Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", стаття 8: Закон України "Дата конвертації02.01.2017
Розмір445 b.
ТипЗаконЗакон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, стаття 8:

 • Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, стаття 8:

  • “Інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, повинна оброблятися в системі із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.”


Основний керівний документ:

 • Основний керівний документ:

 • НД ТЗІ 3.7-003-05

 • “Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі”

 • Роботи з побудови КСЗІ може виконувати виключно організація, яка має відповідну ліцензію на проведення таких робітФормування вимог до КСЗІ

 • Формування вимог до КСЗІ

 • Розробка політики безпеки

 • Розробка ТЗ на створення КСЗІ

 • Розробка проекту КСЗІ

 • Введення КСЗІ в дію та оцінка захищеності інформації в ІТС

 • Супроводження КСЗІ1.1. Обґрунтування необхідності створення КСЗІ1.1. Обґрунтування необхідності створення КСЗІ

 • 1.1. Обґрунтування необхідності створення КСЗІ

  • аналіз нормативно-правових актів, на підставі яких може встановлюватися обмеження доступу до певних видів інформації, або, навпаки, заборона такого обмеження


1.2. Обстеження середовищ функціонування ІТС

 • 1.2. Обстеження середовищ функціонування ІТС

  • обчислювальна система
  • фізичне середовище
  • середовище користувачів
  • інформація, що обробляється, та технологія її обробки
 • Процес обстеження призваний виявити у середовищах ті їхні складові та їхні поєднання, які прямо чи непрямо впливають на безпеку інформації

 • На основі цих даних затверджується перелік об’єктів захисту, потенційних загроз інформації, а також розробляється модель загроз та модель порушника1.3. Формування завдання на створення КСЗІ

 • 1.3. Формування завдання на створення КСЗІ

 • Мають бути визначені:

  • завдання захисту інформації в інформаційній системі
  • мета створення КСЗІ
  • рішення задач захисту відповідно до ДСТУ 3396.1
  • напрями забезпечення захисту
 • Здійснюється аналіз ризиків – вивчаються можливі загрози, ймовірність їхнього здійснення та величина фінансових втрат в разі їх потенційної реалізації

 • Визначається перелік умов, обмежень, в узгодженні з якими має створюватись КСЗІМетодологія розроблення політики безпеки включає в себе наступні роботи:

 • Методологія розроблення політики безпеки включає в себе наступні роботи:

  • розробка концепції безпеки інформації в ІТС;
  • аналіз ризиків;
  • визначення вимог до заходів, методів та засобів захисту;
  • вибір основних рішень з забезпечення безпеки інформації;
  • організація виконання відновлювальних робіт і забезпечення неперервного функціонування ІТС;
  • документальне оформлення політики безпеки.
 • Детальні рекомендації з розробки політики безпеки наведені в НД ТЗІ 1.4-001-2000Технічне завдання на створення КСЗІ – організаційно-технічний документ, що має виняткове значення у процедурі розробки і впровадження КСЗІ

 • Технічне завдання на створення КСЗІ – організаційно-технічний документ, що має виняткове значення у процедурі розробки і впровадження КСЗІ

 • Порядок розробки ТЗ на створення КСЗІ, його зміст, порядок погодження та затвердження регламентуються НД ТЗІ 3.7-001-99

 • ТЗ на створення КСЗІ погоджується ДССЗЗІ УкраїниПроект розробляється на підставі ТЗ і має відповідати вимогам цього ТЗ

 • Проект розробляється на підставі ТЗ і має відповідати вимогам цього ТЗ

 • Виділяють наступні стадії проекту:

  • ескізний
  • технічний
  • робочий
 • Стадія ескізного проекту може бути вилучена, а технічний та робочий етапи проекту можуть бути поєднані у єдиний етап техноробочого проекту5.1. Підготовка організаційних заходів

 • 5.1. Підготовка організаційних заходів

 • 5.2. Комплектація КСЗІ

 • 5.3. Будівельно-монтажні роботи (якщо такі передбачені)

 • 5.4. Інсталяція та налагодження комплексу засобів захисту

 • 5.5. Перевірка працездатності укомплектованої системи

 • 5.6. Попередні випробування КСЗІ

 • 5.7. Дослідна експлуатація

 • 5.8. Державна експертиза5.1. Підготовка організаційних заходів

 • 5.1. Підготовка організаційних заходів

  • навчання користувачів,
  • забезпечення готовності функціонування організаційно-адміністративних заходів: перепускних режимів, порядку доступу до інформаційної системи та ін.,
  • розробка документів, які регламентують діяльність по забезпеченню захисту інформації в інформаційній системі


5.6. Попередні випробування КСЗІ

 • 5.6. Попередні випробування КСЗІ

  • Здійснюються за програмою та методиками випробувань, які має підготувати розробник КСЗІ
  • Програми та методики випробувань узгоджуються замовником
  • Головує випробуваннями спеціально створена комісія, голова якої є представником замовника
  • Результати попередніх випробувань заносяться до протоколу, у якому надається висновок щодо готовності КСЗІ до дослідної експлуатації
  • Акт про прийняття КСЗІ до дослідної експлуатації оформлюється після усунення виявлених недоліків


5.7. Дослідна експлуатація КСЗІ

 • 5.7. Дослідна експлуатація КСЗІ

  • Дослідна експлуатація дає змогу користувачам та СЗІ набути навичок роботи по використанню засобів КСЗІ
  • При наявності недоліків чи зауважень з боку замовника – розробник під час дослідної експлуатації усуває їх, здійснює конфігурування, налагодження, та коригує за необхідності робочу та експлуатаційну документацію
  • За результатами дослідної експлуатації робиться висновок щодо можливості (неможливості) представлення КСЗІ на державну експертизу


5.8. Державна експертиза КСЗІ

 • 5.8. Державна експертиза КСЗІ

  • В ході державної експертизи визначається відповідність КСЗІ технічному завданню, вимогам нормативних документів із захисту інформації, та визначається можливість введення КСЗІ в складі ІТС в експлуатацію.
  • Державна експертиза КСЗІ в ІТС проводиться згідно з Положенням про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації


Взаємодія організацій суб’єктів виконання робіт з державної експертизи КСЗІ

 • Взаємодія організацій суб’єктів виконання робіт з державної експертизи КСЗІПослідовність робіт

 • Послідовність робіт

 • Передача замовником необхідних документів на КСЗІ організатору експертизи

 • Розробка програми та методик випробувань

 • Узгодження програми випробувань замовником

 • Узгодження програми та методик випробувань ДССЗЗІ України

 • Проведення випробувань

 • Оформлення результатів випробувань, передача в ДССЗЗІ проекту експертного висновку

 • Розгляд на експертній раді ДССЗЗІ результатів експертизи та проекту експертного висновку

 • Видача Замовнику Атестата відповідності КСЗІ

 • Передача ІТС у промислову експлуатаціюЕтап супроводження КСЗІ передбачає:

 • Етап супроводження КСЗІ передбачає:

 • Гарантійне та післягарантійне технічне обслуговування

 • Забезпечення нормального функціонування КСЗІДля організації робіт по створенню та супроводженню КСЗІ в ІТС створюється служба захисту інформації (СЗІ)

 • Для організації робіт по створенню та супроводженню КСЗІ в ІТС створюється служба захисту інформації (СЗІ)

 • Зазвичай така служба формується із числа штатних співробітників організації-замовника, для інформаційних потреб якої будується система захисту

 • Порядок створення, завдання, функції, структура та повноваження СЗІ визначені в НД ТЗІ 1.4-001-2000

 • СЗІ рекомендується створювати на першому етапі створення КСЗІ, але не пізніше, ніж на початку етапу введення КСЗІ в діюДосвід створення КСЗІ складних гетерогенних систем свідчить:

 • Досвід створення КСЗІ складних гетерогенних систем свідчить:

  • Рекомендується розробити спеціальний нормативний документ “Порядок розробки, державної експертизи і введення в дію КСЗІ корпоративної автоматизованої системи ... ”
  • Такий нормативний документ узгоджується всіма організаціями суб’єктами виконання робіт із створення і державної експертизи КСЗІ
Каталог: 1%20курс
1%20курс -> Паразитизм
1%20курс -> Згідно з визначенням Королівського австралійського Коледжу родинних лікарів родинна медицина є невід’ємною частиною австралійської системи охорони здоров’я, яка переважно забезпечується приватними лікарями, котрі надають усебічну медичну допомогу окремим
1%20курс -> Лекція № Тема лекції: Історія медсестринства та перспективи розвитку. Поняття про медсестринські теорії та процес Проф. Пасєчко Н. В


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка