Загальні документиДата конвертації04.01.2017
Розмір445 b.
#18023Загальні документи

 • Загальні документи

 • Загальна декларація прав людини (1948);

 • Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966);

 • Конвенція про права дитини (1989);

 • Європейська соціальна хартія (1996);

 • Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (1950);

 • Конвенція МОТ «Про мінімальні норми соціального забезпечення здоров’я» (1952);

 • Конвенція МОТ «Про медичну допомогу і допомогу у зв’язку із захворюваннями» (1969)

 • Європейський кодекс соціального забезпечення (1990)Спеціальні документи

 • Спеціальні документи

 • Конвенція про права людини і біомедицину (1997);

 • Женевська декларація (Міжнародна клятва лікарів) Всесвітньої медичної асоціації (1949);

 • Міжнародний кодекс медичної етики Всесвітньої медичної асоціації (1948);

 • Декларація про незалежність і професійну свободу лікаря Всесвітньої медичної асоціації (1986);

 • Європейська хартія прав пацієнтів (2002);

 • Декларація прав пацієнтів в Європі (1994);

 • Лісабонська декларація прав пацієнтів (1981);

 • Хельсінська Декларація (1964);

 • Положення про медичне обстеження, „телемедицину” та медичну етику (1992);

 • Декларація про трансплантацію людських органів (1987);

 • Декларація про евтаназію (1987);

 • Декларація про медичний аборт (1970);

 • Положення про доступність медичної допомоги (1988);

 • Положення про стратегії догляду за пацієнтами з тяжкою хронічною хворобою при безнадійних захворюваннях (1990);Положення про захист прав і конфіденційність пацієнта (1993);

 • Положення про захист прав і конфіденційність пацієнта (1993);

 • Загальна декларація про біоетику і права людини (2005);

 • Положення про торгівлю живими органами (1985);

 • Люблянська хартія з реформування охорони здоров’я (ВООЗ, 1996);

 • Положення про медичну етику в умовах лиха;

 • 12 принципів надання медичної допомоги в будь-якій системі охорони здоров’я;

 • Декларація про політику в галузі забезпечення прав пацієнтів в Європі;

 • Рекомендація R (83) 2 Комітету міністрів Ради Європи державам-учасницям з правового захисту примусово госпіталізованих осіб з психічними розладами;

 • Декларація про права розумово відсталих осіб;

 • Принципи захисту психічно хворих осіб та покращення психіатричної допомоги (ООН);

 • Декларація про приверженість справі боротьби з ВІЧ/СНІДом;

 • Копенгагенська декларація;

 • Венеціанська декларація про термінальний стан.Конвенцією та протоколами до неї гарантовані такі права і свободи:

 • Конвенцією та протоколами до неї гарантовані такі права і свободи:

 • Право на життя (ст. 2 Конвенції); також передбачено скасування смертної кари (ст. 1 і 2 протоколу № 6 і ст. 1 протоколу № 13);

 • Право на свободу та особисту недоторканість (ст. 5 Конвенції та ст. 1 протоколу № 4);

 • Право на справедливий судовий розгляд (ст. 6 і 7 Конвенції та ст. 2, 3 та 4 протоколи № 7);

 • Право на ефективні засоби правового захисту (ст. 13 Конвенції);

 • Право на повагу до приватного та сімейного життя, недоторканності житла і таємницю листування (ст. 8 Конвенції);

 • Право на вступ до шлюбу (ст. 12 Конвенції);

 • Рівні права і відповідальність подружжя (ст. 5 протоколу № 7);

 • Свобода думки, совісті і релігії (ст. 10 Конвенції);

 • Свобода вираження думок (ст. 10 Конвенції);

 • Свобода зборів і асоціацій (ст. 11 Конвенції);

 • Право власності (ст. 1 Першого протоколу);

 • Право на освіту (ст. 2 Першого протоколу);

 • Право на вільні вибори (ст. 3 Першого протоколу);

 • Свобода пересування і свобода вибору місця проживання (ст. 2 протоколу № 4).Деякі права і свободи сформульовані у вигляді заборон певних дій:

 • Деякі права і свободи сформульовані у вигляді заборон певних дій:

 • Тортур, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження і покарання (ст. 3 Конвенції);

 • Рабства, підневільного стану і примусової чи обов'язкової праці (ст. 4 Конвенції);

 • Дискримінації в правах і свободах (ст. 14 Конвенції та ст. 1 протоколу № 12);

 • Висилення громадян (ст. 3 протоколу № 4),

 • Колективного висилення іноземців (ст. 4 протоколу № 4); крім того, у ст. 1 протоколу № 7 встановлені процедурні гарантії іноземцям, які знаходяться під загрозою висилення.Поняття «міжнародний механізм захисту прав людини» визначається як система міжнародних (міждержавних) органів та організацій, діяльність яких має забезпечити здійснення міжнародних стандартів у галузі прав людини, а у разі порушення – їхній захист і поновлення.

 • Поняття «міжнародний механізм захисту прав людини» визначається як система міжнародних (міждержавних) органів та організацій, діяльність яких має забезпечити здійснення міжнародних стандартів у галузі прав людини, а у разі порушення – їхній захист і поновлення.

 • Міжнародні (міждержавні) органи та організації, що здійснюють функцію забезпечення прав людини, характеризуються тим, що:

 • 1) створюються на основі відповідної домовленості між державами або міжнародними організаціями;

 • 2) мають можливість впливати на уряди держав, оскільки в низці випадків їхні рішення мають обов’язків характер і завжди – міжнародну авторитетність;

 • 3) звертають увагу міжнародної спільноти на випадки порушення прав людини.Міжнародні механізми захисту прав людини в сфері охорони здоров’я можна поділити за компетенцією на органи, що здійснюють комплексний захист прав людини, для яких вирішення проблеми «неналежного» поводження є далеко не єдиним напрямком діяльності та спеціалізовані органи, діяльність яких полягає саме в міжнародно-правовій охороні здоров’я.

 • Міжнародні механізми захисту прав людини в сфері охорони здоров’я можна поділити за компетенцією на органи, що здійснюють комплексний захист прав людини, для яких вирішення проблеми «неналежного» поводження є далеко не єдиним напрямком діяльності та спеціалізовані органи, діяльність яких полягає саме в міжнародно-правовій охороні здоров’я.

 • Крім того, міжнародні механізми захисту поділяються на універсальні та регіональні – залежно від сфери їхньої діяльності.Рада ООН з прав людини. Рада ООН з прав людини (далі - Рада) замінила Комісію ООН з прав людини і є міжнародним органом ООН, створеним у 1946 році, функція якого полягала у здійсненні комплексного захисту прав і свобод людини. Відповідне рішення було прийнято 15 березня 2006 року Генеральною Асамблеєю ООН.

 • Рада ООН з прав людини. Рада ООН з прав людини (далі - Рада) замінила Комісію ООН з прав людини і є міжнародним органом ООН, створеним у 1946 році, функція якого полягала у здійсненні комплексного захисту прав і свобод людини. Відповідне рішення було прийнято 15 березня 2006 року Генеральною Асамблеєю ООН.

 • Комітет ООН з прав людини. Комітет ООН з прав людини – міжнародний експертний правозахисний орган, створений на основі і на виконання положень Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.

 • Міжнародний суд ООН та міжнародний кримінальний суд (Гаага).

 • Спеціалізовані установи: ВООЗ, дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)Європейський Суд з прав людини (ЄСПЛ)

 • Європейський Суд з прав людини (ЄСПЛ)

 • Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)

Юрисдикція ЄСПЛЄвропейський Суд з прав людини

 • Європейський Суд з прав людини

 • Правове регулювання статусу ЄСПЛ

 • Організаційна структура ЄСПЛ

 • Секції

 • Комітети

 • Палати

 • Греф’є і секретаріат

 • Процедура провадження у справі в Суді

 • Початок провадження у справі

 • Провадження щодо прийнятності скарги

 • Обмін змагальними паперами та мирова угода

 • Судові слухання

 • Передача справи на розгляд Великої палати

 • Постанова судового рішенняУповноважений у справах Європейського суду з прав людини

 • Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини

 • Установлення посади Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ

 • Функції Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛПодача скарг і заяв до ЄСПЛ

 • Подача скарг і заяв до ЄСПЛ

 • 1. Загальні умови подання скарг до ЄСПЛ

   • Вичерпання всіх внутрішньодержавних засобів правового захисту
   • Шестимісячний термін з дати прийняття органом остаточного рішення по справі
   • Суд не розглядає скаргу, якщо по суті вона являється аналогічною тій, яка вже була розглянута Судом
   • Суд не приймає до розгляду анонімні скарги
   • Суд не розглядає скаргу, якщо вона вже є предметом іншої процедури міжнародного розгляду або врегулювання.
   • Неприйнятні будь-які скарги, несумісні з положенням Конвенції, явно необгрунтовані чи які є зловживанням права на подання скарг (п. 3 ст. 35 Конвенції).
 • 2. Зміст індивідуальної скарги

 • 3. Витрати1. Правове регулювання виконання рішень ЄСПЛ в Україні

 • 1. Правове регулювання виконання рішень ЄСПЛ в Україні

 • 2. Форми виконання рішень ЄСПЛ

 • 3. Порядок виконання рішень ЄСПЛРішення по справі „Біржіковський проти Польщі” (2006)

 • Рішення по справі „Біржіковський проти Польщі” (2006)

 • Рішення по справі «Во проти Франції» (2004)

 • Рішення по справі „Z проти Фінляндії” (1997)

 • Рішення по справі «М.С. проти Швеції» (1997)

 • Рішення по справі „Горшков проти України” (2005)Каталог: fileadmin -> user upload
user upload -> Усна народна творчість уявіть
user upload -> Накопичувальна пенсійна система накопичувальна пенсійна
user upload -> Постанова кму №761 від 23. 05. 2007 року Відсутні: Правила використання корисних властивостей лісів
user upload -> Збірка поезій "Зів’яле листя" (підзаголовок "Лірична драма") Мотиви туги і страждань
user upload -> Відміню-вання іменників першої відміни
user upload -> Конституція України
user upload -> Урок Інтерактивні технології навчання
user upload -> Використання презентацій в навчальному процесі Види презентацій


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка