Закон України "Про комітети Верховної Ради України" Регламент Верховної Ради України Інше законодавство України Законопроектна, зокрема: Розробка проектів законів, інших актів вруДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.
ТипЗаконЗгідно з Конституцією України - єдиний орган законодавчої влади в Україні

 • Згідно з Конституцією України - єдиний орган законодавчої влади в Україні

 • Складається з 450 народних депутатів, обраних на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування

 • За результатами виборів формується коаліція депутатських фракцій (більшість від конституційного складу парламенту)

 • Строк повноважень Верховної Ради України кожного скликання - 5 років

Конституція України

 • Конституція України

 • Закон України “Про комітети Верховної Ради України”

 • Регламент Верховної Ради України

 • Інше законодавство УкраїниЗаконопроектна, зокрема:

 • Законопроектна, зокрема:

 • Розробка проектів законів, інших актів ВРУ

 • Розгляд та підготовка висновків і пропозицій щодо законопроектів, поданих суб'єктами законодавчої ініціативи

 • Доопрацювання законопроектів за наслідками їх розгляду у І та наступних читаннях

 • Організаційна, зокрема:

 • Планування своєї роботи

 • Обговорення, підготовка висновків щодо кандидатур, яких призначає, затверджує ВРУ

 • Підготовка питань на розгляд ВРУ відповідно до предметів їх відання

 • Контрольна, зокрема:

 • Аналіз практики застосування законодавчих актів

 • Організація та підготовка парламентських слухань, слухань у комітетах

 • Участь у проведенні Дня Уряду

 • Взаємодія з Рахунковою палатою, Уповноваженим з прав людиниКомітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльностіСтруктура Комітету

 • Голова Комітету

 • Швець

 • Віктор ДмитровичСтруктура Комітету

 • Перший заступник

 • Голови Комітету

 • Сівкович

 • Володимир ЛеонідовичСтруктура Комітету

 • Заступник

 • Голови Комітету

 • Шенцев

 • Дмитро ОлексійовичСтруктура Комітету

 • Голова підкомітету з питань кримінального та кримінально-процесуального законодавства

 • Мойсик Володимир РомановичСтруктура КомітетуСтруктура Комітету

 • Голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення і парламентського контролю за діяльністю органів виконання покарань та дізнання в органах Державної митної служби України

 • Грицак Василь МиколайовичСтруктура Комітету

 • Член Комітету

 • Дарда

 • Олександр ПанасовичСтруктура Комітету

 • Член Комітету

 • Піскун

 • Святослав МихайловичСтруктура КомітетуПідкомітет з питань парламентського контролю за дотриманням прав людини в діяльності правоохоронних органів, заяв і звернень громадян та законодавчого забезпечення і парламентського контролю за діяльністю податкової міліції:

 • Підкомітет з питань парламентського контролю за дотриманням прав людини в діяльності правоохоронних органів, заяв і звернень громадян та законодавчого забезпечення і парламентського контролю за діяльністю податкової міліції:

 • - парламентський контроль за дотриманням прав людини в діяльності правоохоронних органів;

 • - парламентський контроль за дотриманням прав працівників правоохоронних органів;

 • - питання організації роботи з листами і зверненнями громадян;

 • - законодавство з питань організації та діяльності податкової міліції2. Підкомітет з питань законодавчого забезпечення і парламентського контролю за діяльністю органів виконання покарань та дізнання в органах Державної митної служби України:

 • 2. Підкомітет з питань законодавчого забезпечення і парламентського контролю за діяльністю органів виконання покарань та дізнання в органах Державної митної служби України:

 • - законодавство з питань виконання кримінальних покарань та організації і діяльності органів та установ виконання покарань;

 • - кримінально-виконавче законодавство;

 • - законодавство з питань профілактики рецидивної злочинності і соціальної адаптації осіб, які відбули покарання в місцях позбавлення волі;

 • - законодавство з питань дізнання в органах Державної митної служби України.Підкомітет з питань кримінального та кримінально-процесуального законодавства:

 • Підкомітет з питань кримінального та кримінально-процесуального законодавства:

 • - кримінальне законодавство;

 • - кримінально-процесуальне законодавство (у частині діяльності прокурора, органів дізнання та досудового слідства).

 • Підкомітет з питань парламентського контролю та законодавчого забезпечення реформування органів прокуратури:

 • - парламентський контроль за діяльністю прокуратури; законодавство з питань організації та діяльності органів прокуратури;

 • - законодавство з питань реформування органів прокуратури; взаємодія з Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України, Секретаріатом Президента України, центральними органами виконавчої влади та правоохоронними органами щодо питань реформування органів прокуратури.Підкомітет з питань вдосконалення законодавства про адміністративні правопорушення:

 • Підкомітет з питань вдосконалення законодавства про адміністративні правопорушення:

 • - законодавство про адміністративні правопорушення.

 • 6. Підкомітет з питань законодавчого забезпечення і парламентського контролю за діяльністю органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів:

 • - законодавство з питань організації та діяльності органів внутрішніх справ;

 • - законодавство з питань оперативно-розшукової діяльності;

 • - законодавство з питань досудового слідства (дізнання і слідства);

 • - законодавство з питань організації охорони громадського порядку та громадської безпеки;

 • - законодавство з питань профілактики злочинів та адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі;

 • - законодавство з питань охоронної та детективної діяльності;

 • - законодавство з питань державного захисту учасників кримінального судочинства та державного захисту суддів, працівників правоохоронних органів та соціального захисту працівників правоохоронних органів і членів їхніх сімей.Є структурним підрозділом апарату Верховної Ради України

 • Є структурним підрозділом апарату Верховної Ради України

 • Основним завданням є забезпечення діяльності Комітету:

 • - організаційно-інформаційне

 • - консультативно-правове

 • - методичнеСтруктура секретаріату Комітету

 • Василькевич Ярослав Іванович – завідувач секретаріату Комітету

 • Черевичний Микола Єфремович – заступник завідувача секретаріату Комітету

 • Головні консультанти з питань юридично-наукового забезпечення:

   • Біденко Микола Тихонович
   • Богданюк Олена Анатоліївна
   • Булаш Михайло Петрович
   • Гацелюк Віталій Олександрович
   • Іськова Тетяна Андріївна
   • Коломієць Тетяна Степанівна
   • Шпортько Олена Миколаївна
 • Якименко Валентина Федорівна – старший консультант

 • Гільченко Лариса Миколаївна – консультант

 • Загоруйко Аліна Леонідівна – спеціаліст першої категоріїБере участь у розробці планів роботи комітету, а також вносить погоджені комітетом пропозиції до проектів плану законодавчих робіт Верховної Ради України, порядку денного сесії Верховної Ради України та розкладів пленарних засідань Верховної Ради України;

 • Бере участь у розробці планів роботи комітету, а також вносить погоджені комітетом пропозиції до проектів плану законодавчих робіт Верховної Ради України, порядку денного сесії Верховної Ради України та розкладів пленарних засідань Верховної Ради України;

 • Подає щотижнево в установленому порядку інформацію про перелік питань, які готуються до розгляду в комітеті та про результати їх розгляду;

 • За дорученням керівництва комітету організовує підготовку засідань та інших заходів, що проводяться в комітеті, погоджує список запрошених осіб, забезпечує їх явку та надання їм необхідної інформації;

 • Веде протоколи і за необхідності стенограми засідань комітету;

 • Готує проекти рішень, висновків, рекомендацій з питань, що розглядаються комітетом;

 • Вносить пропозиції керівництву комітету щодо складу робочих груп для підготовки проектів законів, постанов та інших актів Верховної Ради України, віднесених до предмету відання комітету, та з питань, що обговорюються на засіданнях комітету, забезпечує організаційно-технічне обслуговування їх роботи;7. Забезпечує попередній розгляд та опрацювання проектів законів, постанов та інших актів Верховної Ради України, з підготовки і попереднього розгляду яких комітет визначений головним, а також бере участь у оформленні висновків щодо цих проектів для внесення на розгляд Верховної Ради України;

 • 7. Забезпечує попередній розгляд та опрацювання проектів законів, постанов та інших актів Верховної Ради України, з підготовки і попереднього розгляду яких комітет визначений головним, а також бере участь у оформленні висновків щодо цих проектів для внесення на розгляд Верховної Ради України;

 • Веде в установленому порядку справи законопроектів та справи законів по законопроектах, з підготовки і попереднього розгляду яких комітет визначений головним;

 • Готує матеріали для доповідачів (співдоповідачів), які виступають на пленарних засіданнях Верховної Ради України з доповідями (співдоповідями) від комітету;

 • Готує для внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проекти законів, постанов та інших актів Верховної Ради України, а також законів, повернених Президентом України до Верховної Ради України для повторного розгляду;

 • Забезпечує підготовку текстів прийнятих законів, постанов та інших актів Верховної Ради України для підпису Головою Верховної Ради України;

 • Веде в установленому порядку діловодство секретаріату комітету;

 • За дорученням керівництва комітету:

 • - бере участь в організації контролю за виконанням прийнятих комітетом рішень і рекомендацій;

 • - здійснює аналіз практики застосування державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами Конституції та законів України, аналіз відповідності закону прийнятих ними підзаконних нормативно-правових актів, своєчасності їх прийняття;- готує матеріали щодо законотворчої та контрольної діяльності Комітету для засобів масової інформації і прес-служби апарату Верховної Ради України;

 • - готує матеріали щодо законотворчої та контрольної діяльності Комітету для засобів масової інформації і прес-служби апарату Верховної Ради України;

 • - вивчає разом з народними депутатами України конкретні проблеми безпосередньо на місцях та узагальнює одержані результати для обговорення на засіданні комітету;

 • - здійснює взаємодію з відповідними підрозділами Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів з питань, віднесених до предмету відання комітету;

 • - розглядає в установленому порядку звернення громадян, що надходять до комітету;

 • Взаємодія з іншими структурними підрозділами апарату Верховної Ради України, залучає за погодженням з керівництвом комітету фахівців та науковців для виконання доручених завдань;

 • За дорученням керівництва Верховної Ради України, її апарату, керівництва комітету знайомиться в установленому порядку з інформацією та документами в міністерствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, а також одержує від них необхідні матеріали для виконання доручених завдань;

 • Бере участь у розробці професійно-кваліфікаційних характеристик посад та посадових інструкцій працівників секретаріату комітету;

 • Вносить пропозиції керівництву Верховної Ради України, керівництву апарату Верховної Ради України та комітету з питань, віднесених до предмета відання комітету;

 • Здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених цим Положенням.Засідання Комітету“Круглий стіл” КомітетуКомітетські слуханняЗустріч з Генеральним секретарем Міжнародної організації кримінальної поліції “ІНТЕРПОЛ” Р.К.Ноублем

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка