Загальна кількість завдань роботи базового рівня – 58, поглибленого – 74. Загальна кількість завдань роботи базового рівня – 58, поглибленого – 74Дата конвертації22.12.2016
Розмір445 b.Загальна кількість завдань роботи базового рівня – 58, поглибленого – 74.

 • Загальна кількість завдань роботи базового рівня – 58, поглибленого – 74.

 • На виконання роботи базового рівня відводиться 150хв., поглибленого – 210.

 • Завдання з розгорнутою відповіддю – № 58 (базовий рівень) – передбачає створення учасником ЗНО власного висловлення.

 • Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде оцінено в 0 балів.

 • Роботу обсягом менше 100 слів буде оцінено в 0 балів.33 завдання з української мови + власне висловлення = ДПА.

 • 33 завдання з української мови + власне висловлення = ДПА.

 • Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник ЗНО, виконавши роботу базового рівня – 104, поглибленого – 136.

 • Результатом виконання тестового завдання з розгорнутою відповіддю є створення власного висловлення (письмової роботи) з викладом свого ставлення до наведеного твердження чи окресленої проблеми.

 • Власне висловлення – це специфічний текст, у якому учасник тестування обстоює й доводить свою позицію у форматі, запропонованому в тестовому зошиті.

 • Максимально можлива сума тестових балів за власне висловлення (сума тестових балів

 • за всіма критеріями) – 20.

 • Робота виконується на бланку Б. • Традиційною в останні роки є така умова:

 • Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування.

 • Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.Починаючи з 2011/2012 навчального року, саме так формулюється завдання відкритої частини тесту ЗНО з української мови – у вигляді мікротексту, що окреслює певну дискусійну проблему, ставлення до якої учасник тестування має обґрунтовано викласти у власному висловленні.

 • Починаючи з 2011/2012 навчального року, саме так формулюється завдання відкритої частини тесту ЗНО з української мови – у вигляді мікротексту, що окреслює певну дискусійну проблему, ставлення до якої учасник тестування має обґрунтовано викласти у власному висловленні.Прочитайте наведений текст.     На формування особистості впливає багато чинників.     Дехто впевнений, що особистість формують передусім походження й родинне виховання, сильний вплив чинять на неї також освіта та суспільство. Інші ж твердять, що визначальними в становленні особистості є зусилля самої людини, її здатність до самовдосконалення й повсякчасної внутрішньої роботи над собою.     Які чинники мають переважати у вихованні особистості? Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

 • Прочитайте наведений текст.     На формування особистості впливає багато чинників.     Дехто впевнений, що особистість формують передусім походження й родинне виховання, сильний вплив чинять на неї також освіта та суспільство. Інші ж твердять, що визначальними в становленні особистості є зусилля самої людини, її здатність до самовдосконалення й повсякчасної внутрішньої роботи над собою.     Які чинники мають переважати у вихованні особистості? Викладіть Ваш погляд на цю проблему.Людина, особистість, індивідуальність, душа, походження, родовід, генеза.

 • Людина, особистість, індивідуальність, душа, походження, родовід, генеза.

 • Освіта, навчання, наука, освіченість, суспільство, громада.

 • Самовдосконалення, робота над собою, зростання.

 • Розвивати, виховувати, навчати, вдосконалювати, формувати, самовдосконалюватися, працювати над собою, зростати, розвиватися

ТЕЗА

 • ТЕЗА

 • АРГУМЕНТ 1

 • АРГУМЕНТ 2

 • ПРИКЛАД 1 (з літератури або мистецтва)

 • ПРИКЛАД 2 (з історії, суспільно-політичного або власного життя)

 • ВИСНОВОК

 • Можливою є й структура власного висловлення, коли приклади розташовані безпосередньо за «своїми» аргументами.Теза. Я вважаю, …Мені здається, що … На мою думку, … На моє переконання, … Моя точка зору на цю проблему така: …

 • Теза. Я вважаю, …Мені здається, що … На мою думку, … На моє переконання, … Моя точка зору на цю проблему така: …

 • Якщо учень погоджується з тезою: Я цілковито згоден із тезою, запропонованою для роздуму … Я підтримую думку, висловлену в назві твору …    Важко не погодитися з тезою, запропонованою для роздуму …

 • В іншому випадку початок буде такого типу:  

 • Мені здається, теза, запропонована для роздуму, помилкова.

 • Я хотів би довести протилежне твердження: …    

 • Я хотів би спростувати запропоноване твердження …    

 •   Не можу погодитися з думкою, яка звучить у назві твору.  

 • Я вважаю інакше: …        

 • Я не підтримую точку зору, висловлену в назві творуПотрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш

 • Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш

 • 1. Із думкою, запропонованою в назві твору, я цілком згоден. Вважаю, що, справді, людина повинна цінувати те реальне й близьке, що вона має і що її оточує, а не жити примарними мріями.

 • 2. Я не можу погодитися з тезою, запропонованою для роздуму. На мою думку, лише з мрією людське життя набуває сенсу й повноти.Ніщо не звеселяє душу людини так, як споріднена праця

 • Ніщо не звеселяє душу людини так, як споріднена праця

 • Безперечно, великий український філософ Григорій Сковорода мав рацію, коли говорив про значення спорідненої праці для життя людини. Я вважаю, що улюблена робота, справді, дає людині задоволення, робить її життя змістовнішим і радіснішим.

 • Учнів варто попередити, що тема з уже сформульованою тезою може мати вигляд афоризму. Як бути, коли випускник не впевнений, що правильно зрозумів його? Пояснюємо, що в такому разі, формулюючи тезу, потрібно обумовити: «Запропоновану для роздуму думку я розумію так: …» – і доводити своє твердження, своє розуміння, своє бачення (див. наступний слайд)    Тему твору, запропоновану для роздуму, я розумію так: найголовніше в людині – це її серце, тобто доброта, чуйність, співчутливе ставлення до ближніх. Я вважаю, що це правильно. Мабуть, моя думка із цього приводу не оригінальна: справді, нас роблять людьми любов і доброзичливість, без них чудова зовнішність і великі статки схожі на міцну шкаралупу трухлявого горіха. Кому такий плід потрібен?

 •     Тему твору, запропоновану для роздуму, я розумію так: найголовніше в людині – це її серце, тобто доброта, чуйність, співчутливе ставлення до ближніх. Я вважаю, що це правильно. Мабуть, моя думка із цього приводу не оригінальна: справді, нас роблять людьми любов і доброзичливість, без них чудова зовнішність і великі статки схожі на міцну шкаралупу трухлявого горіха. Кому такий плід потрібен?

 • Ми - це не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних

 • Афористично сформульовану тему твору, мені здається, треба розуміти так: кожен із нас неповторний у своїй індивідуальності, кожен становить собою своєрідний унікальний всесвіт. Безперечно, це правильно. Особисто я вважаю, що потрібно вірити в себе як самоцінну особистість, не боятися мати власну точку зору і, звичайно, поважати думки й права інших.«Що визначить подальшу долю людства – віра в силу людського розуму загалом чи віра в окрему особистість?»

 • «Що визначить подальшу долю людства – віра в силу людського розуму загалом чи віра в окрему особистість?»

 • Для формулювання тези до теми такого типу існує кілька можливих способів.

 •  - Стати на бік однієї із частин дилеми (найлегше й найочевидніше).

 • - Запропонувати свій (третій!) варіант.

 •  - Об’єднати дві точки зору.Аргумент 1. Я так думаю, тому що…

 • Аргумент 1. Я так думаю, тому що…

 • Приклад до аргументу 1. Мої міркування найточніше ілюструє такий приклад… Аргументом на користь моєї думки мо­же бути те, що …До того ж …Довести своє твердження я можу такими аргументами: по-перше, …, а по-друге, …На користь моєї думки можу навести такі аргументи: …Моє переконання ґрунтується на тому, що, по-перше, …,а по-друге, …

 • Аргумент 2. Я так думаю, тому що…

 • Приклад до аргументу 2. Мої аргумент найточніше може проілюструвати такий приклад…Скарбниця світової літератури дає багато прикладів щодо порушеної проблеми. Так, …

 • Скарбниця світової літератури дає багато прикладів щодо порушеної проблеми. Так, …

 • На згадку приходить герой …

 • Як я вже зазначав, …

 • У зв’язку з порушеною проблемою хочеться згадати твір …

 • Яскравим прикладом саме такого розуміння … особисто для мене є …

 • Проблема … є дуже актуальною, тому багато прикладів її розв’язання дає саме життя.Повертаючись до думки про … , можу навести такий приклад:

 • Повертаючись до думки про … , можу навести такий приклад:

 • Щодо цього яскравим прикладом є образ … із твору …

 • Тема мого роздуму порушується у творі … .

 • Найкращою ілюстрацією такого розуміння проблеми є герой … з твору …Історія також дає багато прикладів … Один із них –

 • Згадаймо постать видатного … Захоплює його …Хоча мій життєвий досвід ще порівняно малий, можу сказати, що …Хочу навести приклад із власного життя …Отже, думка про те, що…послідовно стверджується низкою доказів, які виразно ілюструються прикладами. Це дозволяє робити висновок про виправданість мого погляду на…(виправданість думки, висловленої в темі; невиправданість думки, висловленої в темі; часткову справедливість (істинність) думки, висловленої в темі).

 • Отже, думка про те, що…послідовно стверджується низкою доказів, які виразно ілюструються прикладами. Це дозволяє робити висновок про виправданість мого погляду на…(виправданість думки, висловленої в темі; невиправданість думки, висловленої в темі; часткову справедливість (істинність) думки, висловленої в темі).

 • Отже, можна дійти висновку, що …Підсумовуючи, можна зазначити: …

 • Підсумовуючи, можна зазначити: …

 • Таким чином, можна зробити висновок, що …

 • Отже, бачимо, що …На завершення свого роздуму підсумую: …

 • Звертаємо увагу школярів, що вирази для зв’язку думок не є закріпленими за певною частиною твору. Наявність їх впливає на кількість балів за логічність твору, отож вони необхідні.Необхідно навчити школярів планувати написання твору та перевіряти власну роботу.  

 • Необхідно навчити школярів планувати написання твору та перевіряти власну роботу.  

 • Планування письмової роботи

 • Сплануйте свій час і послідовність дій:

 • а) уважно прочитайте запропоновану тему;

 • б) підкресліть ключові слова в умові завдання, визначте його основну думку;

 • в) складіть і запишіть короткий план висловлювання;

 • г) сформулюйте тезу Вашого висловлення;

 • д) напишіть основну частину, виділивши кожну мікротему в окремий абзац. Уникайте занадто довгих або коротких абзаців.

 • є) формулюючи висновок, переконливо підтвердіть думку, висловлену тезою, але не повторюйте її дослівно;

 • е) хоча часу на написання тексту відведено небагато, сплануйте його так, щоб устигнути уважно перевірити роботу.Для того, щоб думки висловлення учня набули вигляду зв’язного повідомлення, вони мають бути об’єднані однією темою, яка й формує зміст тексту, визначає його структуру, тобто композицію.

 • Для того, щоб думки висловлення учня набули вигляду зв’язного повідомлення, вони мають бути об’єднані однією темою, яка й формує зміст тексту, визначає його структуру, тобто композицію.

 • Структура передбачає дотримання позицій, які вважаються необхідними для кращого сприймання, розуміння й усвідомлення поданої в тексті інформації.У роботі учня завжди має бути проблема - соціальна, психологічна й ін. Саму постановку проблеми, її формулювання висловлюємо в тезі.

 • У роботі учня завжди має бути проблема - соціальна, психологічна й ін. Саму постановку проблеми, її формулювання висловлюємо в тезі.

 • Теза - коротко сформульована провідна думка твору, правильність якої необхідно довести. У тезі ми презентуємо гіпотезу висловлення проблеми, тож саме теза є відправним пунктом наших міркувань.

 • Аргументація має бути переконливою та спиратися на такі рівні: логічність доказів і послідовність їх мовної презентації, доречність аргументів, їх життєвість (тобто конкретність, а не абстрактність) і різноманітність.

 • Аргументи не мають повторювати один одного.Необхідно уважно добирати аргументи з історичного минулого або сьогодення, з творів художньої літератури чи власного життєвого досвіду.

 • Необхідно уважно добирати аргументи з історичного минулого або сьогодення, з творів художньої літератури чи власного життєвого досвіду.

 • Вони допоможуть переконати читача в правомірності висловлених думок і засвідчать рівень вікової, знаннєвої, суспільної та громадянської компетентності.

 • Варто ретельно продумати, наскільки застосований аргумент виконує покладене на нього смислове навантаження й логічно вписується в хід міркування.Допомагають логічно й послідовно передати хід думок автора в тексті вставні слова й словосполучення, які унеможливлюють виявлення власної констатуючої (на мою думку; я вважаю; як мені здається й ін.) та емоційної (на щастя; на радість; на жаль; як не прикро) позиції автора, визначають черговість застосованих аргументів (по-перше; по-друге, у першому випадку; з одного боку; з іншого боку).

 • Допомагають логічно й послідовно передати хід думок автора в тексті вставні слова й словосполучення, які унеможливлюють виявлення власної констатуючої (на мою думку; я вважаю; як мені здається й ін.) та емоційної (на щастя; на радість; на жаль; як не прикро) позиції автора, визначають черговість застосованих аргументів (по-перше; по-друге, у першому випадку; з одного боку; з іншого боку).Висновок, як правило, конкретніше, ніж теза, яка пропонує гіпотезу вирішення проблеми, абстрактно окреслюючи її ідею.

 • Висновок, як правило, конкретніше, ніж теза, яка пропонує гіпотезу вирішення проблеми, абстрактно окреслюючи її ідею.

 • У висновку резюмується чітка позиція автора щодо гіпотетичного розв’язання поставленого питання, і ця позиція є наслідком усього міркування.

 • Допомагають оформити висновок такі слова й вирази: отже; тож; що ж; як бачимо; з огляду на сказане; обміркувавши проблему тощо.

 • Висновок, якщо він: 1) сформульований грамотно й конкретно; 2) послідовно випливає із попередніх міркувань; 3) логічно пов’язаний із висунутою тезою, - свідчить про вміння конструювати мисленняКраса врятує світ (приклад з помилками) На мою думку, в цих словах скрита (1) велика надія, віра в те, що настане час, коли краса людських почуттів (2) переможе і (3) оволодіє світом, в (4) якому зараз панують такі почуття (2), як недовіра, зневага, байдужість, жадність (5). Я, як і Ф. Достоєвський_ (6) щиро вірю в це, сподіваюсь (7). Спробую довести свою думку. Давайте озернемося (8) й подивимося на нашу країну. Ми всі свідки політичної та економічної криз, які тягнуть Україну вниз. Причиною всім цим (9) проблемам є недовіра людей один одному (10)…Скарбниця світової літератури дає багато прикладів краси. Силу кохання описує в своєму (11) творі «Тигролови» І.Багряний. Коханню Наталки і Григорія ніщо не може бути на перешкоді (12).  Говорячи про красу почуттів, не можна не згадати О. Пушкіна. У його повісті «Капітанська дочка» коханню головних героїв не може перешкодити (13) навіть Громадянська (14) війна. Кохання все перемогає (15)….

 • Краса врятує світ (приклад з помилками) На мою думку, в цих словах скрита (1) велика надія, віра в те, що настане час, коли краса людських почуттів (2) переможе і (3) оволодіє світом, в (4) якому зараз панують такі почуття (2), як недовіра, зневага, байдужість, жадність (5). Я, як і Ф. Достоєвський_ (6) щиро вірю в це, сподіваюсь (7). Спробую довести свою думку. Давайте озернемося (8) й подивимося на нашу країну. Ми всі свідки політичної та економічної криз, які тягнуть Україну вниз. Причиною всім цим (9) проблемам є недовіра людей один одному (10)…Скарбниця світової літератури дає багато прикладів краси. Силу кохання описує в своєму (11) творі «Тигролови» І.Багряний. Коханню Наталки і Григорія ніщо не може бути на перешкоді (12).  Говорячи про красу почуттів, не можна не згадати О. Пушкіна. У його повісті «Капітанська дочка» коханню головних героїв не може перешкодити (13) навіть Громадянська (14) війна. Кохання все перемогає (15)….

 • 1  Лекс.: треба прихована. 2 Повтор слів. Можна замінити: краса людських взаємин. 3 Порушено закон милозвучності мови (треба переможе й оволодіє). 4. Після коми перед приголосним потрібен у, а не в (світом, у якому – слово якому починається на приголосний звук [й]). 6. Порівняльну конструкцію  як і Ф. Достоєвський треба виділити комами з обох боків. 7 . Грамат.: вірити у щось, а сподіватися на щось. Можна переформулювати думку так: Як і Ф. Достоєвський, я щиро вірю в це, сподіваюся на перемогу добра й краси. 9. Грамат. причина чого?, а не чому? (причиною всіх цих проблем). Грамат. недовіра людей один до одного (10). Чи відповідає темі приклад.Мені здається: все, все на світі має свої дверцята. І горище, і завалений погріб, і розчахнута бурею груша, і скеля над річкою. А старий годинник з зозулею, а розбитий ліхтар, а бабина скриня? Вони теж відкриваються. Треба тільки знайти, і якщо не дверці, то щілину, віконце, дупло, розколину. Знайти і заглянути всередину. І тоді таке побачиш, таке, чого ніхто й ніколи не бачив (В.Близнець).

 • Мені здається: все, все на світі має свої дверцята. І горище, і завалений погріб, і розчахнута бурею груша, і скеля над річкою. А старий годинник з зозулею, а розбитий ліхтар, а бабина скриня? Вони теж відкриваються. Треба тільки знайти, і якщо не дверці, то щілину, віконце, дупло, розколину. Знайти і заглянути всередину. І тоді таке побачиш, таке, чого ніхто й ніколи не бачив (В.Близнець).Кожній нації є за що посипати собі голову попелом. Тільки не треба тим попелом запорошувати очі наступних поколінь. Ніхто з нас, нині живущих, не може нести відповідальності за давні неспокутувані гріхи. Але кожен з нас зобов'язаний їх не повторити і не примножувати (Л.Костенко).

 • Кожній нації є за що посипати собі голову попелом. Тільки не треба тим попелом запорошувати очі наступних поколінь. Ніхто з нас, нині живущих, не може нести відповідальності за давні неспокутувані гріхи. Але кожен з нас зобов'язаний їх не повторити і не примножувати (Л.Костенко).Кожен вбиває те, що любить. Може, чиєсь надто велике кохання справді вбиває в об’єктові кохання спроможність віддати назад. Забагато великої енергії йде на ту, другу особистість, і вона втомлюється від цього і прагне волі, а відтак – тікає від того, хто її найбільше любить.

 • Кожен вбиває те, що любить. Може, чиєсь надто велике кохання справді вбиває в об’єктові кохання спроможність віддати назад. Забагато великої енергії йде на ту, другу особистість, і вона втомлюється від цього і прагне волі, а відтак – тікає від того, хто її найбільше любить.

 • Чи можна переконувати землетрус? Чи можна навчити когось високим емоціям, шляхетної віри в кохання і коханого, потребі берегти почуття і в собі, і насамперед в іншому. Як квітку (Юрко Покальчук).

1. Теза: 0, 1 або 2 бали. 2. Аргументи: 0, 1 або 2 бали. 3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали. 3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 бали. 4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали. 5. Висновок: 0, 1 або 2 бали. 6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали. 6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

 • 1. Теза: 0, 1 або 2 бали. 2. Аргументи: 0, 1 або 2 бали. 3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали. 3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 бали. 4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали. 5. Висновок: 0, 1 або 2 бали. 6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали. 6б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи дві негрубі помилки рахують як одну грубу. До негрубих зараховують такі помилки:  у написанні великої літери в складних власних назвах;  у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників із прийменниками;  у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший…);  у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;  у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності. Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не сумують і не зараховують як одну грубу. Систематичне порушення норм милозвучності (три й більше випадків порушення на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як одну стилістичну помилку.

 • Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи дві негрубі помилки рахують як одну грубу. До негрубих зараховують такі помилки:  у написанні великої літери в складних власних назвах;  у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників із прийменниками;  у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший…);  у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;  у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності. Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не сумують і не зараховують як одну грубу. Систематичне порушення норм милозвучності (три й більше випадків порушення на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як одну стилістичну помилку.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка