Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b. • Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (з наступними змінами та доповненнями).

 • Кримінальний процесуальний кодекс України від 5 липня 2012 року

 • Митний кодекс України від 13.03.2012 року

 • Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. – К.: А.С.К., 2003. – С. 261-375.

 • Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 111-149.

 • Михеєнко М.М., Нор В. Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. 2-ге вид. Підручник. - К.: Либідь, 1999. – С. 122-137.будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

 • будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку встановлюються наявність або відсутність порушення митних правил, винність особи у його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи

 • є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку встановлюються наявність або відсутність порушення митних правил, винність особи у його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи

Посадова особа митного органу, яка здійснює провадження у справі про порушення митних правил, оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом та правосвідомістю

 • Посадова особа митного органу, яка здійснює провадження у справі про порушення митних правил, оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом та правосвідомістю

1) дату і місце його складення;

 • 1) дату і місце його складення;

 • 2) посаду, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка склала протокол;

 • 3) необхідні для розгляду справи відомості про особу, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, якщо її встановлено;

 • 4) місце, час вчинення, вид та характер порушення митних правил;

 • 5) посилання на статтю Митного кодексу, що передбачає адміністративну відповідальність за таке порушення;

 • 6) прізвища та адреси свідків, якщо вони є;

 • 7) відомості щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення та документів, вилучених згідно із статтею 511 Митного кодексу;

 • 8) інші необхідні для вирішення справи відомості.- будь-яка особа, якщо є підстави вважати, що їй відомі обставини, що підлягають встановленню у справі про порушення митних правил.

 • - будь-яка особа, якщо є підстави вважати, що їй відомі обставини, що підлягають встановленню у справі про порушення митних правил.

 • За викликом органу, посадова особа якого здійснює провадження у справі про порушення митних правил, свідок зобов'язаний з'явитися у призначений час до цього органу і дати детальні та правдиві пояснення, повідомити все відоме йому у справі та відповісти на поставлені запитання.1) давати показання рідною мовою або іншою мовою, якою він вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача;

 • 1) давати показання рідною мовою або іншою мовою, якою він вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача;

 • 2) заявляти відвід перекладачу;

 • 3) знати, у зв'язку з чим і в якій справі він опитується;

 • 4) власноручно викладати свої показання в протоколі опитування;

 • 5) обирати за власним бажанням захисника під час опитування чи проведення інших процесуальних дій за своєю участю та на іншу правову допомогу в порядку, встановленому законом, а також відмовитися від запрошеного ним захисника. Захисник може запрошуватися свідком, його законним представником, а також іншими особами на його прохання чи за його згодою;

 • 6) користуватися нотатками і документами при дачі пояснень у тих випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та інших даних, які йому важко тримати в пам'яті;

 • 7) відмовитися давати пояснення щодо себе, членів сім'ї та близьких родичів, а також у разі, якщо у нього немає можливості вільно, без неправомірних обмежень, отримати правову допомогу в обсязі і формах, як він того потребує, в тому числі запросити захисника;

 • 8) знайомитися з протоколом опитування і клопотати про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, власноручно робити такі доповнення і зауваження;

 • 9) оскаржувати дії посадової особи митного органу, яка проводила опитування, в порядку, встановленому цим Кодексом;

 • 10) одержувати відшкодування витрат, пов'язаних з викликом для дачі пояснень.може бути особа, яка має необхідні знання для надання відповідного висновку.

 • може бути особа, яка має необхідні знання для надання відповідного висновку.

 • Експерт призначається посадовою особою митного органу, в провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил, у разі потреби в спеціальних знаннях.

 • Експерт зобов'язаний надати об'єктивні висновки з поставлених перед ним питань.

 • Експерт має право:

 • 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, які стосуються предмета експертизи;

 • 2) заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для надання висновків.1) коли, де, ким (ім'я, освіта, спеціальність, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта) та на якій підставі була проведена експертиза;

 • 1) коли, де, ким (ім'я, освіта, спеціальність, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта) та на якій підставі була проведена експертиза;

 • 2) місце і час проведення експертизи;

 • 3) хто був присутній при проведенні експертизи;

 • 4) перелік питань, що були поставлені експертові;

 • 5) опис отриманих експертом матеріалів та які матеріали були використані експертом;

 • 6) докладний опис проведених досліджень, у тому числі методи, застосовані у дослідженні, отримані результати та їх експертна оцінка;

 • 7) обґрунтовані відповіді на кожне поставлене питання.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка