробничої і переддипломної практик);


За обов’язковістю виконання студентом завдань виділяють три групи самостійних робіт у формах навчання

 • 2. – бажана – наукова й дослідницька робота студентів у вищому навчальному закладі передбачає самостійне проведення досліджень, збирання й аналіз наукової інформації; участь у роботі наукового студентського товариства (гуртки, конференції, підготовка доповідей, тез, статей);За обов’язковістю виконання студентом завдань виділяють три групи самостійних робіт у формах навчання

 • 3. – добровільна – робота в позааудиторний час (участь у тижнях спеціальності, конференціях, міжвузівських, міських, обласних і всеукраїнських олімпіадах, вікторинах, конкурсах, мала академія наук, виставки з профорієнтаційної діяльності тощо).Доцільно сформулювати низку вимог щодо організації самостійної роботи:

 • 1. Організація самостійної роботи у всіх ланках навчального процесу, в тому числі й на етапі засвоєння нового матеріалу.

 • 2. Вмотивованість завдання (для чого, чому сприяє).

 • 3. Чітка постановка пізнавальних задач.

 • 4. Визначення критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів

 • 5. Комплексний підхід до організації самостійної роботи студентів за всіма формами аудиторної роботи.Доцільно сформулювати низку вимог щодо організації самостійної роботи:

 • 6. Поєднання всіх рівнів (типів) самостійної роботи.

 • 7. Забезпечення накопичення студентами фонду загальних прийомів, умінь, способів розумової праці, за допомогою яких засвоюються знання.

 • 8. Формування активної позиції студентів, студенти – безпосередні учасники процесу пізнання.

 • 9. Спрямованість завдань для самостійної роботи не стільки на засвоєння окремих фактів, скільки на розв’язання проблем.

 • 10. Навчання студентів бачити і формулювати проблеми, самостійно їх вирішувати, вибірково використовуючи для цього наявні знання, уміння і навички, перевіряти здобуті результати.

 • 11. Активізувати розумову діяльність студентів треба, надаючи їм роботу, що вимагає посильного розумового напруження.Доцільно сформулювати низку вимог щодо організації самостійної роботи:

 • 12. Диференціація та індивідуалізація самостійної роботи.

 • 13. Визначення видів консультаційної допомоги (консультації – настановчі, тематичні, проблемні).

 • 14. Алгоритм, метод виконання роботи, усвідомлення студентом способів її виконання.

 • 15. Забезпечення контролю за якістю виконання (вимоги, консультації). Урізноманітнення видів і форм контролю (колоквіум, контрольні роботи, тести тощо).

 • 16. Створення необхідного методичного матеріалу для організації самостійної роботи студентів.

 • 17. Грамотне управління самостійною роботою студентів і надання їм своєчасної допомоги для усунення недоліків.Дисципліна “Економічна теорія”Ляхоцька, к.п.н., доцент, завідувач кафедри дистанційної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України САМОСТІЙНА РОБОТА У ВИЩІЙ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Педагогічна рада 04.05.12

 • Основним бар’єром у процесі організаціїї самостійної роботи є відсутність відповідного нормативного забезпечення

 • Якість завдань та організація самостійної роботи залежить тільки від фахового та творчого рівня викладача !!!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка