Закон України «Про освіту» (зі змінами); Закон України «Про загальну середню освіту»Дата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.
ТипЗаконЗакони України;

 • Закони України;

 • Постанови Кабінету Міністрів України, якими затверджені чинні положення у галузі освіти;

 • Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

 • Положення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

 • Інструкції (охоплюють різні напрями управлінської діяльності та навчально-виховного процесу);

 • Листи (інструктивні; інструктивно-методичні; рекомендаційні) Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.Закон України «Про освіту» (зі змінами);

 • Закон України «Про освіту» (зі змінами);

 • Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): складається з 11 розділів.1. Загальні положення (7 статей);

 • 1. Загальні положення (7 статей);

 • 2. Загальноосвітні та інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти (4 статті);

 • 3. Організація навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах (7 статей);

 • 4. Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах (11 статей);

 • 5. Державний стандарт загальної середньої освіти (5 статей);6. Управління системою загальної середньої освіти (6 статей);

 • 6. Управління системою загальної середньої освіти (6 статей);

 • 7. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти (2 статті);

 • 8. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів (3 статті);

 • 9. Міжнародне співробітництво (1 стаття);

 • 10. Відповідальність у сфері загальної середньої освіти (1 стаття);

 • 11. Прикінцеві положення (1 стаття).На підставі чинного законодавства Кабінет Міністрів України затверджує різні положення та інструкції.

 • На підставі чинного законодавства Кабінет Міністрів України затверджує різні положення та інструкції.

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 №778;

 • Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 №1121;Структура та зміст:

 • Структура та зміст:

 • Загальні положення;

 • Зарахування учнів (вихованців) до загальноосвітнього навчального закладу та їх відрахування;

 • Організація навчально-виховного процесу;

 • Оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • Виховний процес у закладах;Учасники навчально-виховного процесу;

 • Учасники навчально-виховного процесу;

 • Управління закладом;

 • Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність;

 • Міжнародне співробітництво;

 • Контроль за діяльністю закладу.Пункти №№ 18, 19, 21 про планування навчально-виховного процесу в групі продовженого дня та плани роботи вихователів.

 • Пункти №№ 18, 19, 21 про планування навчально-виховного процесу в групі продовженого дня та плани роботи вихователів. • IНСТРУКЦIЯ З ВЕДЕННЯ ДIЛОВОI ДОКУМЕНТАЦII У ЗАГАЛЬНООСВIТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ I-III СТУПЕНIВ

 • (наказ МОНУ вiд 23.06.2000р. №240)Інструкція встановлює правила документування діяльності загальноосвітніх навчальних закладів I - III ступенів незалежно від їх підпорядкування, типів та форм власності (далі - загальноосвітні навчальні заклади) і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх створення або надходження, до відправлення чи передачі в архів

 • Інструкція встановлює правила документування діяльності загальноосвітніх навчальних закладів I - III ступенів незалежно від їх підпорядкування, типів та форм власності (далі - загальноосвітні навчальні заклади) і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх створення або надходження, до відправлення чи передачі в архів • Інструкція визначає порядок ведення загального діловодства, її положення поширюються на всю ділову документацію, в тому числі створювану за допомогою персональних комп'ютерів (ПК)Діловодство в загальноосвітніх навчальних закладах ведеться призначеною для цього відповідальною особою.

 • Діловодство в загальноосвітніх навчальних закладах ведеться призначеною для цього відповідальною особою.

 • Вся ділова документація зберігається у спеціально обладнаних шафах чи сейфах і не повинна мати доступу сторонніх осіб.Вся ділова документація ведеться державною мовою.

 • Вся ділова документація ведеться державною мовою.

 • У місцях компактного проживання громадян, які належать до національних меншин, у внутрішньому веденні ділової документації може використовуватися поряд з державною мовою мова відповідної національної меншини у порядку, встановленому чинним законодавством. • Всі книги та журнали (крім класних), що ведуться у загальноосвітніх навчальних закладах, обов'язково поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються керівником і скріплюються печаткоюДілові папери, які надходять до загальноосвітнього навчального закладу, чи відправляються з нього, реєструються у журналах вхідного і вихідного листування.

 • Ділові папери, які надходять до загальноосвітнього навчального закладу, чи відправляються з нього, реєструються у журналах вхідного і вихідного листування.

 • УВАГА!

 • У вихідному листуванні (вихідній документації) виправлення не допускаються.

 • Допущені виправлення у поточній діловій документації застерігаються і скріплюються підписом відповідальної особи та печаткою • В усіх випадках, документи, що видаються на підставі розпорядчих документів вищого рівня, повинні мати посилання на них із зазначенням найменування цих документів, дати їх підписання та номеру реєстраціїДля складання документів повинен використовуватися папір форматів А4 (210 х 297 мм) та А5 (146 х 210 мм).

 • Для складання документів повинен використовуватися папір форматів А4 (210 х 297 мм) та А5 (146 х 210 мм).

 • УВАГА!

 • Складання документів на папері довільного формату не дозволяється.Зміст документів викладається стисло, грамотно, зрозуміло і об'єктивно, без повторів та вживання слів і зворотів, які не несуть смислового навантаження. Довільне скорочення найменувань установ і окремих слів не допускається.

 • Зміст документів викладається стисло, грамотно, зрозуміло і об'єктивно, без повторів та вживання слів і зворотів, які не несуть смислового навантаження. Довільне скорочення найменувань установ і окремих слів не допускається. • Відповідальність за зміст, правильну підготовку та оформлення документів покладається на керівника навчального закладу.найменування загальноосвітнього навчального закладу;

 • найменування загальноосвітнього навчального закладу;

 • ідентифікаційний код;

 • назва виду документа, заголовок тексту;

 • адресу і дату підписання документа;

 • посвідчення документа (підпис, затвердження, печатка)До кожного виду документа обов'язково складається заголовок (короткий зміст). Він має бути максимально коротким і ємним, точно передавати зміст тексту. Формулювати заголовок тексту слід за допомогою віддієслівного іменника, відповідаючи на питання "про що?", наприклад, "Про вивчення...", "Про розподіл педагогічного навантаження..." тощо.

 • До кожного виду документа обов'язково складається заголовок (короткий зміст). Він має бути максимально коротким і ємним, точно передавати зміст тексту. Формулювати заголовок тексту слід за допомогою віддієслівного іменника, відповідаючи на питання "про що?", наприклад, "Про вивчення...", "Про розподіл педагогічного навантаження..." тощо.Дати підписання і затвердження документа, а також ті, що в тексті, повинні оформлятися цифровим способом.

 • Дати підписання і затвердження документа, а також ті, що в тексті, повинні оформлятися цифровим способом.

 • Елементи дати записуються трьома парами арабських цифр в один рядок у послідовності: число, місяць, рік. Наприклад, 12 січня 2000 року слід писати - 12.01.2000.

 • Якщо порядковий номер місяця або числа складається з однієї цифри, то перед нею ставиться 0. Наприклад, 5 січня 2000 року слід писати - 05.01.2000.

 • У документах, що містять відомості фінансового характеру, застосовується словесно-цифровий спосіб оформлення дат: 30 січня 2000 рокуДата на документі проставляється особою, яка його підписує або затверджує, в момент підписання або затвердження.

 • Дата на документі проставляється особою, яка його підписує або затверджує, в момент підписання або затвердження.

 • Дата підписання проставляється в лівій верхній частині документа разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці на бланку. Якщо документ складено не на бланку, його дата проставляється нижче підпису, ліворуч.До складу підпису входять: найменування посади, особистий підпис, ініціали та прізвище особи, яка підписала документ.

 • До складу підпису входять: найменування посади, особистий підпис, ініціали та прізвище особи, яка підписала документ.Затвердження документа здійснюється двома способами:

 • Затвердження документа здійснюється двома способами:

 • грифом "Затверджено",

 • виданням відповідного розпорядчого документа (наказу, розпорядження тощо).

 • Увага!

 • Обидва способи затвердження мають однакову силуЕлементами грифа затвердження є:

 • Елементами грифа затвердження є:

 • слово "Затверджено",

 • найменування посади,

 • особистий підпис,

 • ініціали і прізвище особи, яка затвердила документ,

 • дата затвердження.

 • Гриф затвердження розміщується у правому верхньому куті документаУвага!

 • Увага!

 • На документах, що засвідчують права громадян, юридичних осіб або фіксують факти втрати грошових коштів і матеріальних цінностей, підпис відповідальної особи завіряється печаткою.

 • Печатка проставляється таким чином, щоб вона захоплювала останні кілька літер найменування посади особи, яка підписала документНакази складаються на підставі ретельного і всебічного вивчення порушених у них питань.

 • Накази складаються на підставі ретельного і всебічного вивчення порушених у них питань.

 • Увага!

 • Рішення, які оформляються наказами, повинні бути конкретними і реальними, відповідати діючому законодавству, забезпечуватися необхідними матеріально-технічними засобами і фінансуванням.При оформленні наказів та інших розпорядчих документів необхідно керуватися такими правилами:

 • При оформленні наказів та інших розпорядчих документів необхідно керуватися такими правилами:

 • тексти наказів та інших розпорядчих документів друкуються на бланках формату А4 через 1,5 міжрядкових інтервали;

 • розпорядча частина наказів починається словом “НАКАЗУЮ", яке відокремлюється від попереднього та послідуючого текстів 2 міжрядковими інтервалами, друкують великими буквами без прогалин від межі лівого поля (від нульового положення табулятора) незалежно від повноти попереднього рядка;

 • пропозиції, що містяться в наказі, необхідно узгоджувати з раніше виданими документами з цього питання, щоб уникнути повторів або суперечностей;

 • визначати конкретних виконавців та реальні терміни виконання наказів та інших розпорядчих документівУвага!

 • Увага!

 • Всі накази та інші розпорядчі документи, в тому числі протоколи засідання педагогічної ради нумеруються упродовж календарного року, а протоколи виборних органів - у межах їх повноваженьУ протоколі вказують такі реквізити:

 • У протоколі вказують такі реквізити:

 • назва виду документа,

 • дату проведення заходу,

 • заголовок до тексту,

 • текст,

 • підписи голови і секретаря засіданняТекст протоколу складається з двох частин: вступної і основної.

 • Текст протоколу складається з двох частин: вступної і основної.

 • Вступна частина складається з прізвищ та ініціалів голови і секретаря засідання, кількості присутніх і відсутніх на засіданнях, порядку денного засідання з переліком питань, які підлягають розгляду та зазначенням доповідачів по кожному з них.

 • Основний текст протоколу викладається по розділам: "Слухали", "Виступили", "Постановили".

 • Підписи голови та секретаря засідання на протоколі є обов'язковимиАкт оформляється на стандартному аркуші паперу формату А4 і має такі реквізити:

 • Акт оформляється на стандартному аркуші паперу формату А4 і має такі реквізити:

 • назва документу,

 • місце затвердження,

 • заголовок до тексту,

 • підпис осіб (не менше трьох), які складали акт.

 • У кінці тексту акта записуються дані про кількість екземплярів акта та їх місце знаходження.

 • Акт підписується всіма особами, які брали участь у його складанні.Службові листи оформляються на бланках для листів або папері формату А4 і А5 в залежності від об'єму машинописного тексту.

 • Службові листи оформляються на бланках для листів або папері формату А4 і А5 в залежності від об'єму машинописного тексту.

 • Всі листи, що надсилаються з навчального закладу, обов'язково реєструються у журналі вихідного листуванняП.4. Перелік обов'язкової ділової документації (4.1-4.49),

 • П.4. Перелік обов'язкової ділової документації (4.1-4.49),

 • П.5. Основна фінансово-господарська документація (5.1-5.10),

 • П.6. Терміни зберігання ділової документації (1-23).Єдиним документом у плануванні роботи школи є річний план.

 • Єдиним документом у плануванні роботи школи є річний план.

 • Річний план складається за участю педагогічного колективу, громадських організацій, відображає найголовніші питання діяльності школи, в обов'язковому порядку обговорюється педагогічною радою.

 • Річний план має виходити з глибокого аналізу діяльності педагогічного і учнівського колективів і орієнтувати їх на досягнення кінцевого результату у навчально-виховному процесі.

 • Розділи річного плану доцільно привести у відповідність до структури Закону України "Про загальну середню освіту“.

 • Організації виконання річного плану служить особисте тижневе планування роботи керівників школи.Календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем безпосередньо у навчальних програмах.

 • Календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем безпосередньо у навчальних програмах.

 • На основі календарних вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно. Поурочний план може бути складений у вигляді конспекту, тез, таблиці тощо.

 • Плани роботи класних керівників, вихователів, бібліотекарів, методичних об'єднань, гуртків, спортивних секцій тощо складаються на період, визначений педагогічним колективом, в довільній формі і узгоджується з заступником директора з навчально-виховної роботиНавчально-виховний процес у загальноосвітньому навчальному закладі регламентується розкладом уроків та позакласних занять на півріччя, які мають забезпечити рівномірне навантаження учнів та раціональну організацію праці педагогічного колективу.

 • Навчально-виховний процес у загальноосвітньому навчальному закладі регламентується розкладом уроків та позакласних занять на півріччя, які мають забезпечити рівномірне навантаження учнів та раціональну організацію праці педагогічного колективу.

 • Факультативні заняття, роботу гуртків, секцій, позакласні заходи тощо слід планувати у дні з найменшою кількістю уроків з обов'язковою перервою після основних занятьвід 10.05.2011 № 423

 • від 10.05.2011 № 423

 • “Про затвердження єдиних зразків обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності”Містить новий лист, а саме:

 • Містить новий лист, а саме:

 • Зараховано до ____ класу “____”______20__ року

 • ________________________________________

 • (назва навчального закладу) _____________

 • (підпис директора) М.П.

 • ________________________________________________

 • (міста, села, району)

 • Вибув “_____” _______________________20__ року

 • ____________________________________________

 • (куди) _____________

 • (підпис директора) М.П

 • ____________________________________________

 • (причини)Тимчасове припинення навчання (наприклад, через хворобу) в алфавітній книзі не відмічається;

 • Тимчасове припинення навчання (наприклад, через хворобу) в алфавітній книзі не відмічається;

 • Вибуття учня оформляється наказом директора школи із зазначенням причини вибуття. Одночасно в графу алфавітної книги (21) заносяться номер і дата наказу, а в графі 23 вказується причина вибуття.

 • У разі використання всіх сторінок алфавітної книги на ту чи іншу літеру, продовження записів проводиться в новій книзі в порядку наступних номерів по кожній літері.

 • - у разі виконання запису наказу машинописним способом або за допомогою комп'ютера , накази нумеруються, підписуються директором школи і скріпляються печаткою. • частина І – без змін;

 • частина 2 – прописані всі предмети типових навчальних планів

 • У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту заносяться усі предмети інваріантної та варіативної частини навчального плану основної школи

 • УВАГА!

 • Етика

 • Музичне мистецтво

 • Образотворче мистецтво

 • Харківщинознавство

 • Спецкурси 5-9 класи

 • Оцінки за державну підсумкову атестацію

 • УВАГА!

 • Учні, які навчалися за індивідуальною формою навчанняУ додатки до атестатів про повну загальну середню освіту заносяться усі предмети інваріантної та варіативної частини навчального плану старшої школи.

 • У додатки до атестатів про повну загальну середню освіту заносяться усі предмети інваріантної та варіативної частини навчального плану старшої школи.

 • УВАГА!

 • Географія, економіка – 10 кл.

 • Спецкурси - 10,11 клас

 • Оцінки за державну підсумкову атестацію

 • Середній бал атестата (річне оцінювання та ДПА)

У загальноосвітньому навчальному закладі можуть вестися одна чи кілька книг залежно від кількості вчителів. Книги ведуться окремо директором і заступниками директора ЗНЗ.

 • У загальноосвітньому навчальному закладі можуть вестися одна чи кілька книг залежно від кількості вчителів. Книги ведуться окремо директором і заступниками директора ЗНЗ.

 • Книга призначається для записів, які робляться під час відвідування уроків та позакласних заходів. Записи ведуться в довільному порядку залежно від мети й виду контролю.Кількість замінених уроків має обов'язково збігатися з відповідним обліком у класних журналах проведених вчителями уроків.

 • Кількість замінених уроків має обов'язково збігатися з відповідним обліком у класних журналах проведених вчителями уроків.

 • В окремих випадках, як виняток, виправлення в журналі підписується директором школи і скріплюється печаткою.Початок навчального року – 01.09.2011

 • Початок навчального року – 01.09.2011

 • Рекомендовані терміни канікул:

 • 24.10.2011 - 30.10.2011 – осінні;

 • 26.12.2011 – 10.01.2012 – зимові;

 • 26.03.2012 – 01.04.2012 – весняні.

 • Терміни завершення навчальних занять:

 • 25.05.2012 – 1-8,10 класи;

 • 14.05.2012 – 9 класи;

 • 03.05.2012 – 11 класиЛист МОНУ від 06.02.2008р.

 • Лист МОНУ від 06.02.2008р.

 • № 1/9-61

 • Увага!

 • Навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться протягом 2011/2012 навчального рокуЯкщо екскурсію передбачено змістом навчальної програми, то вона обліковується на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та може оцінюватися вчителем.

 • Якщо екскурсію передбачено змістом навчальної програми, то вона обліковується на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та може оцінюватися вчителем.

 • Усі інші навчальні екскурсії обліковуються в класних журналах на спеціально відведених сторінках.

 • Оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами таких екскурсій здійснюється на розсуд учителя.Залежно від місцевих умов та специфіки навчального процесу навчальна практика частково або повністю може проводитися під час навчальних занять.

 • Залежно від місцевих умов та специфіки навчального процесу навчальна практика частково або повністю може проводитися під час навчальних занять.

 • Наказом директора загальноосвітнього навчального закладу затверджуються графік проведення навчальної практики, особливості її оцінювання та відповідальні особи.Години, відведені на навчальну практику, можна використовувати для реалізації практичної частини навчальних програм предметів навчального плану, зокрема проведення комплексних практикумів з біології, фізики, хімії, інформатики, практичних занять на місцевості з геометрії та географії, конструювання приладів та обладнання навчальних кабінетів, спортивних майданчиків, занять у виробничих майстернях, на навчально-дослідних ділянках тощо.

 • Години, відведені на навчальну практику, можна використовувати для реалізації практичної частини навчальних програм предметів навчального плану, зокрема проведення комплексних практикумів з біології, фізики, хімії, інформатики, практичних занять на місцевості з геометрії та географії, конструювання приладів та обладнання навчальних кабінетів, спортивних майданчиків, занять у виробничих майстернях, на навчально-дослідних ділянках тощо.

 • Такі види навчальної діяльності оцінюються обов’язково.

 • Можливим є окреме оцінювання навчальної практики з різних предметів.Зміст і дата проведення занять навчальної практики обліковується в класних журналах на окремих, спеціально відведених сторінках.

 • Зміст і дата проведення занять навчальної практики обліковується в класних журналах на окремих, спеціально відведених сторінках.

 • Оцінка за навчальну практику виставляється в класному журналі та окремим рядком у табелі успішності.

книгу обліку учнів,

 • книгу обліку учнів,

 • класні журнали,

 • особові справи учнів,

 • списки учнів, які не прибули на навчання станом на 5 вересня (із зазначенням причин).

медичну довідку

 • медичну довідку

 • або

 • письмове пояснення батьків, або осіб, що їх замінюють про причини відсутності на уроках

 • !!! Довідки та пояснення зберігаються в особовій справі учня протягом навчального року.1. Загальні положення.

 • 1. Загальні положення.

 • 2. Мета, завдання та основні форми організації навчальних кабінетів.

 • 3. Типи навчальних кабінетів.

 • 4. Матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів.

 • Додаток 1 до п. 4.9 розділу 4 (форма інвентарної книги встановленого зразка, яка прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою);

 • Додаток 2 до п. 4.10 розділу 4 (форма матеріальної книги)5. Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів.

 • 5. Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів.

 • (навчальні програми, підручники, навчальні та методичні посібники)

 • УВАГА! У 2014/2015навчальному році перелік навчальних програм, підручників, навчально-методичних посібників, рекомендованих листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.06.2011 №1/9-622 «Про перелік навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» • 6. Оформлення навчальних кабінетів.

 • 7. Керівництво навчальним кабінетом.Складається з 3-х розділів:

 • Складається з 3-х розділів:

 • 1. Загальні положення.

 • 2. Мета, завдання і принципи діяльності ради загальноосвітнього навчального закладу.

 • 3. Структура ради загальноосвітнього навчального закладу та організація її діяльності.Структура:

 • Структура:

 • І. Загальні положення.

 • ІІ. Зарахування учнів та комплектування спеціальних класів.

 • ІІІ. Організація навчально-виховного процесу у спеціальних класах.

 • ІV. Фінансове забезпечення.

 • V. Контроль за діяльністю спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка