Закон України від 21. 12. 2000 р. №2171-iii "Про аварійно-рятувальні служби"Дата конвертації02.06.2016
Розмір446 b.
ТипЗакон


КАФЕДРА ТОЗНТ

 • Основи управління

 • та планування заходами і діями сил ЦЗ у разі НС
 • ЛІТЕРАТУРА

 • Закон України від 21.12.2000 р. № 2171-III “Про аварійно-рятувальні служби”.

 • Постанова КМ України від 10 травня 1994 р.№ 299 “Про затвердження Положення про Цивільну оборону України”.

 • Постанова КМУ від 16.11.2001 р. № 1567 “Про затвердження Плану реагування на НС державного рівня”.

 • Постанова КМУ від 14.06.2002 р. № 843 “Про затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації НС техногенного та природного характеру і Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації НС техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня”.

 • Постанова КМУ від 19.08.2002 р. № 1201 “Про затвердження Положення про штаб з ліквідації НС техногенного та природного характеру”.6. ПКМУ від 3 вересня 2008 року № 774-10 “Про затвердження Порядку розроблення планів цивільного захисту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Автономної республіки Крим, областей, міст (районів у містах), районів та об'єктів економіки (господарювання) на особливий період та Порядку переведення єдиної системи цивільного захисту з режиму функціонування у мирний час в режим функціонування в умовах особливого періоду”.

 • 6. ПКМУ від 3 вересня 2008 року № 774-10 “Про затвердження Порядку розроблення планів цивільного захисту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Автономної республіки Крим, областей, міст (районів у містах), районів та об'єктів економіки (господарювання) на особливий період та Порядку переведення єдиної системи цивільного захисту з режиму функціонування у мирний час в режим функціонування в умовах особливого періоду”.

 • 7. Н А К А З МНС України від 16.07.2009

 • № 494  ”Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів цивільного захисту підприємств, установ, організацій на особливий період”.

 • Сутність управління ЦЗ полягає в постійній організуючій діяльності органів управління, служб ЦЗ, спрямованої на:

 • всебічну підготовку і своєчасне здійснення заходів щодо захисту населення, ОГД, територій, регіонів і в цілому держави при погрозі і виникненні НС;

 • підтримку високої готовності органів управління і сил ЦЗ до роботи і діям у будь-яких складних умовах обстановки;

 • успішне проведення РіНР із локалізації і ліквідації НС.

 • Управління ЦЗ включає:

 • забезпечення постійної готовності органів управління ЦЗ;

 • завчасну розробку, коригування оперативних документів (планування) і забезпечення їх виконання;

 • підготовка особового складу органів управління до дій по призначенню в умовах НС мирного і воєнного часу;

 • забезпечення заходів щодо підвищення стійкості функціонування органів управління;

 • отримання та аналіз інформації, прогнозування обстановки;

 • своєчасне й обґрунтоване прийняття рішення і доведення його до виконавців;

 • організація і ведення безупинної взаємодії;

 • постійний контроль за реалізацією рішень, планів, розпоряджень.

  • Для забезпечення управління ЦЗ створюються відповідні системи управління, що включають у себе органи управління, пункти управління та системи оповіщення і зв'язку.


 • Пунктами управління ЦЗ

 • прийнято називати постійно обладнані та оснащені технічними засобами зв'язку та оповіщення спорудження, помешкання або транспортні засоби, призначені для розміщення та роботи чітко визначеного складу посадових осіб органів управління під час приведення системи ЦЗ до вищого ступеню готовності. • Для надійного і сталого управління процесами захисту населення у надзвичайних ситуаціях і виконання інших функцій, передбачених планами на воєнний час, використовується державна система пунктів управління:

 • на державному рівні - пункт, який має бути захищений, обладнаний засобами зв'язку і життєзабезпечення, з цілодобовим чергуванням, розташований безпосередньо в місці дислокації Адміністрації Президента та Кабінету Міністрів України, що утримується за рахунок державного бюджету;на рівні міністерств та інших центральних органів державної

 • на рівні міністерств та інших центральних органів державної

 • виконавчої влади - запасні пункти управління в позаміській зоні,

 • які утримуються за рахунок коштів, що виділяються на утримання

 • міністерств та інших центральних органів державної виконавчої

 • влади;на обласному рівні та в Республіці Крим - по два запасних пункти: один - в місті, де розташовано орган, що здійснює керівництво цивільною обороною на даному рівні, і один у

 • на обласному рівні та в Республіці Крим - по два запасних пункти: один - в місті, де розташовано орган, що здійснює керівництво цивільною обороною на даному рівні, і один у

 • позаміській зоні. Ці пункти повинні мати захисні споруди, бути обладнаними засобами зв'язку і оповіщення, системами життє -забезпечення. Утримуються вони на балансі відповідного органу державної виконавчої влади. • На інших адміністративних рівнях пункти управління

 • створюються за місцем дислокації органу, що здійснює керівництво

 • цивільною обороною на даному рівні, в одному з сховищ об'єкта

 • народного господарства.

 • При ліквідації наслідків НС державного рівня для загальної координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади рішенням КБУ утворюється спеціальна Урядова комісія з ліквідації НС та призначається керівник ліквідації НС. Робочим органом Урядової комісії є міжвідомчий оперативний штаб, до роботи в якому залучаються посадові особи структурних підрозділів МНС і представники інших ЦОВВ. Персональний склад штабу визначається на етапі планування керівниками міністерств та інших ЦОВВ, підприємств, установ та організацій.

 • ПКМУ від 16.11.2001 р. № 1567 “Про затвердження Плану

 • реагування на НС державного рівня”. • Основними завданнями комісії є:

 • організація виконання плану заходів щодо ліквідації НС техногенного та природного характеру;

 • формування плану заходів щодо захисту населення і територій від наслідків НС;

 • безпосередня організація та координація діяльності структурних підрозділів місцевого органу виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, пов'язаної з виконанням плану заходів щодо ліквідації наслідків НС;

 • забезпечення життєдіяльності постраждалого населення.Для ліквідації надзвичайної ситуації залежно від її рівня уповноваженим керівником з ліквідації цієї ситуації призначається:

 • Для ліквідації надзвичайної ситуації залежно від її рівня уповноваженим керівником з ліквідації цієї ситуації призначається:

 • Кабінетом Міністрів України у разі виникнення надзвичайної ситуації державного рівня - Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр чи керівник одного з центральних органів виконавчої влади або його перший заступник;Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня -

 • Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня -

 • перший заступник або один із заступників Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської та

 • Севастопольської міських державних адміністрацій або керівник відповідного територіального органу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення; • районною державною адміністрацією, виконавчим органом міської ради у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня - один із заступників голови районної державної адміністрації, виконавчого органу міської ради або керівник відповідного місцевого органу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення; • виконавчим органом сільської,

 • селищної ради або відповідно керівником

 • підприємства, установи, організації у разі

 • виникнення надзвичайної ситуації

 • об'єктового рівня - один із керівників

 • сільської, селищної ради або підприємства,

 • установи та організації відповідно до

 • затвердженого розподілу обов'язків. • Уповноважений керівник з ліквідації надзвичайної ситуації утворює робочий орган - штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій.

 • Положення про штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій затверджується Кабінетом Міністрів України.В апараті центральних органів виконавчої влади, які залучаються до реагування на НС, утворюються оперативні групи реагування на НС. Склад, порядок і місце їх роботи, забезпечення засобами зв'язку та оргтехніки визначаються керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади.

 • В апараті центральних органів виконавчої влади, які залучаються до реагування на НС, утворюються оперативні групи реагування на НС. Склад, порядок і місце їх роботи, забезпечення засобами зв'язку та оргтехніки визначаються керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади.Для оцінки характеру і наслідків НС, підготовки пропозицій для прийняття рішення щодо її локалізації або ліквідації, безпосереднього управління підпорядкованими силами та засобами Системи утворюються та направляються до зони НС:

 • Для оцінки характеру і наслідків НС, підготовки пропозицій для прийняття рішення щодо її локалізації або ліквідації, безпосереднього управління підпорядкованими силами та засобами Системи утворюються та направляються до зони НС:

 • оперативна група МНС, до складу якої входить група управління рятувальними формуваннями ЦЗ з пересувним командним пунктом;

 • оперативні групи центральних органів виконавчої влади, залучені до ліквідації НС;

 • оперативні групи Міноборони, МВС, інших центральних органів виконавчої влади, які мають військові формування у зоні НС та поблизу;

 • оперативна група СБУ;

 • оперативні групи органів управління інших сил, залучені до ліквідації НС.Керівництво організацією та проведенням робіт у зоні НС до прибуття (призначення) керівника ліквідації НС покладається на комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації держадміністрації, на території якої виявлено об'єктивні передумови або факт виникнення НС.

 • Керівництво організацією та проведенням робіт у зоні НС до прибуття (призначення) керівника ліквідації НС покладається на комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації держадміністрації, на території якої виявлено об'єктивні передумови або факт виникнення НС.

Дії керівного складу та ОУ на випадок загрози чи виникнення НС

Плани ЦЗ на особливий період визначають:

 • Плани ЦЗ на особливий період визначають:

 • організацію і порядок переводу цивільного захисту галузі з мирного на воєнний стан;

 • організацію захисту робочих і службовців, членів їх сімей від сучасних засобів ураження нападу противника;

 • організацію проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на випадок ліквідації наслідків застосування противником засобів ураження.ОСНОВНІ ПЛАНУЮЧІ ДОКУМЕНТИ ЦЗ

 • 1. ПЛАН ДІЙ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА СИЛ У РАЗІ НС (ПКМУ №299 від 10.05.1994 р.);

 • 2. ПЛАН РОЗВИТКУ Й УДОСКОНАЛЕННЯ;

 • 3. ПЛАН РЕАГУВАННЯ НА ЗАГРОЗУ ВИНИКНЕННЯ НС

 • (ПКМУ №1198 від 03.08.1998 р.);

 • 4. ПЛАН ЛОКАЛІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙНИХ СІТУАЦІЙ І АВАРІЙ (ЗУ №2245-111 від 18.01.2001 р., ДНАОП 0.00-4.33-99);

 • 5. ПЛАН РЕАГУВАННЯ НА НС (ПКМУ №1567 від 16.11.2001 р.);

 • 6.ОПЕРАТИВНИЙ ПЛАН ЛІКВІДАЦІЇ НС (ПКМУ №1201 від 19.08.2002 р.);

 • 7. ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАСЛІДКІВ НС (ПКМУ №843 від 14.06.2002 р.). • 8. ПЛАН ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИМ

 • СИТУАЦІЯМ (ПКУ №1112 від 25.08.2004 р.);

 • 9. ПЛАН ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ (НАДЗВИЧАЙНИХ

 • СИТУАЦІЙ).ПКМУ від 10 травня 1994 р. N 299 «Про затвердження

 • ПКМУ від 10 травня 1994 р. N 299 «Про затвердження

 • Положення про Цивільну оборону України»

 • Для проведення заходів цивільної оборони органи управління цивільної оборони, підприємства, установи і організації на підставі рекомендацій Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи розробляють плани:

 • цивільної оборони (дій органів управління та сил у разі надзвичайної ситуації);

 • розвитку й удосконалення цивільної оборони.

 • Всі плани (за винятком тих, що стосуються мобілізаційних заходів) розробляються як документи відкритого користування.Постанова КМ України від 3 серпня 1998 р. №1198 « Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»

 • Постанова КМ України від 3 серпня 1998 р. №1198 « Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»

 • Планування роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на прогнозовані варіанти їх можливого розвитку здійснюється на основі відстеження змін навколишнього природного та техногенного середовища і відповідних документів, які регламентують порядок і методику цього планування.

 • Масштаби і наслідки можливої надзвичайної ситуації визначаються на основі експертної оцінки, прогнозу чи результатів модельних експериментів, проведених кваліфікованими експертами. Залежно від отриманих результатів розробляється план реагування на загрозу виникнення конкретної надзвичайної ситуації.Закон України від 18 січня 2001 р. №2245-111 «Про об'єкти підвищеної небезпеки»

 • Закон України від 18 січня 2001 р. №2245-111 «Про об'єкти підвищеної небезпеки»

 • … одночасно з розробленням декларації безпеки розробляють і затверджують план локалізації і ліквідації аварій для кожного об'єкта підвищеної небезпеки, який вони експлуатують або планують експлуатувати.

 • Категорії аварій на об'єктах підвищеної небезпеки залежно від їх наслідків визначає Кабінет Міністрів України.

 • План локалізації і ліквідації аварій погоджує відповідний територіальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 • План локалізації і ліквідації аварій переглядається кожні 5 років.Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17 червня 1999 р. №112 «Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій».

 • Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17 червня 1999 р. №112 «Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій».

 • Зареєстровано в Міністерств юстиції України 30 червня 1999 р. за N 424/3717

 • Нормативний акт встановлює порядок розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (далі - ПЛАС), вимоги до їх складу, змісту та форми, процедуру затвердження й перегляду ПЛАС.Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. № 1567 "Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня".

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. № 1567 "Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня".

 • План визначає організаційні і практичні заходи та порядок дій, терміни їх виконання, порядок роботи органів управління, сил і засобів Системи, необхідні для цього фінансові, матеріальні та інші ресурси і відповідальних виконавців щодо реагування на НС державного рівня, а також основні заходи організації та проведення робіт з ліквідації їх наслідків.План реагування на надзвичайні ситуації державного рівня призначений для:

 • План реагування на надзвичайні ситуації державного рівня призначений для:

 • організації і здійснення взаємо - узгодженого комплексу організаційних та практичних дій (заходів) щодо проведення аварійно-рятувальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру державного рівня Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форми власності і господарювання); • забезпечення у разі загрози або виникнення НС державного рівня оперативного реагування органів управління, сил і засобів функціональних та територіальних підсистем єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, запобігання загибелі людей, зменшення матеріальних втрат та організації першочергового життєзабезпечення постраждалого населення;

 • систематизованого і своєчасного надання допомоги постраждалому населенню. • Уповноважений керівник з ліквідації надзвичайної ситуації призначається з урахуванням заздалегідь розроблених планів реагування на надзвичайні ситуації. Зазначеними планами обов'язково передбачається спеціальне навчання і періодичне тренування осіб, які можуть призначатися уповноваженими керівниками з ліквідації надзвичайних ситуацій. • Постанова КМ України від 14 червня 2002 р. N 843

 • Про затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівняПостанова КМ України від 19 серпня 2002 р. N 1201

 • Постанова КМ України від 19 серпня 2002 р. N 1201

 • Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру

 • Штаб з ліквідації НС розробляє оперативні плани ліквідації НС та її наслідків, зосереджує в районі НС необхідні сили і технічні засоби та своєчасно вводить їх у дію.

 • Під час ліквідації НС залежно від її рівня штабом з ліквідації НС ведеться оперативно-технічна документація:

 • карта (схема) зони НС;

 • оперативний журнал з ліквідації НС;

 • оперативні плани ліквідації НС (додаток);

 • журнал обліку особового складу підрозділів аварійно-рятувальних служб (формувань) та інших осіб, залучених до ліквідації НС;

 • журнал обліку аналізів проб (повітря, води та ґрунту), який ведеться у разі потреби, залежно від виду НС;

 • план матеріально-технічного забезпечення ліквідації НС. • ОПЕРАТИВНИЙ ПЛАН N _____

 • ліквідації надзвичайної ситуації

 • ------------------------------------------------------------------

 • (вид НС, місце, дата і час її виникнення)

 • Об'єкт (територія, підприємство) _________________________________

 • Орган, якому підпорядкований об'єкт ______________________________

 • Час (дата, год., хв.) розроблення

 • __________________________________________________________

 • Обстановка в зоні НС на час розроблення ______________________________

 • N п/п; перелік заходів з ліквідації НС та її наслідків; термін виконання; особи, відповідальні за виконання; відмітка про виконання або невиконання; дата, час.

 • Уповноважений керівник з ліквідації надзвичайної ситуації

 • Керівник аварійно-рятувальних робіт

 • (підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)Основними завданнями комісії є:

 • Основними завданнями комісії є:

 • організація виконання плану заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру;

 • формування плану заходів щодо захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

 • безпосередня організація та координація діяльності структурних підрозділів місцевого органу виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, пов'язаної з виконанням плану заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

 • забезпечення життєдіяльності постраждалого населення. • Постанова КМ України від 25 серпня 2004 р. №1112 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві і НПАОП 0.00-6.02-04”

 • Роботодавець згідно з вимогами законодавства з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та охорони праці затверджує:План запобігання надзвичайним ситуаціям, у якому визначаються можливі аварії та інші надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, прогнозуються наслідки, передбачаються заходи щодо їх ліквідації, строки виконання цих заходів, а також сили і засоби, що залучаються з цією метою;

 • План запобігання надзвичайним ситуаціям, у якому визначаються можливі аварії та інші надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, прогнозуються наслідки, передбачаються заходи щодо їх ліквідації, строки виконання цих заходів, а також сили і засоби, що залучаються з цією метою;План ліквідації аварій (НС), у якому визначаються всі можливі аварії та інші надзвичайні ситуації, дії посадових осіб і працівників підприємства у разі їх настання, обов'язки особового складу аварійно-рятувальних служб або працівників інших підприємств, які залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій.

 • План ліквідації аварій (НС), у якому визначаються всі можливі аварії та інші надзвичайні ситуації, дії посадових осіб і працівників підприємства у разі їх настання, обов'язки особового складу аварійно-рятувальних служб або працівників інших підприємств, які залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій. • КОДЕКС ЦЗ

 • України

 • (Проект редакції станом на 12.03.2009 з урахуванням пропозицій центральних і місцевих органах виконавчої влади)Стаття 42. Планування заходів ЦЗ

 • Стаття 42. Планування заходів ЦЗ

 • Для організації діяльності ЄДС ЦЗ у мирний час та в особливий період КМУ, центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями розробляються та затверджуються встановленим порядком:

 • план реагування на НС;

 • план локалізації і ліквідації аварій на об‘єктах підвищеної небезпеки;

 • план ЦЗ на особливий період;

 • план основних заходів з підготовки ЄДС ЦЗ на рік;

 • плани основних заходів з підготовки функціональних і територіальних підсистем та їх ланок ЄДС ЦЗ на рік.

 • Структура, зміст, порядок розробки, погодження та затвердження планів визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань ЦЗ. • ПЛАН ЦЗ

 • (ДІЙ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА СИЛ У РАЗІ НС)

 • НА МИРНИЙ ЧАС1. Короткі висновки з можливої обстановки:

 • 1. Короткі висновки з можливої обстановки:

 • зони (райони) радіаційного, хімічного, бактеріологічного зараження, масових пожеж, зараження сильнодіючими отруйними речовинами, а також катастрофічного затоплення;

 • наслідки у разі виникнення надзвичайних ситуацій, стан транспортних комунікацій, систем енерго-, газо-, водо-, тепло забезпечення, каналізації, матеріально-технічної бази, систем оповіщення, зв'язку і управління;

 • виводи з оцінки можливої обстановки і стану сил цивільногго захисту.2. Організація виконання заходів ЦЗ при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, а також під час ліквідації їх наслідків.

 • 2. Організація виконання заходів ЦЗ при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, а також під час ліквідації їх наслідків.

 • 3. Угрупування сил і засобів, які залучаються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій:

 • склад сил та засобів ЦЗ, строки їх готовності, призначенні та зосередження основних зусиль; порядок висування сил цивільного захисту до районів надзвичайних ситуацій і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. • 4. Організація забезпечення заходів та дій сил цивільного захисту при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій:

 • розвідка, інженерне, радіаційне, хімічне, біологічне, протипожежне, транспортне, технічне, матеріальне забезпечення, а також охорона громадського порядку; сили та засоби, що залучаються, строки та об'єми заходів, що виконуються.

 • 5. Порядок організації взаємодії.6. Організація управління, оповіщення і зв'язку:

 • 6. Організація управління, оповіщення і зв'язку:

 • зв'язок від запасних пунктів управління і пунктів управління дублерів з вищестоящими, підлеглими і взаємодіючими органами управління ЦЗ та військового командування;

 • організація зв'язку з формуваннями цивільної оборони в період проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

 • заходи щодо відновлення порушеного управління, зв'язку та оповіщення. • ДОДАТКИ ДО ПЛАНУ :

 • 1. Карта можливої обстановки. 2. Календарний план виконання основних заходів ЦЗ. 3. Плани реагування на надзвичайні ситуації (найбільш імовірні для певної території, об'єкта, виходячи з прогнозованих даних та експертних оцінок):“План дій органів управління та сил ЦЗ у разі загрози або виникнення повені”;

 • “План дій органів управління та сил ЦЗ у разі загрози або виникнення повені”;

 • “План дій органів управління та сил ЦЗ у разі загрози або виникнення пожеж в лісах і торфовищах”;

 • “План дій органів управління та сил ЦЗ при виникненні аварії на хімічно-небезпечному об’єкті”;

 • “План дій органів управління та сил ЦЗ у разі загрози або виникненні аварії на атомній електростанції”;

 • “План дій органів управління та сил ЦЗ у разі загрози або виникненні аварії на вибухопожеженебезпечному об’єкті”;

 • “План дій органів управління та сил ЦЗ у разі загрози або виникненні епідемій та масових отруєнь людей”;“План дій органів управління та сил ЦЗ у разі вибуху (руйнування) будівель громадського призначенні”;

 • “План дій органів управління та сил ЦЗ у разі вибуху (руйнування) будівель громадського призначенні”;

 • “План дій органів управління та сил ЦЗ щодо організації пошуково-рятувальних робіт при виникненні авіаційної події”;

 • “План дій органів управління та сил ЦЗ у разі загрози або виникнення катастрофічного затоплення”;

 • “План дій органів управління та сил ЦЗ у разі виникнення аварії на залізничному (автомобільному) транспорті”.

 • 4. Довідкові матеріали та інші документи. • Плани ЦЗ на особливий період • План ЦЗ підприємства, установи, організації на особливий період визначає обсяг, порядок організації, способи і строки здійснення заходів щодо виконання завдань цивільного захисту в режимі функціонування в умовах особливого періоду. • Плани ЦЗ підприємств, установ, організацій на особливий період розробляються підприємствами, установами, організаціями (далі - підприємства), які продовжують роботу в особливий період на підставі законів України “Про Цивільну оборону України”, “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, “Про правові засади цивільного захисту” з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від

 • 3 вересня 2008 р. № 774-10. • План цивільного захисту підприємства, установи, організації на особливий період складається з:

 • текстової частини (три розділи);

 • додатків (текстових, графічних, картографічних);

 • формалізованих і довідкових документів. • Розділ I. Обстановка, що може скластися на __________________ внаслідок застосування засобів ураження та виникнення надзвичайних ситуацій в особливий період.

 • Розділ II. Заходи цивільного захисту в разі раптового нападу супротивника.

 • Розділ III. Порядок здійснення всіх заходів цивільного захисту під час планового переведення підприємства з режиму функціонування у мирний час в режим функціонування в умовах особливого періоду.Розділ I. Обстановка, що може скластися на _______________ внаслідок застосування засобів ураження та виникнення надзвичайних ситуацій в особливий період:

 • Розділ I. Обстановка, що може скластися на _______________ внаслідок застосування засобів ураження та виникнення надзвичайних ситуацій в особливий період:

 • характеристика промислового потенціалу (характер діяльності, потужність, чисельність найбільшої працюючої зміни, площа території, коротка характеристика споруд та будівель, устаткування, небезпечні хімічні, легкозаймисті та вибухові речовини, що зберігаються чи використовуються у виробництві тощо);

 • перелік небезпечних об'єктів (техногенних процесів) із зазначенням кількості небезпечних речовин та зон можливого ураження;

 • вірогідні об'єкти (споруди, будівлі), проти яких супротивником можуть бути застосовані засоби ураження та які можуть стати об'єктами спрямування дій диверсійно-розвідувальних груп;

 • зони (райони) найбільш вірогідних руйнувань можливого радіаційного, хімічного забруднення, біологічного зараження, масових пожеж, а також катастрофічного затоплення; • результати прогнозного аналізу обстановки, яка може скластися на території __________________ у разі застосування супротивником засобів ураження і дій диверсійно-розвідувальних груп, зокрема, щодо впливу вторинних факторів ураження: зони можливого радіаційного, хімічного забруднення, біологічного зараження, масових пожеж, а також катастрофічного затоплення. • Стан цивільного захисту _____________, а саме:

 • склад та стан систем управління, оповіщення та зв'язку (схеми);

 • склад угруповання сил цивільного захисту ____________ за специфікою призначення (штатні, позаштатні формування, підрозділи, ешелони), укомплектованістю особовим складом, технікою, оснащенням, засобами індивідуального захисту;

 • наявність, стан та місткість захисних споруд; структура та склад, органів управління; • оцінка стану сил цивільного захисту, зокрема, їх готовності до дій за призначенням в особливий період;

 • можливий обсяг рятувальних та інших невідкладних робіт;

 • обсяги матеріального резерву на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації;

 • орієнтовні втрати персоналу та сил цивільного захисту.

 • Висновки за результатами оцінки можливої обстановки і стану сил цивільного захисту.Розділ II. Заходи цивільного захисту в разі раптового нападу супротивника.

 • Розділ II. Заходи цивільного захисту в разі раптового нападу супротивника.

 • 1. Порядок організації оповіщення керівного складу _______________ про загрозу раптового нападу супротивника.

 • 2. Порядок здійснення основних заходів щодо захисту персоналу ______________________.

 • 3. Порядок організації та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

 • 4. Заходи щодо забезпечення дій сил цивільного захисту та відновлення їх готовності до дій.

 • 5. Організація управління та зв'язку.

 • 6. Заходи щодо забезпечення сталої роботи у тому числі безаварійної зупинки виробництва (крім цехів із безперервним циклом виробництва). • П.1. Порядок організації оповіщення керівного складу _______________ про загрозу раптового нападу супротивника.

 • Після отримання сигналу "Повітряна тривога" здійснюється негайне доведення інформації до керівного складу, працюючого персоналу ________________, за допомогою наявних систем централізованого (локальних, об'єктових) оповіщення. • П.2. Порядок здійснення основних заходів щодо захисту персоналу __________:

 • спостереження за радіаційною та хімічною обстановкою;

 • укриття персоналу підприємства в усіх наявних захисних спорудах цивільного захисту (цивільної оборони) (далі - ЗСЦЗ), відповідно до вимог норм ДБН В.2.2.5-97 "Захисні споруди цивільної оборони";

 • видача засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного контролю на пунктах управління, у ЗСЦЗ і на робочих місцях; • безаварійна зупинка виробництва, крім дільниць і цехів із безперервним циклом виробництва;

 • здійснення дозиметричного і хімічного контролю;

 • введення режимів радіаційного захисту;

 • спеціальна обробка одягу, майна та транспорту;

 • санітарна обробка працівників підприємства;

П.3. Порядок організації та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

 • П.3. Порядок організації та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

 • Розрахунки можливих обсягів робіт і необхідних сил проводяться за основними видами рятувальних та інших невідкладних робіт: розвідка, прокладання колонних шляхів і тимчасових проїздів у завалах і на забруднених ділянках до об'єктів проведення робіт у засобах індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), локалізація та ліквідація пожеж, розкриття ЗСЦЗ, у яких знаходяться люди, та подача до них повітря, проведення невідкладних аварійних робіт, пов'язаних із рятуванням людей, • надання першої медичної та першої лікарської допомоги ураженим, проведення спеціальної обробки одягу, майна та транспорту, санітарна обробка особового складу сил цивільного захисту, що здійснюють рятувальні та інші невідкладні роботи, укріплення або руйнування конструкцій, які загрожують обвалом і перешкоджаючих безпечному просуванню і веденню рятувальних робіт, ремонт та відновлення пошкоджених і зруйнованих ділянок ліній зв'язку і комунально-енергетичних мереж.П.4. Заходи щодо забезпечення дій сил цивільного захисту та відновлення їх готовності до дій:

 • П.4. Заходи щодо забезпечення дій сил цивільного захисту та відновлення їх готовності до дій:

 • обсяг, строки та порядок виконання основних заходів щодо всебічного забезпечення дій підрозділів сил цивільного захисту підприємств;

 • порядок відновлення готовності підрозділів сил цивільного захисту підприємства до дій;

 • здійснення спостереження за радіаційною та хімічною обстановкою (сили та засоби, які залучаються, зони відповідальності, терміни та місця проведення спостереження, кому повідомляються результати спостереження); • видача засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного контролю (потреба та стан забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту (далі - РХЗ), перелік пунктів зберігання та видачі РХЗ, черговість та строки видачі керівному складу, формуванням та працівникам, кількість та строки виготовлення найпростіших засобів індивідуального захисту);

 • введення режимів радіаційного захисту (перелік режимів і заходів, що здійснюються на підприємстві при їх введенні); • здійснення дозиметричного і хімічного контролю (сили та засоби, що залучаються, порядок визначення ступеня хімічного та радіоактивного забруднення питної води, продуктів харчування, ЗІЗ, одягу, майна та транспорту, порядок визначення індивідуальних доз опромінення керівного складу, особового складу підрозділів та працівників, заходи, які здійснюються при перевищенні доз опромінення);

 • проведення спеціальної обробки одягу, майна та транспорту (сили та засоби, що залучаються, порядок проведення спеціальної обробки ЗІЗ, одягу, майна та транспорту);

 • проведення санітарної обробки працівників (сили та засоби, що залучаються, порядок проведення санітарної обробки). • П.5. Організація управління та зв'язку:

 • порядок і строки приведення в готовність пунктів управління;

 • порядок здійснення управління після нападу супротивника;

 • порядок відновлення порушеного управління;

 • сили і засоби зв'язку, які забезпечують діяльність органів управління. • П.6. Заходи щодо забезпечення сталої роботи у тому числі безаварійної зупинки виробництва (крім цехів із безперервним циклом виробництва):

 • заходи щодо зменшення втрат та руйнувань від засобів ураження та вторинних факторів ураження, захисту унікального обладнання;

 • порядок переведення енерго-, газо-, тепло-, водопостачання та інших систем на режим функціонування в особливий період при раптовому нападі супротивника;

 • обмежувальні заходи щодо підвезення матеріальних засобів та заходи щодо зниження запасів небезпечних хімічних речовин (далі - НХР), вибухо-, пожежонебезпечних речовин;

 • порядок здійснення безаварійної зупинки виробництва.Розділ III. Порядок здійснення всіх заходів цивільного захисту під час планового переведення підприємства з режиму функціонування у мирний час в режим функціонування в умовах особливого періоду.

 • Розділ III. Порядок здійснення всіх заходів цивільного захисту під час планового переведення підприємства з режиму функціонування у мирний час в режим функціонування в умовах особливого періоду.

 • 1. Порядок організації управління, оповіщення та інформування у разі переведення підприємства з режиму функціонування у мирний час у режим функціонування в умовах особливого періоду.

 • 2. Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

 • 3. Укриття найбільш працюючої зміни у ЗСЦЗ, а також працюючої зміни чергового і лінійного персоналу, які забезпечують життєдіяльність категорованих міст.

 • 4. Організація і здійснення заходів радіаційного, хімічного та біологічного захисту. • 5. Планування медичного забезпечення є невід'ємною частиною загальних заходів цивільного захисту та здійснюється з урахуванням стану приведення у вищі ступенів готовності.

 • 6. Проведення евакуації.

 • 7. Організаційні та інженерно-технічні заходи щодо забезпечення сталої роботи.

 • 8. Транспортне, протипожежне, хімічне, матеріально-технічне та інженерне забезпечення;

 • 9. Охорона (комендантська служба).

 • 10. Додатки до плану цивільного захисту підприємства на особливий період.Додатки до плану цивільного захисту підприємства на особливий період.

 • Додатки до плану цивільного захисту підприємства на особливий період.

 • Додаток 1. Обстановка, яка може скластися на підприємстві та прилеглій території на особливий період.

 • На плані (схемі), крім загальних даних, відображуються:

 • об'єкти, які використовують у своєму виробничому процесі хімічно-, вибухо- та пожежонебезпечні речовини, їх характеристики, якщо підприємство знаходиться в зонах можливого ураження цих об'єктів;

 • зони (райони) можливого радіоактивного, хімічного забруднення, катастрофічного затоплення, руйнувань і масових пожеж, які виникнуть унаслідок дій супротивника і можуть завдати підприємству негативного впливу;

 • місця (ділянки) аварій на комунально-енергетичних мережах на території підприємства;

 • захисні споруди для укриття робочого персоналу та їх місткість. • Додаток 2. Календарний план проведення основних заходів цивільного захисту.

 • Розробляється графічно та передбачає послідовність і обсяг заходів цивільного захисту, що виконуються при приведенні у вищі ступені готовності і об'єкта з питань цивільного захисту.

 • Додаток 3. Список оповіщення та інформування керівного складу та працівників підприємств, установ, організацій.

 • Додаток 4. План приведення сховища (ПРУ) (інв. №) у готовність до прийому людей, яких необхідно укрити.

 • Додаток 5. План-графік виконання заходів щодо підвищення стійкості роботи підприємства.

 • Додаток 6. Розрахунок забезпечення і порядок видачі засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного контролю. • вдосконалення спостереження та лабораторного контролю;

 • захист водопровідних споруд та водозаборів, сільгосптварин і рослин, продукції сільгосп -виробництва, засобів продовольства, харчової сировини та фуражу;

 • підготовка до проведення світломаскування;

 • проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з проблем ЦЗ;

 • розвиток позаміської бази для можливого розміщення виробництва та персоналу тощо.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка