Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища» «Про охорону атмосферного повітря»Дата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.
ТипЗаконЗакони України

 • Закони України

 • «Про охорону навколишнього природного середовища»

 • «Про охорону атмосферного повітря»

 • «Про державну статистику»

 • Підзаконні нормативно-правові акти:

 • постанови Кабінету Міністрів України

 • накази органів виконавчої влади (Мінприроди,

 • Держстату тощо)I. Інструкція про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві (Наказ Мінприроди № 7 від 10.02.1995)

 • I. Інструкція про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві (Наказ Мінприроди № 7 від 10.02.1995)

 • II. Порядок ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря» (Постанова Кабінету Міністрів України 1655 від 13.12.2001р.)

 • III. Інструкція про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря (Наказ Мінприроди № 177 від 10.05.2002)Мета: визначає основні положення інвентаризації викидів в Україні.

 • Мета: визначає основні положення інвентаризації викидів в Україні.

 • Інвентаризація викидів є невід’ємною складовою отримання дозволу на викиди діючого промислового об’єкту.

 • Матеріали інвентаризації використовуються для :

 • - розробки нормативів утворення забруднюючих речовин, які відводяться у атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд та об'єктів;

 • - розробки нормативів гранично допустимих викидів;

 • - регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу;

 • - здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря;

 • - розробки короткострокових і довгострокових планів заходів підприємств;

 • - розробки екологічних програм по зниженню викидів забруднюючих

 • речовин в атмосферу.Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин

 • Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин

 • на підприємстві має такі розділи:

 • Відомості про підприємство

 • 2. Загальна частина (переліки договорів, методик, відомості про організацію, що

 • виконувала інвентаризацію….)

 • 3. Об'ємно-планувальні рішення промплощадки

 • 4. Характеристика джерел утворення забруднюючих речовин

 • 5. Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин ( у тому числі

 • пересувних джерел ). Містить координати джерел викидів.

 • 6. Характеристика газоочисних установок.

 • 7. Характеристика викидів забруднюючих речовин від основних

 • виробництв.

 • 8. Висновки та рекомендовані заходи

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

 • Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

 • можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб'єкту господарювання.

 • Строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне

 • повітря стаціонарними джерелами, виданого суб’єкту господарювання:

 • об’єкт якого належить до першої групи - сім років

 • об’єкт якого належить до другої групи - десять років

 • об’єкт якого належить до третьої групи - необмежений

 • До першої групи належать об'єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва

 • або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні

 • технології та методи керування.

 • До другої групи належать об'єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв

 • або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні

 • технології та методи керування.

 • До третьої групи належать об'єкти, які не належать до першої і другої груп.1. Взяття на облік об'єктів, які справляють шкідливий вплив, здійснює Мінприроди за критеріями, встановленими цим Міністерством за погодженням з Держстатом.

 • 1. Взяття на облік об'єктів, які справляють шкідливий вплив, здійснює Мінприроди за критеріями, встановленими цим Міністерством за погодженням з Держстатом.

 • 2. Ведення на об'єктах первинного обліку стаціонарних джерел, які справляють шкідливий вплив (виконується господарюючими суб’єктами)

 • 3. Складення державної статистичної звітності в галузі охорони атмосферного повітря за стаціонарними та пересувними джерелами, які справляють шкідливий вплив (виконується господарюючими суб’єктами)

 • 4. Проведення інвентаризації викидів та обсягів забруднюючих речовин на зазначених об'єктах (виконується господарюючими суб’єктами)

 • Не передбачено законодавчо:

 • ведення реєстру взяттих на облік об'єктів

 • - шлях здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря;

 • організатор та виконавець державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря.Критерії взяття на державний облік об'єктів, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря:

 • Критерії взяття на державний облік об'єктів, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря:

 • об'єкти - якщо в їх викидах присутня хоча б одна забруднююча речовина (або група речовин), потенційний викид* якої рівний або перевищує величину, зазначену в Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік (додаток 1 до цієї Інструкції);

 • види та обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, - за умови, що обсяг потенційних викидів рівний або перевищує порогові значення за окремою речовиною або групою речовин, наведених у додатку 1 до цієї Інструкції.

 • Потенційний викид - це максимальний загальний обсяг викидів забруднюючої речовини із стаціонарних джерел при роботі підприємства в режимі номінального навантаження технологічного обладнання, що передбачається проектно-кошторисною документацією. • ПЕРЕЛІК забруднюючих речовин на порогові значення потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік

 • Перелік містить 131 найменування забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів до нихМета - отримання, збирання, оброблення, збереження та аналіз інформації про рівень

 • Мета - отримання, збирання, оброблення, збереження та аналіз інформації про рівень

 • забруднення атмосферного повітря, оцінка та прогнозування його змін і ступеня небезпечності

 • та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі охорони

 • атмосферного повітря.

 • Об'єкти моніторингу атмосферного повітря:

 • - атмосферне повітря, у тому числі атмосферні опади;

 • - викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

 • Суб’єкти моніторингу атмосферного повітря:

   • Державна служба надзвичайних ситуацій, її територіальні органи,
   • Держсанепідслужба, її територіальні органи,
 • - Мінприроди,

 • - підприємства, установи, організації, діяльність яких призводить

 • або може призвести до погіршення стану атмосферного повітря.Організація проведення моніторингу атмосферного повітря

 • Організація проведення моніторингу атмосферного повітря

 • здійснюється регіональними органами виконавчої влади з питань

 • охорони навколишнього природного середовища

 • Мінприроди разом з іншими суб'єктами моніторингу атмосферного

 • повітря щорічно узагальнюють оцінки кількісного та якісного складу викидів

 • забруднюючих речовин і стану забруднення атмосферного повітря, а також

 • здійснюють прогноз його змін та впливу на довкілля і стан здоров'я населення.

 • Узагальнені дані подаються відповідним органам виконавчої влади або

 • органам місцевого самоврядування для прийняття рішень, пов'язаних із

 • запобіганням негативним змінам у складі атмосферного повітря.

 • Де та як отримуються дані для моніторингу обсягів викидів в атмосферу?

 • Хто перевіряє дані підприємств?Держстат - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в

 • Держстат - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в

 • галузі статистики, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом

 • Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі та який реалізує

 • державну політику у сфері статистики.

 • Державна статистика - централізована система збирання, опрацювання,

 • аналізу, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації.

 • Закон України «Про державну статистику» регулює правові відносини в галузі

 • державної статистики, визначає права і функції органів державної статистики,

 • організаційні засади здійснення державної статистичної діяльності.

 • Держстат організовує і проводить статистичні спостереження за екологічною

 • ситуацією в Україні та її регіонах шляхом збирання форм державної статистичної

 • звітності.

 • Крім того, погоджує за поданням державних органів, органів місцевого

 • самоврядування, інших юридичних осіб, методологію та звітну документацію,що

 • пов'язані із збиранням і використанням адміністративних даних, даних

 • банківської, митної, фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо.1. Звіт про охорону атмосферного повітря (форма № 2-тп-повітря)

 • 1. Звіт про охорону атмосферного повітря (форма № 2-тп-повітря)

 • періодичність – річна

 • Мета: отримання даних щодо надходження забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення

 • 2. Розрахунки викидів від пересувних джерел забруднення (методика розрахунку)

 • періодичність – річна

 • Мета: отримання даних щодо надходження забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від пересувних джерел забрудненняПодають: юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які

 • Подають: юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які

 • перебувають на державному обліку за обсягами потенційних викидів

 • забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу, за переліком,

 • визначеним органами державної статистики

 • - органу державної статистики за місцем здійснення діяльності

 • Термін подання – не пізніше 20 січня

 • 8095 одиниць спостереження

 • з них:

 • → 581 об’єкт виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (7% або 43% викидів)

 • → 2995 об’єктів переробної промисловості (37% або 29% викидів )

 • → 473 об’єкти добувної промисловості (6% або 22% викидів)Порядок заповнення звіту за формою № 2-тп (повітря) встановлює:

 • Порядок заповнення звіту за формою № 2-тп (повітря) встановлює:

 • Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря №2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) та №2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна) затверджена наказом Держкомстату від 20.10.2008 № 396 зареєстрованого в Мінюсті 5 листопада 2008 р. за № 1075/15766

 • Дані форми № 2-тп (повітря) не конфіденційні !

 • згідно з наказом Держкомстату України від 03.08.2010 № 314

 • «Про затвердження Переліку показників державних статистичних спостережень з питань навколишнього середовища, на які не розповсюджується заборона щодо поширення органами державної статистики первинних даних» на виконання статті 22 Закону України «Про державну статистику»Розділ І «Сумарні викиди забруднювальних речовин та парникових газів від підприємства»

 • Розділ І «Сумарні викиди забруднювальних речовин та парникових газів від підприємства»

 • Розділ ІІ «Викиди забруднювальних речовин та парникових газів від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування»

 • (у відповідності з європейською класифікацією джерел викидів в атмосферу SNAP)

 • Розділ ІІІ «Заходи, спрямовані на зменшення викидів забруднювальних речовин та парникових газів у повітря»

 • Охоплює викиди в атмосферу 136 найменувань забруднюючих речовин (у тому числі парникових газів) • Розділ ІІ охоплює виробничі та технологічні процеси, технологічне устаткування (установки) (джерела забруднення):

 • 1. Процеси спалення в енергетиці та переробній промисловості

 • 2. Непромислові установки для спалювання

 • 3. Спалювання у промисловості

 • 4. Промислові процеси

 • 5. Видобуток і розподіл палива та геотермальної енергії

 • 6. Використання розчинників та інших продуктів

 • 7. Обробка та видалення відходів

 • 8. Сільське і лісове господарство, землекористування та зміна лісової біомасиНаціональні класифікації, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження за формою

 • Національні класифікації, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження за формою

 • № 2-тп(повітря):

 • КВЕДКласифікація видів економічної діяльності гармонізована з NACE (rev. 1.1) до 2012 року та NACE (rev. 2) з 2013 року;

 • КОПФГКласифікація організаційно-правових форм господарювання;

 • КОАТУУКласифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України;

 • КОДУ Класифікатор органів державного управління.Охоплюють: забруднюючі речовини та парникові гази

 • Охоплюють: забруднюючі речовини та парникові гази

 • (10 найменувань):

  • 1. Діоксид сірки (SO2)
  • 2. Оксиди азоту (NOx)
  • 3. Діоксид азоту (N2O)
  • 4. Оксиди вуглецю (СО)
  • 5. Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
  • 6. Аміак
  • 7. Сажа
  • 8. Метан (СН4)
  • 9. Бенз(а)пірен
  • 10. Діоксид вуглецю (СО2)


Охоплюють види пересувних джерел забруднення:

 • Охоплюють види пересувних джерел забруднення:

 • 1. Автомобільний транспорт

 • - у приватній власності населення

 • - у суб’єктів господарської діяльності

 • 2. Залізничний транспорт

 • 3. Авіаційний транспорт

 • 4. Водний транспорт (річковий, морський)

 • 5. Виробнича технікаДжерела даних для розрахунків

 • Джерела даних для розрахунків

  • кількість транспортних засобів, що перебувають у власності населення (адміністративні дані ДАІ)
  • кількість проданого (відпущеного в роздріб) населенню палива (бензину автомобільного, газойлів (дизельного палива), стисненого і скрапленого природного газу) (статистична звітність відділу енергетичної статистики)
  • витрати палива на пробіг і транспортну роботу автотранспорту (статистична звітність відділу статистики транспорту)
  • витрати палива на роботу двигунів тепловозів, повітряних, річкових та морських суден (статистична звітність відділу енергетичної статистики)
  • питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів з одиниці палива, що використовується для кожного з видів транспорту (адміністративні дані, постачання яких забезпечує Мінприроди)
Каталог: assets
assets -> Медичне (здравоохоронне) право як комплексна галузь права
assets -> Національний інформаційний центр зі співробітництва з єс в області науки та технологій
assets -> Згідно зі ст. 42 Господарського кодексу України
assets -> Основні напрямки розвитку в туристичній галузі
assets -> Стаття 4 «Рівне виборче право»: стаття 4 «Рівне виборче право»
assets -> Падіння обігу оптової торгівлі скоротилося до 13,3% р/р у січні-листопаді з 13,5% у січні-жовтні
assets -> 1866 – 1869 рр. – початкове навчання у Тисменицькій середній школі


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка