Закон України «Про безоплатну правову допомогу» 5 Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»Дата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.
ТипЗакон1) Конституція України (стаття 59)

 • 1) Конституція України (стаття 59)

 • 2) Кримінальний процесуальний кодекс України (статті 48, 49, 52, 53)

 • 3) Цивільний процесуальний кодекс України (стаття 12)

 • 4) Закон України «Про безоплатну правову допомогу»

 • 5) Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»Ст. 59 Конституції України передбачає, що кожен громадянин має право на правову допомогу

 • Ст. 59 Конституції України передбачає, що кожен громадянин має право на правову допомогу…У випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, підозрюваному, обвинуваченому правова допомога надається безоплатно за рахунок держави.

 • …У випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, підозрюваному, обвинуваченому правова допомога надається безоплатно за рахунок держави.

 • …Допомога захисника, залученого для здійснення захисту за призначенням у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, надається за рахунок коштів Державного бюджету України і є безоплатною для підозрюваного, обвинуваченого. Граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу встановлюється законодавством.

 • … Уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана негайно повідомити про це орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги. У разі неприбуття в установлений законодавством строк захисника, призначеного органом (установою), уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги, уповноважена службова особа негайно повідомляє про це відповідний орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги.

 • … Перед ухваленням рішення про затвердження угоди про визнання винуватості суд під час судового засідання повинен з’ясувати в обвинуваченого, чи цілком він розуміє:…) що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов’язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а він має такі права:… мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно;…Стаття 12. Право на правову допомогу

 • Стаття 12. Право на правову допомогу

 • 1. Особа, яка бере участь у справі, має право на правову допомогу, яка надається адвокатами або іншими фахівцями у галузі права в порядку, встановленому законом.

 • 2. Безоплатна правова допомога надається в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

 • {Статтю 12 доповнено частиною другою згідно із Законом № 5477-VI від 06.11.2012} • Стаття 25. Надання адвокатом безоплатної правової допомоги

 • 1. Порядок та умови залучення адвокатів до надання безоплатної правової допомоги встановлюються законом.

 • 2. Оцінка якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної первинної правової допомоги здійснюється за зверненням органів місцевого самоврядування, а безоплатної вторинної правової допомоги - за зверненням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, комісіями, утвореними для цієї мети радами адвокатів регіонів.Цей Закон відповідно до Конституції України визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги.

 • Цей Закон відповідно до Конституції України визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги.

 • Цей Закон регулює правовідносини у сфері надання безоплатної правової допомоги суб'єктам права на безоплатну первинну правову допомогу та суб'єктам права на безоплатну вторинну правову допомогу, що встановлені цим Законом.

 • Порядок надання безоплатної правової допомоги фізичним особам на благодійних засадах фізичними та юридичними особами, які займаються благодійною діяльністю самостійно або спільно з відповідними благодійними організаціями, регулюється відповідним

 • законодавством і статутами цих організацій.

 • Верховна Рада України; Закон від 02.06.2011 № 3460-VIправова допомога - надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення;

 • правова допомога - надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення;

 • безоплатна правова допомога - правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел;

 • Безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

 • Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.Безоплатна первинна правова допомога включає такі види

 • Безоплатна первинна правова допомога включає такі види

 • правових послуг:

 • 1) надання правової інформації;

 • 2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

 • 3) складення заяв, скарг та інших документів правового

 • характеру (крім документів процесуального характеру);

 • 4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної

 • правової допомоги та медіації.Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та цим Законом мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

 • Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та цим Законом мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

 • Суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги

 • в Україні є:

 • 1) органи виконавчої влади;

 • 2) органи місцевого самоврядування;

 • 3) фізичні та юридичні особи приватного права;

 • 4) спеціалізовані установи.Стаття 13. Поняття безоплатної вторинної правової допомоги

 • Стаття 13. Поняття безоплатної вторинної правової допомоги

 • Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

 • 1) захист;

 • 2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

 • 3) складення документів процесуального характеру.

 • Стаття 14. Суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу • Стаття 15. Суб'єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги

 • 1. Суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є:

 • 1) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

 • 2) адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Про внесення змін до стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі Наказ Міністерства юстиції України від 13.10.2015 № 1960/5

 •  Про внесення змін до стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі Наказ Міністерства юстиції України від 13.10.2015 № 1960/5

 • Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації надання безоплатної вторинної правової допомоги місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги КЦ надання правової допомоги; Наказ, Рекомендації, Картка, Форма, Звернення, Доручення від 26.06.2015 № 160

 •  Про затвердження Типових положень про структурні підрозділи місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги КЦ надання правової допомоги; Наказ, Положення від 21.05.2015 № 153

 •  Про затвердження Типових положень про структурні підрозділи регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги КЦ надання правової допомоги; Наказ, Положення від 12.05.2015 № 151

 •  Про затвердження типової структури регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги КЦ надання правової допомоги; Наказ, Структура від 12.05.2015 № 150

 • Про затвердження Порядку ведення Координаційним центром з надання правової допомоги Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Форма, Реєстр від 30.04.2015 № 633/5 Зареєстровано: Мін'юст України від 13.05.2015 № 517/26962

 • Питання розвитку системи безоплатної вторинної правової допомоги Наказ Міністерства юстиції України від 10.03.2015 № 331/5

 • Питання видання доручень центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги КЦ надання правової допомоги; Наказ, Доручення, Форма типового документа, Журнал від 25.12.2014 № 33Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Методика, Перелік від 17.09.2014 № 465

 • Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Методика, Перелік від 17.09.2014 № 465

 •  Про затвердження стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі Наказ Міністерства юстиції України; Стандарт, Форма типового документа, Протокол, Перелік від 25.02.2014 № 386/5 Зареєстровано: Мін'юст України від 26.02.2014 № 337/25114

 • Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги Наказ Міністерства юстиції України; План від 24.02.2014 № 39/7

 •  Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо переліку витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу Міндоходів України; Наказ, Консультації від 30.12.2013 № 885

 •  Меморандум про співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Координаційним центром з надання правової допомоги Уповноважений ВР з прав людини; Меморандум від 10.12.2013

 •  Меморандум про співпрацю між Національною асоціацією адвокатів України та Міністерством юстиції України у сфері надання безоплатної правової допомоги Меморандум Міністерства юстиції України від 19.11.2013

 •  Деякі питання прийняття та оброблення центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги повідомлень про випадки затримання осіб Наказ Міністерства юстиції України; Порядок від 30.08.2013 № 35

 • Про затвердження примірних програм здійснення органами юстиції перевірок стану правової освіти Наказ Міністерства юстиції України; Програма від 11.03.2013 № 402/5
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка